Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πληροφορίες

Ασφάλεια Συναλλαγών
Με την εγγύηση της Νομικής Βιβλιοθήκης.Μεταφορικά
Δωρεάν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ΠάτραΑμεση παράδοση
Εγγύηση άμεσης παράδοσης εντός 24 ωρών.Τρόποι πληρωμής
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής


Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Συνεργασία: Ε. Αγγελόπουλος
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης

4η Έκδοση 2012
Σελ.: 1322
ISBN: 978-960-272-902-1
Κωδικός Ευδόξου: 12566556
Τιμή: 70€ φ.π., 80€ ν.π.Περιεχόμενα

ΠρόλογοςΣελ. VII
Αριθμητικός ΠίνακαςΣελ. XXXVII
Χρονολογικός ΠίνακαςΣελ. XLII
1. Σύνταγμα της Ελλάδας 
[1] Σύνταγμα της Ελλάδας ['Αρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116]Σελ. 1
2. Συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης 
[2] Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Προοίμιο, 'Αρθρα 1 παρ. 1, 3]Σελ. 8
[3] Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ['Αρθρα 4-10, 26, 45-48, 114-115, 145-150, 151-161, 162-164, 301-304]Σελ. 10
3. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις Γενικής Σημασίας (ΟΗΕ, ΔΟΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης) 
[4] ΝΔ 53/1974 Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4.11.1950 υπογραφείσης συμβάσεως «Διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών», ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20.3.1952 ['Αρθρα 4, 11, 14] Σελ. 26
[5] Ν 1426/1984 Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ['Αρθρα πρώτο, 1-38, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 28
[6] Ν 2595/1998 Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1988) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει μηχανισμό συλλογικών αναφορών (1995) ['Αρθρα πρώτο, 1-4, 13]Σελ. 46
[7] Ν 1532/1985 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα ['Αρθρα πρώτο, 2-10, δεύτερο]Σελ. 55
[8] Ν 2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου ['Αρθρα πρώτο, 2 παρ. 1, 3, 8 παρ. 3, 12 παρ. 1, 22, 23, 26] Σελ. 59
[9] ΝΔ 4221/1961 Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας» ['Αρθρα πρώτο, 1-2]Σελ. 62
4. Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων 
[10] Ν 46/1975 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθμ. 100 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι' εργασίαν ίσης αξίας ['Αρθρα πρώτο, 1-2, δεύτερο, τρίτο]Σελ. 64
[11] Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης ['Αρθρα 1-30, 34-36]Σελ. 67
[12] Ν 1424/1984 Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα» ['Αρθρα πρώτο, 1-5, δεύτερο]Σελ. 80
[13] Ν 1576/1985 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα των ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων και των δύο φύλων: Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσειςΣελ. 83
[14] Ν 2956/2001 Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 35]Σελ. 87
[15] Ν 3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμούΣελ. 88
[16] Ν 3896/2010 Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις ['Αρθρα 1-30, 38]Σελ. 99
5. Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών 
5.1 Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων 
[17] Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ['Αρθρα 54-63]Σελ. 113
[18] Kανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΈνωσηςΣελ. 116
[19] Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά ['Αρθρο 1]Σελ. 130
[20] ΠΔ 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των μελών των οικογενειών τουςΣελ. 132
[21] Ν 2431/1996 Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημόσια διοίκησηΣελ. 153
[22] ΠΔ 219/2000 Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιώνΣελ. 155
 
5.2 Απασχόληση αλλοδαπών 
[23] ΑΝ 448/1968 Περί χορηγήσεως αδείας εργασίας εις αλλοδαπούς εν επειγούση ανάγκηΣελ. 163
[24] AN 89/1967 Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών ['Αρθρο 1]Σελ. 165
[25] N 27/1975 Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ['Αρθρο 25 παρ. 1-3]Σελ. 167
[26] ΠΔ 189/1998 Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούςΣελ. 170
[27] Ν 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια ['Αρθρα 1-2, 9, 14-23, 59, 86, 97-98]Σελ. 173
[28] ΑΥΕσωτΟικΟικΕξωτΑπασχΚοινΠροστΑγροτΑναπτΤροφ 12311/2008 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 193
[29] Ν 3202/2003 Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ, θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 31-32]Σελ. 201
