Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Σας προτείνουμε
Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 55€ φ.π., 65€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 2008

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΈκδοση 2009
Σελ.: 1544
ISSN: 1790-3602
Τιμή: 108€ φ.π., 148€ ν.π.
Ευρετήρια

Αγαθά  
αγορά (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 410  
Αγρότες  
κατάταξη από ειδικό σε κανονικό καθεστώς (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1278  
Αγρότες ειδικού καθεστώτος  
μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (Πολ. 1036/13.2.2008), σελ. 461  
Αγωγές  
αναφορά στοιχείων αναγκαίων για το κύρος ΣΣΕ (ΑΠ 1710/2007), σελ. 344  
Αδεια  
άνευ αποδοχών (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 819  
αποδοχές / επίδομα αδείας (Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 933  
αποστρατευμένων μισθωτών (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 565  
δημοσίων υπαλλήλων (ΓνωμΝΣΚ 64/2008), σελ. 1382  
ειδική μισθωτών (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 783  
επίδομα (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 373, (Αρθρο K. Σταϊκούρας), σελ. 672  
κανονική (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 373, (Αρθρο K. Σταϊκούρας), σελ. 672  
μερική, διαλείπουσα και εκ περιτροπής απασχόληση (Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 933  
ομαδική (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 684  
στρατεύσιμων μισθωτών (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 565  
χορήγηση σε μισθωτούς (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 684  
Ακαθάριστα έσοδα  
έκπτωση δαπανών (ΣτΕ 424/2007), σελ. 732  
λογιστικές διαφορές (ΣτΕ 424/2007), σελ. 732  
Ακάλυπτη επιταγή  
ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ (ΕφΠειρ 938/2007), σελ. 346  
Ακίνητα  
ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο εκμισθωτή (Πρακτικό θέμα Λ. Στεφανής), σελ. 968  
αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας (ΔΕφΑθ 430/2007), σελ. 343  
απαλλαγή α΄ κατοικίας (Ν 3634/2008), σελ. 320  
εισπραττόμενες εγγυήσεις (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 882  
ενιαίο τέλος (Ν 3634/2008), σελ. 320  
Ε9 / ΕΤΑΚ / Κτηματολόγιο (Επικαιρότητα), σελ. 909  
ΕΤΑΚ (Αρθρο Ν. Μπάρμπας), σελ. 538  
μεταβίβαση αιτία θανάτου (Πολ. 1095/20.6.2008), σελ. 985  
μεταβίβαση δικαιώματος άσκησης επικαρπίας (Αρθρο Κ. Γραβιάς), σελ. 263  
νέες ρυθμίσεις φορολόγησης (Πρακτικό θέμα Ο. Σεϊμένης), σελ. 165, (Πρακτικό θέμα Α. Ρήγα), σελ. 170, (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 172  
σύσταση ΕΕ με εισφορά (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 237  
τέλος κτηματογράφησης (Πρακτικό θέμα Πρ. Δημητριάδης), σελ. 803  
το Ε9 του 2008 (Πρακτικό θέμα Β. Μιχελινάκης), σελ. 300, (Πολ. 1013/23.1.2008), σελ. 339, (Πολ. 1014/24.1.2008), σελ. 340.  
ΦΜΑ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 237  
ΦΣΚ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 237  
Αλληλόχρεος λογαριασμός  
εννοιολογικά στοιχεία (ΑΠ 693/2008), σελ. 1381  
ευθύνη ΟΕ κατά το κλείσιμο (ΠΠρΑθ 535/2008), σελ. 1247  
Αμμοβολιστές, Χρωματιστές, Υδροβολιστές  
όροι εργασίας (ΣΣΕ της 2.1.2008, ΠΚ 3/7.1.2008), σελ. 599  
Αναγκαστική εκτέλεση  
εκτελεστός τίτλος (ΔΕΚ Υπόθ. C-265/2007 απόφ. της 11.9.2008), σελ. 1381  
Ανακριβείς δηλώσεις  
επιβολή πρόσθετου φόρου (ΣτΕ 1065/2008), σελ. 994  
Αναπτυξιακός Νόμος  
δημιουργία ξενοδοχείων (Αναπτυξιακός Νόμος, Σ. Χαριτάκης), σελ. 504  
επενδυτικά σχέδια μεταποίησης (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 887  
Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ)  
αλληλόχρεος λογαριασμός (ΕφΠειρ 684/2008), σελ. 1495  
αμοιβές μελών ΔΣ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1142  
απορρόφηση μονοπρόσωπης ΕΠΕ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1527  
απόκτηση ιδίων μετοχών (Αρθρο Θ. Γρηγοράκος), σελ. 1039  
Γενική Συνέλευση (ΓΣ) μετόχων (Αρθρο Φ. Σταματόπουλος), σελ. 655  
δικαιώματα πληροφόρησης μειοψηφίας (ΕφΠειρ 852/2007), σελ. 610  
εισόδημα απορροφώσας εταιρείας (ΕγκΥπΟικΟικ 1057961/10823/Β0012/10.6.2008), σελ. 1107  
εκ μετατροπής (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1145  
εκκαθάριση και διορισμός εκκαθαριστών (ΕφΠειρ 1068/2007), σελ. 735  
εμφάνιση ζημιών στον ισολογισμό (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1274  
επαύξηση περιουσίας πτωχεύσασας (ΓνωμΝΣΚ 168/2007), σελ. 215  
επιχορηγήσεις επενδύσεων (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
ευθύνη μελών ΔΣ (ΕφΠειρ 684/2008), σελ. 1495  
ίδια κεφάλαια (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
μεταβίβαση μετοχών (ΣτΕ 56/2008), σελ. 1243  
ονομαστικοποίηση μετοχών (ΓνωμΝΣΚ 460/2007), σελ. 736  
περιεχόμενο καταστατικού (Πρακτικό θέμα Ι. Κ. Δρυλλεράκης), σελ. 49  
προερχόμενη από μετατροπή ΕΠΕ (ΔΕφΑθ 694/2007), σελ. 78  
συμψηφισμός ζημιών λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1274  
τροποποίηση ισολογισμού (Πρακτικό θέμα Ν. Σγουρινάκης), σελ. 176  
τροποποίηση καταστατικού (ΓνωμΝΣΚ 323/2007), σελ. 215  
φορολογικές υποχρεώσεις (Επικαιρότητα), σελ. 653  
φορολογική αντιμετώπιση διαγεγραμμένης από Μητρώο ΑΕ χωρίς περατωθείσα εκκαθάριση (Πολ. 1094/23.6.2008), σελ. 983  
φορολόγηση εισφοράς ακινήτου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1272  
Απαιτήσεις  
ασφάλιστρα (Πρακτικό θέμα Κ. Κοντοπούλου), σελ. 1469  
λογιστική παρακολούθηση λογαριασμού «Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα» (Πρακτικό θέμα Κ. Κοντοπούλου), σελ. 1469  
ναυτική (ΑΠ 1189/2007), σελ. 81  
πρακτορεία (ΕφΑθ 6182/2007), σελ. 214  
Απασχόληση (βλ. και Εργασία)  
νυχτερινή (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 1180  
πολλαπλή (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 183  
Απογραφή  
απαλλαγή σύνταξης (Πολ. 1152/14.12.2007), σελ. 192  
ελλείμματα και πλεονάσματα (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1019  
σύνταξη από τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις (Πολ. 1035/15.2.2008), σελ. 459  
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ)  
δέσμευση χορήγησης σε εκπροσώπους ή εταίρους ΝΠ (Αρθρο Γ. Χατζάκης), σελ. 1337  
μεταβίβαση ακινήτων (Αρθρο Γ. Χατζάκης), σελ. 1186  
μη χορήγηση όταν ΝΠ οφείλουν χρέη προς το Δημόσιο (Αρθρο Γ. Χατζάκης), σελ. 1337  
περιπτώσεις υποχρεωτικής προσκόμισης (Αρθρο Γ. Χατζάκης), σελ. 1462  
Αποδείξεις  
εκπιπτόμενες δαπάνες (Πολ. 1070/3.4.2008), σελ. 703  
Αποδοχές  
προσδιορισμός (Πρακτικό θέμα Π. Παυλόπουλος), σελ. 431  
Αποζημίωση  
εργατικού ατυχήματος (ΑΠ Ολ 18/2008), σελ. 1379  
λογιστική αντιμετώπιση για ζημιές σε αυτοκίνητο επιχείρησης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 763  
λόγω πτώχευσης εργοδότη (ΑΠ Ολ 4-5/2008), σελ. 470  
χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη σε εργατικό ατύχημα (ΑΠ 804/2008), σελ. 1114  
Αποθέματα  
αποτίμηση (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 884  
Απόλυση/εις  
άκυρη (ΑΠ 404/2008), σελ. 995  
αποζημίωση (ΑΠ 1247/2008), σελ. 1493  
καταχρηστική (ΑΠ 1010/2008), σελ. 1245  
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (Αρθρο Μ. Παπαδογιαννάκης), σελ. 1047  
ομαδικές (ΑΠ Ολ 37- 40/2007), σελ. 470, (ΓνωμΝΣΚ 80/2008), σελ. 860  
παραγραφή (ΑΠ 404/2008), σελ. 995  
Απόρρητο  
άρση τραπεζικού (ΓνωμΝΣΚ 157/2007), σελ. 473  
σε διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού (ΔΕΚ Υπόθ. C-157/2006 απόφ. της 2.10.2008), σελ. 1381  
Απορρόφηση  
μονοπρόσωπης ΕΠΕ από ΑΕ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1527  
Αρμοδιότητα  
προϊσταμένου ΔΟΥ για έλεγχο δήλωσης ΝΠ επί μεταφοράς έδρας (Πολ. 1099/11.7.2008), σελ. 1103  
