Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Ασφάλεια Συναλλαγών

Με την εγγύηση της Νομικής ΒιβλιοθήκηςΜεταφορικά
Δωρεάν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ΠάτραΑμεση παράδοση
Εγγύηση άμεσης παράδοσης εντός 24 ωρών.Τρόποι πληρωμής
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής


Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Έκδοση 2005
Σελ.: 1952
ISBN: 960-272-290-8
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.Περιεχόμενα

A' 'Αγιο Όρος 
[1] Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001 
['Αρθρο 105] Σελ. 1
[2] ΝΔ 10/16.9.1926 
Περί καταστατικού χάρτου του Αγίου Όρους 
['Αρθρα 7-10, 35, 43, 44, Δ41-47, 59, 181, 184, 186-188] Σελ. 3
[3] ΠΔ 227/1998 
Οργανισμός Διοικήσεως Αγίου Όρους 
['Αρθρο 3] Σελ. 9
Β' Αγορανομικά αδικήματα 
[4] ΝΔ 136/1946 
Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 ΝΔ «περί Αγορανομικού Κώδικος» 
['Αρθρα 30-69] Σελ. 11
[5] Ν 2741/1999 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις 
['Αρθρα 1, 5] Σελ. 45
Γ' Αγροτικά αδικήματα 
[6] ΝΔ 3030/1954 
Περί Αγροφυλακής 
['Αρθρα 97-124, 128, 133-139] Σελ. 53
Δ' Αεροπορία 
[7] Ν 1815/1988 
Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου 
['Αρθρα 1, 157-186, 190-195] Σελ. 71
[8] Ν 480/1976 
Περί προλήψεως και καταστολής πράξεων τινων στρεφομένων κατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας 
['Αρθρα 6, 8-18] Σελ. 82
Ε' Αθέμιτος ανταγωνισμός 
[9] Ν 146/1914 
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού 
['Αρθρα 1-24] Σελ. 87
[10] ΝΔ 16/18.9.1926 
['Αρθρα 1-6, 9] Σελ. 99
ΣΤ' Αθλητισμός 
[11] Ν 2725/1999 
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις  
['Αρθρα 3, 41, 41ΣΤ, 41Ζ, 128, 128Α, 128Β, 128Θ, 128ΙΔ, 132, 139, 140] Σελ. 101
[12] Ν 1787/1988 
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη βία των θεατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες Σελ. 119
Ζ' Αιγιαλός - Αιγιαλίτιδα ζώνη 
[13] Ν 2971/2001 
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 2, 29, 31, 37] Σελ. 131
[14] Ν 230/1936 
Περί καθορισμού αιγιαλίτιδος ζώνης της Ελλάδος 
['Αρθρο μόνον] Σελ. 135
Η' Αλκοολούχα προϊόντα 
[15] Ν 2969/2001 
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα 
['Αρθρα 2, 3, 5, 7, 10-14 παρ. 11, 17] Σελ. 137
Θ' Αλιεία -Αλιευτικός Κώδικας 
[16] ΝΔ 420/1970 
Περί Αλιευτικού Κώδικος 
['Αρθρα 1, 4-8, 17, 20] Σελ. 145
[17] N 1740/1987 
Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-2] Σελ. 152
[18] ΠΔ 86/1998 
Αλιεία οστράκων 
['Αρθρα 1-3] Σελ. 155
Ι' Αλλοδαποί 
[19] Ν 2910/2001 
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-10, 38, 39, 41-55, 66-68, 70, 81] Σελ. 159
[20] Ν 3064/2002 
Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών 
['Αρθρα 12, 13] Σελ. 198
[21] Ν 2721/1999 
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των Ν 1756/1988 (ΦΕΚ Α' 35), 1729/1987 (ΦΕΚ Α' 144), του ΠΚ, του ΚΠΔ, του ΚΠολΔ και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 16] Σελ. 200
[22] ΑΝ 448/1968 
Περί χορηγήσεως αδείας εργασίας εις αλλοδαπούς εν επειγούση ανάγκη 
['Αρθρα 1-4] Σελ. 201
[23]  
ΑΥΕξΕσΔημΔιοικΔικΔημΤαξ 4000/ 2/7-α/2003 
Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών 
['Αρθρα 1-9] Σελ. 203
[24] ΑΥΕξΔικΔημΤαξ 137954/2000 
Καθορισμός λεπτομερειών εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν απέλαση αλλοδαπών Σελ. 207
