Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Σας προτείνουμε
Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 55€ φ.π., 65€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2010

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Νομολογία - Νομοθεσία - ΕπιστήμηΈκδοση 2011
Σελ.: 2856
ISSN: 1108-2798
Τιμή: 95€ φ.π., 115€ ν.π.
Περιεχόμενα

Α  
* ΑβαρίαΣελ. 25
Αγαθοεργά Καταστήματα βλ. λ. Ιδρύματα 
* 'Αγιο Όρος βλ. και λ. Εκκλησία, Θρησκεία, Θρησκευτική ελευθερίαΣελ. 26
'Αγνοια Νόμου βλ. λ. Νόμος 
'Αγνωστη Διαμονή βλ. λ. Επίδοση, Κατοικία, Επίδοση (ΔιοικΔικον) 
Αγορανομία - Αγορανομικός ΚώδικαςΣελ. 26
Αγοραπωλησία βλ. λ. Πώληση 
Αγροζημίες βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροληψία Επίμορτη βλ. λ. Μίσθωση πράγματος 
Αγροτική Ασφάλεια βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά ΠροϊόνταΣελ. 28
Αγροτικός Κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροφυλακή βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγχιστεία βλ. λ. Συγγένεια 
Αγωγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 31
Αγωγή (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Βιβλία Διεκδικήσεων, Διάδικοι (ΠολΔ), Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δίκη (Πολιτική), Δικόγραφα, Εκκρεμοδικία, Έννομο συμφέρον (ΠολΔ), Επίδοση (ΠολΔ), Νομιμοποίηση, Παραγραφή (ΑστΔ-ΕμπΔ) κ.λπ.Σελ. 34
Αγωγή Πολιτική βλ. λ. Πολιτική Αγωγή - Πολιτικός Ενάγων 
Αγωγιάτης βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ναύλωση, Μεταφορές 
'Αδεια προς Δίωξη βλ. λ. Ποινική Δίωξη 
'Αδεια Εργαζομένων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
'Αδεια Υπαλλήλων βλ. λ. Υπάλληλοι στη σχετική κατηγορία 
Αδιαίρετη Παροχή βλ. λ. Παροχή 
Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 51
Αδίκημα - Αδικοπραξία βλ. και λ. Αποζημίωση, Αυτοκίνητα κ.λπ.Σελ. 59
'Αδικη Επίθεση βλ. λ. Απειλή (ΠοινΔ) 
Αδυναμία Παροχής βλ. λ. Παροχή 
Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες βλ. και λ. ΜεταφορέςΣελ. 83
Αθέμιτος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός 
ΑθλητισμόςΣελ. 87
ΑιγιαλόςΣελ. 88
Αίγυπτος - Αιγυπτιώτες βλ. λ. Ομογενείς 
Αιδούς προσβολήΣελ. 93
* ΑιμομιξίαΣελ. 94
Αιολική ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
ΑίρεσηΣελ. 94
Αισχροκέρδεια βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 
Αισχροκερδείς Συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις (ΑστΔ), Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Συλλογικά όργαναΣελ. 98
Αίτηση ακυρώσεως Αποφάσεως (ΠοινΔικον) βλ. λ. Απόφαση (ΠοινΔικον) 
Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (ΠοινΔικον)Σελ. 103
Αίτηση αναιρέσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 104
Αίτηση Αναιρέσεως (ΠολΔ) βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ) 
Αίτηση θεραπείας βλ. Προσφυγή (ΔιοικΔικον) 
Αίτηση για Χάρη βλ. λ. Ποινές 
Αιτία Θανάτου Δωρεά βλ. λ. Δωρεά 
Αιτιολογία βλ. λ. Σύνταγμα, Διοικητική πράξη, Απόφαση 
Ακίνητα βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Αρχαία - Αρχαιότητες, Δημόσια κτήματα, Δουλείες, Επικαρπία, Εργατική κατοικία, Κτηματολόγιο, Κυριότητα, Χρησικτησία 
* Ακολασία - Ακόλαστη πράξη βλ. λ. ΑποπλάνησηΣελ. 107
Ακρόαση (ΣυντΔ) βλ. και λ. ΣύνταγμαΣελ. 108
Ακτοπλοΐα βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ακυρότητα (ΑστΔ) βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Απάτη, Δημόσια κτήματα, Διαθήκη, Δικαιοπραξίες, Έγγραφα, Εικονικότητα, Εταιρίες, Κατάχρηση Δικαιώματος, Κληρονομία, Μισθώσεις εμπορικές, Πλάνη, Πώληση, Συμβάσεις, Σύμβαση Εργασίας, Τόκος, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.Σελ. 110
Ακυρότητα (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Διοικητική Πράξη 
Ακυρότητα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Αντίκλητος, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εισαγγελείς - Εισαγγελία, Επίδοση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλητήριο θέσπισμα, Πολιτική αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ.Σελ. 118
Ακυρότητα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναγκαστική εκτέλεση, Διαιτησία, Πλειστηριασμός, Πραγματογνωμοσύνη κ.λπ. Σελ. 139
'Αλευρα - Αλευρόμυλοι βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας και Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
 
Αλιεία - Αλιεύματα - ΑλιεργάτεςΣελ. 142
Αλληλέγγυα Ενοχή βλ. λ. Ενοχές 
Αλληλοβοηθητικά Σωματεία βλ. λ. Σωματεία 
Αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑστΔ - ΕμπΔ) βλ. και λ. Αγωγή, Αναγνώριση χρέους, Βιβλία εμπορικά, Διαταγή πληρωμής, Εγγύηση, Έγγραφα (ΠολΔ), Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, ΤόκοιΣελ. 142
Αλλοδαποί βλ. και λ. Έκδοση, Ιθαγένεια, Ομογενείς, Παραμεθόριες περιοχές, ΠρόσφυγεςΣελ. 148
* 'ΑμβλωσηΣελ. 171
Αμέλεια (ΑστΔ)Σελ. 171
Αμέλεια (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία, Σωματικές βλάβεςΣελ. 172
Αμνηστία (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές 
'Αμυνα (ΠοινΔ)Σελ. 186
Αναβολή βλ. λ. Δίκη 
Αναγγελία βλ. λ. Πλειστηριασμός, Πτώχευση κ.λπ. 
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση βλ. λ. Απαλλοτρίωση Αναγκαστική 
Αναγκαστική Διαδοχή βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα 
* Αναγκαστική ΔιαχείρισηΣελ. 189
Αναγκαστική Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση 
Ανάγκης Κατάσταση βλ. λ. Κατάσταση Ανάγκης 
Αναγνώριση χρέουςΣελ. 189
Αναγνωριστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Αναδασμός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αναίρεση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Αναιρέσεως 
Αναδοχή χρέουςΣελ. 193
Αναίρεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Απόδειξη (ΠοινΔικον), Απόφαση, Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Δίκη (Ποινική), Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα, Καταλογισμός (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλήτευση, Προθεσμίες, Υπέρβαση εξουσίαςΣελ. 196
Αναίρεση (ΠολΔ) βλ. και λ. Έγγραφα (ΠολΔ), Απόδειξη (ΠολΔ), ΔεδικασμένοΣελ. 213
Ανάκληση βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Πληρεξουσιότητα, Διοικητική Πράξη, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Ποινές, Απόλυση με όρους, Έγκληση - Μήνυση κ.λπ. 
Ανακοπή ΕρημοδικίαςΣελ. 241
Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής βλ. λ. Διαταγή Πληρωμής 
Ανακοπή κατά Πράξεων Εκτελέσεως βλ. λ. Εκτέλεση 
Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής βλ. και λ. Δάση, Δημόσιο, Δημόσια κτήματαΣελ. 243
Ανακοπή - ΤριτανακοπήΣελ. 245
Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον)Σελ. 250
Αναμίσθωση βλ. λ. Μίσθωση Πράγματος 
Αναμορφωτικά Μέτρα βλ. λ. Ανήλικος 
Ανανέωση βλ. λ. Ενοχή 
Αναπλειστηριασμός βλ. λ. Πλειστηριασμός 
Ανάπηροι - Θύματα πολέμου βλ. και λ. Εθνική ΑντίστασηΣελ. 255
Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων των Επιχειρήσεων βλ. λ. Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων 
Αναστολή βλ. λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική Πράξη, Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική εκτέλεση, Εκτέλεση, Παραγραφή, Ποινές 
Αναστολή (ΑστΔ - ΠολΔ) βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική εκτέλεσηΣελ. 256
Ανατοκισμός βλ. λ. Τόκος 
ΑναψηλάφησηΣελ. 257
Αναψηλάφηση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Επανάληψη Διαδικασίας 
Ανέλεγκτο - Ελεγκτό βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ) 
Ανεξάρτητες ΑρχέςΣελ. 259
Ανήλικος βλ. και λ. Αποπλάνηση, Γάμος, Διαζύγιο, Διατροφή, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Τέκνα, ΥιοθεσίαΣελ. 262
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος 
ΑνθρωποκτονίαΣελ. 270
Ανίκανοι για Καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ανικανότητα (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ανταγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Ανταγωνισμός βλ. και λ. Διακριτικό γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επωνυμία, ΣήματαΣελ. 293
Αντέγγραφα βλ. λ. Έγγραφα 
Αντέφεση βλ. λ. Έφεση 
Αντίγραφα βλ. λ. Έγγραφα 
Ανταλλαγή βλ. λ. Πώληση 
Ανταλλάξιμη περιουσία βλ. λ. Δημόσια κτήματα 
Αντίκλητος (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον) 
Αντίκλητος (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον) 
Αντίκλητος (ΠολΔ) βλ. και λ. Επίδοση (ΠολΔ) 
Αντιποίηση Αρχής βλ. και λ. Αντίσταση κατά της ΑρχήςΣελ. 313
ΑντιπροσώπευσηΣελ. 315
Αντιρρήσεις βλ. λ. Εκτέλεση 
* Αντίσταση ΕθνικήΣελ. 316
Αντίσταση κατά της Αρχής βλ. και λ. Αντιποίηση ΑρχήςΣελ. 316
Αντιφατική Συμπεριφορά βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος 
Αντιφώνηση Χρέους βλ. λ. Χρέος 
Ανυπακοή βλ λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Ανώνυμη Εταιρία βλ. λ. Εταιρίες 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία 
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Ανωτέρα βίαΣελ. 318
Αξιόγραφα (Γενικά)Σελ. 319
Αξιόγραφα βλ. λ. Αξιόγραφα (Γενικά), Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή, Φορτωτική κ.λπ. 