Αστική εταιρεία συμβολαιογράφων  
σύσταση (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1018  
φορολόγηση υπεραξίας (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1018  
Ασφάλιση (βλ. και Κοινωνική Ασφάλιση)  
διαδοχική (ΓνωμΝΣΚ 181/2007), σελ. 215  
πολλαπλή (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 183  
Ασφαλισμένοι  
αίτημα επανεξέτασης οφειλών από εισφορές (ΔΕφΑθ 925/2007), σελ. 609  
απόδειξη ηλικίας (ΣτΕ 21/2007), σελ. 609  
Ασφαλιστικά βιβλιάρια  
απόδειξη ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά (ΤρΔΠρΑθ 2328/2007), σελ. 1380  
απώλεια (ΔΕφΑθ 778/2007), σελ. 345  
Ασφαλιστικά ταμεία  
ένταξη σε ΕΤΕΑΜ (Εγκ. ΙΚΑ 57/ΤΟΟ/ΦΑ/2346/27.6.2008), σελ. 1108  
Ασφαλιστικές εισφορές  
επανεξέταση (ΔΕφΑθ 925/2007), σελ. 609  
επί οικοδομικών έργων (ΣτΕ Ολ 1545/2008), σελ. 1494  
επιστροφή (ΓνωμΝΣΚ 8/2008), σελ. 736  
ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ (ΤρΔΠρΑθ 5490/2006), σελ. 345  
πράξη καταλογισμού (ΣτΕ 2982/2007), σελ. 609  
Ασφαλιστικές κλάσεις  
μισθωτών αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές (Εγκ. ΙΚΑ 31/Α42/4/13.5.2008), σελ. 841  
Ασφαλιστικός φορέας  
επιλογή (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 62  
Αυτεπάγγελτος έλεγχος  
προηγούμενη ακρόαση (ΔΠρΑθ 6386/2007), σελ. 1115  
Αυτοκίνητα μεταφοράς σκυροδέματος  
οδηγοί φορτηγών (ΣΣΕ της 1.8.2007, ΠΚ 86/4.10.2007), σελ. 74  
Αυτοπεραίωση  
Ν 3296/2004 (Πολ. 1054/12.3.2008), σελ. 592  
Αφορολόγητο αποθεματικό  
επιχορήγηση (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 635  
Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα  
υπαγωγή και τρόπος απόδειξης (ΤρΔΠρΑθ 2328/2007), σελ. 1380  
Βιβλία (φορολογικά)  
απογραφών (Πολ. 1152/14.12.2007), σελ. 192  
δρομολογίων (Πρακτικό Θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 179  
πελατών κομμωτηρίου (Πολ. 1153/17.12.2007), σελ. 192  
Βιβλιάρια υγείας  
υπόχρεοι μισθωτοί (ΑΠ 709/2008), σελ. 1114  
Βιομηχανικές / Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις  
όροι αμοιβής και εργασίας προσωπικού γραφείων (ΣΣΕ της 7.10.2008), σελ. 1489  
Γονικές παροχές  
νέα φορολόγηση (Πρακτικό θέμα Ο. Σεϊμένης), σελ. 165, (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 172  
Γραμμάτια εισπρακτέα  
λογιστική μεταχείριση (Λογιστικές Εφαρμογές, Ν. Σγουρινάκης), σελ. 493  
Δάνεια  
απαλλαγή από φόρο (ΓνωμΝΣΚ 76/2008), σελ. 1117  
απαλλαγή από ΦΠΑ υπηρεσιών μεσολάβησης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1525  
μεταβίβαση (ΓνωμΝΣΚ 76/2008), σελ. 1117  
Δαπάνες  
αγορά ηλεκτρομαγνητικών και λοιπών μέσων (Πολ. 1056/12.3.2008), σελ. 593  
εκπιπτόμενες ελευθέρων επαγγελματιών (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 634  
ενισχυόμενες από τον αναπτυξιακό νόμο (Αναπτυξιακός Νόμος, Σ. Χαριτάκης), σελ. 242  
τεκμαρτές (ΔΕφΑθ 865/2007), σελ. 210  
Δαπάνες νοσηλείας  
έγκριση σε χώρα της ΕΕ (ΣτΕ 544/2007), σελ. 858  
ΔΕΗ  
Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού (ΓνωμΝΣΚ Ολ 439/2007), σελ. 347  
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ)  
κατ' οίκον απασχολούμενων προσώπων (Εγκ. ΙΚΑ Α22/405/29.2.2008), σελ. 841  
Δήλωση Ε9  
υπολογισμός ΕΤΑΚ φυσικών προσώπων (Πρακτικό θέμα Λ. Στεφανής), σελ. 1200  
Δήλωση εισοδήματος (βλ. και Φορολογικές δηλώσεις)  
διανομή κερδών της ΕΕ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 758  
φυσικών και νομικών προσώπων (Επικαιρότητα), σελ. 653, (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 758  
Δημόσια έργα  
απαγόρευση διευκρινίσεων λόγω ιθαγένειας (ΔΕΚ απόφ. 15.5.2008), σελ. 997  
Δημόσιες συμβάσεις  
διαγωνισμοί (ΔΕΚ απόφ. της 24.1.2008), σελ. 859  
κριτήρια ανάθεσης (ΔΕΚ απόφ. της 24.1.2008), σελ. 859  
Δημόσιο  
ασφαλιστικά μέτρα υπέρ του (ΔΕφΑθ 100/2007), σελ. 343  
Διαιτησία  
όροι προσφυγής (ΑΠ 1034/2008), σελ. 1379  
Διαταγή πληρωμής  
ναυτιλιακές εταιρείες ΑΝ 89/1967 (ΕφΠειρ 859/2007), σελ. 346  
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)  
ΔΛΠ 29 (Εξελίξεις στα ΔΛΠ Δ. Φάκος), σελ. 1520  
λογιστική ευταξία (Απόψεις Ν. Πρωτοψάλτης), σελ. 1148  
λογιστική χρηματοοικονομικών μέσων αντιστάθμισης κινδύνου (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 527  
υπερπληθωριστική οικονομία (Εξελίξεις στα ΔΛΠ Δ. Φάκος), σελ. 1520  
Διευθύνοντες υπάλληλοι / Στελέχη επιχειρήσεων  
άδειες (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 1088  
αποζημίωση απόλυσης (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 1088  
χρονικά όρια εργασίας (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 1088  
Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ)  
φορολόγηση (ΜΔΠρΑθ 9898/2007) σελ. 1244  
Διοικητική διαδικασία  
επικύρωση αντιγράφων από δικηγόρο (ΣτΕ 1860/2008), σελ. 1113  
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)  
αμοιβές επί τη βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας/εντολής (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1142  
ΔΠΧΠ  
εφαρμογή τους στα κράτη μέλη της ΕΕ (Εξελίξεις στα ΔΠΧΠ Ν. Πρωτοψάλτης), σελ. 755  
οικονομικές καταστάσεις (Αρθρο Π. Καζαντζής), σελ. 154  
προβλήματα στην υιοθέτησή τους (Εξελίξεις στα ΔΠΧΠ Ν. Πρωτοψάλτης), σελ. 755  
σκοπός (Αρθρο Π. Καζαντζής), σελ. 154  
Δωρεές  
νέες φορολογικές ρυθμίσεις (Πρακτικό θέμα Ο. Σεϊμένης), σελ. 165  
Δώρο Πάσχα  
προσδιορισμός ημερομισθίων (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 286  
υπολογισμός (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 286  
Δώρο Χριστουγέννων  
τρόπος υπολογισμού (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 1423  
Εγκατάσταση  
αλλοδαπής εταιρείας (ΓνωμΝΣΚ 32/2008), σελ. 1117  
ΕΓΛΣ  
λογιστικός χειρισμός της ασφαλιστικής αποζημίωσης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 763  
ΕΓΣΣΕ  
γενικοί όροι αμοιβής και εργασίας (ΕΓΣΣΕ της 2.4.2008), σελ. 724  
Εμπορικά καταστήματα  
ωράριο λειτουργίας (Αρθρο Ε. Θεοδωράς), σελ. 297  
Εμπορικά κέντρα  
φορολόγηση μίσθωσης (Πολ. 1081/9.5.2008), σελ. 830  
Εμπορικές συναλλαγές  
καθυστερήσεις πληρωμών (ΔΕΚ Υπόθ. C-265/2007 απόφ. της 11.9.2008), σελ. 1381  
Εμπορική μίσθωση  
αποζημίωση λόγω καταγγελίας (ΓνωμΝΣΚ 386/2007), σελ. 611  
Έμποροι  
πτωχευτική ικανότητα (ΕφΑθ 8103/2007), σελ. 610  
Ειδικοί λογαριασμοί  
κατάργηση (Ν 3697/2008), σελ. 1361  
Εικονικά τιμολόγια  
βάρος απόδειξης (ΤρΔΠρΑθ 4386/2006), σελ. 210  
Εισαγωγή αγαθών  
εγγραφές σε βιβλία β΄ κατηγορίας (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 240  
Εισόδημα (βλ. και Φορολογία Εισοδήματος)  
ακαθάριστες αμοιβές μηχανικών (ΓνωμΝΣΚ 85/2008), σελ. 1382  
αμοιβές εταίρων ΕΠΕ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 235, 236  
απαλλαγή από φόρο (ΓνωμΝΣΚ 273/2007), σελ. 215  
από εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
από εκμίσθωση γαιών που ανήκουν σε ναούς και μονές (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1406  
από οικοδομές που ανήκουν σε ναούς και μονές (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1406  
από παρεπόμενη επαγγελματική απασχόληση (ΔΕΚ Απόφ. της 18.12.2007), σελ. 210  
από τόκους δανείων (Φορολογικές και λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1406  
αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων (ΣτΕ 847/2008), σελ. 1377  
αφορολόγητο ελεύθερων επαγγελματιών (Ν 3697/2008), σελ. 1361  
δαπάνη σκάφους αναψυχής (ΔΕφΑθ 884/2007), σελ. 77  
δηλούμενο και τεκμαρτώς προσδιοριζόμενο (ΣτΕ 847/2008), σελ. 1377  
διασταύρωση με δαπάνες οικον. έτους 2006 (ΕγκΥπΟικΟικ 1110274/13.11.2007), σελ. 72  
εκμίσθωση εγκαταστάσεων διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων (ΕγκΥπΟικΟικ 1054027/948/Α0012/14.5.2008), σελ. 840  