ΙΑ' Αμμοληψία 
[25] ΑΝ 1219/1938 
Περί καταργήσεως του δικαιώματος αμμοληψίας και αντικαταστάσεως αυτού διά προσθέτου τέλους επί των αδειών ανεγέρσεως οικοδομών 
['Αρθρα 1 παρ. 2, 3] Σελ. 211
ΙΒ' Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων  
[26] Ν 2882/2001 
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων 
['Αρθρα 6, 28] Σελ. 213
ΙΓ' Απόρρητο επικοινωνίας 
[27] Ν 2225/1994 
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις Σελ. 215
[28] Ν 3115/2003 
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 
['Αρθρα 1, 3, 6, 9, 10] Σελ. 223
ΙΔ' Αρτοποιεία 
[29] Ν 2065/1992 
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 65] Σελ. 229
[30] Ν 2394/1996 
Για το χρόνο λειτουργίας των αρτοποιείων Σελ. 232
ΙΕ' Αρχαιότητες 
[31] Ν 3028/2002 
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
['Αρθρα 1-5, 53-75] Σελ. 233
[32] Ν 216/1943 
Περί οργανώσεως της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως των αρχαίων και ιστορικών Μνημείων του Κράτους 
['Αρθρο 14] Σελ. 248
[33] Ν 2674/1921 
Περί κυρώσεως του από 9 Δεκ. 1920 ΝΔ «περί καταργήσεως του Ν 449 και περί τροποποιήσεως του Ν 401 περί ιδρύσεως Βυζαντινού και Μεσαιωνικού Μουσείου και περί προστασίας των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών έργων τέχνης» 
['Αρθρα 6, 8-10] Σελ. 250
ΙΣΤ' Αστυνομία 
[34] Ν 2713/1999 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 3-10, 16, 18] Σελ. 253
ΙΖ' Ασφαλιστικές εισφορές 
[35] ΑΝ 86/1967 
Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως Σελ. 263
ΙΗ' Αυτοκίνητα (βλ. και ΚΟΚ) 
[36] Ν 383/1976 
Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων 
['Αρθρα 2, 4, 14] Σελ. 267
[37] ΝΔ 805/1971 
Περί πταισματικών παραβάσεων βεβαιωμένων παρά των αστυνομικών οργάνων 
['Αρθρα 1, 5, 6, 8] Σελ. 271
[38] ΝΔ 701/1970 
Περί ενεργουμένων διά κατηγοριών τινων αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων εις κατόχους και οδηγούς αυτών 
['Αρθρα 1-3, 5] Σελ. 273
[39] Ν 2181/1920 
Περί προστασίας των πινακίδων ή άλλων σημείων των δεικνυόντων τας κατευθύνσεις των οδών κ.λπ. 
['Αρθρα 1, 4] Σελ. 277
[40] ΒΔ της 28.1-4.2.1938 
Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων 
['Αρθρα 1 παρ. 2, 2, 4, 6, 8] Σελ. 278
[41] ΑΥΑπασχ 51266/2955/1975 
Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (Πούλμαν) 
['Αρθρα 1-4] Σελ. 280
ΙΘ' Γεωργικά προϊόντα 
[42] ΝΔ 3424/1955 
Περί ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊόντων Σελ. 283
[43] Ν 3475/1955 
Περί τυποποιήσεως νωπών αγροτικών προϊόντων και ιδρύσεως κεντρικών και τοπικών αγορών αυτών 
['Αρθρα 6, 10, 13] Σελ. 285
[44] Ν 454/1976 
Περί επιβολής κυρώσεων κατά παραβατών των περί διγράμμων επιταγών διατάξεων  
['Αρθρα 1-3, 6] Σελ. 288
Κ' Δάση - Θήρα 
[45] ΝΔ 86/1969 
Δασικός Κώδιξ 
['Αρθρα 105-115, 228, 251-264, 267-295, 308, 318-319] Σελ. 289
[46] Ν 3208/2003 
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 3, 6] Σελ. 341
[47] Ν 998/1979 
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας 
['Αρθρα 3, 22-25, 29, 31, 34-35, 68-71] Σελ. 343
[48] Ν 1892/1990 
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 114, 117-121] Σελ. 364
[49] Ν 2612/1998 
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 5-6] Σελ. 371
[50] Ν 663/1977 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ΚΠΔ, του ΠΚ και του Κώδικος περί τελών χαρτοσήμων κ.λπ.  