[30] Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 Σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρώνΣελ. 203
[31] Ν 3801/2009 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης ['Αρθρο 43]Σελ. 212
6. Σύμβαση εργασίας 
6.1 Εισαγωγικά 
[32] Αστικός Κώδικας ['Αρθρα 136, 250, 648-680, 1389]Σελ. 214
6.2 Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης 
[33] Ν 2639/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 1]Σελ. 221
6.3 Ενημέρωση για τους όρους εργασίας 
[34] ΠΔ 156/1994 Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίαςΣελ. 223
6.4 Προστασία ατομικών δεδομένων εργαζομένων 
[35] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 8]Σελ. 235
6.5 Μερική απασχόληση - εκ περιτροπής εργασία 
[36] Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15.12.1997 Σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CESΣελ. 237
[37] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 38-39]Σελ. 244
[38] Ν 3250/2004 Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ['Αρθρα 1-8, 11-13]Σελ. 249
[39] Ν 3174/2003 Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα ['Αρθρο 8]Σελ. 255
 
6.6 Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
[40] ΠΔ 81/2003 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνουΣελ. 256
[41] ΠΔ 164/2004 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέαΣελ. 261
[42] Ν 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 ['Αρθρο 43]Σελ. 267
6.7 Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης 
[43] Ν 2956/2001 Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 20-26]Σελ. 269
6.8 Μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας 
[44] Ν 2639/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 5]Σελ. 275
[45] ΠΔ 160/1999 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων ΕργασίαςΣελ. 278
[46] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 5 παρ. 1-2]Σελ. 283
[47] Ν 3227/2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 3]Σελ. 285
6.9 Κατ' οίκον απασχόληση 
[48] ΝΔ 2698/1953 Περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων ['Αρθρο 49 παρ. 4]Σελ. 286
[49] Ν 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ['Αρθρο 20]Σελ. 287
 
6.10 Εργασιακές σχέσεις μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών 
[50] ΚΝ 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιριών ['Αρθρο 23α]Σελ. 289
6.11 Τηλεργασία 
[51] Ν 3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 5]Σελ. 291
6.12 Εργασιακές σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας 
[52] Αστικός Κώδικας ['Αρθρα 25, 33]Σελ. 293
[53] Ν 1792/1988 Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές ['Αρθρο 6]Σελ. 294
[54] Ν 1429/1984 Προστασία των Ελλήνων που εργάζονται σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-10, 12]Σελ. 295
6.13 'Αδεια προς εργασία 
[55] Ν 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ['Αρθρο 12 παρ. 2]Σελ. 298
7. Αμοιβή εργασίας - αποδοχές 
[56] Ν 4694/1930 Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλωνΣελ. 299
[57] ΑΝ 690/1945 Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων»Σελ. 303
[58] Ν 3248/1955 Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας του ημερομισθίου»Σελ. 304
[59] ΝΔ 3755/1957 Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ. ['Αρθρο 2]Σελ. 309
[60] ΒΔ της 20.12.1959 Περί εφαρμογής ΝΔ 3868/1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων ΜισθωτώνΣελ. 311
[61] ΝΔ 4321/1963 Περί συστάσεως παρά τω ΙΚΑ ειδικού λογαριασμού χορηγήσεως δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα εις εργατοτεχνίτας οικοδόμους και άλλων τινών διατάξεων ['Αρθρο 8]Σελ. 316
[62] ΑΝ 435/1968 Περί του καθορισμού ελαχίστων ορίων μισθών και λοιπών όρων εργασίας κατηγοριών τινών μισθωτώνΣελ. 317
[63] ΚΝ 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιριών ['Αρθρο 16 παρ. 1-3]Σελ. 318
[64] Ν 1731/1987 Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 18]Σελ. 320
[65] Ν 2336/1995 Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 9]Σελ. 322
[66] ΠΔ 1/1990 Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότηΣελ. 323
[67] Ν 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 16]Σελ. 329
[68] ΑΥΟικΕργ 8900/1946 Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέραςΣελ. 331
[69] ΑΥΟικΕργ 18310/1946 Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένωνΣελ. 333