εκχώρηση στο Δημόσιο (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
παρακράτηση ΦΜΥ (Πολ. 1154/18.12.2007), σελ. 193  
τεκμαρτός προσδιορισμός (ΔΕφΑθ 884/2007), σελ. 77  
υπεραξία επιχείρησης (ΓνωμΝΣΚ Ολ 295/2007), σελ. 347  
Εισόδημα από ακίνητα  
βιομηχανοστάσια αγροτικά οικοδομήματα (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1278  
ΕΚΑΣ  
για το έτος 2008 (Εγκ. ΙΚΑ Σ48/39/7.7.2008), σελ. 1108  
Εκκαθάριση  
ομόρρυθμης εταιρείας (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 569  
Εκκαθαριστικό σημείωμα  
αναστολή εκτέλεσης (ΔΠρΠειρ 112/2008), σελ. 855  
Εκμίσθωση  
εγκαταστάσεων κοινωνικών εκδηλώσεων (ΕγκΥπΟικΟικ 1054027/948/Α0012/14.5.2008), σελ. 840  
Εκπτώσεις  
επί αγορών χρήσης υπό διακανονισμό (Λογιστικές εφαρμογές Ν. Σγουρινάκης), σελ. 104  
λόγω κύκλου εργασιών (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 499  
Ελεγκτικός κίνδυνος  
αξιολόγηση (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 410  
Έλεγχοι (βλ. και Φορολογικός Έλεγχος)  
ειλικρίνειας δήλωσης παύσης εργασιών (ΓνωμΝΣΚ 14/2008), σελ. 611  
φορολογικοί (Επικαιρότητα), σελ. 397, (ΓνωμΝΣΚ 157/2007), σελ. 473  
Ελευθέρια επαγγέλματα  
συμβολαιογράφοι (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1016  
ΕΛΤΕ  
εισφορά (ΣτΕ 2820/2007), σελ. 468  
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ)  
απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα (Πολ. 1086/28.5.2008), σελ. 835  
δήλωση νομικών προσώπων (Πολ. 1052/7.3.2008), σελ. 591  
δηλώσεις (Επικαιρότητα), σελ. 909  
έκταση/τρόπος επιβολής (Επικαιρότητα), σελ. 133  
επιβολή (Πρακτικό θέμα Ο. Σεϊμένης), σελ. 165, (Πρακτικό θέμα Α. Ρήγα), σελ. 170, (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 172  
υπολογισμός φόρου (Πρακτικό θέμα Λ. Στεφανής), σελ. 1200  
φορολόγηση ημιτελών κτισμάτων (Αρθρο Ν. Μπάρμπας), σελ. 538  
χρηματοδοτική μίσθωση (Επικαιρότητα), σελ. 781  
Ένωση προσώπων  
χωρίς νομική προσωπικότητα (ΑΠ 511/2008), σελ. 1116  
Επενδύσεις  
ιδιωτικές (ΓνωμΝΣΚ 112/2008), σελ. 1382  
Επενδυτικά σχέδια  
ανάπτυξης λογισμικού (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 111  
μεταποίησης από τον αναπτυξιακό νόμο (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 887  
Επιδικία  
ως προς ορισμένο κληρονομιαίο περιουσιακό στοιχείο (ΣτΕ 2449/2007), σελ. 606  
Επίδομα  
αδείας (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 373  
ασθενείας (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 1091  
εορτών και αδείας (ΔΕφΑθ 993/2007), σελ. 80  
ισολογισμού (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 435  
οικογενειακό (ΣτΕ 1514/2007), σελ. 345, (ΑΠ 1160/2008), σελ. 1245  
παραγωγής (πριμ) (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 435  
παροχές σε χρήμα (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 1091  
Πάσχα (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 286  
Επίδομα μητρότητας  
κυοφορία / λοχεία (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 1476  
Επίδοση  
σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής (Πολ. 1105/22.7.2008), σελ. 1215  
Επικαρπία ακινήτων  
φορολογικές υποχρεώσεις (Αρθρο Κ. Γραβιάς), σελ. 263  
Επικουρική ασφάλιση  
υπάλληλοι φαρμακευτικών εργασιών (ΣτΕ 236/2007), σελ. 734  
Επισφαλείς απαιτήσεις  
απόσβεση (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1406  
Επιταγές  
μεταβίβαση διά ενεχυράσεως (ΕφΠειρ 916/2007), σελ. 735  
Επιτηδευματίες  
κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης (ΕγκΥΠΕΕ 2703/17.4.2008), σελ. 716  
κλείσιμο βιβλίων (Επικαιρότητα), σελ. 5  
ρυθμίσεις με το Ν 3610/2007 (ΕγκΥΠΕΕ 2703/17.4.2008), σελ. 716  
τήρηση βιβλίου απογραφών (Πολ. 1152/14.12.2007), σελ. 192  
Επιτόκια  
δανεισμού (Επικαιρότητα), σελ. 1037  
Επιχειρήσεις (βλ. και Εταιρείες)  
ανάλυση κερδοφορίας (Αρθρο Κ. Πατατούκας / Ε. Δεμοιράκος), σελ. 964  
αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
ανάπτυξης λογισμικού (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 111  
αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών (ΔΑ 1/2008, ΠΚ 1/21.1.2008), σελ. 467  
ανταγωνισμός (ΕφΑθ 7770/2007), σελ. 859  
αποτίμηση αξίας εισφερομένων στοιχείων επί μετασχηματισμού (Πολ. 1111/25.7.2008), σελ. 1221  
δαπάνες (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 111  
δημιουργία αξίας για τους μετόχους της (Αρθρο Κ. Πατατούκας/Ε. Δεμοιράκος), σελ. 668  
διακοπή εργασιών (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 370  
διακοπή λειτουργίας (ΑΠ Ολ 37- 40/2007), σελ. 470  
δόμηση οργάνωσης (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 11  
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας (ΣΣΕ της 30.7.2008, ΠΚ 103/5.8.2008), σελ. 1237  
έκπτωση από ακαθάριστα έσοδα (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
εμπορίας πετρελαίου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 760  
ερευνών αγοράς (ΓνωμΝΣΚ 43/2008), σελ. 1248  
θέση υπό ειδική εκκαθάριση (ΕφΑθ 7054/2007), σελ. 472  
κίνητρα (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 111  
λογιστές λιανεμπορίου (ΔΑ 41/2007, ΠΚ 26/14.11.2007), σελ. 75  
λογιστές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (ΔΑ 41/2007, ΠΚ 26/14.11.2007), σελ. 75  
λογιστική αντιμετώπιση ασφαλιστικής αποζημίωσης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 763  
μέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων (ΔΑ 43/2007, ΠΚ 27/14.11.2007), σελ. 76  
μεταβίβαση (ΑΠ 91/2008), σελ. 733  
μετατροπή ατομικής σε ΕΠΕ μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 497  
νεοϊδρυόμενες (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 111  
οικοδομικές/τεχνικές (Αφιέρωμα Π. Καζαντζής/Β. Μιχελινάκης), σελ. 911  
παρασκευής τυποποιημένων τροφίμων (ΣΣΕ της 27.11.2007, ΠΚ 4/8.1.2008), σελ. 466  
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΠ 1398/2007), σελ. 472  
παροχής υπηρεσιών (ΔΑ 11/2008), σελ. 1110  
προσδιορισμός εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Πρακτικό θέμα Π. Παυλόπουλος), σελ. 431  
προσδιορισμός καθαρών κερδών (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 760  
πώληση φήμης, πελατείας (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1020  
τήρηση βιβλίων και στοιχείων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 760  
τεχνικές και οικοδομικές (Πολ. 1035/15.2.2008), σελ. 459, (Αφιέρωμα Π. Καζαντζής/Β. Μιχελινάκης), σελ. 1055  
υπεραξία (ΓνωμΝΣΚ Ολ 295/2007), σελ. 347, (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1020  
ΦΠΑ (Αφιέρωμα Π. Καζαντζής/Β. Μιχελινάκης), σελ. 1055  
Εργαζόμενοι (βλ. και Μισθωτοί)  
άδεια (Αρθρο K. Σταϊκούρας), σελ. 672  
άδεια γάμου (ΓνωμΝΣΚ 203/2008), σελ. 1496  
ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας (Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 310  
απόλυση βάσει απόφασης πειθαρχικού συμβουλίου (ΑΠ 199/2008), σελ. 857  
επίδομα ασθένειας (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 1091  
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (ΔΑ 11/2008), σελ. 1110  
κατ' οίκον (Εγκ. ΙΚΑ Α22/405/29.2.2008), σελ. 841  
προστασία από απόλυση (ΓνωμΝΣΚ 192/2007), σελ. 82  
ρυθμίσεις ΕΓΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ της 2.4.2008), σελ. 724  
σε δικηγορικά ή συμβολαιογραφικά γραφεία (ΑΠ 1034/2008), σελ. 1379  
συμμετοχή σε σεμινάρια (ΓνωμΝΣΚ 372/2007), σελ. 736  
Εργασία  
άδεια αστυνομικής αρχής (ΑΠ 1485/2007), σελ. 212  
αδυναμία παροχής (Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 310  
ετοιμότητα παροχής (ΑΠ 1/2008), σελ. 608  
λόγοι ανωτέρας βίας (Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 310  
σε κέντρα διασκεδάσεως (ΑΠ Ολ 6/2008), σελ. 470  
ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων (Αρθρο Ε. Θεοδωράς), σελ. 297  