['Αρθρα 19-21] Σελ. 374
[51] ΑΥΕθνΟικΓεωργ 414985/1985 
Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας 
['Αρθρα 1-9, 11] Σελ. 377
ΚΑ' Δημόσια κτήματα 
[52] ΑΝ 1539/1938 
Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων  
['Αρθρα 1-2, 8, 21-23] Σελ. 385
[53] AN 263/1968 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων 
['Αρθρα 1-3] Σελ. 390
ΚΒ' Δημόσιες συναθροίσεις 
[54] ΝΔ 794/1971 
Περί δημοσίων συναθροίσεων 
['Αρθρα 4-7, 9-14] Σελ. 395
[55] ΠΔ 141/1991 
Αρμοδιότητα οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών 
['Αρθρα 129-133] Σελ. 402
[56] ΒΔ 269/1972 
Περί εγκρίσεως του Κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων 
['Αρθρο μόνο] Σελ. 406
ΚΓ' Διαδίκτυο 
[57] ΠΔ 343/2002 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομητικές υπηρεσίες] (ΕΕ L 320/28.11.1998, σ. 54) Σελ. 409
ΚΔ' Διαφήμιση -αφισσοκόλληση 
[58] Ν 2946/2001 
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις Σελ. 415
ΚΕ' Δωροδοκία υπαλλήλων ΕΕ και αλλοδαπών υπαλλήλων 
[59] Ν 2802/2000 
Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 429
[60] N 2656/1998 
Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές Σελ. 442
[61] Ν 2803/2000 
Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων Σελ. 453
ΚΣΤ' Εκδιδόμενα πρόσωπα 
[62] Ν 2734/1999 
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις  
['Αρθρα 1-8, 10] Σελ. 483
[63] Ν 1193/1981 
Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 
['Αρθρα 1, 13] Σελ. 490
KZ' Εκλογική νομοθεσία 
[64] ΠΔ 351/2003 
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 
['Αρθρα μόνο, 23, 44-47, 49, 66, 105, 111-124, 129, 133] Σελ. 493
[65] Ν 3202/2003 
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ, θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 3, 4, 7, 8, 14, 16, 20, 21] Σελ. 511
[66] Ν 3023/2002 
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών 
['Αρθρα 7-14, 23-27] Σελ. 519
ΚΗ' Επιταγή 
[67] Ν 5960/1933 
Περί επιταγής 
['Αρθρα 79-80] Σελ. 533
[68] Ν 454/1976 
Περί επιβολής κυρώσεων κατά παραβατών των περί διγράμμων επιταγών διατάξεων Σελ. 537
ΚΘ' Έρανοι 
[69] Ν 5101/1931 
Περί διενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών 
['Αρθρα 1-3, 19-21] Σελ. 539
[70] Ν 2889/2001 
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 19] Σελ. 541
Λ' Εργασία 
Ι. Ανήλικοι 
[71] N 3144/2003 
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 4, 8] Σελ. 543
[72] ΠΔ 62/1998 
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ Σελ. 546
[73] ΠΔ 7/1990 
Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες εργασίες Σελ. 565
[74] N 1837/1989 
Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-3, 5, 16, 18] Σελ. 567
ΙΙ. Δικαιώματα - συνδικαλιστικές ελευθερίες - μισθοί 
[75] Ν 1876/1990 
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 21] Σελ. 571
[76] Ν 1264/1982 
Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων 
['Αρθρα 14, 23] Σελ. 573
[77] AN 690/1945 
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/44 «περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων» Σελ. 578
[78] ΠΔ 8/1932 
Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον του Ν 5288 «περί ρυθμίσεως της αγοράς εργασίας», μετά των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν 5598 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινων νόμων» 
['Αρθρα 1, 9, 14, 15, 20] Σελ. 580
ΙΙΙ. Ασφάλεια - υγιεινή 
[79] Ν 2224/1994 
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωση Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 24, 25] Σελ. 584
[80] Ν Γ?ΛΔ/1911 
Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας 
['Αρθρα 1-3] Σελ. 587
IV. Ωράρια - αργίες 
[81] ΝΔ 1037/1971 
Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών 
['Αρθρα 1, 9-13, 15] Σελ. 590