[70] ΑΥΟικΕργ 58399/1951 Περί της νυκτερινής και Κυριακής εργασίας του προσωπικού των κέντρων διασκεδάσεως, ταβερνών κ.λπ.Σελ. 335
[71] AΥΕργ 27019/2/1953 Περί κηρύξεως εκτελεστής αποφάσεως του Συμβουλίου του Ν 2053/1952 περί τροποποιήσεως της υπ' αριθμ. 25825/1951 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ως προς την προσαύξησιν λόγω νυκτερινής εργασίαςΣελ. 336
[72] ΑΥΕργ 27316/1954 Περί κηρύξεως εκτελεστής της κατά την συνεδρίασιν 7.11.1953 ληφθείσης αποφάσεως του Συμβουλίου του Ν 2053/1952Σελ. 337
[73] ΑΥΟικΕργ 19040/1981 Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγένων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουΣελ. 338
[74] ΑΥΟικΕργ 21091/2990/1946 Περί καθορισμού προσθέτου ημερησίας αποζημιώσεως εις τους εκτός έδρας απασχολούμενους μισθωτούςΣελ. 348
[75] N 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 89]Σελ. 349
[76] Ν 3227/2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 5]Σελ. 350
8. Χρόνος εργασίας - Ωράριο 
8.1 Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας 
[77] Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4.11.2003 Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίαςΣελ. 352
[78] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 41]Σελ. 368
[79] ΠΔ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚΣελ. 371
[80] ΠΔ 167/2006 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L 80/23.3.2002)Σελ. 382
 
8.2 Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία 
[81] Ν 2269/1920 Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ' ημέραν και 48 καθ' εβδομάδα ['Αρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο]Σελ. 388
[82] ΠΔ της 27.6.1932 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεωνΣελ. 393
[83] Ν 3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 13]Σελ. 403
[84] ΑΝ 547/1937 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων ['Αρθρα 5-7, 11 παρ. 2, 12, 16]Σελ. 404
[85] ΝΔ 515/1970 Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών ['Αρθρα 1-3, 5-6, 8-10]Σελ. 407
[86] ΑΥΑπασχ 11400/1710/1975 Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.2.1975 ΕΓΣΣΕ «Περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας και αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών» ['Αρθρα 3, 6, 9]Σελ. 411
[87] ΑΥΕργ 16182/1983 Κήρυξη εκτελεστής της υπ' αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας ['Αρθρα μόνο]Σελ. 414
[88] Ν 2874/2000 Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 4]Σελ. 416
8.3 Ωράριο εργασίας & λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων 
[89] Ν 1174/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1957 υπ' αριθμ. 106 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εις το εμπόριον και τα γραφεία»Σελ. 418
[90] ΝΔ 4020/1959 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων νόμων ['Αρθρα 4, 8 παρ. 4]Σελ. 425
[91] ΝΔ 1037/1971 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτώνΣελ. 426
[92] Ν 1788/1988 Κύρωση της υπ' αριθμ. 10 της 19.1.1988 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α' 11) και άλλες διατάξεις ['Αρθρα πρώτο, 1, τρίτο]Σελ. 433
[93] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 42]Σελ. 434
[94] Ν 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 23]Σελ. 437
[95] ΑΥΕργΔημΤαξ 1011/22/19-ιβ/1994 Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτωνΣελ. 439
[96] Ν 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ['Αρθρο 75]Σελ. 441
[97] Ν 3377/2005 Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης ['Αρθρο 13]Σελ. 442
8.4 Πενθήμερη εργασία 
[98] ΑΥΑπασχ 11400/1710/1975 Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.2.1975 ΕΓΣΣΕ «Περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας και αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών» ['Αρθρο 6]Σελ. 443
[99] Ν 1157/1981 Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτηςΣελ. 445
[100] Ν 3846/2010 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 8]Σελ. 453
8.5 Πρόσθετες ομάδες εργασίας 
[101] Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 40]Σελ. 454
8.6 Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση 
[102] Ν 2990/1922 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Γ' διεθνούς συνδιασκέψεως της εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την εφαρμογήν της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασιΣελ. 456
[103] ΒΔ 748/1966 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίαςΣελ. 460
