Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ φ.π. 50€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


Συγγραφέας: Ι. Χαμηλοθώρης
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου

2η Έκδοση 2010
Σελ.: 800
ISBN: 978-960-272-652-5
Τιμή: 70€ φ.π., 80€ ν.π.Περιεχόμενα

I. ΘΕΩΡΙΑ /td> 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις (άρθρα 682-703 ΚΠολΔ)Σελ. 3
1. ΓενικάΣελ. 7
2. Προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 11
α. Επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, ο οποίος πρέπει να αποτραπείΣελ. 12
β. Εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώματος ή ρύθμιση μιας κατάστασης Σελ. 14
3. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα ΔικαστηρίωνΣελ. 16
α. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίωνΣελ. 16
β. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων  
1. Η διεθνής δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔΣελ. 19
2. Η διεθνής δικαιοδοσία κατά τον Κανονισμό 44/2001Σελ. 21
3. Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκαν από αλλοδαπό δικαστήριοΣελ. 22
4. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Κανονισμό 44/2001Σελ. 23
5. Τα ασφαλιστικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωναμε το άρθρο 47 του Καν. 44/2001Σελ. 24
6. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος και η, με βάση αυτόν, λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 25
γ. Καθ' ύλην αρμοδιότητα Σελ. 27
δ. Κατά τόπον αρμοδιότηταΣελ. 29
ε. Μη επιτρεπτό διαιτητικής ρύθμισης Σελ. 30
4. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  
α. Περιεχόμενο αιτήσεωςΣελ. 30
β. Κατάθεση αιτήσεωςΣελ. 33
γ. Κλήτευση του καθούΣελ. 36
5. Διάδικοι  
Αιτών - καθ' ού η αίτησηΣελ. 37
6. Η κύρια διαδικασία στο ακροατήριο  
α. Γενικοί κανόνες ισχύοντες στην κύρια διαδικασίαΣελ. 40
β. Ύπαρξη περισσοτέρων διαδίκων στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 43
γ. Ερημοδικία διαδίκουΣελ. 45
δ. Αναβολή συζήτησηςΣελ. 46
ε. ΣυμβιβασμόςΣελ. 47
στ. Συζήτηση της αίτησηςΣελ. 47
7. Απόδειξη  
α. Γενικά - ΠιθανολόγησηΣελ. 49
β. Τα κατ' ιδίαν αποδεικτικά μέσαΣελ. 52
8. Προσωρινή διαταγή  
α. ΓενικάΣελ. 54
β. Προϋποθέσεις εκδόσεως προσωρινής διαταγήςΣελ. 56
γ. Περιεχόμενο Σελ. 57
δ. ΑρμοδιότηταΣελ. 58
ε. Διάρκεια ισχύοςΣελ. 59
στ. Εκτέλεση προσωρινής διαταγήςΣελ. 60
ζ. Παραβίαση προσωρινής διαταγήςΣελ. 60
η. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγήςΣελ. 62
9. Απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων  
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 63
β. Δικαστικά έξοδα Σελ. 68
γ. Εγγυοδοσία αιτούντος Σελ. 69
δ. Προσωρινή ισχύς απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 70
ε. Αυτοδίκαιη άρση ασφαλιστικού μέτρου επί μη ασκήσεως αγωγής Σελ. 72
10. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων  
α. Μορφές ανάκλησης ή μεταρρύθμισης και κοινά χαρακτηριστικά αυτώνΣελ. 76
β. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης από τρίτο (άρθρο 696 παρ.1)Σελ. 77
γ. Αίτηση ανάκλησης από το διάδικο που δεν κλητεύθηκε και δεν παρέστη στη δίκη (άρθρο 696 παρ.1)Σελ. 79
δ. Αίτηση ανάκλησης λόγω μεταβολής πραγμάτων (άρθρο 696 παρ. 3 ΚΠολΔ)Σελ. 79
ε. Αίτηση ανάκλησης ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας δίκης (άρθρο 697 ΚΠολΔ)Σελ. 82
στ. Υποχρεωτική ανάκληση (άρθρο 698 ΚΠολΔ)Σελ. 85
ζ. Ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχήςΣελ. 87
η. Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων Σελ. 88
11. Η εκτέλεση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων  
α. ΠροδικασίαΣελ. 90
β. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων επί εγγυοδοσίαςΣελ. 92
12. Διαφορές που αφορούν την εκτέλεση του διαταχθέντος ασφαλιστικού μέτρου  
α. ΓενικάΣελ. 92
β. 'Ασκηση αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων - Εκδίκαση αντιρρήσεωνΣελ. 94
γ. Απόφαση επί των αντιρρήσεωνΣελ. 95
