Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Σας προτείνουμε
Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 55€ φ.π., 65€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - 4ος ΤΟΜΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου

Έκδοση 2009
Σελ.: 568
ISBN: 978-960-272-613-6

Eντυπη + Ηλεκτρονικη Εκδοση


85€ φ.π. , 102€ ν.π.

Eντυπη Εκδοση


50€ φ.π., 60€ ν.π.

Ηλεκτρονικη Εκδοση


35€ φ.π., 42€ ν.π.


Περιεχόμενα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 3
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 5
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(άρθρα 741 επ. ΑΚ)Σελ. 5
Α. Υποχρέωση προς αποζημίωση απορρέουσα εκ της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί καταβολής εισφοράςΣελ. 5
α. ΓενικάΣελ. 5
β. Υπαίτια και ανυπαίτια καθυστέρησηΣελ. 6
γ. Υπαίτια και ανυπαίτια αδυναμία παροχήςΣελ. 6
δ. Μερίδα κέρδουςΣελ. 6
Β. Ευθύνη του εταίρου απορρέουσα από έλλειψη της επιμέλειας που επιδεικνύει στις δικές του υποθέσειςΣελ. 7
Γ. Ευθύνη λόγω ελαττωμάτων σε περίπτωση εισφοράς συνιστάμενης στην κυριότητα του πράγματος και σε περίπτωση εισφοράς συνιστάμενης στη χρήση τουΣελ. 7
Δ. Ευθύνη απορρέουσα από διενέργεια πράξεων αντίθετων με τα συμφέροντα της εταιρείαςΣελ. 7
Ε. Δικαίωμα των μη εισακουσθέντων εταίρων προς αποζημίωσηΣελ. 8
ΣΤ. Ευθύνη του διαχειριστή προς αποζημίωσηΣελ. 8
α. Ευθύνη προς αποζημίωση απορρέουσα εκ του δικαιώματος εναντίωσηςΣελ. 8
β. Υποχρέωση του διαχειριστή προς αποζημίωση λόγω υπέρβασης κατά την άσκηση της διαχείρισηςΣελ. 9
γ. Υποχρέωση προς αποζημίωση λόγω άκαιρης παραίτησης από τη διαχείρισηΣελ. 9
Ζ. Ευθύνη λόγω καταγγελίαςΣελ. 10
α. ΓενικάΣελ. 10
β. Ευθύνη του εταίρου που με τη συμπεριφορά του προκάλεσε τη λύση της εταιρίαςΣελ. 10
Η. Υποχρέωση προς αποζημίωση απορρέουσα εκ της παράλειψης εκ μέρους των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου των υποχρεώσεών τουςΣελ. 11
α. ΓενικάΣελ. 11
Θ. Ευθύνη προς αποζημίωση στο στάδιο της εκκαθάρισηςΣελ. 11
Ι. Ευθύνη έναντι τρίτωνΣελ. 12
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 12
Αστικός ΚώδικαςΣελ. 12
ΠΔ 284/1993 - Συμβολαιογραφικές εταιρίεςΣελ. 13
ΠΔ 518/1989 - Δικηγορικές εταιρείεςΣελ. 13
ΠΔ 19.4/1.5.1835Σελ. 14
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 15
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 15
A. Ευθύνη του διαχειριστή προς αποζημίωσηΣελ. 17
B. Ευθύνη εξ αδικοπραξίαςΣελ. 17
Γ. Αποζημίωση λόγω καταγγελίαςΣελ. 21
Δ. ΕκκαθάρισηΣελ. 23
Ε. ΠτώχευσηΣελ. 23
ΣΤ. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσειςΣελ. 23
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 25
1. Αγωγή κατά διαχειριστή για αποζημίωση εξαιτίας αυθαίρετων ενεργειών τουΣελ. 25
2. Αγωγή αποζημιώσεως λόγω αναίτιας καταγγελίαςΣελ. 28
3. Αγωγή λόγω καταχρηστικής καταγγελίας εταιρείαςΣελ. 30
4. Αγωγή λόγω καταγγελίας της εταιρίας εκ της υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων ενός από τους εταίρουςΣελ. 32
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 37
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 37
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 39
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 39
Α. Οι υποχρεώσεις του Ιατρού (Σχέση μεταξύ του Κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας και του Αστικού Κώδικα)Σελ. 39
α. Σεβασμός της προσωπικότητας του ασθενούςΣελ. 39
β. Τήρηση της απαιτούμενης επιμέλειαςΣελ. 39
i. ΓενικάΣελ. 39
ii. Ειδικά η περίπτωση της διόρθωσης ιατρικού σφάλματοςΣελ. 40
γ. Ενημέρωση του ασθενούς και συναίνεσηΣελ. 41
δ. Τήρηση αρχείουΣελ. 42
Β. Συνέπειες της παράβασης των υποχρεώσεωνΣελ. 42
α. Ενδοσυμβατική ευθύνηΣελ. 42
β. Αδικοπρακτική ευθύνηΣελ. 42
i. ΓενικάΣελ. 42
ii. Στοιχεία της αδικοπρακτικής ευθύνης ιατρούΣελ. 43
iii. ΠρόστησηΣελ. 44
Γ. Ιατρική ομάδαΣελ. 45
Δ. Αιτιώδης σύνδεσμοςΣελ. 45
γ. Συρροή ευθυνώνΣελ. 45
Ε. Η ευθύνη του ιατρού βάσει του άρθρου 8 του νόμου 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτήΣελ. 46
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 46
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 55
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 55
Α. Υποχρεώσεις του ιατρούΣελ. 57
1. Τήρηση επιμέλειαςΣελ. 57