Εργασιακές σχέσεις  
γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης (Αρθρο Ε. Θεοδωράς), σελ. 541  
Εργασιακό στρες  
συμφωνία - πλαίσιο (ΕΓΣΣΕ της 2.4.2008), σελ. 724  
Εργατικά ατυχήματα  
αλλοδαπού μισθωτού (ΑΠ 1155/2007), σελ. 79  
αποζημίωση (ΑΠ 804/2008), σελ. 1114  
αποζημίωση παθόντος (ΑΠ 2014/2007), σελ. 344  
ασφάλιση στο ΙΚΑ (ΑΠ Ολ 18/2008), σελ. 1379  
δικαιώματα και υποχρεώσεις (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 440  
έκταση αποζημίωσης (ΑΠ Ολ 18/2008), σελ. 1379  
χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη (ΑΠ 242/2008), σελ. 857  
Εργοδότες  
αρχή της ίσης αμοιβής (ΑΠ 1010/2008), σελ. 1245  
πτώχευση (ΑΠ Ολ 4-5/2008), σελ. 470  
συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
υπερήμερος (ΑΠ 2/2008), σελ. 608  
υποχρεώσεις (ΔΕφΘεσ 69/2008), σελ. 1246  
υποχρέωση υποβολής νέων στοιχείων στο ΣΕΠΕ (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
Εργολάβος  
δημοσίων έργων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1404  
τιμολόγηση υπεργολάβου σε εργολάβο αρχικό ανάδοχο (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1404  
Εταιρείες (βλ. και Επιχειρήσεις, Νομικά πρόσωπα)  
αλλοδαπές (ΓνωμΝΣΚ 32/2008), σελ. 1117  
άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου (ΕφΠειρ 567/2008), σελ. 1495  
ασφαλιστικές (ΑΠ 1188/2007), σελ. 81, (Πρακτικό θέμα Κ. Κοντοπούλου), σελ. 1469  
ασώματες ακινητοποιήσεις (Πρακτικό θέμα Ν. Σγουρινάκης), σελ. 816  
διανομή κερδών θυγατρικής προς τη μητρική (ΔΕΚ απόφ. της 26.6.2008), σελ. 993  
έκπτωση ΦΠΑ (Πολ. 1134/12.11.2007), σελ. 71  
επαναπατρισμός κεφαλαίου (ΔΕΚ απόφ. της 28.2.2008), σελ. 606  
ετερόρρυθμες (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 971  
κατάχρηση θεσμού (ΕφΠειρ 567/2008), σελ. 1495  
leasing (Πολ. 1134/12.11.2007), σελ. 71  
λειτουργία υποκαταστημάτων (ΓνωμΝΣΚ 32/2008), σελ. 1117  
λογιστικές εγγραφές (Πρακτικό θέμα Κ. Κοντοπούλου), σελ. 1469  
παρεμπίπτουσα αγωγή (ΑΠ 1188/2007), σελ. 81  
σε εκκαθάριση (ΓνωμΝΣΚ 52/2008), σελ. 860  
σχέση μητρικής προς θυγατρική (ΓνωμΝΣΚ 103/2008), σελ. 998  
τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 881  
φορολόγηση (ΔΕΚ απόφ. της 28.2.2008), σελ. 606  
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) (Πολ. 1083/16.5.2008), σελ. 835  
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  
απασχόληση εταίρων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 235, 236  
απορρόφηση από ΑΕ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1527  
εισφορά ακινήτου σε μετατροπή (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1145  
ευθύνη διαχειριστή (ΕφΠειρ 938/2007), σελ. 346  
μείωση ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου (Πρακτικό θέμα Κ. Λαμπαδάριος), σελ. 814, (Επικαιρότητα), σελ. 781  
μείωση κεφαλαίου (Πολ. 1102/15.7.2008), σελ. 1104  
χρονοδιάγραμμα ενεργειών σύστασης (Πρακτικό θέμα Κ. Λαμπαδάριος), σελ. 814  
Εταίροι ΕΠΕ  
φορολόγηση αμοιβής (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 235, 236  
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)  
έννοια/καταστατικό/σύσταση/επωνυμία/μέλη (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 971  
σύσταση με εισφορά ακινήτου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 237  
φορολόγηση εισφοράς ακινήτου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1272  
φορολογική και πραγματική διανομή κερδών (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 758  
Ευθύνη  
διοικούντων ΝΠ (Αρθρο Θ. Ψυχογυιός), σελ. 135  
νομικού προσώπου (ΕφΠειρ 805/2007), σελ. 214  
Εφάπαξ βοήθημα  
ανώτατο όριο (ΓνωμΝΣΚ Ολ 439/2007), σελ. 347  
τακτικών υπαλλήλων των ΟΤΑ (ΣτΕ 1030/2008), σελ. 1380  
υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΣτΕ 1030/2008), σελ. 1380  
Έφεση  
επί προστίμων ΚΒΣ (Πολ. 1105/22.7.2008), σελ. 1215  
παράβολο στις φορολογικές διαφορές (ΣτΕ Ολ 3470/2007), σελ. 343  
Ημερομίσθιο  
αναπροσαρμογή (Εγκ. ΙΚΑ 32/Α42/5/13.5.2008), σελ. 847  
τεκμαρτό (Εγκ. ΙΚΑ 32/Α42/5/13.5.2008), σελ. 847  
Ηλεκτρική ενέργεια  
φορολογία (ΔΕΚ απόφ. της 17.7.2008), σελ. 1243  
Ηλεκτροτεχνίτες - Περιελιγκτές  
όροι εργασίας (ΔΑ 33/2008, ΠΚ 19/4.8.2008), σελ. 1242  
Θαλάσσια ταξί  
απαλλαγή από ΦΠΑ (Πολ. 1087/23.5.2008), σελ. 837  
ΙΚΑ  
αναστολή συντάξεων (ΣτΕ 3/2007), σελ. 734  
ανώτατα όρια ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών (Εγκ. ΙΚΑ Α40/20/13.6.2008), σελ. 987  
απονομή σύνταξης γήρατος (ΣτΕ 1328/2007), σελ. 471  
αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών με πλήρη σύνταξη (Εγκ. ΙΚΑ 53/Σ40/63/23.6.2008), σελ. 989  
δήλωση εκτός εργασίας ατυχήματος (ΣτΕ 343/2008), σελ. 996  
έγκριση οργάνων (ΣτΕ 3/2007), σελ. 734  
επίδομα ασθενείας (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 1091  
εργατικό ατύχημα (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 440  
κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων (ΕγκΙΚΑ Α41/1/22.4.2008), σελ. 721  
μειωμένη σύνταξη μητέρων ανηλίκων (Εγκ. ΙΚΑ 54/Σ54/6/23.6.2008), σελ. 989  
όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση (Εγκ. ΙΚΑ 52/Σ40/62/19.6.2008), σελ. 988  
παροχές σε χρήμα (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 1091  
ΠΕΕ - ΠΕΠΕΕ (ΤρΔΠρΑθ 5490/2006), σελ. 345  
ποσοστό μείωσης συντάξεων (Εγκ. ΙΚΑ 51/Σ40/61/19.6.2008), σελ. 987  
πραγματική απασχόληση εργαζομένου (ΔΕφΑθ 714/2007), σελ. 996  
πράξη επιβολής εισφορών (ΣτΕ 2982/2007), σελ. 609  
προσαύξηση σύνταξης (ΔΕφΑθ 730/2007), σελ. 80, (ΕγκΙΚΑ 97/Σ60/25/6.10.2008), σελ. 1487  
συνταξιοδότηση χήρων - πατέρων ανηλίκων (Εγκ. ΙΚΑ 54/Σ54/6/23.6.2008), σελ. 989  
Ισοζύγιο λογαριασμών  
υποβολή στη ΔΟΥ (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1278  
Ισορροπημένη Κάρτα Βαθμολόγησης (Balanced Scorecard)  
διαστάσεις (Αρθρο Σ. Κοέν/Μ. Κανδηλώρου), σελ. 36  
σύστημα μέτρησης (Αρθρο Σ. Κοέν/Μ. Κανδηλώρου), σελ. 36  
Κάθετη συνιδιοκτησία  
φορολογική αντιμετώπιση (Αρθρο Γ. Νικολόπουλος), σελ. 7  
Καθηγητές ξένων γλωσσών  
όροι αμοιβής και εργασίας (ΣΣΕ της 27.11.2007, ΠΚ 92/4.12.2007), σελ. 206  
Κατασκευαστική εταιρεία  
αναδοχή δημόσιου έργου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1403  
σύμβαση μίσθωσης έργου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1403  
Καταστατικό  
ΑΕ (Πρακτικό θέμα Ι. Κ. Δρυλλεράκης), σελ. 49  
Κατοικία  
πρεσβευτική απαλλασσόμενη από ΦΜΑΠ (ΓνωμΝΣΚ 385/2007), σελ. 611  
Κεφάλαιο  
ανάλωση (ΣτΕ 847/2008), σελ. 1377  
Κοινωνική ασφάλιση (βλ. και Ασφάλιση)  
οι ρυθμίσεις του νέου Ν 3655/2008 (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 691  
Κοινωφελή νομικά πρόσωπα  
φορολογία εισοδήματος (ΔΕφΑθ 939/2007), σελ. 468  
Κοστολόγηση  
βασικά γνωρίσματα του κοστολογίου (Αρθρο Ι. Κεχράς), σελ. 402  
εμπορικών καταστημάτων (Αρθρο Ι. Κεχράς), σελ. 1435  
μέθοδοι (Αρθρο Ι. Κεχράς), σελ. 29  
προϊόντων ενωμένης παραγωγής (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 280  
σύστημα (ABC) (Αρθρο Ι. Κεχράς), σελ. 29  
Κοστολόγιο  
εργασίες (Αρθρο Ι. Κεχράς), σελ. 402  
Κόστος  
δανεισμού (Επικαιρότητα), σελ. 1037  
ΚΤΕΟ  
ΦΠΑ διενέργειας τεχνικού ελέγχου (Πολ 1126/12.9.2008), σελ. 1485  
Κτηματολόγιο  
δηλώσεις (Επικαιρότητα), σελ. 909  
διαδικασία υποβολής δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Πρακτικό θέμα Πρ. Δημητριάδης), σελ. 803  
κτηματογράφηση νέων περιοχών (Πρακτικό θέμα Πρ. Δημητριάδης), σελ. 803  
φορολογία μεταβίβασης ακινήτων (Πολ. 1092/13.6.2008), σελ. 982  
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)  
ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου (ΓνωμΝΣΚ 293/2007), σελ. 860  
αλλαγές με Ν 3634/2008 (Πολ. 1072/3.4.2008), σελ. 707  