Αξιωματικοί βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Απαγόρευση (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαστική συμπαράσταση 
Απαγόρευση εξόδου από τη ΧώραΣελ. 320
* Απαγωγή βλ. και λ. ΑνήλικοςΣελ. 321
Απαλλαγή Φορολογική βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες 
Απαλλοτρίωση ΑναγκαστικήΣελ. 321
Απάτη (ΑστΔ)Σελ. 331
Απάτη (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ)Σελ. 335
ΑπείθειαΣελ. 366
Απειλή (ΑστΔ)Σελ. 367
Απειλή (ΠοινΔ)Σελ. 367
Απέλαση βλ. λ. Αλλοδαποί 
Απεργία (ΕργΔ)Σελ. 368
ΑπιστίαΣελ. 374
Απόγραφο βλ. λ. Εκτέλεση 
Απόδειξη (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Έγγραφα (ΔιοικΔικον)Σελ. 377
Απόδειξη (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση, Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔικον)Σελ. 378
Απόδειξη (ΠολΔ)Σελ. 381
Αποδοχές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος βλ. και λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςΣελ. 383
* Απόδραση κρατουμένουΣελ. 384
ΑποζημίωσηΣελ. 384
Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
* Αποκατάσταση (ΠοινΔικον)Σελ. 388
Αποκατάσταση Πτωχευτική βλ. λ. Πτώχευση 
Αποκατάσταση Ακτημόνων βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αποκατάσταση Προσφύγων βλ. λ. Πρόσφυγες 
Αποκέντρωση Διοικητική βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Αποκήρυξη βλ. λ. Τέκνα 
Αποκλήρωση βλ. λ. Διαθήκη, Νόμιμη Μοίρα 
Απολογία Κατηγορουμένου βλ. λ. Κατηγορούμενος 
Αποθετήριο βλ. Αξιόγραφα (Γενικά) 
Απόλυση με όρους βλ. και λ. Εκτέλεση (ΠοινΔικον), ΠοινέςΣελ. 389
Απολωλότα (ΑστΔ) βλ. λ. Κυριότητα 
Απόντες βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος 
ΑπόπειραΣελ. 390
Αποπλάνηση βλ. και λ. Ανήλικος, ΑσέλγειαΣελ. 401
Αποποίηση Κληρονομίας βλ. λ. Κληρονομία, Κληροδοσία 
Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά ΙδρύματαΣελ. 402
Αποσφράγιση βλ. λ. Σφράγιση - Αποσφράγιση 
Απόφαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση Ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική Πράξη, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον)Σελ. 404
Απόφαση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Έγκλημα, Δίκη (ΠοινΔ) 
Απόφαση (ΠοινΔικον)Σελ. 406
Απόφαση (ΠολΔ) βλ. και λ. ΔιαιτησίαΣελ. 410
Αποχετεύσεις βλ. λ. Οργανισμοί (ΕΥΔΑΠ) 
'Αρειος Πάγος βλ. λ. Αναίρεση, Αναψηλάφηση, Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία, Ένδικα Μέσα, Παραπομπή 
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον) Σελ. 414
Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον)Σελ. 416
Αρμοδιότητα (ΠολΔ)Σελ. 424
Αρνητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή (ΠολΔ), Κυριότητα 
ΑρπαγήΣελ. 427
Αρπαγή Ανηλίκου βλ. λ. Ανήλικος 
* ΑρραβώναςΣελ. 430
* Αρτοποιεία - Αρτοποιοί - ΑρτεργάτεςΣελ. 430
Αρχαία - ΑρχαιότητεςΣελ. 430
Αρχή Ισότητας βλ. λ. Ισότητα 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Αρχής Περιύβριση βλ. λ. Περιύβριση Αρχής 
Αρχής Αντιποίηση βλ. λ. Αντιποίηση Αρχής 
Αρχής Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής 
Αρχιτέκτονες βλ. λ. Μηχανικοί 
Αρωγή ΕπιθαλάσσιαΣελ. 435
* Ασέλγεια βλ. λ. ΑποπλάνησηΣελ. 437
'Ασεμνα Δημοσιεύματα βλ. λ. Τύπος 
Αστικώς Υπεύθυνος βλ. λ. Δίκη (Ποινική) 
Αστυνομία - Αστυνομικές Διατάξεις βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
'Ασυλο βλ. λ. Έκδοση, Διατάραξη Οικιακής Ειρήνης, Εκπαίδευση, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία - Προσβολή τιμής, Παραβίαση οικιακού ασύλου 
Ασφάλεια Αγροτική βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Ασφάλεια Δημόσια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Ασφάλεια Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες 
Ασφαλίσεις Γεωργικές (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Ασφαλίσεις Κοινωνικές βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Ασφάλιση ιδιωτική βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Κώδικας Οδικής ΚυκλοφορίαςΣελ. 437
Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 454
Ατομική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος 
Ατυχήματα βλ. λ. Αυτοκίνητα, Σύμβαση Εργασίας 
Αυθαίρετα Κτίσματα βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
ΑυτοδικίαΣελ. 463
ΑυτοκίνηταΣελ. 464
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) βλ. λ. Φορολογία Εισοδήματος 
Αυτοσύμβαση βλ. λ. Αντιπροσώπευση, Συμβάσεις (ΑστΔ) 
Αυτουργία βλ. λ. Ηθικός Αυτουργός, Συνέργεια, Έγκλημα 
* Αυτόφωρο έγκλημα βλ. και λ. Έγκλημα - Εγκληματίας - ΕγκληματικότηταΣελ. 477
Αυτοψία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον) 
Αυτοψία (ΠοινΔικον)Σελ. 477
Αυτοψία (ΠολΔ)Σελ. 479
ΑφάνειαΣελ. 480
Αφροδίσια Νοσήματα βλ. λ. Πορνεία 
Αχρεώστητο βλ. λ. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός 
Αχρησία βλ. λ. Δουλείες 
* 'Αφεση χρέουςΣελ. 480
Β  
* Βακούφια 
Βαμβάκι βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Βάρος Αποδείξεως βλ. λ. Απόδειξη 
Βεβαίωση ψευδήςΣελ. 481
Βία ανώτερη βλ. λ. Ανωτέρα Βία 
Βία παράνομηΣελ. 490
Βιαιοπραγία κατ' Ανωτέρου βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
ΒιασμόςΣελ. 493
Βιβλία ΔιεκδικήσεωνΣελ. 497
Βιβλία Εμπορικά βλ. και λ. Αλληλόχρεος ΛογαριασμόςΣελ. 498
Βιβλία Μεταγραφών βλ. λ. Μεταγραφή 
Βιβλία Υποθηκών βλ. λ. Υποθήκη 
Βιομηχανία - ΒιοτεχνίαΣελ. 499
Βιομηχανική Ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις, ΣήματαΣελ. 501
Βίος προηγούμενος έντιμος βλ. λ. Ποινές 
Βλάβη Σωματική βλ. λ. Σωματικές βλάβες 
* ΒλασφημίαΣελ. 502
Βόμβες βλ. λ. Εκρηκτικές Ύλες 
Βοσκή βλ. λ. Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία 
ΒούλευμαΣελ. 502
Βουλευτές - Βουλή βλ. και λ. Εκλογές, Κόμματα πολιτικάΣελ. 507
Γ  
Γάμος βλ. και λ. Διαζύγιο, ΔιατροφήΣελ. 509
ΓενετικήΣελ. 517
Γενικές Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος βλ. λ. Συνδικαλισμός 
Γενικοί Όροι Συναλλαγών βλ. λ. Προστασία Καταναλωτή 
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
Γεωργία - Γεωργικές επιχειρήσεις βλ. και λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά ΠροϊόνταΣελ. 518
Γεωργικά Ενεχυρόγραφα βλ. λ. Ενέχυρο 
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές ασφαλίσεις 
Γεωργικός κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Γνησιότητα Εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα 
Γνησιότητα τέκνου βλ. λ. Τέκνα 
Γονική μέριμνα βλ. λ. Ανήλικος, Διατροφή, Τέκνα 
Γραμμάτιο σε Διαταγή βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή 
Γυναίκες 'Ασεμνες βλ. λ. Πορνεία 
Δ  
ΔάνειοΣελ. 521
Δανειστών Καταδολίευση βλ. λ. Καταδολίευση Δανειστών 
ΔάσηΣελ. 522
Δασμοί βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία, Εισαγωγές - Εξαγωγές 
Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΔιοικΔικον)Σελ. 533
Δεδικασμένο (ΠοινΔικον)Σελ. 534
Δεδικασμένο (ΠολΔ)Σελ. 539
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. και λ. Ανεξάρτητες Αρχές, Ηλεκτρονικές ΕπικοινωνίεςΣελ. 543
ΔΕΗ βλ. λ. Οργανισμοί 
Δήλωση (Φόρου) βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες 
Δήμαρχος βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Δήμευση βλ. και λ. ΚατάσχεσηΣελ. 561
Δήμοι - Κοινότητες βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Δημοπρασίες βλ. λ. Συμβάσεις Διοικητικές 
Δημόσια Ασφάλεια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Δημόσια Διοίκηση βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση 
Δημόσια έργαΣελ. 562
Δημόσια Έσοδα βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) κ.λπ. 