[104] ΑΥΕργ 3762/1967 Περί συμπληρώσεως δι' ειδικής στήλης των υποβαλλομένων προς θεώρησιν εις τας αρμόδιας Επιθεωρήσεις Εργασίας καταστάσεων προσωπικού κ.λπ.Σελ. 472
[105] ΑΝ 380/1968 Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίαςΣελ. 473
[106] ΒΔ 750/1971 Περί της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστημάτων, ως και της εργασίας μισθωτών, κατά την τελευταίαν ή και την προτελευταίαν Κυριακήν εκάστου έτουςΣελ. 474
[107] Ν 549/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ['Αρθρα 6, 8]Σελ. 475
 
8.7 Ειδικές διατάξεις για τον χρόνο εργασίας των ναυτικών 
[108] Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου της 21.6.1999 Σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) ['Αρθρα 1-4, Παράρτημα]Σελ. 478
[109] ΠΔ 152/2003 Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚΣελ. 487
[110] Ν 2974/2001 Κύρωση της 180 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύμβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976 ['Αρθρα πρώτο, 1-16, Πρωτόκολλο, δεύτερο-έκτο]Σελ. 495
9. 'Αδειες 
9.1 Κανονική ετήσια άδεια 
[111] ΑΝ 539/1945 Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχώνΣελ. 504
[112] Ν 2081/1952 Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 52 διεθνούς συμβάσεως «περί κανονικών κατ' έτος αδειών μετ' αποδοχών» ['Αρθρα πρώτον παρ. 1-12, 15, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο]Σελ. 511
[113] Ν 4504/1966 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων ['Αρθρο 3 παρ. 16]Σελ. 516
[114] Ν 133/1975 Περί της από 26.2.1975 ΕΓΣΣΕ «Περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας και αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών» ['Αρθρο μόνον, 2 παρ. 4-5, 8 παρ. 4]Σελ. 517
[115] Ν 549/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ['Αρθρο 8]Σελ. 518
[116] ΕΓΣΣΕ 2008-2009 ['Αρθρο 3]Σελ. 521
[117] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 6]Σελ. 522
9.2 'Αδεια μητρότητας 
(Βλ. 11.1 «Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις» σελ. 582 επ.)Σελ. 523
9.3 Συνδικαλιστικές άδειες 
[118] Ν 1264/1982 Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων ['Αρθρο 17]Σελ. 524
[119] ΑΥΕργ 10855/1988 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1988 ΕΓΣΣΕ «Περί κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της χώρας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» ['Αρθρο 5]Σελ. 526
[120] Ν 2085/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 14]Σελ. 527
[121] Ν 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 6 παρ. 3, 4]Σελ. 528
9.4 'Αδεια εξετάσεων 
[122] ΠΔ 561/1980 Περί χορηγήσεως αδείας εις τους υφ' οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντας εις το Δημόσιον και τα ΝΠΔΔ φοιτητάς κατά την περίοδον των εξετάσεωνΣελ. 530
[123] ΑΥΕργ 40051/1981 Περί της καταβολής από τον ΟΑΕΔ αποδοχών σε μισθωτούς, που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές για τις ημέρες αποχής από την εργασία τους για συμμετοχή σε εξετάσειςΣελ. 531
[124] Ν 1346/1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων ['Αρθρο 2]Σελ. 533
[125] ΠΔ 483/1984 Διευκόλυνση των σπουδών των εργαζομένων σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)Σελ. 535
[126] ΕΓΣΣΕ 1998-1999 ['Αρθρο 6]Σελ. 538
[127] Ν 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 50]Σελ. 539
[128] ΑΥΟικΕργΚοινΑσφ 33561/1996 Τροποποίηση της 31930/14.7.1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας κατά το μέρος που αφορά τον αριθμό των ημερών αδείας των μαθητών - σπουδαστών - φοιτητών και την ηλικία των σπουδαστών αυτών που προβλέπεται στο άρθρo 2 παρ. 1 του Ν 1346/1983 καθώς και τη 12μηνη συνεχή απασχόληση των μαθητών των νυκτερινών σχολείων ['Αρθρο 1]Σελ. 540
9.5 'Αδεια ανηλίκων 
[129] Ν 549/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ['Αρθρο 8]Σελ. 542
9.6 'Αδεια λόγω θανάτου συγγενούς 
[130] Ν 3227/2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 12]Σελ. 543
10. Μεταβολή & λύση εργασιακής σχέσης 
[131] Αστικός Κώδικας ['Αρθρα 669-675]Σελ. 544
[132] Ν 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεωςΣελ. 545
[133] ΒΔ της 16.7.1920 Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετώνΣελ. 551
[134] ΑΝ 1846/1951 Περί κοινωνικών ασφαλίσεων ['Αρθρα 26 παρ. 1, 9, 9α, 27 παρ. 7, 7α, 36 παρ. 9]Σελ. 555
[135] Ν 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ['Αρθρο 74 παρ. 2-7]Σελ. 560
[136] Ν 3198/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεωνΣελ. 563