δ. Αίτηση αναστολής του άρθρου 702 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 938 ΚΠολΔΣελ. 95
ε. Χορήγηση σημειώματος «προ πάσης εκτελέσεως»Σελ. 96
στ. Περιορισμός εκτέλεσης σε ορισμένα περιουσιακά στοιχείαΣελ. 96
13. Υποχρέωση του καθού για αποζημίωση του αιτούντος επί απορρίψεως της κύριας αγωγήςΣελ. 97
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ειδικές διατάξεις (άρθρα 704-738 ΚΠολΔ)Σελ. 99
1. Εγγυοδοσία (άρθρα 704-705)Σελ. 99
1. Έννοια και διακρίσεις εγγυοδοσίας  
α. Η συμβατική εγγυοδοσία Σελ. 100
β. Η νόμιμη εγγυοδοσίαΣελ. 101
γ. Η δικαστική εγγυοδοσία Σελ. 101
2. Έννοια και είδη του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας Σελ. 101
3. Ισχύουσες διατάξεις Σελ. 103
4. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι  
α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 103
β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 103
γ. Παρέμβαση Σελ. 103
5. Αρμοδιότητα δικαστηρίου  
α. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 104
β. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 104
6. Οι προϋποθέσεις επιβολής εγγυοδοσίαςΣελ. 105
7. Η απόφαση  
α. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου Σελ. 106
β. Απόφαση που διατάσσει εγγυοδοσία Σελ. 106
i. Αντικείμενο της εγγυοδοσίας Σελ. 107
ii. Προθεσμία δόσης της εγγύησης Σελ. 109
γ. Ανάκληση - μεταρρύθμιση Σελ. 110
8. Συνέπειες της κατάθεσης  
α. Δικαίωμα ενεχύρου Σελ. 111
β. Ευθύνη εγγυήτριας τράπεζας Σελ. 111
γ. Έγερση κύριας αγωγής Σελ. 111
9. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της εγγύησης Σελ. 112
10. Κατάπτωση της εγγύησης Σελ. 113
11. 'Αρση της εγγύησης Σελ. 115
12. Αντικατάσταση ασφαλιστικού μέτρου με εγγυοδοσία Σελ. 116
2. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθρο 706 ΚΠολΔ)Σελ. 119
1. Έννοια - διακρίσεις  
α. Έννοια προσημείωσης Σελ. 120
β. Διάκριση προσημείωσης και υποθήκηςΣελ. 121
2. Προϋποθέσεις επιβολής προσημείωσηςΣελ. 121
α. Ύπαρξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης Σελ. 122
β. Επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος Σελ. 122
γ. Αντικείμενο δεκτικό προσημείωσης Σελ. 123
3. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι  
α. Έννομο συμφέρονΣελ. 125
β. Ενεργητική νομιμοποίηση  
i. ΓενικάΣελ. 126
ii. Πλαγιαστική αίτησηΣελ. 126
γ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 127
δ. ΠαρέμβασηΣελ. 128
4. Αρμόδιο δικαστήριο  
α. Υλική αρμοδιότηταΣελ. 128
β. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 129
5. Προσωρινή διαταγήΣελ. 129
6. Η απόφαση  
α. Διακριτική ευχέρεια Σελ. 130
β. Περιεχόμενο  
i. Χρηματικό ποσό της ασφαλιζόμενης αξίωσηςΣελ. 130
ii. Περιγραφή επιβαρυνόμενου ακινήτουΣελ. 131
iii. Εξάρτηση από όρους Σελ. 132
γ. ΑνάκλησηΣελ. 132
7. Συγκεκαλυμένη συμβατική προσημείωση Σελ. 132
8. Η διαταγή πληρωμής ως τίτλος για προσημείωσηΣελ. 133
9. Η εγγραφή της προσημείωσηςΣελ. 135
10. Οι συνέπειες της εγγραφής  
α. Διακοπή της παραγραφήςΣελ. 137
β. Δικαίωμα προτίμησηςΣελ. 137
γ. Προνομιακή κατάταξηΣελ. 137
δ. Προνομιακή ικανοποίησηΣελ. 138
ε. Εξουσία διάθεσηςΣελ. 138
11. Ακυρότητα της εγγραφής Σελ. 138
12. Τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη Σελ. 139
13. Απόσβεση της προσημείωσης Σελ. 141
14. Εξάλειψη της προσημείωσης Σελ. 142
3. Συντηρητική κατάσχεση (άρθρα 707-724 ΚΠολΔ)Σελ. 145
1. Έννοια - διακρίσεις - είδη  
α. Έννοια της συντηρητικής κατάσχεσηςΣελ. 148
β. Διακρίσεις από συγγενείς έννοιες  
i. Από την αναγκαστική κατάσχεσηΣελ. 149
ii. Από τη δικαστική μεσεγγύησηΣελ. 149
iii. Από την προσημείωση υποθήκηςΣελ. 150
iv. Από την εγγυοδοσίαΣελ. 150
γ. Είδη συντηρητικής κατάσχεσηςΣελ. 150
2. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι  
α. Έννομο συμφέρονΣελ. 151
β. Ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 152
γ. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 152
δ. ΠαρέμβασηΣελ. 153
3. Αρμοδιότητα - δικαιοδοσία  
α. Υλική αρμοδιότηταΣελ. 154
β. Τοπική αρμοδιότηταΣελ. 154
γ. Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 154