Δημόσια κατάθεση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα, Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
Δημόσια κτήματαΣελ. 564
Δημόσια τάξηΣελ. 568
Δημόσιες επιχειρήσειςΣελ. 569
Δημοσιογράφοι βλ. λ. Τύπος 
Δημόσιο (ΠοινΔ)Σελ. 572
Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Συλλογικά όργανα, Συμβάσεις διοικητικέςΣελ. 585
Δημόσιοι Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι σχετικής κατηγορίας 
Δημόσιος κατήγορος βλ. λ. Εισαγγελείς - Εισαγγελία 
Διαγωνισμοί βλ. λ. Συμβάσεις (Διοικητικές) 
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας βλ. λ. Εκούσια δικαιοδοσία 
Διάδικοι (ΠολΔ)Σελ. 596
Διαδίκτυο βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Παίγνια - ΣτοιχήματαΣελ. 598
Διαδοχή Αναγκαστική βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα 
Διαδοχή εξ αδιαθέτου βλ. λ. Κληρονομία 
Διαζευκτική ευχέρεια βλ. λ. Ενοχή 
Διαζύγιο βλ. και λ. Γάμος, ΔιατροφήΣελ. 603
ΔιαθήκηΣελ. 606
Διαιρεμένη κυριότητα βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία 
Διαιτησία βλ. και λ. Συλλογικές Διαφορές ΕργασίαςΣελ. 610
Διαιτητικά Δικαστήρια βλ. λ. Συλλογικές Διαφορές Εργασίας 
Διακατοχή βλ. λ. Νομή 
Διακοπές Δικαστικές βλ. λ. Δικαστικές Διακοπές 
Διακοπή Δίκης βλ. λ. Δίκη 
Διάκριση Εξουσιών βλ. λ. Σύνταγμα 
Διακριτικό γνώρισμα βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, ΣήματαΣελ. 613
Διακριτικός τίτλος βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διαδίκτυο Διακριτικό γνώρισμα, Επωνυμία, ΣήματαΣελ. 615
Διαμαρτυρικό βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή 
ΔιαμεσολάβησηΣελ. 616
Διαμονή βλ. λ. Κατοικία 
ΔιανομήΣελ. 617
Διαπλαστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Διαπλαστικό Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση δικαιώματος 
ΔιαπραγματεύσειςΣελ. 620
* Διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημώνΣελ. 622
Διασχηματισμός Προϊόντος βλ. λ. Ανταγωνισμός, Σήματα 
* Διαταγή απόδοσης μισθίου βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές, Μίσθωση πράγματοςΣελ. 623
Διαταγή πληρωμής βλ. και λ. Επιταγή, Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγήΣελ. 623
Διάταγμα βλ. λ. Νόμος, Σύνταγμα, Διοικητική Πράξη 
* Διατάραξη ησυχίαςΣελ. 637
Διατάραξη Κυκλοφορίας βλ. λ. Συγκοινωνίες 
Διατάραξη Νομής βλ. λ. Νομή 
Διατάραξη οικιακής ειρήνηςΣελ. 638
Διατροφή βλ. και λ. Ανήλικος, Γάμος, Γονική μέριμνα, Διαζύγιο, ΤέκναΣελ. 638
ΔιαφήμισηΣελ. 642
Διαχειριστής βλ. λ. Ανήλικος, Απαγόρευση, Εταιρίες, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Κληρονομία κ.λπ. 
* ΔιέγερσηΣελ. 648
Διεθνείς Συμβάσεις βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Διεκδικήσεων βιβλία βλ. λ. Βιβλία διεκδικήσεων 
Διεκδικητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή, Κυριότητα 
Διευθυντικό Δικαίωμα (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Δίκαιο Διεθνές βλ. και λ. Αλλοδαποί, Δικαιοδοσία, Διαιτησία, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, ΜεταφορέςΣελ. 648
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Γεωργία - Γεωργικές Επιχειρήσεις, Δημόσια Έργα, Εταιρίες, Ευρεσιτεχνία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ισότητα, Μεταφορές, Πνευματική Ιδιοκτησία, Προστασία Καταναλωτή, Προστασία Περιβάλλοντος, Σήματα, Σύμβαση Εργασίας, Τηλεπικοινωνίες, ΦορολογίαΣελ. 651
Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 673
Δικαιοδοσία (ΠοινΔικον) βλ. λ. Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον) 
Δικαιοδοσία (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 676
Δικαιοδοσία Διεθνής βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Δικαιοπραξίες βλ. και λ. Αίρεση, Ακυρότητα, Απάτη, Απειλή (ΑστΔ), Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Δωρεά, Εικονικότητα, Ήθη, Παροχή, ΠλάνηΣελ. 691
Δικαιόχρηση (Franchising) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος 
Δικαστές - Δικαστικοί ΛειτουργοίΣελ. 695
Δικαστήρια - Δικαστική προστασίαΣελ. 697
Δικαστικά τεκμήρια βλ. λ. Τεκμήρια δικαστικά 
Διάδικοι (ΠοινΔικον) βλ. λ. Δίκη (Ποινική) 
Δικαστικές διακοπέςΣελ. 700
Δικαστικό Ένσημο βλ. λ. Ένσημο Δικαστικό 
Δικαστική συμπαράστασηΣελ. 701
Δικαστική συνδρομή βλ. λ. Έκδοση 
* Δικαστικοί επιμελητέςΣελ. 703
Δικαστικοί Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Δικαστικός Συμβιβασμός βλ. λ. Συμβιβασμός 
Δίκη (Διοικητική) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Αντίκλητος (ΔιοικΔικον), Απόφαση (ΔιοικΔικον), Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΔιοικΔικον), ΠροσφυγήΣελ. 703
Δίκη (Ποινική) βλ. και λ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 704
Δίκη (Πολιτική)Σελ. 709
Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικ. ΣύλλογοιΣελ. 713
ΔικόγραφαΣελ. 734
Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου βλ. και λ. Δίκη (Πολιτική), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 735
Δικονομική Ακυρότητα βλ. Ακυρότητα (ΠοινΔ), Δίκη (Διοικητική) 
Δίοδος βλ. λ. Κυριότητα, Δουλείες 
Διοίκηση ΑλλοτρίωνΣελ. 745
Διοικητικές συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις διοικητικές 
Διοικητική εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) 
Διοικητική πράξη βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Συλλογικά όργαναΣελ. 746
Δίωξη Ποινική βλ. λ. Ποινική Δίωξη 
Δόλος (ΑστΔ)Σελ. 752
Δόλος (ΠοινΔ)Σελ. 753
Δόση αντί Καταβολής βλ. λ. Ενοχή 
ΔουλείεςΣελ. 761
ΔυσφήμησηΣελ. 765
Δωδεκάνησος - Δωδεκανησιακή ΝομοθεσίαΣελ. 780
Δώρα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
ΔωρεάΣελ. 781
ΔωροδοκίαΣελ. 782
Δωσιδικία βλ. λ. Αρμοδιότητα 
Ε  
Έγγειοι Βελτιώσεις βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Έγγραφα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον), Δεδομένα Προσωπικού ΧαρακτήραΣελ. 787
Έγγραφα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. ΠλαστογραφίαΣελ. 788
Έγγραφα (ΠολΔ)Σελ. 795
ΕγγύησηΣελ. 802
Εγγυητική επιστολήΣελ. 805
ΕγγυοδοσίαΣελ. 807
Εγκατάλειψη βλ. λ. Ασφάλιση ιδιωτική, Πλοίο - Πλοιοκτήτης κ.λπ. 
* Εγκατάλειψη εγκύουΣελ. 808
Εγκατάλειψη θέσεως βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Εγκατάλειψη Φυλακής (ΣΠΚ) βλ. λ. Στρατός - 
Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Έγκλημα - Εγκληματίας - ΕγκληματικότηταΣελ. 808
Έγκλημα Οικονομικό βλ. λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 
Έγκληση - ΜήνυσηΣελ. 813
Έγκριση βλ. λ. Διοικητική Πράξη 
Έθιμο βλ. και λ. Δίκαιο ΔιεθνέςΣελ. 819
Εθνική Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση Εθνική 
Εθνική Τράπεζα βλ. λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα 
Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) βλ. λ. Ιδρύματα 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Εθνικότητα βλ. λ. Ιθαγένεια 
Ειδική Εκκαθάριση βλ. λ. Επιχείρηση 
Ειδικός Επίτροπος βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος 
Ειδοποιία βλ. λ. Κυριότητα 
ΕικονικότηταΣελ. 820
Ειρηνοδικείο - Ειρηνοδίκης βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία 
Εισαγγελείς - Εισαγγελία βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Έφεση (ΠοινΔικον)Σελ. 823
Εισαγωγές - Εξαγωγές βλ. και λ. Τελωνεία - Τελωνειακή ΝομοθεσίαΣελ. 827
Εισφορές (ΦορΔ) βλ. επιμέρους φορολογίες 
ΕκβίασηΣελ. 829
ΈκδοσηΣελ. 832
ΈκθεσηΣελ. 843
Εκκαθάριση βλ. λ. Εταιρίες, Κληρονομία, Επιχείρηση, Πτώχευση 
Εκκλησία βλ. και λ. Θρησκευτική ελευθερία, 'Αγιο ΌροςΣελ. 845
Εκκρεμοδικία βλ. και λ. ΕνστάσειςΣελ. 849
Εκλογές βλ. και λ. Βουλευτές - Βουλή, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία, Εκπαίδευση, Κόμματα πολιτικά, Συλλογικά όργανα, Τοπική ΑυτοδιοίκησηΣελ. 851
Εκμετάλλευση πόρνης βλ. λ. Πορνεία 
Εκούσια δικαιοδοσίαΣελ. 861
ΕκπαίδευσηΣελ. 867
Εκπομπές βλ. λ. Κυριότητα 
Εκρηκτικές ύλες βλ. και λ. ΕμπρησμόςΣελ. 876
* ΈκταξηΣελ. 878
Εκτέλεση (ΔιοικΔικον)Σελ. 878
Εκτέλεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΠοινΔικον), Ποινή (ΠοινΔικον)Σελ. 885
Εκτέλεση (ΠολΔ) Σελ. 887
Εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεωςΣελ. 899
Εκτέλεση Ποινής βλ. λ. Ποινές 
Εκτέλεση Διαθήκης βλ. λ. Διαθήκη 
Εκτελωνισμός - Εκτελωνιστές βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
ΕκχώρησηΣελ. 901
Ελαττώματα Πράγματος βλ. λ. Πώληση, Μίσθωση Πράγματος 
Ελαφρυντικές Περιστάσεις βλ. λ. Ποινές 
Ελεγκτικό Συνέδριο βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), ΣυντάξειςΣελ. 910
Ελεύθερες Ζώνες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
Ελεύθερος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός 
Ελευθερία έκφρασης Τύπου βλ. λ. Τύπος 
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ)Σελ. 918
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) βλ. λ. Οργανισμοί 
Εμπορικές μισθώσεις βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές 
Εμπορική Αντιπροσωπεία βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Έμποροι - Εμπορικές Πράξεις βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός, Βιβλία εμπορικά, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισαγωγές - Εξαγωγές, Προσωπική κράτησηΣελ. 919
Έμπρακτη ΜετάνοιαΣελ. 921
Εμπρησμός βλ. και λ. Έκρηξη - Εκρητικές ύλεςΣελ. 922
* ΕμφύτευσηΣελ. 924
Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), Προθεσμίες (ΔιοικΔικον)Σελ. 925
Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Πολιτική ΑγωγήΣελ. 927
Ένδικα μέσα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή Ερημοδικίας, Αναψηλάφηση, Έφεση (ΠολΔ)Σελ. 933
Ενέργεια βλ. και λ. Περιβάλλον, ΑνταγωνισμόςΣελ. 934
Ενέχυρο βλ. και λ. Σύμβαση ΕργασίαςΣελ. 938
Έννομο συμφέρον (ΠολΔ)Σελ. 943
Ένοπλες Δυνάμεις βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - 
Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Ένοπλη Ομάδα βλ. λ. Τρομοκρατία 
Ένορκες βεβαιώσειςΣελ. 945
ΈνορκοιΣελ. 948
ΕνοχήΣελ. 949
Ένσημο δικαστικόΣελ. 952
ΕνστάσειςΣελ. 952
Ένταλμα βλ. λ. Προσωρινή Κράτηση 
Εντολή βλ. και λ. Αντιπροσώπευση, Αποζημίωση, Πληρεξουσιότητα, Εταιρίες, Χρηματιστήρια, Συμβάσεις (ΕμπΔ)Σελ. 956
Ένωση βλ. λ. Κυριότητα 
Εξαίρεση Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων βλ. 