απόκρυψη συναλλαγής (ΔΕφΘεσ 30/2008), σελ. 1378  
βιβλία Α΄ κατηγορίας (Πολ. 1037/21.2.2008), σελ. 463  
βιβλίο απογραφών (Πολ. 1152/14.12.2007), σελ. 192  
βιβλίο δρομολογίων (Πρακτικό Θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 179  
βιβλίο πελατών (Πολ. 1153/17.12.2007), σελ. 192  
διαδικασία κατασχέσεως (ΣτΕ 1422/2008), σελ. 1377  
δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΕγκΥΠΕΕ 5044/14.4.2008), σελ. 720  
δικαιώματα και υποχρεώσεις ελεγκτών και φορολογουμένων (Αρθρο Π. Πανταζόπουλος), σελ. 1332  
εικονικά τιμολόγια (ΔΕφΑθ 744/2007), σελ. 77  
εικονικές συναλλαγές στα οπωρολαχανικά (Πολ. 1104/16.7.2008), σελ. 1105  
εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 240  
έκθεση κατασχέσεως (ΣτΕ 1422/2008), σελ. 1377  
εξόφληση συναλλαγών μέσω τραπεζικού λογαριασμού (Πολ. 1104/16.7.2008), σελ. 1105  
επιβολή προστίμου (ΔΕφΘεσ 30/2008), σελ. 1378  
ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια (Πολ. 1096/7.7.2008), σελ. 1101  
κλείσιμο βιβλίων (Επικαιρότητα), σελ. 5  
μεταβίβαση ακινήτου αιτία θανάτου (Πολ. 1095/20.6.2008), σελ. 985  
παραστατικά για συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Πολ. 1072/3.4.2008), σελ. 707  
πρόσθετα βιβλία (ΕγκΥΠΕΕ 2703/17.4.2008), σελ. 716  
πρόστιμα (ΕγκΥΠΕΕ 5044/14.4.2008), σελ. 720  
πρωτόκολλο καταστροφής (ΕγκΥπΟικΟικ 1091898/11.10.2007), σελ. 73  
συγκεντρωτικές καταστάσεις (Πολ. 1136/15.11.2007), σελ. 71, (Πολ. 1103/15.7.2008), σελ. 1104  
τήρηση βιβλίου Εσόδων - Εξόδων από συμβολαιογράφους (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1016  
φορολογικά στοιχεία επί αποστολής αγροτικών αγαθών στο εξωτερικό (Πολ. 1110/28.7.2008), σελ. 1219  
Λαθρεμπορία  
ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου (ΣτΕ Ολ 999/2007), σελ. 77  
αυτοτέλεια διοικητικής από ποινική διαδικασία (ΔΕφΘεσ 116/2008), σελ. 1244  
επιβολή πολλαπλού τέλους (ΔΕφΑθ 403/2007), σελ. 343, (ΣτΕ 848/2007), σελ. 993  
καυσίμων (Ν 3634/2008), σελ. 320  
πολλαπλό τέλος (ΓνωμΝΣΚ 220/2007), σελ. 473  
στοιχεία παράβασης (ΣτΕ 836/2008), σελ. 1492  
Λογαριασμός  
κοινός (ΑΠ 1108/2007), σελ. 214  
Λογιστές  
βοηθοί (ΔΑ 43/2007, ΠΚ 27/14.11.2007), σελ. 76  
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης (ΔΑ 41/2007, ΠΚ 26/14.11.2007), σελ. 75  
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (ΔΑ 41/2007, ΠΚ 26/14.11.2007), σελ. 75  
όροι αμοιβής και εργασίας (ΔΑ 43/2007, ΠΚ 27/14.11.2007), σελ. 76  
Λογιστικές διαφορές  
έννοια, προϋποθέσεις (Επικαιρότητα), σελ. 525  
Λογιστικές εγγραφές  
επί απολύσεων μισθωτών (Αρθρο Μ. Παπαδογιαννάκης), σελ. 1047  
Λογιστικές εφαρμογές  
περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων (Λογιστικές εφαρμογές Ν. Σγουρινάκης), σελ. 1516  
Λογιστική  
ευθύνης (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 11  
πάγια περιουσιακά στοιχεία (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 661  
χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών (Πρακτικό θέμα Λ. Στεφανής), σελ. 688  
Λογιστικός χειρισμός  
συγχωνεύσεων (Αρθρο Β. Μηλιδώνης), σελ. 532  
Μακροοικονομία  
αφερέγγυες απαιτήσεις (Επικαιρότητα), σελ. 1293  
χρηματοπιστωτική κρίση (Επικαιρότητα), σελ. 1293  
Μερική απασχόληση  
αποδοχές (Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 933  
επίδομα αδείας (Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 933  
Μεσίτες ασφαλίσεων  
όροι εργασίας (ΔΑ 20/2008, ΠΚ 9/3.7.2008), σελ. 1241  
Μεταβίβαση ακινήτων  
υποβολή Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) (Αρθρο Γ. Χατζάκης), σελ. 1186  
Μεταποίηση  
επενδυτικά σχέδια από τον αναπτυξιακό νόμο (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 887  
Μετοχές  
απόκτηση από ΑΕ (Αρθρο Θ. Γρηγοράκος), σελ. 1039  
λογιστική αντιμετώπιση (Αρθρο Θ. Γρηγοράκος), σελ. 1039  
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο (Αρθρο Β. Βινιέρη), σελ. 399  
ονομαστικοποίηση (ΓνωμΝΣΚ 460/2007), σελ. 736  
Μέτοχοι  
αιτήματα προς το ΔΣ ΑΕ (ΕφΠειρ 852/2007), σελ. 610  
Μητρότητα  
ειδική προστασία (ΓνωμΝΣΚ 64/2008), σελ. 1382  
επίδομα (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 1476  
προστασία με το νέο ασφαλιστικό νόμο (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 783  
Μητρώο Παγίων  
έλεγχος (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 661  
Μητρώο  
εγγραφή επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής αγοράς (ΓνωμΝΣΚ 43/2008), σελ. 1248  
Μηχανικοί  
λογιστικός - εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 500  
προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος (ΓνωμΝΣΚ 85/2008), σελ. 1382  
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  
νομικές διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται κατά την ίδρυση (Πρακτικό θέμα Α. Καραντάνα), σελ. 1203  
Μισθοί  
αναπροσαρμογή ορίων (Εγκ. ΙΚΑ 32/Α42/5/13.5.2008), σελ. 847  
διάκριση νόμιμου - συμβατικού (ΑΠ Ολ 36/2007), σελ. 79, (ΑΠ 1485/2007), σελ. 212  
καθορισμός κατωτάτων ορίων (Δελτίο Τύπου της 26.3.2008, ΕΓΣΣΕ), σελ. 597  
μονομερής βλαπτική μεταβολή (ΑΠ 911/2008), σελ. 1245  
ποινική ευθύνη εργοδότη (Αρθρο Ε. Θεοδωράς), σελ. 1459  
υπερημερίας (ΑΠ 389/2008), σελ. 857  
Μίσθωση  
φορολογία επί εμπορικών κέντρων (Πολ. 1081/9.5.2008), σελ. 830  
Μίσθωση εργασίας/εντολής  
αμοιβές ΔΣ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1142  
Μισθωτές  
ανέγερση οικοδομής σε έδαφος εκμισθωτή (Φορολογικές επισημάνσεις), σελ. 1533  
Μισθωτές υπηρεσίες  
παρακράτηση φόρου (Πολ. 1154/18.12.2007), σελ. 193  
Μισθωτοί (βλ. και Εργαζόμενοι)  
άδεια άνευ αποδοχών (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 819  
άδεια στρατεύσιμων (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 565  
αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές (Εγκ. ΙΚΑ 31/Α42/4/13.5.2008), σελ. 841  
αναγκαστική τοποθέτηση (ΑΠ 2/2008), σελ. 608, (ΑΠ 547/2008), σελ. 995  
αρχή της εύνοιας (ΑΠ Ολ 1/2007), σελ. 470, (ΑΠ 809/2008), σελ. 1114  
επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (ΕΕΕ) (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1275  
ηθική βλάβη (ΑΠ 547/2008), σελ. 995  
καταβολή Δώρου Χριστουγέννων (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 1423  
κόστος επιχείρησης κατόπιν πρόσληψης υπαλλήλου (Πρακτικό θέμα Π. Παυλόπουλος), σελ. 1344  
νεοπροσλαμβανόμενοι (ΣτΕ 669/2008), σελ. 858  
νομικό πλαίσιο απολύσεων (Αρθρο Μ. Παπαδογιαννάκης), σελ. 1047  
προστασία γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης (Αρθρο Ε. Θεοδωράς), σελ. 541  
τρόπος υπολογισμού αποδοχών και επιδομάτων (Πρακτικό θέμα Π. Παυλόπουλος), σελ. 1344  
υπερεργασία (ΑΠ 615/2008), σελ. 995  
υπερωρία (ΑΠ 615/2008), σελ. 995  
χορήγηση ειδικών αδειών (Αρθρο Κ. Σταϊκούρας), σελ. 783  
χορήγηση ομαδικής άδειας (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 684  
ΝAT  
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (ΣτΕ 134/2007), σελ. 471  
χορήγηση εφάπαξ παροχών (ΓνωμΝΣΚ 345/2007), σελ. 473  
Ναυτικές εταιρείες  
διαταγή πληρωμής (ΕφΠειρ 859/2007), σελ. 346  
σύνταξη χρηματικών καταλόγων (ΓνωμΝΣΚ 236/2007), σελ. 347  
Νομικά πρόσωπα (βλ. και Εταιρείες)  
αδικοπρακτική ευθύνη (ΕφΠειρ 805/2007), σελ. 214  
απαλλαγή από ΕΤΑΚ (Πολ. 1086/28.5.2008), σελ. 835  
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 371  
ευθύνη διοικούντων (Αρθρο Θ. Ψυχογυιός), σελ. 135, (ΓνωμΝΣΚ 189/2008), σελ. 1496  
συμπλήρωση δηλώσεων ΑΕ και ΕΠΕ (Αφιέρωμα Ν. Σγουρινάκης, Κ. Ψύλλας), σελ. 545  
Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  
φορολογική μεταχείριση (ΓνωμΝΣΚ 268/2007), σελ. 998  
Ξεναγοί  
όροι αμοιβής και εργασίας (ΣΣΕ της 3.3.2008, ΠΚ 19/14.5.2008), σελ. 849  
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  