4. Στοιχεία της αίτησης - προϋποθέσεις  
α. Ασφαλιστέα απαίτησηΣελ. 157
β. Επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωσηΣελ. 159
γ. Ασφαλιζόμενο ποσόΣελ. 160
δ. Αίτημα ορισμένοΣελ. 160
5. Αντικείμενο της συντηρητικής κατάσχεσης  
α. Δεκτικά κατάσχεσηςΣελ. 161
β. Ειδικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 164
γ. Ακατάσχετα  
i. Ισχύουσες διατάξειςΣελ. 166
ii. Γενικές αρχέςΣελ. 166
iii. Μη περιουσιακά δικαιώματαΣελ. 167
iv. Αμεταβίβαστα περιουσιακά δικαιώματαΣελ. 168
v. Ακατάσχετα λόγω ιδιωτικού συμφέροντοςΣελ. 171
vi. Ακατάσχετα λόγω δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 176
vii. Ειδική νομοθεσίαΣελ. 178
viii. Υποκείμενα σε άμεση φθοράΣελ. 179
ix. Επίκληση του ακατασχέτου - παραίτηση, διεύρυνσηΣελ. 180
6. Προσωρινή διαταγήΣελ. 182
7. Η απόφαση του δικαστηρίουΣελ. 182
8. Διαδικασία επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης -Μεσεγγύηση  
α. Συντηρητική κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη  
i. Προδικασία Σελ. 183
ii. Κύρια διαδικασία - ΜεσεγγύησηΣελ. 183
iii. Κατασχετήρια έκθεση Σελ. 184
iv. Επιδόσεις - δημοσιότηταΣελ. 185
v. Χρόνος κατάσχεσηςΣελ. 187
vi. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 187
β. Συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου  
i. Αντικείμενο της κατάσχεσηςΣελ. 188
ii. Iδιότητα τρίτου προσώπουΣελ. 188
iii. ΠροδικασίαΣελ. 198
iv. Kύρια διαδικασία - ΕπιδόσειςΣελ. 199
v. Συνέπειες της κατάσχεσης - ΜεσεγγύησηΣελ. 201
vi. Δικαιώματα των υποκειμένων της κατάσχεσηςΣελ. 202
vii. Προσωρινή διαταγήΣελ. 204
γ. Συντηρητική κατάσχεση ακινήτων  
i. Αντικείμενο της κατάσχεσηςΣελ. 204
ii. Προδικασία Σελ. 205
iii. Κύρια διαδικασία - Επιδόσεις- ΣυνέπειεςΣελ. 205
iv. ΜεσεγγύησηΣελ. 206
δ. Συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 206
ε. Διαφορές περί την εκτέλεση Σελ. 207
9. Αντικατάσταση του μεσεγγυούχουΣελ. 208
10. 'Ασκηση της κύριας αγωγής - Μετατροπή της συντηρητικής κατάσχεσης σε αναγκαστικήΣελ. 210
11. Αναγκαστική εκτέλεση επί των κατασχεθέντων Σελ. 212
12. Συντηρητική κατάσχεση βάσει διαταγής πληρωμήςΣελ. 213
13. Συντηρητική κατάσχεση πλοίων ή αεροσκαφών  
α. Αντικείμενο της κατάσχεσης  
i. Έννοια «πλοίου» Σελ. 214
ii. Έννοια «αεροσκάφους» Σελ. 218
β. Αρμοδιότητα - Δικαιοδοσία  
i. Υλική και τοπική αρμοδιότητα Σελ. 218
ii. Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 220
γ. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι  
i. Ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 222
ii. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 223
δ. Προσδιορισμός κατασχόμενου πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 223
ε. Διαδικασία επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης  
i. ΕπιδόσειςΣελ. 224
ii. Συστατικά και παραρτήματαΣελ. 226
στ. Συνέπειες της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης  
i. Απαγόρευση απόπλου ή απογείωσης Σελ. 226
ii. 'Αδεια ταξιδίων - Μεθόρμιση Σελ. 228
iii. Απαγόρευση διάθεσης του κατασχεθέντος Σελ. 229
iv. Αποδέσμευση πλοίου με σύσταση κεφαλαίου, λόγω περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτηΣελ. 230
14. Συντηρητική κατάσχεση αυτοκινήτου  
α. Έννοια αυτοκινήτου Σελ. 230
β. Προϋποθέσεις - ΔιαδικασίαΣελ. 231
4. Δικαστική μεσεγγύηση (άρθρα 725-727 ΚΠολΔ)Σελ. 233
1. Πότε διατάσσεται - Προϋποθέσεις Σελ. 234
2. Ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων, για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί δικαστική μεσεγγύησηΣελ. 237
3. Νομιμοποίηση διαδίκων - Στοιχεία της αίτησης Σελ. 240
4. Στοιχεία της απόφασης Σελ. 241
5. Καθήκοντα του μεσεγγυούχουΣελ. 243
6. Αντικατάσταση μεσεγγυούχου Σελ. 245
7. Εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει τη δικαστική μεσεγγύηση Σελ. 246
8. Αποτελέσματα της μεσεγγύησης Σελ. 247
9. 'Ασκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση Σελ. 248
10. Ανάκληση της απόφασης που διέταξε τη μεσεγγύηση Σελ. 249
5. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρα 728-730 ΚΠολΔ)Σελ. 251
1. ΓενικάΣελ. 252
2. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, για συνεισφορά για τις ανάγκες της οικογένειας ή διατροφής που οφείλεται από το νόμο, από σύμβαση ή από διάταξη τελευταίας βούλησης  
α. Απαίτηση συνεισφοράς του ή της συζύγου για τις ανάγκες της οικογένειαςΣελ. 254
β. Απαίτηση διατροφής, οφειλόμενης από το νόμο  
i. Απαίτηση διατροφής του ή της συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμουΣελ. 255
ii. Απαίτηση διατροφής του ή της συζύγου μετά το διαζύγιοΣελ. 258
iii. Απαιτήσεις διατροφής μεταξύ ανιόντων και κατιόντων Σελ. 262
iv. Απαίτηση διατροφής της άγαμης μητέρας από τον αναγνωρισθέντα πατέρα του παιδιού τηςΣελ. 269
v. Απαίτηση διατροφής μεταξύ αδελφών Σελ. 270
vi. Απαίτηση διατροφής από σύμβαση Σελ. 270
vii. Απαίτηση διατροφής από το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσηςΣελ. 271
viii. Απαίτηση διατροφής από διάταξη τελευταίας βούλησης Σελ. 271
γ. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων από καθυστερούμενες συντάξεις Σελ. 272
δ. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων τακτικών ή έκτακτων αποδοχών κ.λπ.Σελ. 273
ε. Προσωρινή επιδίκαση μισθών υπερημερίας ή αποζημίωσης για παράνομη καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή για εργατικό ατύχημα ή που οφείλεται από τη σύμβαση εργασίας ή λόγω παραβάσεώς τηςΣελ. 275
στ. Προσωρινή επιδίκαση αποζημίωσης για τη μείωση ή την απώλεια της ικανότητας εργασίας λόγω τραυματισμού ή προσβολής με οποιονδήποτε τρόπο της υγείας ενός προσώπου από οποιαδήποτε αρρώστεια, καθώς και των εξόδων θεραπείας και ανάρρωσηςΣελ. 279
ζ. Προσωρινή επιδίκαση αποζημίωσης, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, υπέρ εκείνων, για τους οποίους το πρόσωπο αυτό, είχε κατά το χρόνο του θανάτου του, υποχρέωση να διατρέφειΣελ. 281
η. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων που ορίζεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίουΣελ. 282
3. Μεταρρύθμιση απόφασης που καταδικάζει σε περιοδικές παροχές, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή, αύξηση ή μείωση του ποσού της κάθε παροχήςΣελ. 282
4. Τρόπος προσωρινής επιδίκασης απαίτησης περιοδικών παροχώνΣελ. 284
5. Έκταση προσωρινής επιδίκασηςΣελ. 285
6. Απαγόρευση συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης, συμψηφισμού και εκχώρησης του προσωρινά επιδικαζόμενου ποσούΣελ. 285
7. Απαγόρευση εγγυοδοσίας Σελ. 286
8. Υποχρεωτική άσκηση αγωγής εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασηςΣελ. 286
9. Προθεσμία έκδοσης αποφάσεως επί προσωρινής επιδίκασης, μισθών υπερημερίας και καθυστερούμενων μισθώνΣελ. 289
10. Τύχη της απόφασης περί προσωρινής επιδίκασης, μετά την έκδοση οριστικής αποφάσεως Σελ. 289
6. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (άρθρα 731-732 ΚΠολΔ)Σελ. 293
1. Γενικά  
α. Έννοια - είδη Σελ. 298
β. Noμική φύση Σελ. 299
γ. Προϋποθέσεις Σελ. 299
δ. H απαγόρευση ικανοποίησης του δικαιώματος Σελ. 301
ε. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου Σελ. 303
2. Zητήματα από τις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου  
α. Δικαίωμα στην προσωπικότηταΣελ. 304
β. Δικαίωμα στο όνομα και στα προϊόντα διανοίαςΣελ. 309
γ. Νομικά πρόσωπα  
i. Διορισμός προσωρινής διοίκησης - εκκαθαριστών Σελ. 313
ii. ΣωματείαΣελ. 316
δ. ΊδρυμαΣελ. 321
ε. ΠληρεξουσιότηταΣελ. 322
3. Zητήματα από το Ενοχικό Δίκαιο  
α. Υποχρέωση για λογοδοσίαΣελ. 322
β. Δωρεά υπό τρόπο Σελ. 323
γ. Μίσθωση πράγματος, παρακαταθήκη,χρησιδάνειο, μεσεγγύησηΣελ. 323
δ. Σύμβαση έργου - Σύμβαση εντολήςΣελ. 324
ε. Κοινωνία  
i. Γενικά Σελ. 325
ii. Αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 325
iii. ΔιάδικοιΣελ. 326
iv. Περιεχόμενο του δικογράφουΣελ. 326
v. 'Αμυνα του καθ' ούΣελ. 327
vi. Διορισμός διαχειριστήΣελ. 327
στ. Επίδειξη πράγματοςΣελ. 328
ζ. Αξίωση για παράλειψη επικείμενης παράνομης προσβολήςΣελ. 331