λ. Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί 
* Εξέταση διαδίκωνΣελ. 961
Έξοδα δικαστικά βλ. και λ. ΕγγυοδοσίαΣελ. 962
Εξουσιοδότηση Νομοθετική βλ. λ. Νόμος 
ΕξύβρισηΣελ. 964
Εξώνηση βλ. λ. Πώληση 
Έξωση βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές, Μίσθωση Πράγματος 
ΕΟΚ βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Επαγγελματική Στέγη βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές 
Εξυγίανση - Εκκαθάριση επιχειρήσεως βλ. λ. Επιχείρηση 
Επανάληψη διαδικασίαςΣελ. 969
Επανάληψη συζητήσεωςΣελ. 976
Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάστασηΣελ. 977
Επενδύσεις βλ. και λ. Επιχείρηση, Φορολογία εισοδήματος, ΧρηματιστήριαΣελ. 980
Επιβαρυντικές περιστάσεις βλ. λ. Ποινές 
Επίδειξη εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα 
Επίδοση (ΔιοικΔικον)Σελ. 984
Επίδοση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αντίκλητος (ΠοινΔικον)Σελ. 985
Επίδοση (ΠολΔ)Σελ. 993
Επιθαλάσσια Αρωγή βλ. λ. Αρωγή επιθαλάσσια 
ΕπικαρπίαΣελ. 999
Επιμέλεια βλ. λ. Ανήλικος 
ΕπιμελητήριαΣελ. 1000
Επιμέτρηση Ποινής βλ. λ. Ποινές 
Επιορκία βλ. λ. Ψευδορκία 
Επίσκοπος βλ. λ. Εκκλησία 
Επιστολές (ΠοινΔ) βλ. λ. Απόδειξη (ΠοινΔικον) 
* Επιστράτευση Πολιτική 
ΕπίσχεσηΣελ. 1002
Επιταγή βλ. και λ. Διαταγή ΠληρωμήςΣελ. 1003
Επιταγή προς Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΠολΔ) 
ΕπίταξηΣελ. 1012
* Επιτροπεία - ΕπίτροποςΣελ. 1012
Επιτροπή Ανταγωνισμού βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας βλ. λ. Ενέργεια 
Επιχείρηση βλ. και λ. Αναδοχή χρέους, Επενδύσεις, Σύμβαση εργασίας, Πτώχευση, Φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, Φορολογία στη συγκέντρωση κεφαλαίωνΣελ. 1013
Επωνυμία βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διακριτικό γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Εταιρίες, ΣήμαΣελ. 1021
Επώνυμο βλ. και λ. Όνομα - Ονοματοδοσία 
* ΈρανοιΣελ. 1023
Έργα Δημόσια βλ. λ. Δημόσια Έργα 
Εργασία (ΠοινΔ) βλ. και λ. Σύμβαση εργασίαςΣελ. 1023
Εργάτες - Τεχνίτες βλ. και λ. Σύμβαση εργασίαςΣελ. 1025
Εργατικά Ατυχήματα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Εργατικές διαφορές βλ. και λ. Σύμβαση εργασίαςΣελ. 1026
Εργατική ΕστίαΣελ. 1033
Εργατική ΚατοικίαΣελ. 1033
Ερημοδικία βλ. λ. Ανακοπή Ερημοδικίας 
Ερμηνεία Αποφάσεως βλ. λ. Απόφαση 
Ερμηνεία Δικαιοπραξιών βλ. λ. Δικαιοπραξίες 
Ερμηνεία Νόμου βλ. λ. Νόμος 
* Έρευνες (ΠοινΔικον)Σελ. 1034
Εσχάτη ΠροδοσίαΣελ. 1035
Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) βλ. λ. Οργανισμοί 
Εταιρίες βλ. και λ. Επιχείρηση, Κοινοπραξία, Συνεταιρισμοί, Φορολογία στη συγκέντρωση κεφαλαίων, Φορολογικά κίνητρα, ΧρηματιστήριοΣελ. 1035
ΕτεροδικίαΣελ. 1067
Ετυμηγορία βλ. λ. Ένορκοι 
Ευθύνη (ΑστΔ) βλ. λ. Αποζημίωση, Διαπραγματεύσεις, Δικαιοπραξίες, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός 
Ευθύνη (ΕμπΔ) βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή κ.λπ. 
Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις βλ. και λ. Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική ΙδιοκτησίαΣελ. 1068
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ευχέρεια Διαζευκτική βλ. λ. Ενοχή 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)Σελ. 1077
Έφεση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Ελεγκτικό Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον)Σελ. 1090
Έφεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Δίκη (Ποινική), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Πολιτική αγωγή, Υπέρβαση εξουσίας (ΠοινΔ)Σελ. 1092
Έφεση (ΠολΔ)Σελ. 1106
Εφετείο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία 
Εφετείο πολιτικό βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία 
Εφευρέσεις βλ. λ. Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις 
Εφημερίδες βλ. λ. Τύπος 
Εφοπλιστές βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Εχεμύθεια βλ. λ. Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικηγορικοί Σύλλογοι 
Εχθρικές Περιουσίες βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
F  
Factoring βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Franchising βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Ζ  
Ζημίες βλ. λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Αποζημίωση κ.λπ. 
Ζώα - Ζωοκλοπές - ΖωοκτονίαΣελ. 1114
Ζώνες βλ. λ. Αιγιαλός, Δίκαιο Διεθνές 
Η  
Ήθη βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Ανταγωνισμός, Δικαιοπραξίες, Κατάχρηση δικαιώματοςΣελ. 1116
Ηθική Βλάβη βλ. λ. Χρηματική Ικανοποίηση, Αδίκημα - Αδικοπραξία, Διαζύγιο 
Ηθικός αυτουργός βλ. και λ. ΣυμμετοχήΣελ. 1117
Ηθοποιοί βλ. λ. Θεάματα Δημόσια 
Ηλεκτρική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες βλ. λ. Τηλεπικοινωνίες 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο βλ. λ. Διαδίκτυο 
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Διαδίκτυο, ΠροσωπικότηταΣελ. 1128
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές βλ. και λ. Απάτη, Διαδίκτυο, Παίγνια, Πνευματική ΙδιοκτησίαΣελ. 1131
Ηλεκτροτεχνίτες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Ηλικία (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός, Ανήλικος 
Θ  
Θάλασσα βλ. λ. Αιγιαλός, Δημόσια Κτήματα, Δίκαιο Διεθνές 
Θαλάσσιες Μεταφορές βλ. λ. Μεταφορές 
Θάνατος (ΠοινΔ) βλ. λ. Δίκη (Πολιτική, Ποινική, 
Διοικητική) 
Θανάτωση προσώπου βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ανθρωποκτονία, Αμέλεια, Σύμβαση εργασίας, Χρηματική Ικανοποίηση κ.λπ. 
Θεάματα Δημόσια βλ. και λ. Φορολoγίες ειδικέςΣελ. 1136
Θεραπείας Αίτηση βλ. λ. Διοικητική πράξη 
Θεραπευτικά Καταστήματα βλ. λ. Ναρκωτικά 
Θερμαστές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Θήρα βλ. λ. Περιβάλλον 
* Θρασύτητα κατά της ΑρχήςΣελ. 1137
Θρησκεία βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία 
Θρησκευτική ΕλευθερίαΣελ. 1137
Θυρωροί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Ι  
Ιαματικές Πηγές βλ. λ. Ύδατα 
Ιατροδικαστές - Ιατροδικαστική ΥπηρεσίαΣελ. 1140
Ιατροί - Ιατρεία βλ. και λ. Αμέλεια, Ανθρωποκτονία, Σωματικές βλάβεςΣελ. 1141
Ιδιοκτησία (ΣυντΔ) βλ. και λ. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Πολεοδομία, ΣύνταγμαΣελ. 1143
Ιδιοκτησία βιομηχανική βλ. λ. Βιομηχανική ιδιοκτησία 
Ιδιοκτησία κατ' ορόφους βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία 
Ιδιοκτησία Πνευματική βλ. λ. Πνευματική Ιδιοκτησία 
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΙΚΑ) βλ. λ. 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
ΙδρύματαΣελ. 1145
Ιερά Σύνοδος βλ. λ. Εκκλησία 
Ιερές Μονές βλ. λ. Εκκλησία 
Ιθαγένεια βλ. και λ. Αλλοδαποί, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟμογενείςΣελ. 1147
Ικανοποίηση χρηματική βλ. λ. Χρηματική ικανοποίηση 
Ικανότητα βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Διάδικοι 
Ικανότητα για καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ιππόδρομος βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα 
Ίση Μεταχείριση (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
* Ισόβια πρόσοδοςΣελ. 1151
Ισολογισμός βλ. λ. Εταιρίες, Αλληλόχρεος Λογαριασμός, Πτώχευση κ.λπ. 