[82] ΠΔ 27.6/4.7.1932 
Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων 
['Αρθρα 1-3, 9, 13-16, 18] Σελ. 598
[83] ΒΔ 748/1966 
Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας 
['Αρθρα 1-4, 17] Σελ. 607
[84] N 549/1977 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 
['Αρθρο 6] Σελ. 612
[85] ΑΥΕργΔημΤαξ1011/22/19Ιβ/1994 
Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων Σελ. 614
V. Αλλοδαποί εργαζόμενοι 
[86] N 1346/1983 
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων 
['Αρθρο 26, 30] Σελ. 616
ΛΑ' Εταιρίες 
Ι. Ανώνυμες Εταιρίες 
[87] Ν 2190/1920 
Περί Aνωνύμων Εταιρειών 
['Αρθρα 54-63δ] Σελ. 619
ΙΙ. Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης 
[88] Ν 3190/1955 
Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  
['Αρθρα 1, 60] Σελ. 628
ΙΙΙ. Εταιρίες ασφαλιστικές 
[89] ΝΔ 400/1970 
Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως 
['Αρθρα 43-45, 47, 49, 50] Σελ. 630
[90] Ν 1569/1985 
Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις  
['Αρθρα 21α, 21β] Σελ. 633
ΛΒ' Ευρεσιτεχνία 
[91] Ν 1733/1987 
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
['Αρθρο 17] Σελ. 635
ΛΓ' Ζώα 
[92] Ν 1300/1982 
Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας 
['Αρθρα 1-12] Σελ. 637
[93] Ν 1197/1981 
Περί προστασίας των ζώων  
['Αρθρα 1-5, 7-10] Σελ. 644
[94] Ν 3170/2003 
Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις  
['Αρθρα 1-15, 20] Σελ. 650
[95] Ν 2015/1992 
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς 
['Αρθρα πρώτο, 5, 6, τρίτο] Σελ. 663
[96] Ν 2017/1992 
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς  
['Αρθρα πρώτο, 6-11, τρίτο] Σελ. 665
[97] ΠΔ 133/1992 
Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων Σελ. 670
[98] ΝΔ 3030/1954 
Περί αγροφυλακής Σελ. 675
ΛΔ' Ιατροί 
[99] ΑΝ 1565/1939 
Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος 
['Αρθρα 4, 111-118] Σελ. 677
[100] Ν 3305/2005  
Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
['Αρθρα 1-5, 8-20, 26, 27, 33] Σελ. 682
ΛΕ' Καταχραστές του Δημοσίου 
[101] Ν 1608/1950 
Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστάς του Δημοσίου 
['Αρθρα 1-4] Σελ. 703
[102] Ν 2576/1953 
Περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υπουργικού Συμβουλίου κειμένων διατάξεων 
['Αρθρο 16] Σελ. 707
[103] ΣυντΠράξ 5/1974 
Περί εκδικάσεως ποινικών αδικημάτων τελεσθέντων υπό μελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών  
['Αρθρο 4] Σελ. 708
ΛΣΤ' Καύσιμα - πετρελαιοειδή 
[104] Ν 3054/2002 
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 16, 17, 22, 24] Σελ. 709
[105] N 2093/1992 
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 35 παρ. 2] Σελ. 713
ΛΖ' Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 
[106] ΝΔ 187/1973 
Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 
['Αρθρα 202-245] Σελ. 717
[107] Ν 2172/1993 
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», του ΚΠολΔ, του ΠΚ, του ΚΠΔ και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 51 παρ. 7, 8] Σελ. 733
ΛΗ' Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 
[108] Ν 2696/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» Σελ. 735
[109] ΠΔ 319/1989 
Κυρώσεις για τους παραβάτες των Κανονισμών (ΕΟΚ) 3820/1915 και 3821/1985 Σελ. 890
ΛΘ' Λαθρεμπορία -Τελωνειακός Κώδικας 
[110] Ν 2960/2001 
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 
['Αρθρα 1, 2, 10, 118, 137, 151, 155-178, 185] Σελ. 893
Μ' Λαχεία 
[111] Ν ΑΧΛ'/1887 
Περί λαχείων 
['Αρθρα 1-6] Σελ. 927
[112] Ν ΓΤΟ'/1909 
Περί μεταρρυθμίσεως του λαχείου του εθνικού στόλου και των αρχαιοτήτων της Ελλάδος και περί τροποποιήσεως των περί λαχείων νόμων 
['Αρθρα 3-6] Σελ. 930
ΜΑ' Μεσάζοντες 
[113] Ν 5227/1931 
Περί μεσαζόντων  
['Αρθρα 1-13] Σελ. 933
ΜΒ' Μεταλλευτικός Κώδικας 