η. Καταδολίευση δανειστών Σελ. 332
4. Ζητήματα από το Εμπράγματο δίκαιο  
α. Οριζόντια ιδιοκτησία ή οροφοκτησία Σελ. 332
β. Περιορισμοί της κυριότητας κατά το γειτονικό δίκαιο  
i. Ανοχή εκπομπώνΣελ. 338
ii. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις Σελ. 340
iii. Κίνδυνος πτώσης οικοδομήςΣελ. 341
iv. Απαγόρευση εκσκαφής Σελ. 342
v. Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο Σελ. 343
vi. Μερική ανοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο Σελ. 343
vii. Παροχή διόδου Σελ. 344
viii. Ανοχή επισκευών Σελ. 345
ix. Κανονισμός ορίων Σελ. 346
x. Υποχρεώσεις από τη ροή των υδάτων Σελ. 347
5. Θέματα κληρονομικού δικαίου  
α. Αγωγή περί κλήρου Σελ. 348
β. Ακυρώσιμη διαθήκη Σελ. 348
γ. Mέμψη άστοργης δωρεάς Σελ. 348
δ. Kληρονομική αναξιότητα Σελ. 349
ε. Προσδιορισμός αντικειμένου κληροδοσίας Σελ. 349
6. Θέματα εργατικού δικαίου  
α. Αποδοχή υπηρεσιών απολυθέντος μισθωτού Σελ. 349
β. Μεταβολή των όρων εργασίας Σελ. 351
γ. Δικαίωμα απεργίας - ανταπεργίας Σελ. 352
δ. Συλλογικές διαφορές εργασίας Σελ. 352
ε. Λοιπά θέματα  
i. Λήψη μέτρων ασφάλειας και πρόνοιας από τον εργοδότη Σελ. 353
ii. Λήψη πιστοποιητικού εργασίας ή ανάλυση μισθοδοσίας Σελ. 353
7. Θέματα εμπορικού δικαίου  
α. Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού  
i. ΓενικάΣελ. 354
ii. Προϋποθέσεις Σελ. 354
iii. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 355
iv. Διάδικοι Σελ. 355
v. Ενστάσεις - Παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 356
vi. Προσωρινή διαταγή - Απόφαση Σελ. 356
vii. Περιπτωσιολογία Σελ. 357
viii. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 359
ix. Εκποίηση εμπορευμάτων Σελ. 360
χ. Κατάχρηση σχέσης οικονομικής εξάρτησηςΣελ. 361
β. Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού Σελ. 363
γ. Δίκαιο Bιομηχανικής Ιδιοκτησίας  
i. Δίκαιο σημάτων Σελ. 366
ii. Δίκαιο ΕυρεσιτεχνίαςΣελ. 375
δ. Δίκαιο εταιριών  
i. Έξοδος εταίρου - αποκλεισμός εταίρου - ανάκληση διαχειριστήΣελ. 378
ii. Δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης των εταίρων Σελ. 380
iii. Συμμετοχή σε γενική συνέλευση α.ε. Σελ. 383
iv. Αναστολή εκτέλεσης απόφασης γενικής συνέλευσης ή διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. Σελ. 384
ε. Δίκαιο Πνευματικής ΙδιοκτησίαςΣελ. 384
7. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης νομής ή κατοχής (άρθρα 733-734 ΚΠολΔ)Σελ. 389
1. Ορισμοί  
α. Νομή, κατοχή, οιονεί νομή Σελ. 391
β. Αποβολή - διατάραξηΣελ. 392
γ. Ένδικη προστασία Σελ. 393
2. Αντικείμενο προσωρινής προστασίας - εξαιρέσεις  
α. ΓενικάΣελ. 394
β. Προσβολή της κατοχής στο πλαίσιο ενοχικών σχέσεων Σελ. 394
γ. Προσβολή της χρήσης κοινόχρηστου πράγματος Σελ. 395
δ. Προσβολή της κοινής νομής των κοινωνών από άλλο κοινωνό Σελ. 396
3. ΔιάδικοιΣελ. 396
α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 397
β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 397
γ. Προσεπίκληση Σελ. 398
δ. ΠαρέμβασηΣελ. 398
4. Αρμοδιότητα δικαστηρίου  
α. Yλική αρμοδιότητα Σελ. 399
β. Tοπική αρμοδιότηταΣελ. 400
5. Το περιεχόμενο της αίτησηςΣελ. 401
6. Η άσκηση της αίτησης  
α. Κλήτευση του αντιδίκου Σελ. 403
β. Προφορική υποβολή της αίτησηςΣελ. 403
7. Έννομες συνέπειες υποβολής της αίτησηςΣελ. 404
8. Προσωρινή διαταγή - εκδίκαση της αίτησηςΣελ. 405
9. Η άμυνα του καθ' ού  
α. 'Αρνηση της αίτησης Σελ. 406
β. Ένσταση επιλήψιμης νομής Σελ. 407
γ. Ένσταση ιδίου δικαιώματος ως προς το πράγμαΣελ. 408
δ. Ένσταση παραγραφής Σελ. 409
ε. Ένσταση επίσχεσης Σελ. 409
στ. ΑνταίτησηΣελ. 410
10. H απόφαση Σελ. 411
11. Η εκτέλεση της απόφασηςΣελ. 412
α. Απόφαση που διατάσσει την απόδοση της νομής Σελ. 413
β. Aπόφαση που διατάσσει την άρση της διατάραξης Σελ. 413
γ. Aπόφαση που διατάσσει πράξη που μπορεί να γίνει από τρίτον Σελ. 414
δ. Eπανάληψη της εκτέλεσης Σελ. 414
ε. Διαφορές περί την εκτέλεση Σελ. 414
12. Αναστολή της εκτέλεσης  
α. Αίτηση αναστολής Σελ. 415
β. Προσωρινή διαταγή (σημείωμα)Σελ. 416
13. Απείθεια Σελ. 416