ΙσότηταΣελ. 1151
Ιχθυοτροφεία - Ιχθυόσκαλα βλ. λ. Αλιεία - Αλιεύματα - Αλιεργάτες 
Internet βλ. λ. Διαδίκτυο 
Κ  
Καθαρίστριες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Κάθετη Ιδιοκτησία βλ. λ. Ακίνητα, Οριζόντια Ιδιοκτησία 
Καθηγητές βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ, Εκπαίδευση 
Κακοδικία βλ. και λ. Αγωγή, Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικ. ΣύλλογοιΣελ. 1283
Κακουργιοδικείο βλ. λ. Ένορκοι 
Καλή πίστηΣελ. 1284
Καλλιτέχνες βλ. λ. Θεάματα Δημόσια 
Κανονισμοί Εργασίας βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Κανονισμοί Αρμοδιότητας βλ. λ. Αρμοδιότητα 
Καρποί - Ωφελήματα βλ. λ. Κυριότητα 
Καταβολή βλ. λ. Ενοχή 
Καταγγελία συμβάσεως εργασίαςΣελ. 1286
Καταδίκη σε τέλεση δικαιοπραξίας, δήλωση βουλήσεως βλ. λ. Δικαιοπραξίες 
Καταδολίευση Δανειστών (ΑστΔ)Σελ. 1300
Καταδολίευση Δανειστών (ΠοινΔ)Σελ. 1305
Κατάθεση βλ. λ. Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα 
Κατακράτηση παράνομηΣελ. 1306
Καταλογισμός (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία, ΝαρκωτικάΣελ. 1307
Καταπίστευμα βλ. λ. Κληρονομία 
Κατάργηση Δίκης βλ. λ. Δίκη 
ΚατασκοπείαΣελ. 1309
Κατάσταση Ανάγκης βλ. και λ. ΚαταλογισμόςΣελ. 1309
Καταστρατήγηση βλ. λ. Νόμος 
Κατάσχεση (ΠοινΔ) βλ. και λ. ΔήμευσηΣελ. 1310
Κατάσχεση (ΠολΔ)Σελ. 1312
Κατάσχεση Πειστηρίων βλ. λ. Πειστήρια εγκλήματος 
Κατάχρηση δικαιώματος βλ. και λ. Σύμβαση Εργασίας, Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας, ΣύνταγμαΣελ. 1320
Κατάχρηση εξουσίαςΣελ. 1328
Καταψηφιστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Κατηγορούμενος βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Απαγόρευση εξόδου, Αποκατάσταση (ΠοινΔικον), Απόλυση με όρους, Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Έφεση (ΠοινΔικον)Σελ. 1329
Κατοικία βλ. και λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΠοινΔικον), Επίδοση (ΠολΔ), Έρευνες (ΠοινΔικον), ΚατηγορούμενοςΣελ. 1336
Κατ' οίκον έρευνα βλ. λ. Έρευνες (ΠοινΔικον) 
Καύσιμα βλ. λ. Πρατήρια Καυσίμων 
* Κέντρα ΔιασκεδάσεωςΣελ. 1338
Κεραμοποιοί - Πλινθοποιοί - Αγγειοπλάστες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
* Κιβδηλεία - ΠαραχάραξηΣελ. 1339
Κινητό βλ. λ. Πράγματα 
Κίνητρα Φορολογικά βλ. λ. Φορολογικά Κίνητρα 
Κληρικοί βλ. λ. Εκκλησία 
* ΚληροδοσίαΣελ. 1339
* ΚληρονομητήριοΣελ. 1339
ΚληρονομίαΣελ. 1340
Κλήρος Αγροτικός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Κλήτευση βλ. λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Δίκη (Ποινική), Δίκη (Πολιτική), Ένορκες βεβαιώσεις, Επίδοση (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΠοινΔικον), Επίδοση (ΠολΔ), Κλητήριο θέσπισμα, Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠολΔ), Ομοδικία (ΠολΔ), Υπάλληλοι (ΠοινΔ) 
Κλητήριο θέσπισμα βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον), ΚλήτευσηΣελ. 1352
Κλινικές βλ. λ. Νοσηλευτικά ιδρύματα 
ΚλοπήΣελ. 1356
Κλωστοϋφαντουργοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Κοινή Αγορά βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Κοινοποίηση βλ. λ. Επίδοση 
ΚοινοπραξίαΣελ. 1360
Κοινοτικό Δίκαιο βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ΚοινωνίαΣελ. 1361
Κοινωνικές ασφαλίσεις βλ. και λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 1366
Κόμιστρα βλ. λ. Ναύλος - Ναύλωση 
Κόμματα πολιτικάΣελ. 1380
Κτήματα Δημόσια βλ. λ. Δημόσια κτήματα 
Κτηματική Τράπεζα βλ. λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα 
Κτηματολόγιο βλ. και λ. Δωδεκάνησος - Δωδεκανησιακή ΝομοθεσίαΣελ. 1383
Κτίσματα Αυθαίρετα βλ. λ. Πολεοδομία 
ΚυβέρνησηΣελ. 1388
Κυριακές και Εορτές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Κυριότητα βλ. και λ. Αγωγή, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Αυτοκίνητα, Δωρεά, Κατάχρηση δικαιώματος, Πώληση, ΠτώχευσηΣελ. 1388
Κώδικας Βιβλίων και ΣτοιχείωνΣελ. 1398
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Ασφάλιση ΙδιωτικήΣελ. 1403
 
Λ  
Λαθρεμπορία βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή νομοθεσία - Λαθρεμπορία 
Λαϊκές Αγορές βλ. λ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Λατομεία - ΜεταλλείαΣελ. 1409
Λαχεία βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα 
Λεωφορεία βλ. λ. Αυτοκίνητα 
Ληξιαρχικές πράξεις - ΛηξιαρχείαΣελ. 1412
ΛηστείαΣελ. 1413
Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία βλ. και λ. Σώματα ΑσφαλείαςΣελ. 1417
Λιμενικό Σώμα βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Λίμνες βλ. λ. Δημόσια Κτήματα, Ύδατα κ.λπ. 
Λιπομαρτυρία βλ. λ. Απόδειξη (ΠοινΔ), Μάρτυρες (ΠοινΔ) 
Λιποταξία βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Λογιστές - ΛογιστικήΣελ. 1419
ΛογοδοσίαΣελ. 1420
ΛΟΤΤΟ βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα 
Leasing βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Μ  
Μάγειροι βλ. λ. Σύμβαση εργασίας 
Μαγνητοταινίες βλ. λ. Απόδειξη 
Μαθητευόμενοι βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Μάρτυρες (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον) 
Μάρτυρες (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), ΚατηγορούμενοςΣελ. 1422
Μάρτυρες (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, ΑπόφασηΣελ. 1428
Μάρτυρες Ιεχωβά βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία 
Μαστροπεία βλ. και λ. ΠορνείαΣελ. 1432
Μέθη βλ. και λ. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Οίνοι - ΟινόπνευμαΣελ. 1433
Μέμψη 'Αστοργης Δωρεάς βλ. λ. Δωρεά, Νόμιμη Μοίρα 
Μεσεγγύηση βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Κατάσχεση (ΠολΔ), ΥπεξαίρεσηΣελ. 1437
Μεσίτες - Μεσιτεία βλ. και λ. Ασφάλιση ιδιωτική (ως προς το μεσίτη ασφαλίσεων)Σελ. 1439
Μεταβίβαση Επιχείρησης βλ. λ. Επιχείρηση 
* Μεταβολή απρόοπτη συνθηκών βλ. και λ. Μισθώσεις εμπορικέςΣελ. 1442
Μεταβολή κατηγορίας βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), ΚατηγορούμενοςΣελ. 1443
* Μεταβολή φύλουΣελ. 1447
Μεταγραφή βλ. και λ. Κτηματολόγιο, Πώληση, Υποθήκη, Υποθηκοφυλακεία - ΥποθηκοφύλακεςΣελ. 1447
Μεταρρύθμιση Αποφάσεως βλ. λ. Απόφαση 
Μεταβολή (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαιοπραξίες 
Μετατροπή (ΕμπΔ) βλ. λ. Εταιρίες 
Μετατροπή (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές 
Μεταφορές βλ. και λ. Αγωγή, Ασφάλιση ιδιωτική, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έμποροι - Εμπορικές πράξεις, Εταιρίες, Ναύλωση, Παραγγελία - Παραγγελιοδόχος, Πλοίο - Πλοιοκτήτης, Πώληση, Συγκοινωνίες, ΦορτωτικήΣελ. 1452
Μετοχή βλ. λ. Εταιρίες, Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, Χρηματιστήρια κ.λπ. 
Μέτρα Ασφαλιστικά βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα 
Μήνυση βλ. λ. Έγκληση - Μήνυση 
Μητρόπολη βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία 
Μητρώα Αρρένων βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Μηχανήματα - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις βλ. λ. Βιομηχανία - Βιοτεχνία 
ΜηχανικοίΣελ. 1461
* ΜικροδιαφορέςΣελ. 1464
Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια βλ. λ. Ένορκοι 
Μισθός βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Μίσθωση Εργασίας βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Μισθώσεις εμπορικέςΣελ. 1464
Μίσθωση πράγματοςΣελ. 1473
Μισθωτοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
ΜνηστείαΣελ. 1505
Μοναστήρια - Μοναχοί - Εκκλησιαστική Περιουσία βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία 
Μονοπώλια βλ. λ. Ανταγωνισμός 
ΜουσικοίΣελ. 1505
ΜουσουλμάνοιΣελ. 1508
Μυλεργάτες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Ν  
Ναοί βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία 
Ναρκωτικά βλ. και λ. ΥποτροπήΣελ. 1509
Ναυάγιο - Ναυαγιαίρεση βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ναύλωση βλ. και λ. Αβαρία, Πλοίο - Πλοιοκτήτης, Φορτωτική, Υποθήκη ναυτική, Εκτέλεση, Διαιτησία, Λιμένες - Λιμεναρχεία - Λιμενικά Ταμεία, Ασφάλιση ιδιωτικήΣελ. 1525
Ναυπηγεία βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ναυταπάτη βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ναυτικά Προνόμια βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ναυτική εργασία βλ. και λ. Αβαρία, Ναύλωση, Σύμβαση Εργασίας, Ταμεία ασφαλιστικά - Ταμεία κύριας ασφαλίσεωςΣελ. 1527
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) βλ. λ. Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία Κύριας Ασφαλίσεως 
Ναυτικοί βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική εργασία 
Ναυτοδικείο βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Νεκρός (ΠοινΔ)Σελ. 1531
Νεκροταφεία - Τάφοι βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Νέμηση Ανιόντος βλ. λ. Κληρονομία 
Νηολόγιο βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Νόθα Τέκνα βλ. λ. Τέκνα 
Νοθεία τροφίμων βλ. και λ. Αγορανομία - Αγορανομικός ΚώδικαςΣελ. 1532
Νόθευση εγγράφων βλ. και λ. ΠλαστογραφίαΣελ. 1533
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
ΝομήΣελ. 1534
Νομικά πρόσωπα βλ. και λ. ΝΠΔΔΣελ. 1541
Νόμιμη μοίρα βλ. και λ. ΚληρονομίαΣελ. 1542
Νομιμοποίηση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Δίκη (ΔιοικΔικον) 
Νομιμοποίηση (ΠολΔ)Σελ. 1547
Νομιμοποίηση Τέκνων βλ. λ. Τέκνα 
Νόμισμα - Συνάλλαγμα - Χρυσός βλ. και λ. Κιβδηλεία - ΠαραχάραξηΣελ. 1564
Νόμος βλ. και λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου, ΣύνταγμαΣελ. 1566
Νοσηλευτικά Ιδρύματα βλ. και λ. Ιατροί - ΙατρείαΣελ. 1569
Νυκτοφύλακες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Ξ  
Ξεναγοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
ΞενοδοχείαΣελ. 1573
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο βλ. λ. Επιμελητήρια 
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δημόσιο (ΠοινΔ)Σελ. 1574
Ξυλουργοί - Επιπλοποιοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Ο  
Οδηγοί βλ. λ. Αυτοκίνητα 
Οδοί βλ. λ. Πολεοδομία 
Οδοντίατροι - Οδοντιατρικοί Σύλλογοι βλ. λ. Ιατροί - Ιατρεία 
Οίκηση βλ. λ. Δουλείες 
Οικιακοί Βοηθοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Οικιστικές Περιοχές βλ. λ. Πολεοδομία 
Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία βλ. και λ. Αναγνώριση, Ανήλικος, Γάμος, Γενετική, Διατροφή, ΕΣΔΑ, Ισότητα, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Σύμφωνο συμβίωσης, Τέκνα, Ψυχική οδύνηΣελ. 1578
Οικοδομές - Οικοδομικές ΠαραβάσειςΣελ. 1587
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί βλ. λ. Συνεταιρισμοί 
Οικολογία βλ. λ. Περιβάλλον 
Οίκος Ναύτου βλ. λ. Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία Κύριας Ασφαλίσεως 
Οίνοι - Οινόπνευμα βλ. λ. Μέθη 
Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) βλ. λ. Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες 
Όμβρια Ύδατα βλ. λ. Ύδατα 
* ΟμογενείςΣελ. 1590
Ομοδικία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Δίκη (ΔιοικΔικον) 
ΟμοδικίαΣελ. 1591
Ομολογία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον) 
Ομολογία (ΠοινΔ)Σελ. 1598
Ομολογία (ΠολΔ)Σελ. 1598
Ομολογίες βλ. λ. Χρεόγραφα 
Όνομα - ΟνοματοδοσίαΣελ. 1601
Οπισθογράφηση βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή, Επιταγή κ.λπ. 