[137] ΑΝ 173/1967 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ. ['Αρθρο 2]Σελ. 569
[138] ΝΔ 618/1970 Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ.Σελ. 570
[139] N 435/1976 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ['Αρθρα 4-5, 20]Σελ. 571
[140] N 1387/1983 Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-6, 9-10]Σελ. 573
[141] Ν 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας ['Αρθρα 34, 181, 182]Σελ. 578
[142] Ν 2556/1997 Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλισης εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα ['Αρθρο 30]Σελ. 580
[143] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 7]Σελ. 581
 
11. Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων 
11.1 Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις (ειδικές προστατευτικές διατάξεις) 
[144] Ν 1302/1982 Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της μητρότητας» ['Αρθρα πρώτο, 1-7, δεύτερο-έβδομο]Σελ. 582
[145] N 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων ['Αρθρα 1-18, 26-27]Σελ. 588
[146] ΠΔ 193/1988 Επέκταση διατάξεων του Ν 1483/1984 (ΦΕΚ Α' 153) στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑΣελ. 595
[147] ΕΓΣΣΕ 1993 ['Αρθρα 6, 7]Σελ. 598
[148] ΠΔ 176/1997 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚΣελ. 599
[149] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 7]Σελ. 608
[150] ΠΔ 37/2008 Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 96/34/ΕΚ του ΣυμβουλίουΣελ. 609
[151] ΠΔ 776/1977 Περί κυρώσεως Κανονισμού συμπληρωματικών παροχών μητρότητος υπό του ΟΑΕΔΣελ. 612
[152] Ν 3655/2008 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις ['Αρθρο 142]Σελ. 615
[153] ΑΥΑπΚοινΠροστ 338911/606/2008 Ειδική παροχή προστασίας μητρότηταςΣελ. 617
 
11.2 Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι 
[154] Ν 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ['Αρθρα 50-68]Σελ. 621
[155] ΠΔ 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/33/ΕΚΣελ. 628
[156] ΑΥΕργ 1390/1989 Βιβλιάρια εργασίας ανηλίκωνΣελ. 635
[157] Ν 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ['Αρθρο 74 παρ. 8]Σελ. 640
[158] N 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 50]Σελ. 641
[159] N 2918/2001 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους ['Αρθρο πρώτο, 1-8, 10, δεύτερο]Σελ. 642
[160] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 4]Σελ. 645
[161] AYΕργΚοινΑσφ 130621/2003 Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοιΣελ. 647
11.3 Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας 
[162] Ν 1545/1985 Εθνικό Σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 22]Σελ. 658
[163] Ν 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 13 παρ. 1-3]Σελ. 659
[164] Ν 2643/1998 Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-15, 19]Σελ. 660
[165] Ν 2956/2001 Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις ['Αρθρo 31 παρ. 15]Σελ. 685
[166] Ν 3227/2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 8, 11]Σελ. 687
11.4 Στρατευόμενοι μισθωτοί 
[167] ΠΔ της 8.12.1928 Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεωςΣελ. 693
11.5 Μισθωτοί δημοσίου τομέα - Προσωπικό ΔΕΚΟ 
[168] ΠΔ 410/1988 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ΔικαίουΣελ. 696
[169] N 1943/1991 Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 25, 29, 53, 64]Σελ. 740
[170] N 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ['Αρθρα 19-22]Σελ. 747
[171] Ν 3320/2005 Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ ['Αρθρο 1]Σελ. 764
[172] Ν 3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) ['Αρθρα 13-14,17]Σελ. 766
[173] Ν 3230/2004 Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 12 παρ. 1, 5]Σελ. 771
[174] Ν 3428/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου ['Αρθρο 7 παρ. 12]Σελ. 773
[175] Ν 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 56 παρ. 4]Σελ. 774
[176] Ν 3801/2009 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης ['Αρθρα 1-8, 10, 12]Σελ. 775
11.6 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 
[177] Σύνταγμα της Ελλάδας ['Αρθρο 16 παρ. 8]Σελ. 781
[178] Ν 682/1977 Περί ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαιδεύσεως και σχολικών οικοτροφείων ['Αρθρα 24-37]Σελ. 782
[179] N 1351/1983 Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 11]Σελ. 793
[180] Ν 1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 62]Σελ. 795