14. Ανάκληση της απόφασης  
α. Ανάκληση σύμφωνα με το άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔΣελ. 417
β. Ανάκληση λόγω μεταβολής των πραγμάτων Σελ. 417
γ. Aνάκληση από το δικαστήριο της κύριας υπόθεσηςΣελ. 418
15. Έφεση  
α. ΓενικάΣελ. 419
β. 'Ασκηση της έφεσης Σελ. 419
γ. Eκδίκαση της έφεσης - ερημοδικία Σελ. 420
δ. Aπόδειξη Σελ. 421
ε. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 421
στ. Ένδικα μέσα - TριτανακοπήΣελ. 422
16. Δημόσια κτήματα  
α. Σχέση Εισαγγελικής διαδικασίας και διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων νομήςΣελ. 423
β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της Εισαγγελικής διαδικασίας  
i. ΑκίνηταΣελ. 425
ii. Διαφορά νομής Σελ. 426
iii. Κατεπείγουσα περίπτωσηΣελ. 427
iv. Νομιμοποίηση αιτούντοςΣελ. 427
γ. Aρμόδιος Εισαγγελέας Σελ. 428
δ. Διάδικοι Σελ. 428
ε. Στοιχεία της αίτησης - επίδοση Σελ. 429
στ. ΑπόδειξηΣελ. 429
ζ. H απόφασηΣελ. 430
η. Ένδικα μέσαΣελ. 432
θ. ΕκτέλεσηΣελ. 432
8. Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων (άρθρο 735 ΚΠολΔ)Σελ. 435
1. ΓενικάΣελ. 437
2. Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης  
α. Oυσιαστικό δίκαιο  
i. Διακοπή της συμβίωσηςΣελ. 438
ii. Οικογενειακή στέγη Σελ. 438
iii. Λόγοι επιείκειας Σελ. 439
iv. Καταβολή ανταλλάγματος Σελ. 439
v. Διάφορα θέματαΣελ. 439
β. Aσφαλιστικά μέτρα Σελ. 440
i. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 441
ii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 442
iii. 'Αμυνα του καθ' ούΣελ. 442
iv. Απόφαση - εκτέλεση Σελ. 442
v. Ανάκληση - μεταρρύθμισηΣελ. 443
3. 'Αδεια μετοίκησης του ενός συζύγου  
α. Ο δικαστικός ή αναγκαστικός χωρισμός Σελ. 444
β. Aρμόδιο δικαστήριοΣελ. 445
γ. Οι διάδικοιΣελ. 446
δ. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 446
ε. Η απόφαση Σελ. 447
στ. Εκτέλεση της απόφασης - ποινική προστασία Σελ. 448
ζ. Η έγερση της κύριας αγωγής Σελ. 448
4. Κατανομή των κινητών  
α. Oυσιαστικό δίκαιο Σελ. 449
β. Ασφαλιστικά μέτρα  
i. Διάδικοι Σελ. 451
ii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 452
iii. Η άμυνα του καθ' ού Σελ. 452
iv. Aπόφαση - εκτέλεσηΣελ. 452
v. Ανάκληση - μεταρρύθμισηΣελ. 453
5. Αμοιβαία υποχρέωση γονέων και τέκνων για βοήθεια, στοργή και σεβασμό  
α. Οι διάδικοιΣελ. 454
β. To περιεχόμενο της αίτησηςΣελ. 454
γ. H άμυνα του καθ' ούΣελ. 455
δ. H απόφασηΣελ. 455
6. Η γονική μέριμνα  
α. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας Σελ. 455
i. Οι διάδικοιΣελ. 457
ii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 457
iii. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 457
iv. Η απόφασηΣελ. 458
v. Ανάκληση - μεταρρύθμισηΣελ. 459
vi. Η εκτέλεση της απόφασης για τη γονική μέριμναΣελ. 459
vii. Η έγερση της κύριας αγωγήςΣελ. 461
β. Xωριστή ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου  
i. Αφαίρεση της επιμέλειαςΣελ. 461
ii. Οι διάδικοι Σελ. 462
iii. Το περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 462
iv. Η απόφασηΣελ. 463
v. Η εκτέλεσηΣελ. 463
γ. Διαφωνία των γονέων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας  
i. Οι διάδικοι Σελ. 464
ii. Το περιεχόμενο της αίτησηςΣελ. 464
iii. Η απόφασηΣελ. 465
7. Επικοινωνία του γονέα με το τέκνοΣελ. 465
α. Αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 466
β. Οι διάδικοιΣελ. 466
γ. Το περιεχόμενο της αίτησηςΣελ. 467
δ. Η άμυνα του καθ' ούΣελ. 467
ε. Η απόφασηΣελ. 467
στ. Ανάκληση - μεταρρύθμισηΣελ. 468
ζ. Η εκτέλεσηΣελ. 468
η. Η έγερση της κύριας αγωγήςΣελ. 469
8. Γονική μέριμνα και επικοινωνία σε διασυνοριακές υποθέσειςΣελ. 470
9. Το Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν 3719/2008)Σελ. 472
8α. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα  
1. ΓενικάΣελ. 475
2. Λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 479
9. Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση (άρθρα 737-738 ΚΠολΔ)  
1. ΓενικάΣελ. 483
2. ΣφράγισηΣελ. 484
3. Σφράγιση στην πτώχευσηΣελ. 489