εκσυγχρονισμός με επενδύσεις (Αναπτυξιακός Νόμος, Σ. Χαριτάκης), σελ. 376  
όροι αμοιβής και εργασίας (ΣΣΕ της 26.5.2008, ΠΚ 33/10.6.2008), σελ. 991  
προϋποθέσεις δημιουργίας (Αναπτυξιακός Νόμος Σ. Χαριτάκης), σελ. 504  
Οδηγοί  
βυτιοφόρων (ΔΑ 44/2007, ΠΚ 28/4.12.2007), σελ. 208  
φορτηγών (Πρακτικό Θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 179  
Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων  
εργασιακό καθεστώς (Αρθρο Ε. Θεοδωράς), σελ. 792  
Οδοντιατρικές υπηρεσίες  
διαφήμιση (ΔΕΚ απόφ. της 13.3.2008), σελ. 1247  
Οικογενειακό επίδομα  
αρχή της ίσης αμοιβής (ΑΠ 1160/2008), σελ. 1245  
υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔ, ΟΤΑ (ΣτΕ 1514/2007), σελ. 345  
Οικοδομές (βλ. και Ακίνητα)  
προσδιορισμός ελαχίστου κόστους κατασκευής (Πολ. 1067/3.4.2008), σελ. 701  
προσδιορισμός ελαχίστου ποσού ακαθαρίστων εσόδων εργολάβων (Πολ. 1067/3.4.2008), σελ. 701  
Οικοδομικά έργα  
αντικειμενικός προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών (ΣτΕ Ολ 1545/2008), σελ. 1494  
Οικοδόμοι ελεύθερων συνεργείων  
άδεια/επιδόματα (Πρακτικό θέμα Π. Ραπανάκης), σελ. 1195  
Ομόλογα  
λογιστική αντιμετώπιση αγοράς (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 108  
Ομολογίες  
αύξηση κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1406  
Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ)  
αναβίωση (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 569  
αύξηση κεφαλαίου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1530  
εκκαθάριση (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 569, (ΑΠ 693/2008), σελ. 1381  
έκπτωση δαπανών οικοδομικής (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1526  
λογιστικό γραφείο (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 107  
λύση (Αρθρο Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 446, (ΑΠ 693/2008), σελ. 1381  
πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων (ΔΕφΑθ 270/2008), σελ. 1492  
υπόδειγμα καταγγελίας (Αρθρο Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 446  
Οπισθογράφηση  
επιταγής (ΕφΠειρ 916/2007), σελ. 735  
Οργανισμοί  
αθλητικοί (Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 142  
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)  
καταχώρηση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας (ΑΠ 564/2007), σελ. 472  
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)  
απόδειξη ηλικίας ασφαλισμένου (ΣτΕ 21/2007), σελ. 609  
Οριζόντιες ιδιοκτησίες  
λογιστική απεικόνιση στο μητρώο παγίων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1270  
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές  
αποτίμηση αξίας εισφερομένου επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων (Πολ. 1111/25.7.2008), σελ. 1221  
αρμοδιότητες (ΣτΕ 2820/2007), σελ. 468  
ΟΤΑ  
έσοδα (Αρθρο Ι. Ράλλης), σελ. 18  
ιδιωτικού δικαίου προσωπικό (ΣΣΕ της 20.11.2007, ΠΚ 91/20.11.2007), σελ. 202  
λογιστικές εγγραφές (Αρθρο Ι. Ράλλης), σελ. 18  
Πάγια  
εκποίηση αποσβεσμένου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1143  
μεταβίβαση (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 109  
περιορισμοί (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 109  
Παραγραφή  
δικαιώματος δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου (Πολ. 1088/2.5.2008), σελ. 837, (Επικαιρότητα), σελ. 781  
δικαιώματος είσπραξης ήδη βεβαιωθέντος φόρου (ΓνωμΝΣΚ 171/2008), σελ. 1496  
εργατικών αξιώσεων (ΑΠ 2020/2007), σελ. 344  
παροχών μητρότητας (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 1476  
Παραδόσεις αγαθών/υπηρεσιών  
επιστροφή φόρων επί εισροών (ΔΕΚ απόφ. της 10.4.2008), σελ. 731  
Παράλληλη ασφάλιση  
νέοι ασφαλισμένοι (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 62  
παλαιοί ασφαλισμένοι (Πρακτικό θέμα Χρ. Καλλιαντέρης), σελ. 62  
Παροχές ασφαλιστικές  
αχρεωστήτως καταβληθείσες (ΣτΕ 1041/2007), σελ. 80  
εφάπαξ καταβαλλόμενες (ΓνωμΝΣΚ 345/2007), σελ. 473  
Περαίωση  
ανέλεγκτων χρήσεων (Λογιστικές εφαρμογές Ν. Σγουρινάκης), σελ. 1516  
αυτοπεραίωση (Πολ. 1054/12.3.2008), σελ. 592  
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (Πολ. 1130/2.10.2008), σελ. 1310  
οδηγίες περαίωσης υποθέσεων (Πολ. 1130/2008), σελ. 1310  
τρόπος περαίωσης παραβάσεων του ΚΒΣ (Αφιέρωμα Β. Μιχελινάκης), σελ. 1295  
τρόπος υπολογισμού ΦΠΑ περαίωσης (Αφιέρωμα Β. Μιχελινάκης), σελ. 1295  
τρόπος υπολογισμού φόρου εισοδήματος περαίωσης (Αφιέρωμα Β. Μιχελινάκης), σελ. 1295  
φοροεισπρακτικό μέτρο (Επικαιρότητα), σελ. 1293  
φορολογικές ζημιές (Επικαιρότητα), σελ. 1293  
Πίνακες προσωπικού  
υπογραφή (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1278  
Πιστοποίηση  
ιδιωτικών επενδύσεων (ΓνωμΝΣΚ 112/2008), σελ. 1382  
Πιστωτικές συμβάσεις  
απαλλαγή από ΦΠΑ (Πολ. 1091/11.6.2008), σελ. 981  
Πλειστηριασμός  
καταβολή πλειστηριάσματος (ΑΠ 1109/2007), σελ. 81  
Πληθωρισμός  
παράγοντες ανόδου (Επικαιρότητα), σελ. 1037  
Πνευματική ιδιοκτησία  
έννοια διάθεσης στο κοινό (ΔΕΚ απόφ. 17.4.2008), σελ. 997  
Ποινές  
αναστολή σύνταξης (ΔΠρΑθ 3180/2007), σελ. 1115  
Πολλαπλά τέλη  
λαθρεμπορία (ΔΕφΑθ 403/2007), σελ. 343  
Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ)  
περιεχόμενο (ΔΕφΑθ 91/2007), σελ. 213  
Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων (ΠΕΠΑΕ)  
προηγούμενη ακρόαση (ΔΠρΑθ 6386/2007), σελ. 1115  
πρόστιμο για ακαταχώριστους εργαζόμενους (ΣτΕ 1054/2007), σελ. 996  
Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων  
τήρηση βιβλίων Α΄ κατηγορίας ΚΒΣ (Πολ. 1037/21.2.2008), σελ. 463  
Προαγωγή  
τραπεζικού υπαλλήλου (ΑΠ 1559/2007), σελ. 212  
Προαιρετική ασφάλιση  
προϋποθέσεις (ΔΕφΘεσ 144/2008), σελ. 996  
Προηγούμενη ακρόαση  
κοινοποίηση του σημειώματος μετά την Πολ. 1074/2008 (Πρακτικό θέμα Π. Μαντζάνας), σελ. 1351  
Προϊόντα  
μέθοδοι κοστολόγησης (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 280  
Προσλήψεις  
έκτακτου προσωπικού (ΑΠ 1162/2007), σελ. 79  
Προσφυγή  
κατάθεση (Πολ. 1105/22.7.2008), σελ. 1215  
ορισμοί δικασίμου (Πολ. 1105/22.7.2008), σελ. 1215  
παράβολα (Πολ. 1105/22.7.2008), σελ. 1215  
Προσωπικές εταιρείες (Βλ. και ΟΕ, ΕΕ)  
φορολογική και πραγματική διανομή κερδών (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 758  
Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων  
πρόσθετη αμοιβή ως κίνητρο (ΑΠ Ολ 24/2008), σελ. 1493  
Πρωτόκολλο καταστροφής  
υποβολή γνωστοποίησης στη ΔΟΥ (ΕγκΥπΟικΟικ 1091898/11.10.2007), σελ. 73  
Πτώχευση  
εργασίες συνδίκου (ΓνωμΝΣΚ 14/2008), σελ. 611  
προϋποθέσεις κήρυξης (ΕφΑθ 8103/2007), σελ. 610  
Σκυρόδεμα  
βοηθοί αντλιών (ΣΣΕ της 1.8.2007, ΠΚ 86/4.10.2007), σελ. 74  
εργάτες σε επιχειρήσεις σκυροδέματος (ΣΣΕ της 1.8.2007, ΠΚ 86/4.10.2007), σελ. 74  
Στεγαστικό δάνειο  
μεταβίβαση έννομης σχέσης (Πολ. 1089/2.6.2008), σελ. 981  
Στοιχείο αυτοπαράδοσης  
διακοπή εργασιών επιχείρησης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 370  
Συγκεντρωτικές καταστάσεις  
περιεχόμενο (Πολ. 1136/15.11.2007), σελ. 71, (Πολ. 1103/2008), σελ. 1104  
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)  
δέσμευση από κλαδικές (ΓνωμΝΣΚ 62/2008), σελ. 1248  
εργαζόμενοι σε τεχνικές επιχειρήσεις (ΕΚΣΣΕ της 3.4.2008), σελ. 729  
ομοιοεπαγγελματική (ΑΠ 1034/2008), σελ. 1379  
ρυθμίσεις ΕΓΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ της 2.4.2008), σελ. 724  
Συμβάσεις  
αποκλειστικής διανομής (ΕφΑθ 6199/2007), σελ. 346  
δημοσίων προμηθειών (ΔΕΚ Υπόθ. C-157/2006 απόφ. της 2.10.2008), σελ. 1381  
μίσθωσης έργου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1403  
προγραμματικές ΟΤΑ (ΓνωμΝΣΚ 269/2007), σελ. 82  
χρηματιστηριακής παραγγελίας (ΑΠ 164/2008), σελ. 1116  
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  