[181] Ν 2986/2002 Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 13 παρ. 2-4, 14 παρ. 2, 18] Σελ. 797
[182] Ν 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 5 παρ. 2-4]Σελ. 799
[183] Ν 3475/2006 Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 27]Σελ. 800
11.7 Τουριστικά επαγγέλματα - Εποχικές επιχειρήσεις 
[184] ΒΔ 153/1972 Περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως αδειών εις τους μισθωτούς των εποχιακώς λειτουργουσών επιχειρήσεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945 «Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών»Σελ. 801
[185] Ν 710/1977 Περί ξεναγώνΣελ. 803
[186] Ν 1077/1980 Περί απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων ['Αρθρα 1-9, 20-22]Σελ. 812
[187] N 1346/1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων ['Αρθρο 8]Σελ. 817
[188] Ν 1545/1985 Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 18]Σελ. 819
[189] Ν 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 54]Σελ. 821
11.8 Ιατροί ΙΚΑ 
[190] Ν 2150/1993 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 18]Σελ. 822
11.9 Προσωπικό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
[191] Ν 2518/1997 Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας - Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξειςΣελ. 824
12. Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια 
[192] ΒΔ της 24.7.1920 Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλωνΣελ. 837
[193] Ν 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ['Αρθρο 43 παρ. 2]Σελ. 846
[194] ΝΔ 1104/1972 Περί θεμάτων τινών ασφαλίσεως και εκπαιδεύσεως των επαγγελματικώς καταρτιζομένων ['Αρθρο 2]Σελ. 847
13. Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 
[195] Ν 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ['Αρθρα πρώτο, 1-49, 69-73, δεύτερο]Σελ. 848
[196] ΠΔ 213/1986 Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της ΕργασίαςΣελ. 899
[197] ΑΥΠρΚυβΕσΟικΕργ 88555/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑΣελ. 902
[198] ΠΔ 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑΣελ. 904
[199] N 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ' αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας ['Αρθρο 19]Σελ. 905
14. Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση 
[200] ΝΔ 4204/1961 Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως «περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος»Σελ. 914
[201] Αστικός Κώδικας ['Αρθρα 61-105]Σελ. 918
[202] Ν 1264/1982 Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένωνΣελ. 924
[203] ΑΥΕργ 55350/1983 Εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριοΣελ. 955
[204] Ν 1712/1987 Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-7, 8 παρ. 7, 9-10, 11 παρ. 3-4, 13]Σελ. 960
[205] Ν 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 3, 6, 10, 56, 58]Σελ. 971
15. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος 
[206] ΝΔ 4205/1961 Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως «περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως»Σελ. 976
[207] N 2403/1996 Κύρωση της 154 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «Για την προώθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης»Σελ. 982
[208] N 2328/1995 Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 1 παρ. 23]Σελ. 987
[209] ΑΝ 435/1968 Περί του καθορισμού ελαχίστων ορίων μισθών και λοιπών όρων εργασίας κατηγοριών τινών μισθωτών ['Αρθρο μόνο]Σελ. 989
[210] ΝΔ 1198/1972 Περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και τροποποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας νομοθεσίαςΣελ. 990
[211] N 1876/1990 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-23, 28, 35]Σελ. 994
[212] N 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 34 παρ. 3]Σελ. 1013
[213] Ν 1866/1989 Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών ['Αρθρο 6 παρ. 3-4]Σελ. 1014
[214] N 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 6 παρ. 1]Σελ. 1015
[215] Ν 2639/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 4]Σελ. 1016
[216] Ν 2738/1999 Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-13]Σελ. 1018
[217] N 3175/2003 Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 25]Σελ. 1026
[218] N 3185/2003 Τροποποίηση του Ν 2668/1998 (ΦΕΚ Α' 282), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 27 παρ. 11]Σελ. 1027
[219] N 3242/2004 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ ['Αρθρο 20 παρ. 2]Σελ. 1028