Όπλα (ΠοινΔ)Σελ. 1603
ΟΠΑΠ βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα 
Οπτικοί βλ. λ. Σύμβαση εργασίας 
ΟργανισμοίΣελ. 1605
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ) βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) βλ. λ. Οργανισμοί 
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) - Σιδηρόδρομοι βλ. λ. Οργανισμοί 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) - Τηλεπικοινωνίες βλ. λ. Οργανισμοί, Τηλεπικοινωνίες 
Οργανωμένο έγκλημα βλ. λ. Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος 
Οργανώσεις Αθλητικές βλ. λ. Αθλητισμός 
Οριζόντια ΙδιοκτησίαΣελ. 1612
* Όρκος (ΠοινΔ) βλ. και λ. ΨευδορκίαΣελ. 1619
* Όρκος (ΠολΔ)Σελ. 1619
Ορκωτοί Λογιστές βλ. λ. Λογιστές - Λογιστική 
Ορόσημα βλ. λ. Κυριότητα 
Οροφοκτησία βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία 
Ορυχεία βλ. λ. Λατομεία - Μεταλλεία 
Off Shore Companies βλ. λ. Υπεράκτιες εταιρίες 
Π  
Παίγνια - ΣτοιχήματαΣελ. 1620
Παιδαγωγική Ακαδημία βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια 
* ΠαιδοκτονίαΣελ. 1623
Παλαιοημερολογίτες βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία 
Πανεπιστήμια βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια 
Παράβαση Απορρήτου βλ. λ. Απόρρητο 
Παράβαση καθήκοντοςΣελ. 1624
Παράβαση Ουσιώδους Τύπου βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως 
Παράβαση Στρατιωτικής Εντολής βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Παραβίαση Κανόνων Οικοδομικής βλ. λ. Οικοδομές - Οικοδομικές Παραβάσεις 
* Παραβίαση οικιακού ασύλουΣελ. 1629
ΠαράβολοΣελ. 1629
Παραγγελία - Παραγγελιοδόχος βλ. λ. Μεταφορές, Ναύλωση, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, Χρηματιστήρια 
Παραγραφή (ΑστΔ - ΕμπΔ)Σελ. 1632
Παραγραφή (ΔιοικΔ)Σελ. 1658
Παραγραφή (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ποινές - Ποινική Δίωξη, Προθεσμίες (ΠοινΔ)Σελ. 1660
Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 1666
Παρακολούθημα βλ. λ. Πράγματα 
Παρακώλυση Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες 
Παραλείψεως Εγκλήματα βλ. λ. Έγκλημα - Εγκληματίας - Εγκληματικότητα 
* Παράλειψη λυτρώσεως από κίνδυνο ζωήςΣελ. 1667
Παράλειψη Οφειλόμενης Ενέργειας βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως 
Παράλληλη Προσφυγή βλ. λ. Προσφυγή 
Παραμεθόριες περιοχές βλ. και λ. ΠολύτεκνοιΣελ. 1668
Παραμέληση Εποπτείας Ανηλίκων βλ. λ. Ανήλικος 
Παράνομη Βία βλ. λ. Βία Παράνομη 
Παράνομη Κατακράτηση βλ. λ. Κατακράτηση Παράνομη 
Παραπλάνηση σε Ασέλγεια βλ. λ. Ασέλγεια 
Παραπομπή βλ. λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον, ΠολΔ), Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον, ΠοινΔικον, ΠολΔ), Βούλευμα, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Παραπομπή (ΙδΔ) βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Παράρτημα βλ. λ. Πράγματα 
Παρασιώπηση Εγκλήματος βλ. λ. Έγκλημα 
Παραχωρητήριο βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία, Πρόσφυγες 
Παρέκταση βλ. λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ) 
Παρέμβαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον)Σελ. 1669
Παρέμβαση (ΠολΔ)Σελ. 1671
ΠαροχήΣελ. 1678
Πατρική Εξουσία βλ. λ. Ανήλικος 
Πεζοδρόμιο βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
* ΠειρατείαΣελ. 1680
Πειστήρια εγκλήματοςΣελ. 1680
Περιβάλλον βλ. και λ. Αιγιαλός, Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Αρχαία - Αρχαιότητες, Δάση, Λατομεία - Μεταλλεία, Οικοδομές - Οικοδομικές παραβάσεις, Πολεοδομία - Χωροταξία, ΎδαταΣελ. 1681
Περιοδικές Παροχές βλ. λ. Παροχή 
Περιοριστικοί όροι βλ. και λ. Απόλυση με όρους, Προσωρινή κράτησηΣελ. 1701
Περίπτερα βλ. λ. Ανάπηροι - Θύματα Πολέμου 
Περιύβριση ΑρχήςΣελ. 1702
Περιύβριση Νεκρών βλ. λ. Νεκρός (ΠοινΔ) 
Πηγές βλ. λ. Ύδατα 
Πίνακας Κατατάξεως βλ. λ. Πλειστηριασμός 
ΠΙΚΠΑ βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Πιστωτική κάρτα βλ. και λ. Προστασία καταναλωτή, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 1703
Πιστωτικοί τίτλοι βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός, Διαταγή πληρωμής, Επιταγή, Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγήΣελ. 1705
Πλαγιαστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Πλάνη (ΑστΔ)Σελ. 1706
Πλάνη (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως 
Πλάνη (ΠοινΔ)Σελ. 1707
Πλαστογραφία βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ)Σελ. 1712
Πλαστού Χρήση βλ. λ. Πλαστογραφία 
Πλειστηριασμός βλ. και λ. ΠτώχευσηΣελ. 1727
ΠληρεξουσιότηταΣελ. 1757
Πληροφορική βλ. λ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
Πλήρωμα βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική Εργασία, Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Πλοηγοί βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική Εργασία, Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Πλοίο - Πλοιοκτήτης βλ. και λ. Αβαρία, Ασφάλιση ιδιωτική, Επιθαλάσσια αρωγή, Ναύλωση, Ναυτική εργασία, Υποθήκη ναυτική, Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά ταμεία, Φορολογία πλοίωνΣελ. 1763
Ποδόσφαιρο βλ. λ. Αθλητισμός 
Πνευματική ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διαφήμιση, Διαδίκτυο, Ευρεσιτεχνία, ΣήμαΣελ. 1768
ΠοινέςΣελ. 1787
Ποινική Δίωξη βλ. και λ. Δεδικασμένο, Εκκρεμοδικία, ΠαραγραφήΣελ. 1796
Ποινική ρήτρα βλ. και λ. ΑρραβώναςΣελ. 1801
Ποινικό ΜητρώοΣελ. 1804
Πολεοδομία - Χωροταξία βλ. και λ. Αιγιαλός, Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Δάση, Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία, Οικοδομές - Οικοδομικές παραβάσειςΣελ. 1805
Πολιτικά Δικαιώματα βλ. λ. Σύνταγμα 
Πολιτικά Εγκλήματα βλ. λ. Έγκλημα 
Πολιτικά Κόμματα βλ. λ. Κόμματα Πολιτικά 
Πολιτική Αγωγή - Πολιτικώς ΕνάγωνΣελ. 1823
Πολιτική Αεροπορία βλ. λ. Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες, Μεταφορές 
Πολιτογράφηση βλ. λ. Ιθαγένεια 
Πολυκατοικίες βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία 
Πολύτεκνοι βλ. και λ. Διοικητική πράξη, Οικογένεια - Οικογενειακή Προστασία, ΤέκναΣελ. 1830
Πολυτεχνείο βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια 
* Πορνεία βλ. και λ. ΜαστροπείαΣελ. 1833
Ποταμοί βλ. λ. Ύδατα 
ΠράγματαΣελ. 1833
Πραγματογνωμοσύνη (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον) 
Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔ)Σελ. 1837
Πραγματογνωμοσύνη (ΠολΔ)Σελ. 1842
Πρακτορεία - ΠράκτορεςΣελ. 1846
Πρατήρια καυσίμωνΣελ. 1850
Προανάκριση βλ. λ. Ανάκριση - Ανακριτικές Πράξεις 
Προβληματικές Επιχειρήσεις βλ. λ. Επιχείρηση 
* Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΣελ. 1850
Προθεσμίες (ΑστΔ) βλ. και λ. ΠαραγραφήΣελ. 1851
Προθεσμίες (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Αίτηση Αναιρέσεως, Δίκη (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), ΠροσφυγήΣελ. 1857
Προθεσμίες (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Έφεση (ΠοινΔικον), Παραγραφή, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ΚακοδικίαΣελ. 1861
Προκαταρκτική Εξέταση βλ. λ. Ανάκριση - Ανακριτικές Πράξεις 
Προθεσμίες (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή - Τριτανακοπή, Έφεση, Παραγραφή κ.λπ. Σελ. 1862
Πρόκληση Ανικανότητας βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Πρόκληση Ναυαγίου βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Προκήρυξη βλ. και λ. Διαγωνισμοί, Δημόσια έργαΣελ. 1872
Προνόμια (ΕμπΔ) βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Προνόμια (ΠολΔ) βλ. λ. Πλειστηριασμός 
* ΠροξενείαΣελ. 1872
Προπαρασκευαστικές Πράξεις βλ. λ. Απόπειρα 
Προγνωστικά Ποδοσφαίρου (ΠΡΟΠΟ) βλ. λ. Αθλητισμός, Παίγνια - Στοιχήματα 
Προσάραξη Πλοίου βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Προσβολή Τιμής βλ. και λ. Δυσφήμηση, Εξύβριση, Προσωπικότητα 
ΠροσεπίκλησηΣελ. 1873
Προσηλυτισμός βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία 
Προσημείωση Υποθήκης βλ. λ. Υποθήκη 
Πρόσθετοι Λόγοι βλ. λ. Αναίρεση, Έφεση, Υποθήκη κ.λπ. 