αμοιβή αλλοδαπού κατοίκου (Πολ. 1108/24.7.2008), σελ. 1218  
Σύμβαση εργασίας  
αναγκαστική (ΑΠ 2/2008), σελ. 608  
διάκριση από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (ΑΠ 10/2008), σελ. 608  
διάκριση από σύμβαση έργου (ΑΠ 1165/2008), σελ. 1493  
εφαρμογή ευνοϊκότερων όρων (ΑΠ Ολ 1/2007), σελ. 470  
καταγγελία (ΑΠ 1237/2007), σελ. 212, (ΑΠ 1010/2008), σελ. 1245  
Συμβολαιογράφοι  
έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) (Πολ. 1137/15.11.2007), σελ. 72  
Συναλλαγματικές διαφορές  
παράδειγμα λογιστικού χειρισμού (Πρακτικό θέμα Λ. Στεφανής), σελ. 688  
φορολογική αντιμετώπιση (Πολ. 1073/8.4.2008), σελ. 715  
Συναλλαγματική  
λογιστική μεταχείριση (Λογιστικές Εφαρμογές, Ν. Σγουρινάκης), σελ. 493  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  
ΔΛΠ 21 (Αρθρο Δ. Φάκος), σελ. 527  
Συντάξεις  
αναστολή (ΔΠρΑθ 3180/2007), σελ. 1115  
αρχή της ίσης μεταχείρισης (ΔΕφΘεσ 142/2008), σελ. 1246  
αύξηση κατώτατου ορίου (Εγκ. ΙΚΑ 39/20.5.2008), σελ. 844  
ΕΤΕΑΜ (Εγκ. ΙΚΑ 57/ΤΟΟ/ΦΑ/2346/27.6.2008), σελ. 1108  
ΙΚΑ - γυναικών με πλήρη σύνταξη (Εγκ. ΙΚΑ 53/Σ40/63/23.6.2008), σελ. 989  
ΙΚΑ - μειωμένη σύνταξη μητέρων ανηλίκων (Εγκ. ΙΚΑ 54/Σ54/6/23.6.2008), σελ. 989  
ΙΚΑ - ποσοστό μείωσης (Εγκ. ΙΚΑ 51/Σ40/61/19.6.2008), σελ. 987  
ΙΚΑ - χήρων/πατέρων ανηλίκων (Εγκ. ΙΚΑ 54/Σ54/6/23.6.2008), σελ. 989  
καθορισμός ανώτατου ποσού με κανονιστική πράξη (ΣτΕ Ολ 941/2008), σελ. 1246  
προσαύξηση (ΣτΕ 1124/2007), σελ. 213  
προσαύξηση ποσού των παλαιών ασφαλισμένων του ΙΚΑ (ΕγκΙΚΑ 97/Σ60/25/6.10.2008), σελ. 1487  
στοιχεία για προσδιορισμό κλάσης υπολογισμού για την συνταξιοδότηση έτους 2009 (ΕγκΙΚΑ 100/Σ61/10/10.10.2008), σελ. 1486  
Συνταξιοδοτικό καθεστώς  
μονιμοποιούμενων υπαλλήλων (ΣτΕ 1030/2008), σελ. 1380  
Σχέδια επενδυτικά  
ενίσχυση (Αναπτυξιακός Νόμος, Σ. Χαριτάκης), σελ. 242  
Σχολές Οδηγών  
επιβολή ΦΠΑ (Πολ. 1131/2.10.2008), σελ. 1484  
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)  
αφαίρεση αρμοδιοτήτων (ΣτΕ 2820/2007), σελ. 468  
Σωματεία  
αθλητικά (Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 142  
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ΑΠ 511/2008), σελ. 1116  
μη κερδοσκοπικά (ΔΕΚ απόφ. της 1.7.2008), σελ. 1247  
Ταμειακή βεβαίωση  
φόρου (ΣτΕ Ολ 2040/2007), σελ. 606  
ΤΕΑΥΦΕ  
υπολογισμός εισφοράς επί της τιμής των φαρμάκων (ΣτΕ Ολ 607/2008), σελ. 858  
ΤΕΒΕ  
ασφαλιστικά βιβλιάρια (ΔΕφΑθ 778/2007), σελ. 345  
βάρος αποδείξεως ασκήσεως επαγγέλματος (ΔΕφΑθ 778/2007), σελ. 345  
Τεκμήρια  
μαχητά (ΔΕφΘεσ 30/2008), σελ. 1378  
περιπτώσεις (Επικαιρότητα), σελ. 261  
προσδιορισμός φορολογητέας ύλης (Επικαιρότητα), σελ. 261  
Τέλη  
ανταποδοτικά (ΣτΕ 42/2007), σελ. 210, (ΣτΕ 2823/2007), σελ. 468  
διάκριση από φόρο (ΣτΕ 2823/2007), σελ. 468  
διαφήμισης (ΔΠρΑθ 3892/2007), σελ. 993  
ενιαίο ακινήτων (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 172, (Πρακτικό θέμα Α. Ρήγα), σελ. 170, (Πρακτικό θέμα Ο. Σεϊμένης), σελ. 165  
προσωρινή πράξη καταλογισμού (ΜΔΠρΑθ 1982/2006), σελ. 78  
τελωνειακά (ΓνωμΝΣΚ 171/2007), σελ. 82, (ΓνωμΝΣΚ 220/2007), σελ. 473  
υπέρ δήμων και κοινοτήτων (ΓνωμΝΣΚ 29/2007), σελ. 1117  
χαρτοσήμου (ΓνωμΝΣΚ 223/2007), σελ. 82  
Τέλος συναλλαγής ακινήτων  
επί μεταβιβάσεων ακινήτων (Πολ. 1119/12.8.2008), σελ. 1222  
Τέλος χρήσης  
τακτοποίηση αγορών και εκπτώσεων (Λογιστικές Εφαρμογές Ν. Σγουρινάκης), σελ. 104  
Τελωνειακές παραβάσεις  
δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ 848/2007), σελ. 993  
επιβολή πολλαπλού τέλους (ΔΕφΑθ 403/2007), σελ. 343  
Τεχνικές - Οικοδομικές επιχειρήσεις  
εργαζόμενοι (ΣΣΕ της 3.4.2008), σελ. 279  
όροι αμοιβής κι εργασίας εργαζομένων (ΔΑ 9/2008), σελ. 853  
όροι εργασίας (ΕΚΣΣΕ της 3.4.2008), σελ. 729  
υποχρεώσεις από ΚΒΣ / Φορολογία εισοδήματος (Αφιέρωμα Π. Καζαντζής/Β. Μιχελινάκης), σελ. 911  
Τιμολόγια  
ΦΠΑ (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1278  
Τόκοι  
σώρευση αιτήματος για επιστροφή φόρου και καταβολή τόκων (ΣτΕ Ολ 248/2008), σελ. 856  
Τουριστικά/Επισιτιστικά καταστήματα  
όροι εργασίας (ΣΣΕ της 1.7.2008, ΠΚ 72/22.7.2008), σελ. 1239  
Τράπεζες  
απόσβεση απαίτησης (ΑΠ 1108/2007), σελ. 214  
κατάθεση σχεδίου νόμου για την παροχή ρευστότητας (Επικαιρότητα), σελ. 1421  
ΤΣΜΕΔΕ  
επανεξέταση οφειλών (ΔΕφΑθ 925/2007), σελ. 609  
Υπάλληλοι  
διευθύνοντες (ΑΠ 178/2008), σελ. 733  
μονιμοποιούμενοι (ΣτΕ 1030/2008), σελ. 1380  
παράλειψη προαγωγής (ΑΠ 1559/2007), σελ. 212  
Υπεραξία  
ρευστοποιήσιμων τίτλων (ΣτΕ 847/2008), σελ. 1377  
Υπηρεσίες μεσολάβησης  
απαλλαγή από ΦΠΑ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1525  
Υποκαταστήματα  
με λογιστική αυτοτέλεια (Λογιστικές εφαρμογές Ν. Σγουρινάκης), σελ. 1138  
Factoring  
περιεχόμενο (ΕφΑθ 6182/2007), σελ. 214  
Φαρμακευτικές επιχειρήσεις  
φορολογική αντιμετώπιση δαπανών (Πολ. 1109/25.7.2008), σελ. 1219  
Φοροαπαλλαγή  
από εθνική κανονιστική ρύθμιση (ΔΕΚ Απόφ. της 18.12.2007), σελ. 210  
τόκων στεγαστικού δανείου (ΓνωμΝΣΚ 76/2008), σελ. 1117  
Φοροδιαφυγή  
αντιμετώπιση (Επικαιρότητα), σελ. 261  
ΦΠΑ οικοδομών (Πολ. 1043/22.2.2008), σελ. 577  
Φορολογία ακινήτων (βλ. και ΕΤΑΚ, ΦΜΑ, ΦΜΑΠ)  
Ε9 του 2008 (Πρακτικό θέμα Β. Μιχελινάκης), σελ. 300, (Πολ. 1013/23.1.2008), σελ. 339, (Πολ. 1014/24.1.2008), σελ. 340.  
ενιαίο τέλος ακινήτων (Ν 3634/2008), σελ. 320  
κατάργηση φόρου (Ν 3634/2008), σελ. 320  
νέες ρυθμίσεις (Πρακτικό θέμα Τ. Κωνσταντάκου), σελ. 172, (Πρακτικό θέμα Α. Ρήγα), σελ. 170  
προσδιορισμός αξίας επικαρπίας (Πρακτικό θέμα, Κ. Γραβιάς), σελ. 1347  
Φορολογία δωρεών  
απόδειξη της χωρίς αντάλλαγμα παραχώρησης (ΔΕφΑθ 692/2008), σελ. 732  
Φορολογία εισοδήματος (βλ. και Εισόδημα)  
ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο τρίτου (Πρακτικό θέμα Λ. Στεφανής), σελ. 968  
ανωνύμων εταιρειών (Πολ. 1094/23.6.2008), σελ. 983  
αποζημίωση λόγω καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης (ΓνωμΝΣΚ 386/2007), σελ. 611  
γενικά έξοδα διαχείρισης (ΣτΕ 627/2008), σελ. 1112  
εκμίσθωση οικοδομών (ΔΕφΑθ 939/2007), σελ. 468  
εκπιπτόμενες δαπάνες (Πολ. 1070/3.4.2008), σελ. 703, (Πολ. 1106/24.7.2008), σελ. 1216  
έκπτωση παραγωγικής δαπάνης (ΣτΕ 1564/2008), σελ. 1491  
λογιστικές διαφορές (Επικαιρότητα), σελ. 525  
λογιστικός - εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος μηχανικών (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 500  
μη αναγνωριζόμενες δαπάνες προς έκπτωση (Πολ. 1107/24.7.2008), σελ. 1218  
μη δήλωση και μη συμψηφισμός ζημίας απορροφούμενης εταιρείας (ΕγκΥπΟικΟικ 1057961/10823/Β0012/10.6.2008), σελ. 1107  
προσδιορισμός ελαχίστου ποσού ακαθαρίστων εσόδων εργολάβων (Πολ. 1067/3.4.2008), σελ. 701  
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Αρθρο Β. Βινιέρη), σελ. 399  
σωματεία ραδιοταξί (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 757  
τόκοι δανείων (Πολ. 1089/2.6.2008), σελ. 981, (Πολ. 1101/15.7.2008), σελ. 1104, (ΣτΕ 105/2008), σελ. 1112  
υπεραξία επιχείρησης (ΓνωμΝΣΚ Ολ 295/2007), σελ. 347  
υπεργολάβοι δημόσιου τεχνικού έργου (Πολ. 1097/9.7.2008), σελ. 1102  
υποχρεώσεις τεχνικών - οικοδομικών επιχειρήσεων (Αφιέρωμα Π. Καζαντζής/Β. Μιχελινάκης), σελ. 911  
φορολόγηση εταιρειών (ΔΕΚ απόφ. της 28.2.2008), σελ. 606  
Φορολογία κληρονομιών  
αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου (Πολ. 1151/14.12.2007), σελ. 191, (Πρακτικό θέμα Ο. Σεϊμένης), σελ. 165  
ανάκληση δηλώσεων (ΔΠρΑθ 4899/2007), σελ. 1113  
απαλλαγή φόρου πρώτης κατοικίας (Πολ. 1048/5.3.2008), σελ. 580  
γένεση φορολογικής υποχρέωσης (ΣτΕ 2449/2007), σελ. 606  
επιβολή πρόσθετου φόρου λόγω ανακριβούς δήλωσης (ΣτΕ 1065/2008), σελ. 994  
κατάργηση φόρου (Ν 3634/2008), σελ. 320.  