[114] NΔ 210/1973 
Περί Μεταλλευτικού Κώδικος 
['Αρθρα 157-159, 161- 164, 166-167, 169-170] Σελ. 939
ΜΓ' Μεταμοσχεύσεις 
[115] Ν 2737/1999 
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις  
['Αρθρα 1-3, 8-14, 20, 30, 34] Σελ. 947
ΜΔ' Μηχανικοί 
[116] Ν 4663/1930 
Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου 
['Αρθρα 1-4, 11, 12] Σελ. 955
[117] Ν 6422/1934 
Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού 
['Αρθρο 9] Σελ. 958
ΜΕ' Ναρκωτικά 
[118] Ν 1729/1987 
Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-29, 33] Σελ. 961
[119] Ν 2721/1999 
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ Α' 35), 1729/1987 (ΦΕΚ Α' 144), του ΠΚ, του ΚΠΔ, του ΚΠολΔ και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 9-11] Σελ. 1027
[120] Ν 2331/1995 
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 21] Σελ. 1030
[121] Ν 2928/2001 
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠΔ και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων 
['Αρθρο 11] Σελ. 1038
[122] ΑΥΥγΠρονΥ5γ/Γ.Π.οικ.19546/2003 
Καθορισμός ουσιών, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης ανταγωνιστικών ουσιών στη θεραπεία της εξάρτησης από αλκοόλ και οπιοειδή (Ν 2955/2001) Σελ. 1039
ΜΣΤ' Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων 
[123] N 2331/1995 
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων 
['Αρθρα 1-9] Σελ. 1041
[124] N 2928/2001 
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠΔ και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων 
['Αρθρα 7-10] Σελ. 1057
[125] N 2655/1998 
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες Σελ. 1061
ΜΖ' Νόμισμα - συνάλλαγμα 
[126] AN 710/1945 
Περί διώξεως και τιμωρίας των παραβάσεων της περί προστασίας Εθνικού Νομίσματος νομοθεσίας και των αγορανομικών αδικημάτων Σελ. 1087
[127] N 2076/1992 
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις 
['Αρθρα 1-4, 21, 26] Σελ. 1090
ΜΗ' Όπλα 
[128] N 2168/1993 
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-30, 38, 44] Σελ. 1101
[129] N 456/1976 
Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων Σελ. 1138
[130] ΠΔ 293/1977 
Περί των περιορισμών κατά την μεταφοράν φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και λήψεως μέτρων ανατροπής κινδύνων εκ της καύσεως βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων Σελ. 1144
[131] ΠΔ 413/1977 
Περί αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών Σελ. 1147
[132] Ν 3169/2003 
Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις Σελ. 1150
[133] ΑΥΔημΤαξ 3009/2/25-γ/1994 
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς όπλων και φυσιγγίων αυτών, σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις Σελ. 1160
[134] ΑΥΔημΤαξ 3009/2/26-α/1994 
Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών υλών, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ. αντικειμένων του Ν 2168/1993 Σελ. 1164
[135] ΑΥΔημΤαξ 3009/2/28-γ/1994 
Οροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών Σελ. 1168
[136] ΑΥΔημΤαξ 3009/2/1β/1994 
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών εισαγωγής αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών, εμπορίας - κατοχής των ειδών αυτών Σελ. 1173
[137] ΚΥΑ 3009/2/21-γ/1994 
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετακόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής 
['Αρθρα 2, 3, 6, 10, 11] Σελ. 1177
[138] ΑΥΔημΤαξ 3009/2/84-δ/2004 
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισμού όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων - Χορήγηση αδειών εισαγωγής, εμπορίας και κατοχής των αντικειμένων αυτών Σελ. 1181
ΜΘ' Παίγνια 
[139] BΔ 29/1971 
Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί τυχηρών και μη παιγνίων Σελ. 1193
[140] N 2206/1994 