Προσκύρωση βλ. λ. Κυριότητα, Πολεοδομία 
* Προσταγή βλ. και λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι στρατιωτικοίΣελ. 1876
Προστασία ΚαταναλωτήΣελ. 1876
Πρόστηση βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Αποζημίωση κ.λπ.Σελ. 1885
Πρόστιμο βλ. λ. Ποινές 
Προσύμφωνο βλ. και λ. Μίσθωση, Πώληση, Σύμβαση έργουΣελ. 1889
ΠρόσφυγεςΣελ. 1892
Προσφυγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Παράβολο, Προθεσμίες (ΔιοικΔικον), Συνάφεια, Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔΣελ. 1894
Προσωπικά Δεδομένα βλ. και λ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Τηλεπικοινωνίες 
Προσωπική Ελευθερία βλ. και λ. ΕΣΔΑ, Ποινές, Προσωπικότητα, Προσωπική κράτηση, ΣύνταγμαΣελ. 1902
Προσωπική κράτηση βλ. και λ. Προσωπική ελευθερίαΣελ. 1906
Προσωπικότητα βλ. και λ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Εξύβριση, Δυσφήμηση, Προσωπική ελευθερία, ΤύποςΣελ. 1908
Προσωρινή Απόλυση βλ. λ. Απόλυση Με Όρους 
Προσωρινή Επιδίκαση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα 
Προσωρινή δικαστική προστασία (ΔιοικΔ)Σελ. 1913
Προσωρινή κράτησηΣελ. 1916
Προσωρινή ρύθμιση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα 
ΠροτάσειςΣελ. 1921
Προφυλάκιση βλ. λ. Προσωρινή Κράτηση 
Πτυχία βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια, Εκπαίδευση Ιδιωτική - Εκπαιδευτήρια 
Πτώχευση βλ. και λ. ΕπιχείρησηΣελ. 1922
Πυροσβεστική Υπηρεσία, βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Πώληση βλ. και λ. Πλειστηριασμός, Προσύμφωνο, Υπαναχώρηση, ΥπερημερίαΣελ. 1930
Ρ  
Ραδιοφωνία - ΤηλεόρασηΣελ. 1946
Ρήτρες βλ. στα σχετικά θέματα 
Ρυμοτομία βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
Ρυμούλκηση βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ρύπανση βλ. λ. Περιβάλλον 
Σ  
* ΣεισμοπαθείςΣελ. 1952
Σερβιτόροι βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
ΣήματαΣελ. 1952
Σιδηροδρομικοί βλ. λ. Οργανισμοί, Σύμβαση Εργασίας 
Σιδηρόδρομοι βλ. λ. Οργανισμοί, Συγκοινωνίες (ΠοινΔ) 
* ΣτάσηΣελ. 1978
Στέγαση βλ. λ. Εργατική Κατοικία 
Στοίχημα βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα 
Στρατευμένοι (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι στρατιωτικοίΣελ. 1978
* Συγγένεια βλ. και λ. Υιοθεσία, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασίαΣελ. 1983
Συγγενικό Συμβούλιο βλ. λ. Ανήλικος 
Συγκοινωνίες βλ. και λ. Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες, Μεταφορές, Πλοίο - ΠλοιοκτήτηςΣελ. 1983
Σύγκρουση Καθηκόντων βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία 
Σύγκρουση Πλοίων βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Συγκυριότητα βλ. λ. Κυριότητα 
Σύλληψη βλ. και λ. Έκδοση, Προσωρινή κράτησηΣελ. 1986
Συλλογικά όργανα βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), ΔημόσιοΣελ. 1987
Συλλογικές Διαφορές Εργασίας βλ. λ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
Συλλογικές Συμβάσεις ΕργασίαςΣελ. 1990
Συμβάσεις (ΑστΔ) βλ. λ. Αναγνώριση Χρέους, Αναδοχή Χρέους και επιμέρους Συμβάσεις: Πώληση, Μισθώσεις, Υπαναχώρηση κ.λπ. 
Συμβάσεις Διεθνείς βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Συμβάσεις (ΕμπΔ) βλ. και λ. Μισθώσεις Εμπορικές, Ξενοδοχεία, Πρακτορεία - ΠράκτορεςΣελ. 1994
Συμβάσεις διοικητικέςΣελ. 2005
Σύμβαση Εκχωρήσεως βλ. λ. Εκχώρηση 
Σύμβαση Ενεχύρου βλ. λ. Ενέχυρο 
Σύμβαση εργασίας βλ. και λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 2010
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας βλ. λ. Ναυτική Εργασία 
Σύμβαση έργουΣελ. 2044
ΣυμβιβασμόςΣελ. 2052
Συμβιβασμός Φορολογικός βλ. στις επιμέρους Φορολογίες 
Συμβολαιογράφοι βλ. και λ. Ψευδής βεβαίωση, Ψευδορκία, ΠλειστηριασμόςΣελ. 2055
Συμβούλια Δικαστικά βλ. λ. Βούλευμα 
Συμβούλιο της Επικρατείας βλ. λ. Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία 
* Συμμετοχή βλ. και λ. Ηθική αυτουργία, Συναυτουργία, ΣυνέργειαΣελ. 2059
Συμπλοιοκτησία βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
ΣυμμορίαΣελ. 2059
ΣυμπλοκήΣελ. 2063
* Σύμφωνο συμβίωσηςΣελ. 2064
ΣυμψηφισμόςΣελ. 2064
* Συναθροίσεις (ΠοινΔ)Σελ. 2068
* Συναίνεση παθόντος (ΠοινΔ)Σελ. 2068
Συνάλλαγμα βλ. λ. Νόμισμα - Συνάλλαγμα - Χρυσός 
Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή βλ. και λ. Επιταγή, Πιστωτικοί τίτλοιΣελ. 2069
Συναυτουργία βλ. και λ. Συνέργεια, ΣυμμετοχήΣελ. 2072
Συνάφεια (ΔιοικΔικον)Σελ. 2077
Συνάφεια (ΠοινΔικον)Σελ. 2077
Συνάφεια (ΠολΔ) βλ. και λ. Αγωγή 
Συνδικαλισμός βλ. και λ. Σωματεία, Συλλογικές Συμβάσεις ΕργασίαςΣελ. 2078
Σύνδικος Πτωχεύσεως βλ. λ. Πτώχευση 
Συνδρομή Δικαστική βλ. λ. Έκδοση 
Συνεισφορά βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα 
Συνέργεια βλ. και λ. Συναυτουργία, ΣυμμετοχήΣελ. 2084
ΣυνεταιρισμοίΣελ. 2090
Συνήγορος του Πολίτη βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Σύνταγμα βλ. και λ. Ακρόαση (ΣυντΔ), Βουλευτές - Βουλή, Δίκαιο διεθνές, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκπαίδευση Δημόσια - Εκπαιδευτήρια, Ιδιοκτησία (ΣυντΔ), Ισότητα, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Περιβάλλον, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)Σελ. 2093
Συντάξεις βλ. και λ. Ελεγκτικό ΣυνέδριοΣελ. 2104
Συντηρητική Κατάσχεση βλ. λ. Κατάσχεση, Ασφαλιστικά Μέτρα 
* ΣυνωμοσίαΣελ. 2113
Συστατικά βλ. λ. Πράγματα 
Συρροή βλ. και λ. Έγκλημα, Νόμος, ΠοινήΣελ. 2113
Σφράγιση - Αποσφράγιση βλ. λ. ...................... 
Σχέδια Πόλεων βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
Σχολές βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια 
Εκπαιδευτήρια, Εκπαίδευση Ιδιωτική - Εκπαιδευτήρια 
Σώματα Ασφαλείας βλ. και λ. ΕΣΔΑ, Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔΣελ. 2118
Σωματεία βλ. και λ. ΣυνδικαλισμόςΣελ. 2121
Σωματεμπορία βλ. λ. Πορνεία 
Σωματικές βλάβες βλ. και λ. ΙατροίΣελ. 2128
Σωματική έρευνα βλ. λ. Έρευνες (ΠοινΔικον) 
Σωρευτική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Σωρευτική Αναδοχή βλ. λ. Χρέος, Αυτοκίνητα, Ασφάλιση Ιδιωτική 
Σωφρονιστικά καταστήματαΣελ. 2139
Τ  
Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία Κύριας Ασφαλίσεως βλ. και λ. Κοινωνικές ασφαλίσεις, ΣυντάξειςΣελ. 2141
Ταξιδιωτικά Γραφεία βλ. λ. Πρακτορεία - Πράκτορες 
Ταχυδρομεία βλ. λ. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βλ. λ. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 
Τάφοι βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Τεκμήρια δικαστικά βλ. και λ. ΑπόδειξηΣελ. 2159
Τεκμήρια Φορολογικά βλ. στις επιμέρους Φορολογίες 
Τέκνα βλ. και λ. Ανήλικος, Γονική Μέριμνα, ΔιατροφήΣελ. 2161
Τελεσιδικία βλ. λ. Απόφαση 
Τέλη βλ. και λ. Φορολογίες ειδικές, Παράβολο, Τελωνεία - Τελωνειακή νομοθεσία - Λαθρεμπορία, Φορολογία Δημοτική - ΚοινοτικήΣελ. 2170
Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία - Λαθρεμπορία βλ. και λ. Εισαγωγές - Εξαγωγές, ΤέληΣελ. 2174
Τεχνικοί Σύμβουλοι (ΠολΔ) βλ. λ. Πραγματογνωμοσύνη (ΠολΔ) 
Τηλεπικοινωνίες βλ. λ. Απόρρητο-Παραβίαση απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Προσωπικότητα 
Τιμολόγια βλ. λ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογικές παραβάσεις, ΦΠΑ 
ΤοκογλυφίαΣελ. 2181
ΤόκοςΣελ. 2183
Τοξικές Ουσίες - Τοξικομανίες βλ. λ. Ναρκωτικά 
Τοπική Αυτοδιοίκηση βλ. και λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, ΕκλογέςΣελ. 2200
Τόπος βλ. λ. Αρμοδιότητα, Δικαιοδοσία, Κατοικία, Δικαιοπραξίες, Έγκλημα κ.λπ. 