4. ΑποσφράγισηΣελ. 490
5. Απογραφή Σελ. 492
6. Δημόσια κατάθεσηΣελ. 494
7. Διαφορές σχετικά με τη σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση Σελ. 495
10. Οιονεί ασφαλιστικά μέτραΣελ. 497
1. Ειδικά ένδικα βοηθήματα  
α. Σύντμηση των νόμιμων προθεσμιώνΣελ. 498
β. Εγγυοδοσία  
i. Παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση νόμιμης εγγυοδοσίαςΣελ. 499
ii. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της νόμιμης εγγυοδοσίας Σελ. 500
iii. 'Αρση ή κατάπτωση της εγγύησης Σελ. 500
δ. Παράταση προθεσμίας για επανάληψη δίκης που διακόπηκε Σελ. 501
ε. Συντηρητική απόδειξηΣελ. 502
στ. Πραγματογνωμοσύνη  
i. Αντικατάσταση πραγματογνώμονα Σελ. 504
ii. Εξαίρεση πραγματογνώμονα Σελ. 504
2. Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης  
α. Αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής Σελ. 505
β. Aναστολή προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 508
γ. Αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 511
δ. Έκδοση απογράφου Σελ. 515
ε. 'Αδεια εκτέλεσης κατά τη νύχτα Σελ. 517
στ. 'Αδεια εκποίησης κινητών Σελ. 518
ζ. Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 519
η. ΜεσεγγύησηΣελ. 522
i. 'Αδεια διαχειριστικών πράξεων μεσεγγυούχουΣελ. 523
ii. Αντικατάσταση του μεσεγγυούχου Σελ. 524
iii. Διαταγή απόδοσης στο μεσεγγυούχο των κατασχεμένων Σελ. 524
iv. Εκποίηση φυσικών καρπώνΣελ. 525
θ. Θέματα πλειστηριασμού  
i. Αλλαγή του τόπου πλειστηριασμού Σελ. 525
ii. Υποκείμενα σε φθορά Σελ. 529
iii. Νέος πλειστηριασμόςΣελ. 530
iv. Ανάθεση της επίσπευσης του πλειστηριασμού σε άλλον δανειστή με δικαστική απόφαση Σελ. 532
v. Διορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πίνακα διανομής σε περίπτωση κατάσχεσης απαίτησης στα χέρια τρίτου και για τον πλειστηριασμό κατασχεμένου κινητού στα χέρια τρίτουΣελ. 535
vi. 'Αδεια χωριστού πλειστηριασμού παραρτημάτων ακινήτουΣελ. 537
vii. Αναστολή πλειστηριασμού Σελ. 539
ι. Ανατροπή της κατάσχεσηςΣελ. 541
ια. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 543
ιβ. Αναγκαστική διαχείριση  
i. 'Αδεια αναγκαστικής διαχείρισης Σελ. 543
ii. 'Αδεια για δικαιοπραξίες του διαχειριστήΣελ. 544
iii. Αντικατάσταση διαχειριστή ή επόπτη Σελ. 545
iv. Διαφορές σχετικές με την διαχείριση Σελ. 546
v. Αποζημίωση διαχειριστήΣελ. 547
ιγ. Προσωπική κράτηση  
i. Αντιρρήσεις κατά της σύλληψηςΣελ. 548
ii. Απόλυση κρατουμένου Σελ. 550
iii. Ασθένεια του κρατουμένουΣελ. 550
3. Ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής ή αποζημίωσης  
α. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκτασηΣελ. 551
β. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμαΣελ. 556
γ. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου πράγματοςΣελ. 558
4. Αναστολή της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσηςΣελ. 560
5. Εξαγορά χωριστής κυριότητας Σελ. 565
IΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ /td> 
I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
1. Αίτηση ανάκλησης απόφασης και εξάλειψης συντηρητικής κατάσχεσηςΣελ. 575
2. Αίτηση ανάκλησης απόφασης και εξάλειψηςπροσημείωσης υποθήκηςΣελ. 578
3. Αίτηση ανάκλησης απόφασης και άρσης του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίαςΣελ. 580
4. Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και αντικατάστασης συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσίαΣελ. 582
ΙΙ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ  
5. Αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκηςΣελ. 587
6. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητήςκαι ακίνητης περιουσίας οφειλέτη μισθωτή για καθυστερούμενα μισθώματαΣελ. 590
7. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης για εργατικές απαιτήσεις και για προσωρινή επιδίκαση αυτώνΣελ. 592
8. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου και προσωρινής επιδίκασης αποδοχώνΣελ. 595
9. Αίτηση δικαστικής μεσεγγύησης κινητώνΣελ. 598
10. Αίτηση για δικαστική μεσεγγύηση ακινήτουΣελ. 602
ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
11. Αίτηση για προσωρινή διατροφή της εν διαστάσει συζύγουΣελ. 605
12. Αίτηση μητέρας για προσωρινή επιμέλεια τέκνου και για προσωρινή διατροφή αυτούΣελ. 608
13. Αίτηση για προσωρινή διατροφή αναγνωρισθέντος εξωγάμου τέκνουΣελ. 611
14. Αίτηση μεταρρύθμισης αποφάσεως περί προσωρινής διατροφήςΣελ. 613
15. Αίτηση για προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίαςΣελ. 616
16. Προσωρινή επιδίκαση εύλογης αμοιβής (σύμφωνα με το Ν 2121/1993) για τους υλικούς φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για αναμετάδοση μουσικών έργωνΣελ. 620
IV. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
17. Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση νομής κινητούΣελ. 629
18. Αίτηση για προσωρινή ρύθμιση νομής ακινήτουΣελ. 633
19. Αίτηση για ανοχή πράξεων επί του γειτονικού ακινήτουΣελ. 636
20. Αίτηση για απαγόρευση χρησιμοποίησηςσήματοςΣελ. 639
21. Αίτηση για απαγόρευση χρησιμοποίησης διακριτικού τίτλουΣελ. 643
22. Αίτηση για απαγόρευση χρησιμοποίησης εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 647
23. Αίτηση για απαγόρευση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 650
24. Αίτηση για διορισμό προσωρινού διαχειριστή επικοίνου πράγματοςΣελ. 653
25. Αίτηση για παροχή αντιγράφου αιτιολογημένης κρίσης υπηρεσιακού συμβουλίουΣελ. 658
26. Αίτηση για διορισμό προσωρινών εκκαθαριστώνΣελ. 660
27. Αίτηση για αντικατάσταση μεσεγγυούχου ακινήτουΣελ. 663
28. Αίτηση για συμμετοχή μετόχων σε γενική συνέλευση ΑΕΣελ. 667
29. Αίτηση μετοίκησης συζύγου και παράδοσης κινητών πραγμάτωνΣελ. 673
V. ΟΙΟΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
30. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως διαταγής πληρωμής Σελ. 677
31. Αίτηση αναστολής εξαγοράς τίτλου μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που εκδόθηκε σε κοινό λογαριασμόΣελ. 680
32. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασηςΣελ. 682
33. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης διατροφήςΣελ. 685
34. Αίτηση για χορήγηση αναστολής εκτέλεσης δήλωσης τρίτουΣελ. 687
35. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης μισθωτικής αποφάσεωςΣελ. 689
36. Αίτηση διενέργειας νέου πλειστηριασμού και μείωσης του ποσού α' προσφοράςΣελ. 691
37. Ανακοπή για διόρθωση επαναληπτικής περίληψης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτουΣελ. 694
38. Αίτηση μεταρρύθμισης αποφάσεως περί αναστολής αναγκαστικής εκτελέσεως υπό τον όρο της παροχής εγγυήσεωςΣελ. 697
39. Αίτηση για παροχή άδειας έκθεσης σε πλειστηριασμό κινητών ευρισκομένων εντός του ακινήτου όπου έγινε η εκτέλεσηΣελ. 701
40. Ανακοπή ΚΠολΔ 973 παρ. 4 ΚΠολΔ. Αίτηση επίσπευσης εκτελέσεωςΣελ. 704
41. Αίτηση για παροχή άδειας εκτέλεσης κατά τη νύχταΣελ. 707
42. Αίτηση συντηρητικής απόδειξης (πραγματογνωμοσύνης)Σελ. 709
43. Αίτηση αποκατάστασης πτωχεύσαντοςΣελ. 712
44. 'Αδεια εκποίησης εμπορευμάτων σε ελαττωμένη τιμή λόγω προσωρινής διακοπής λειτουργίας καταστήματοςΣελ. 714
45. Αίτηση παροχής αδείας εκποιήσεως κινητών κατά τα άρθρα 943 ΚΠολΔ και 686 επ. ΚΠολΔΣελ. 717
46. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματοςΣελ. 720
47. Ανακοπή για μεταρρύθμιση Πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημιώσεωςΣελ. 723
VI. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ  
48. Αίτηση για άνοιγμα θυρίδαςΣελ. 727
49. Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων του Ν 2522/1997Σελ. 729
50. Προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων λογοτεχνικού έργου. Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης εντύπων και απαγόρευσης επανάληψης της προσβολήςΣελ. 736
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 741

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Νομικός Σύμβουλος
ΜΑΡ - ΑΠΡ 2014
Newsletter
Αποκτήστε πρόσβαση σε νομολογία, ανακοινώσεις και εκπτωτικές προσφορές.
e-mail
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€