[220] N 3166/2003 Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης ['Αρθρο 22 παρ. 2]Σελ. 1029
[221] Ν 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 56 παρ. 4]Σελ. 1031
[222] Ν 2232/1994 Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-8, 12, 13]Σελ. 1032
[223] ΠΔ 91/2006 Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή ΕταιρίαΣελ. 1040
[224] ΠΔ 240/2006 Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002)Σελ. 1054
16. Δίκαιο επιχείρησης 
16.1 Κανονισμοί εργασίας 
[225] ΝΔ 3789/1957 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ['Αρθρα 1-2]Σελ. 1059
[226] ΠΔ 369/1989 Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχιών ['Αρθρο 8 παρ. 2]Σελ. 1063
16.2 Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης 
[227] Ν 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων ['Αρθρο 6 παρ. 1]Σελ. 1064
[228] ΠΔ 178/2002 Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του ΣυμβουλίουΣελ. 1065
16.3 Συμμετοχή εργαζομένων 
[229] N 1365/1983 Κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειαςΣελ. 1072
[230] N 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ' αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας ['Αρθρα 1-18]Σελ. 1075
[231] Ν 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 8 παρ. 1-2]Σελ. 1088
[232] ΠΔ 40/1997 Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 94/45/ΕΚΣελ. 1089
17. Πολιτική της απασχόλησης - Αντιμετώπιση ανεργίας 
[233] ΝΔ 2961/1954 Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας ['Αρθρα 1-2, 11-15, 17-33, 35, 38]Σελ. 1102
[234] Ν 1172/1981 Περί κυρώσεως, συμπληρώσεως και ερμηνείας της υπό χρονολογίαν 2.3.1981 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου «Περί καταβολής υπό του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δεδουλευμένων αποδοχών και αποζημιώσεων εις μισθωτούς», κυρώσεως αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ['Αρθρα τέταρτο, πέμπτο]Σελ. 1116
[235] Ν 1262/1982 Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων ['Αρθρα 18, 28-31]Σελ. 1118
[236] ΠΔ 679/1982 Έλεγχος της ανεργίας των επιδοτουμένων ανέργωνΣελ. 1125
[237] N 1545/1985 Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-12, 15-16, 18, 40]Σελ. 1127
[238] Ν 435/1976 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων ['Αρθρο 6]Σελ. 1138
[239] Ν 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 15]Σελ. 1139
[240] N 2434/1996 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-4, 24, 26-27 παρ. 1]Σελ. 1141
[241] N 2639/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 5, 18-20, 21 παρ. 4, 28]Σελ. 1148
[242] Ν 3016/2002 Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 27]Σελ. 1157
[243] Ν 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ['Αρθρο 74 παρ. 9]Σελ. 1160
[244] Ν 3302/2004 Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 3, 4]Σελ. 1161
[245] Ν 3144/2003 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-3, 15]Σελ. 1162
18. Επαγγελματική κατάρτιση - Επαγγελματικός προσανατολισμός 
[246] Ν 1346/1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων ['Αρθρα 10, 14-15]Σελ. 1168
[247] Ν 1414/1984 Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 14]Σελ. 1171
[248] Ν 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 11 παρ. 3, 14, 16, 17]Σελ. 1172
[249] Ν 3227/2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 14-19]Σελ. 1178
19. Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις 
[250] ΝΔ 2656/1953 Περί οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίαςΣελ. 1181
[251] N 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-25, 27-28, 32-33]Σελ. 1190
[252] N 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 26]Σελ. 1226
20. Εργατική δικονομία 
[253] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ['Αρθρα 16 παρ. 2, 3, 5, 6, 663-676, 692 παρ. 4, 728, 867, 908, 910 παρ. 4, 975 παρ. 3, 6, 982, 71 ΕισΝΚΠολΔ]Σελ. 1229
[254] N 1429/1984 Προστασία των Ελλήνων που εργάζονται σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 4]Σελ. 1238
[255] Kαν(ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου της 22.12.2000 Για την διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση εκτέλεσης αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ['Αρθρα 1-5, 18-21, 32-58, 64, 66, 76]Σελ. 1239
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 1253

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€