κληρονομιαία στοιχεία εκτός κράτους - μέλους (ΔΕΚ απόφ. της 17.1.2008), σελ. 342  
Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ)  
απαλλαγή πρεσβευτικής κατοικίας (ΓνωμΝΣΚ 385/2007), σελ. 611  
κατάργηση (Πολ. 1001/3.1.2008), σελ. 201  
Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ)  
αγορά ακινήτων (ΣτΕ 753/2008), σελ. 1112  
απαλλαγή για οικογενειακή στέγη (ΣτΕ 3290/2007), σελ. 1243  
απαλλαγή κατ' εξαίρεση για δεύτερη φορά (ΔΠρΑθ 1373/2007), σελ. 994  
ατομικής επιχείρησης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 497  
εισφορά περιουσιακών στοιχείων (ΔΕφΑθ 694/2007), σελ. 78  
ΕΠΕ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 497  
κάθετη συνιδιοκτησία (Αρθρο Γ. Νικολόπουλος), σελ. 7  
κτηματολόγιο (Πολ. 1092/13.6.2008), σελ. 982  
υποχρέωση υποβολής δηλώσεων (Αρθρο Γ. Νικολόπουλος), σελ. 7  
Φορολογία πλοίων  
υπό ξένη σημαία (ΓνωμΝΣΚ 273/2007), σελ. 215  
Φορολογία τόκων  
αμοιβαία συνδρομή κρατών μελών ΕΕ (Πολ. 1122/25.8.2008), σελ. 1236  
Φορολογικά κίνητρα  
συγχωνεύσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Αρθρο Β. Μηλιδώνης), σελ. 532  
Φορολογικά στοιχεία  
εικονικά (ΑΠ 521/2008), σελ. 855, (ΣτΕ 98/2008), σελ. 856  
Φορολογικές δηλώσεις  
ακινήτου επί αντιπαροχής (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 637  
Ε9 (Πολ. 1013/23.1.2008), σελ. 339, (Πολ. 1014/24.1.2008), σελ. 340.  
εκκαθαριστικές ΦΠΑ (Πολ. 1157/19.12.2007), σελ. 198  
έλεγχος από προϊστάμενο ΔΟΥ σε περίπτωση μεταφοράς έδρας ΝΠ (Πολ. 1099/11.7.2008), σελ. 1103  
επιστροφή ΦΠΑ σε περίπτωση ανάκλησης ειδικής δήλωσης (Πολ. 1003/3.1.2008), σελ. 334.  
ΕΤΑΚ νομικών προσώπων (Πολ. 1052/7.3.2008), σελ. 591  
νομικών προσώπων (Αφιέρωμα Ν. Σγουρινάκης, Κ. Ψύλλας), σελ. 545  
συμπλήρωση (Αφιέρωμα Β. Μιχελινάκης, Κ. Ψύλλας), σελ. 419  
υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΜΑ (Αρθρο Γ. Νικολόπουλος), σελ. 7  
φυσικών προσώπων (Αφιέρωμα Ν. Σγουρινάκης, Κ. Ψύλλας), σελ. 545  
Φορολογικές διαφορές  
διοικητική επίλυση (Αρθρο Π. Πανταζόπουλος), σελ. 1453  
Φορολογικές υποθέσεις  
ρύθμιση εκκρεμών (Ν 3697/2008), σελ. 1361  
Φορολογική δικαιοσύνη  
μέτρα στήριξης (Ν 3697/2008), σελ. 1361  
Φορολογικό απόρρητο  
κατά την ποινική προδικασία (ΓνωμΝΣΚ 96/2008), σελ. 1248  
Φορολογικό βάρος  
φοροδιαφυγή (Επικαιρότητα), σελ. 1165  
Φορολογικός έλεγχος  
αντιμετώπιση φοροδιαφυγής (Επικαιρότητα), σελ. 397  
δικαιώματα και υποχρεώσεις ελεγκτών και φορολογουμένων (Αρθρο Π. Πανταζόπουλος), σελ. 1332  
εγχειρίδιο οδηγιών (Αρθρο Π. Πανταζόπουλος), σελ. 1453  
έκθεση κατασχέσεως (ΣτΕ 1422/2008), σελ. 1377  
εντατικοποίηση λόγω παραγραφής (Πολ. 1088/2.5.2008), σελ. 837  
κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης (ΕγκΥΠΕΕ 2703/17.4.2008), σελ. 716  
μη επέκταση σε στοιχεία εκτός βιβλίων (ΔΕφΑθ 2082/2007), σελ. 607  
προσωπικά δεδομένα (ΓνωμΝΣΚ 157/2007), σελ. 473  
Φορολογικός οδηγός  
φυσικών προσώπων (Φορολογικός Οδηγός ΦΠ), σελ. 455  
Φόρος  
δυνατότητες προσβολής καταλογιστικής πράξης (Αρθρο Π. Πανταζόπουλος), σελ. 1453  
επιστροφή (ΣτΕ Ολ 248/2008), σελ. 856  
παρακράτηση κατά την έκδοση τιμολογίου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 107  
Φόρος αυτόματου υπερτιμήματος  
επί μεταβιβάσεων ακινήτων (Πολ. 1119/12.8.2008), σελ. 1222  
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)  
εφάπαξ αποζημίωση (ΣτΕ 42/2007), σελ. 210  
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)  
αγαθά επενδύσεως (Πολ. 1134/12.11.2007), σελ. 71, (ΔΕΚ απόφ. της 6.3.2008), σελ. 468  
αγρότες ειδικού καθεστώτος (Πολ. 1036/13.2.2008), σελ. 461  
αναλογία εκπτώσεως (ΔΕΚ απόφ. της 6.3.2008), σελ. 468  
απαλλαγές υπηρεσιών μεσολάβησης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1525  
απαλλαγή (Πολ. 1087/23.5.2008), σελ. 837  
απαλλαγή μοναδικού εταίρου (ΔΕΚ Απόφ. της 18.10.2007, C-355/2006), σελ. 77  
αρχή ουδετερότητας και αναλογικότητας (ΔΕΚ απόφ. της 10.7.2008), σελ. 1112  
διακανονισμός (Πολ. 1134/12.11.2007), σελ. 71  
διαπραγμάτευση πιστώσεων (Πολ. 1091/11.6.2008), σελ. 981  
διεύρυνση ορίου απαλλαγής (Πολ. 1061/26.3.2008), σελ. 595  
εκκαθαριστική δήλωση (Πολ. 1157/19.12.2007), σελ. 198  
εκπτώσεις τζίρου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 499  
έκπτωση δαπανών κατασκευαστή ακινήτου (Πρακτικό θέμα Λ. Στεφανής), σελ. 968  
έκτη Οδηγία (ΔΕΚ απόφ. της 8.5.2008), σελ. 856  
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις απαλλασσομένων πράξεων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 371  
ένταξη παλαιοπωλείου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 880  
επιστροφή (Πολ. 1003/3.1.2008), σελ. 334, (Πολ. 1004/3.1.2008), σελ. 335  
επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου (ΓνωμΝΣΚ 62/2007), σελ. 998, (ΔΕΚ απόφ. της 10.7.2008), σελ. 1112  
εσφαλμένος υπολογισμός φόρου εισροών (ΣτΕ 106/2008), σελ. 731  
εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) (Πολ. 1083/16.5.2008), σελ. 835  
θαλάσσια ταξί (Πολ. 1087/23.5.2008), σελ. 837  
κοινωνίες - κοινοπραξίες (Πολ. 1043/22.2.2008), σελ. 577  
λήψη μέτρων για μη απόδοση (ΣτΕ 98/2008), σελ. 856  
μίσθωσης χωρών εμπορικών κέντρων (Πολ. 1081/9.5.2008), σελ. 830  
μη αναδρομική επιβολή (ΣτΕ 426/2007), σελ. 731  
ναυτιλιακές επιχειρήσεις (ΣτΕ 916/2008), σελ. 1491  
παραδόσεις αγαθών σε άλλο κράτος (Πολ. 1110/28.7.2008), σελ. 1219  
παρατυπίες λογιστικών βιβλίων (ΔΕΚ απόφ. της 8.5.2008), σελ. 856  
παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τον αθλητισμό (ΔΕΚ C-253/2007, απόφ. της 16.10.2008), σελ. 1491  
πιστωτικό τιμολόγιο (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 499  
προσωρινή πράξη προσδιορισμού (ΔΕφΑθ 2082/2007), σελ. 607, (ΣτΕ 104/2008), σελ. 994  
στοιχείο αυτοπαράδοσης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 370  
σωματεία ραδιοταξί (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 757  
τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ (Πολ. 1126/12.9.2008), σελ. 1485  
υπηρεσίες Σχολών Οδηγών (Πολ. 1131/2.10.2008), σελ. 1484  
υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (Πολ. 1131/2.10.2008), σελ. 1484  
Φόρος υπεραξίας  
μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (ΔΠρΠειρ 1706/2007), σελ. 1492  
Φορτηγά αυτοκίνητα  
οδηγοί (ΣΣΕ της 1.8.2007, ΠΚ 86/4.10.2007), σελ. 74  
Φύλλο ελέγχου  
αναστολή εκτέλεσης (ΔΠρΛαρ 113/2007), σελ. 607  
ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη (ΔΠρΛαρ 113/2007), σελ. 607  
Χρηματιστηριακή εταιρεία  
ευθύνη εκπροσώπων (ΑΠ 1398/2007), σελ. 472  
Χρηματιστηριακή παραγγελία  
έννοια (ΑΠ 164/2008), σελ. 1116  
Χρησιδάνειο  
παραχώρηση χρήσης ή οίκησης ακινήτου (Αρθρο Κ. Γραβιάς), σελ. 1167  
Χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής  
αποσβέσεις που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (Φορολογικές & λοιπές επισημάνσεις), σελ. 1406  
Ωράριο  
λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων (Αρθρο Ε. Θεοδωράς), σελ. 297  
 

Δείτε επίσης...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ
01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 10/2016 | 8-9/2016 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείτε την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€