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 3, 4, 9] Σελ. 1199
[141] N 2515/1997 
'Ασκηση επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 8] Σελ. 1205
[142] N 2523/1997 
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 8] Σελ. 1208
[143] N 3037/2002 
Απαγόρευση παιγνίων 
['Αρθρα 1-10, 12] Σελ. 1209
ΜΘ' Περιβάλλον 
[144] N 1650/1986 
Για την προστασία του περιβάλλοντος 
['Αρθρα 2, 6-8, 18-20, 28-30, 33] Σελ. 1215
[145] N 3199/2003 
Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
['Αρθρα 10, 11, 14] Σελ. 1236
[146] N 1892/1990 
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις  
['Αρθρα 114, 118-121] Σελ. 1239
[147] N 2252/1994 
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο ένατο] Σελ. 1240
[148] ΠΔ 55/1998 
Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
['Αρθρα πρώτο, 13-15, 20] Σελ. 1242
Ν' Πνευματική ιδιοκτησία 
[149] Ν 2121/1993 
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα 
['Αρθρα 1-5, 18-29, 64-67] Σελ. 1249
[150] Ν 988/1943 
Περί συμπληρώσεως διατάξεως του νόμου ΓΥΠΓ' του έτους 1909 περί συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών έργων 
['Αρθρα 2-7] Σελ. 1274
ΝΒ' Πόθεν έσχες 
[151] Ν 3213/2003 
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων Σελ. 1277
ΝΓ' Πολεοδομική νομοθεσία 
[152] ΑΝ 410/1968 
Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών 
['Αρθρο 4] Σελ. 1289
[153] N 1337/1983 
Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις 
['Αρθρα 17, 23, 40] Σελ. 1291
[154] N 651/1977 
Περί καταργήσεως του ΝΔ 349/1974, τροποποιήσεως των «περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» 
['Αρθρα 3-5] Σελ. 1302
[155] N 960/1979 
Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων διά την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 
['Αρθρα 1, 3] Σελ. 1307
[156] N 1512/1985 
Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών 
['Αρθρα 1, 9] Σελ. 1314
ΝΔ' Προσηλυτισμός 
[157] ΑΝ 1363/1938 
Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγματος 
['Αρθρα 1, 4, 5] Σελ. 1323
ΝΕ' Προσωπικά δεδομένα 
[158] N 2472/1997 
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 1325
[159] N 2774/1999 
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Σελ. 1348
[160] Ν 3115/2003 
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 
['Αρθρα 1, 6, 9-11, 14] Σελ. 1358
[161] Ν 2068/1992 
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 1359
ΝΣΤ' Σήματα 
[162] Ν 2239/1994 
Περί σημάτων 
['Αρθρα 1-2, 14-15, 18-21, 28-31, 38-39] Σελ. 1373
NZ' Ταυτότητες - Υπεύθυνη δήλωση 
[163] Ν 1599/1986 
Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1, 6-8, 14, 16, 22, 34] Σελ. 1381
ΝΗ' Τηλεπικοινωνίες 
[164] Ν 4277/1929 
Περί τηλεγραφικής ανταποκρίσεως 
['Αρθρα 38-40, 46-48] Σελ. 1389
[165] N 2867/2000 
Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 11, 12] Σελ. 1391
ΝΘ' Τραπεζικό απόρρητο 
[166] ΝΔ 1059/1971 
Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων 
['Αρθρα 1-3] Σελ. 1395
[167] Ν 1806/1988 
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 40] Σελ. 1398
Ξ' Τρομοκρατία 
[168] Ν 1789/1988 
Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας Σελ. 1403
[169] Ν 3251/2004 
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 1-39, 41, 43] Σελ. 1411
[170] Ν 2928/2001 
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠΔ και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων 
['Αρθρα 7-10] Σελ. 1437
[171] N 3034/2002 
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Σελ. 1438
[172] Ν 3116/2003 
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων Σελ. 1455
ΞΑ' Τύπος - ραδιόφωνο - τηλεόραση 
Α' Τύπος 
[173] N 5060/1931 
Περί τύπου, προσβολών της τιμής εν γένει και άλλων σχετικών διατάξεων 
['Αρθρα 29, 30] Σελ. 1469
[174] ΑN 1092/1938 