* ΤουρισμόςΣελ. 2208
Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός, Απόρρητο, Δάνειο, Εγγυητική επιστολή, Εκτέλεση, Επιταγή, Κατάσχεση, Πιστωτική κάρτα, Προστασία καταναλωτή, Σύμβαση εργασίας, Τόκος, Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ, Υποθήκη, Φορολογία εισοδήματοςΣελ. 2208
Τραπεζικό Απόρρητο βλ. λ. Απόρρητο 
Τριτανακοπή βλ. λ. Ανακοπή - Τριτανακοπή 
* ΤριτεγγύησηΣελ. 2221
ΤρομοκρατίαΣελ. 2221
Τρόπος βλ. λ. Κληρονομία, Κληροδοσία 
Τρόφιμα (ΠοινΔ) βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 
Τύπος (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δυσφήμηση, Εξύβριση, Τύπος (ΣυντΔ)Σελ. 2222
Τύπος (ΣυντΔ) βλ. και λ. ΠροσωπικότηταΣελ. 2226
Τύπος Δικαιοπραξίας βλ. λ. Ακυρότητα, Δικαιοπραξίες κ.λπ. 
Τυχερά Παιχνίδια βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα 
Time Sharing βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Υ  
Υγεία - Υγειονομική Νομοθεσία βλ. και λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας, Αδίκημα - Αδικοπραξίες, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Ιατροί - Ιατρεία, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία κύριας ασφαλίσεως, Φάρμακα - Φαρμακεία - ΦαρμακοποιοίΣελ. 2230
Ύδατα βλ. και λ. Αιγιαλός, Διεθνές Δίκαιο, Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία, ΠεριβάλλονΣελ. 2233
ΥιοθεσίαΣελ. 2238
Υπάλληλοι (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δωροδοκία - Δωροληψία, Υπεξαίρεση, Υπεξαγωγή εγγράφωνΣελ. 2241
Υπάλληλοι Βουλής βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ βλ. και λ. Δικαστές, Εκπαίδευση Δημόσια, Ισότητα, Προσφυγή (ΔιοικΔικον), Στρατός, Συντάξεις, Σώματα ασφαλείας, Υπάλληλοι (ΠοινΔ)Σελ. 2242
Υπάλληλοι Δικαστηρίων - Υποθηκοφυλακείων βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Υπάλληλοι Διοικητικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Υπάλληλοι Διπλωματικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Υπάλληλοι Εκπαιδευτικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Υπάλληλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ, Σώματα Ασφαλείας 
Υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Υπαναχώρηση βλ. και λ. Μίσθωση, Πώληση, Σύμβαση έργουΣελ. 2250
Υπεξαγωγή εγγράφωνΣελ. 2252
ΥπεξαίρεσηΣελ. 2256
Υπεραναμονή-Αναμονή βλ. λ. Ναύλωση 
Υπεράκτιες εταιρίες βλ. λ. Εταιρίες 
Υπέρβαση εξουσίας (ΠοινΔ)Σελ. 2271
Υπερημερία βλ. λ. Αγωγή, Αποζημίωση, Δημόσιο, Διατροφή, Επιμελητήρια, Μεταφορές, Μηχανικοί, Μίσθωση έργου, Μίσθωση Εργασίας, Μίσθωση πράγματος, Πώληση, Σύμβαση εργασίας, Σύμβαση έργου, Συνδικαλισμός, Ταμεία Ασφαλιστικά, Τόκος, Υπαναχώρηση 
Υπερωρίες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Υπεύθυνος Αστικώς βλ. λ. Δίκη (Ποινική) 
Υποβολή Τέκνου (ΠοινΔ) βλ. λ. Οικογένεια - Οικογενειακή Προστασία 
* ΥπόδικοιΣελ. 2280
Υπόθαλψη εγκληματιώνΣελ. 2281
ΥποθήκηΣελ. 2281
Υποθήκη Ναυτική βλ. λ. Εκτέλεση, Ναύλωση, Πλοίο - Πλοιοκτήτης, Υποθήκη 
Υποθηκοφυλακεία - Υποθηκοφύλακες βλ. και λ. Κτηματολόγιο, ΜεταγραφήΣελ. 2288
Υπόσχεση Χρέους βλ. λ. Χρέος 
* Υποτροπή βλ. και λ. ΝαρκωτικάΣελ. 2289
Υποτροφίες βλ. λ. Εκπαίδευση 
Υπουργεία - Υπουργοί βλ. λ. Κυβέρνηση 
ΥφαίρεσηΣελ. 2290
Υφαλοκρηπίδα βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Υφαρπαγή Ψευδούς Βεβαιώσεως βλ. λ. Βεβαίωση Ψευδής 
Φ  
Φάρμακα - Φαρμακεία - ΦαρμακοποιοίΣελ. 2291
Φθορά ξένης ιδιοκτησίαςΣελ. 2295
Φοροδιαφυγή βλ. λ. Φορολογικές παραβάσεις - Φοροδιαφυγή 
Φόροι Υπέρ Τρίτων βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές 
Φορολογία ακινήτωνΣελ. 2298
Φορολογία Αυτοκινήτων βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές 
Φορολογία Γονικών Παροχών βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών 
Φορολογία Δημοσίων Θεαμάτων βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές 
Φορολογία Δημοτική - Κοινοτική βλ. και λ. Διαφήμιση, Κέντρα διασκέδασης, Τέλη, Φορολογίες ειδικέςΣελ. 2301
Φορολογία Δωρεών βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών 
Φορολογία εισοδήματοςΣελ. 2302
Φορολογία Καπνού βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές 
Φορολογία Καταναλώσεως βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές 
Φορολογία Κερδών Από Λαχεία βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών 
Φορολογία Κέντρων Διασκεδάσεως βλ. λ. Κέντρα Διασκεδάσεως, Τέλη, Φορολογία Δημοτική - Κοινοτική 
Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών βλ. και λ. Φορολογία εισοδήματοςΣελ. 2309
Φορολογία Κύκλου Εργασιών βλ. λ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και Φορολογίες ειδικές 
Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας βλ. στις επιμέρους Φορολογίες, Φορολογία Ακινήτων, Φορολογική Δικονομία 
Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων βλ. λ. Φορολογία ακινήτων 
Φορολογία Οινοπνεύματος βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές 
Φορολογία πλοίων βλ. και λ. Φόρος προστιθέμενης αξίαςΣελ. 2312
Φορολογία Πολυτελείας βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές 
Φορολογία Προικών βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών 
Φορολογία στη συγκέντρωση κεφαλαίων βλ. και λ. Φορολογίες Ειδικές, Φόρος Προστιθέμενης ΑξίαςΣελ. 2313
Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων βλ. λ. Φορολογία Εισοδήματος 
Φορολογία Τραπεζικών Εργασιών βλ. λ. Φορολογίες ειδικές 
Φορολογία Χαρτοσήμου βλ. λ. Φορολογίες ειδικές 
Φορολογίες Ειδικές βλ. και λ. Τέλη, Φορολογία στη Συγκέντρωση ΚεφαλαίωνΣελ. 2314
Φορολογικά Δικαστήρια βλ. λ. Φορολογική Διαδικασία, Φορολογική Δικονομία 
Φορολογικά κίνητρα βλ. και λ. Επενδύσεις, Φορολογία εισοδήματοςΣελ. 2316
Φορολογικές παραβάσεις - ΦοροδιαφυγήΣελ. 2317
Φορολογική ΔιαδικασίαΣελ. 2325
Φορολογική Δικονομία βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Παράβολο, Προσφυγή (ΔιοικΔικον) 
Φόρος Προστιθέμενης ΑξίαςΣελ. 2332
Φορτίο βλ. λ. Ναύλωση 
Φορτοεκφορτωτές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Φορτωτική βλ. και λ. Διαιτησία, Μεταφορές, ΝαύλωσηΣελ. 2337
Φρεάτια βλ. λ. Ύδατα 
Φρενοβλάβεια βλ. λ. Διαζύγιο, Κληρονομία 
Φροντιστήρια βλ. λ. Εκπαίδευση Ιδιωτική - Εκπαιδευτήρια 
Φυλάκιση βλ. λ. Ποινές 
* Φυγόδικοι - ΦυγόποινοιΣελ. 2340
Φύλακες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Φυλακές βλ. λ. Σωφρονιστικά Καταστήματα 
Φωταέριο βλ. λ. Οργανισμοί 
Φωτογραφίες - Φωτογράφοι βλ. λ. Έγγραφα 
Φωτοτυπίες βλ. λ. Έγγραφα 
Χ  
Χάρη βλ. λ. Ποινές 
Χαρτόσημο βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές 
Χείμαρροι βλ. λ. Ύδατα 
Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Χειροτεχνία βλ. λ. Βιομηχανία - Βιοτεχνία 
* ΧρεόγραφαΣελ. 2341
Χρέος βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ), Φοροδιαφυγή, Φορολογικές παραβάσεις (ΠοινΔ)Σελ. 2341
Χρεοκοπία βλ. λ. Πτώχευση 
Χρήμα βλ. λ. Νόμισμα - Συνάλλαγμα - Χρυσός 
Χρηματική ικανοποίηση βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Αποζημίωση, Πολιτική Αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ.Σελ. 2342
Χρηματική Ποινή βλ. λ. Ποινές 
Χρηματιστήρια - ΚεφαλαιαγοράΣελ. 2346
Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
ΧρησιδάνειοΣελ. 2352
ΧρησικτησίαΣελ. 2353
Χρονομεριστική Σύμβαση (time-sharing) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Χρόνος (ΠοινΔ) βλ. λ. Έγκλημα 
Ψ  
Ψευδής ανώμοτη κατάθεσηΣελ. 2361
Ψευδής Βεβαίωση βλ. λ. Βεβαίωση Ψευδής 
Ψευδής καταμήνυσηΣελ. 2362
Ψευδορκία βλ. και λ. Ψευδής καταμήνυσηΣελ. 2367
Ψυχιατρεία - Ψυχιατρικά καταστήματαΣελ. 2378
Ψυχική Οδύνη βλ. λ. Χρηματική Ικανοποίηση 
Ω  
Ωράριο βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Ωρομίσθιο βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 

Δείτε επίσης...

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείτε την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€