Περί Τύπου 
['Αρθρο 47] Σελ. 1473
[175] N 1178/1981 
Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων 
['Αρθρο μόνον] Σελ. 1474
[176] N 2243/1994 
Κατάργηση των ειδικών ποινικών διατάξεων περί Τύπου 
['Αρθρο μόνο] Σελ. 1478
Β' Ραδιόφωνο - τηλεόραση 
[177] N 1730/1987 
Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - ΑΕ) 
['Αρθρα 3, 16, 16Α] Σελ. 1480
[178] N 2328/1995 
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 4, 8] Σελ. 1489
[179] N 2145/1993 
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 
['Αρθρο 29] Σελ. 1497
[180] N 3090/2002 
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 8] Σελ. 1499
ΞΒ' Υγειονομική νομοθεσία 
[181] ΑΝ 2520/1940 
Περί Υγειονομικών Διατάξεων Σελ. 1501
[182] Ν 2307/1995 
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 11, 12] Σελ. 1509
ΞΓ' Υιοθεσία 
[183] Ν 2447/1996 
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις»  
['Αρθρα 10, 11] Σελ. 1513
ΞΔ' Υπουργών ποινική ευθύνη 
[184] ΠΔ 351/2003 
Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 
['Αρθρα 111-124, 129, 133] Σελ. 1515
[185] Ν 3213/2003 
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων 
['Αρθρα 1-7] Σελ. 1516
[186] Ν 3126/2003 
Ποινική ευθύνη των Υπουργών Σελ. 1517
ΞΕ' Φαρμακευτική νομοθεσία 
[187] ΝΔ 96/1973 
Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων 
['Αρθρο 19] Σελ. 1529
[188] Ν 1316/1983 
Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 33 παρ. 4α] Σελ. 1535
[189] Ν 5607/1932 
Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας 
['Αρθρα 31, 34, 42] Σελ. 1536
ΞΣΤ' Φοροδιαφυγή 
[190] Ν 1882/1990 
Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 25, 27, 41] Σελ. 1539
[191] Ν 2065/1992 
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 46, 47, 54, 56 παρ. 3, 58] Σελ. 1547
[192] Ν 2214/1994 
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις 
['Αρθρo 31] Σελ. 1552
[193] Ν 2238/1994 
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
['Αρθρα 93-97] Σελ. 1554
[194] Ν 2523/1997 
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 17-21, 24, 25, 38] Σελ. 1562
[195] Ν 3296/2004 
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 30] Σελ. 1575
ΞΖ' Φυλετικές διακρίσεις 
[196] Ν 3304/2005 
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
['Αρθρα 1-17, 21-23, 25-28] Σελ. 1585
[197] Ν 927/1979 
Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις Σελ. 1596
[198] Ν 1419/1984 
Τροποποιήσεις διατάξεων του ΠΚ, του ΚΠΔ και άλλες διατάξεις 
['Αρθρο 24] Σελ. 1597
ΞΗ' Χρηματιστήριο 
[199] Ν 1960/1991 
Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τη διαχείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ 
['Αρθρα 1, 2, 5] Σελ. 1599
[200] Ν 1806/1988 
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις 
['Αρθρα 4, 10, 30] Σελ. 1601
[201] Ν 3632/1928 
Περί Χρηματιστηρίων αξιών 
['Αρθρα 12, 15, 16, 33, 34] Σελ. 1603
ΞΘ' Ψυχική υγιεινή 
[202] ΝΔ 104/1973 
Περί ψυχικής υγιεινής και περιθάλψεως των ψυχικών πασχόντων 
['Αρθρα 1, 12, 13] Σελ. 1609
[203] Ν 2071/1992 
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας 
['Αρθρα 94-97, 99-101] Σελ. 1611
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1617

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Πρώτα σε κυκλοφορία
Τιμή: 95€ φ.π., 105€ ν.π.
Τιμή: 45€ φ.π., 55€ ν.π.
Τιμή: 49€ φ.π., 59€ ν.π.
Τιμή: 48€ φ.π., 58€ ν.π.
Προσφορές εβδομάδας
Ο ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ
Τιμή: 25€
Προσφορά: 18€
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τιμή: 85€
Προσφορά: 69€
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ & ΕΠΕ Ερμηνεία κατ` άρθρο
Τιμή: 70€
Προσφορά: 49€
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Τιμή: 68€
Προσφορά: 29€
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€