2. Υποχρέωση ενημέρωσης (Συναίνεση του ασθενούς)Σελ. 58
Β. ΠρόστησηΣελ. 60
Γ. Ευθύνη του ΔημοσίουΣελ. 60
Δ. ΑπόδειξηΣελ. 61
Ε. ΔιάφοραΣελ. 61
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 63
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ  
ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 69
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 71
1396927554  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 75
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 75
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 77
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 77
Α. Ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 77
Β. Προϋποθέσεις της υποχρέωσης αποζημίωσηςΣελ. 77
α. Ελαττωματικό προϊόνΣελ. 77
β. Ύπαρξη ζημίας Σελ. 78
γ. Προσωπική χρήση ή κατανάλωση του ελαττωματικού προϊόντοςΣελ. 78
Γ. Η απαλλαγή του παραγωγού από την ευθύνηΣελ. 79
Δ. Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβηςΣελ. 79
Ε. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 82
ΣΤ. ΔικονομικάΣελ. 83
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 83
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 87
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 87
A. Ευθυνόμενα πρόσωπαΣελ. 89
B. Προϋποθέσεις ευθύνης προς αποζημίωση Σελ. 90
1. Η πρόκληση ζημίαςΣελ. 90
2. Ύπαρξη ελαττώματοςΣελ. 91
3. Θεμελίωση της ευθύνηςΣελ. 92
4. ΔικονομικάΣελ. 93
α) Ορισμένο της αγωγήςΣελ. 93
β) Βάρος απόδειξηςΣελ. 93
5. Ηθική βλάβηΣελ. 94
6. Συλλογική αγωγήΣελ. 95
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 97
1396927554  
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 101
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 101
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 103
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 103
Α. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣελ. 103
1. Υποχρέωση προς αποζημίωση εκπηγάζουσα από τις σχέσεις γειτονικού δικαίουΣελ. 103
α. ΕκπομπέςΣελ. 103
β. Κίνδυνος πτώσης οικοδομήςΣελ. 104
γ. Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια γείτοναΣελ. 104
δ. Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτουΣελ. 105
ε. Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητοΣελ. 105
στ. Παροχή διόδουΣελ. 106
ζ. Ανοχή επισκευώνΣελ. 109
η. Χορήγηση και διοχέτευση νερού - Διέλευση σωλήνων Σελ. 109
2. Υποχρέωση προς αποζημίωση λόγω απόσβεσης κυριότηταςΣελ. 110
3. Η υποχρέωση προς αποζημίωση εκπηγάζουσα από τις διατάξεις περί προστασίας της κυριότηταςΣελ. 110
α. Ευθύνη του καλόπιστου νομέα - απόδοση των ωφελημάτωνΣελ. 110
β. Αποζημίωση λόγω χειροτέρευσης ή καταστροφής του πράγματος ή αδυναμίας απόδοσής τουΣελ. 112
γ. Αποζημίωση λόγω δαπανώνΣελ. 113
δ. Αποζημίωση για ζημίες λόγω αναζήτησης πράγματος που περιήλθε σε ξένο ακίνητοΣελ. 114
ε. Αποζημίωση και αρνητική αγωγήΣελ. 115
Β. ΝΟΜΗΣελ. 115
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 116
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 123
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 123
Α. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣελ. 125
1. Υποχρέωση προς αποζημίωση εκπηγάζουσα από το γειτονικό δίκαιοΣελ. 125
α. Υποχρέωση αποζημίωσης λόγω εκπομπώνΣελ. 125
β. Αποζημίωση λόγω ανόρυξης κοντά στα θεμέλια του γείτοναΣελ. 127
γ. Αποζημίωση λόγω ενοικοδόμησης κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητοΣελ. 128
δ. Αποζημίωση λόγω παροχής διόδουΣελ. 129
ε. Αποζημίωση λόγω ανοχής επισκευώνΣελ. 130
στ. Αποζημίωση λόγω διέλευσης σωλήνων διαμέσου ξένου ακινήτουΣελ. 131
2. Υποχρέωση προς αποζημίωση εκπηγάζουσα από τις διατάξεις περί προστασίας της κυριότητας Σελ. 131
α. Αποζημίωση λόγω ευθύνης για τα ωφελήματαΣελ. 131
β. Σώρευση αγωγής αποζημίωσης με αρνητική αγωγήΣελ. 133
γ. Αποζημίωση και διεκδικητική αγωγήΣελ. 134
δ. ΔιάφοραΣελ. 135
B. ΝΟΜΗΣελ. 135
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣελ. 137
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 141
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 141
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 142
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 143
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 143
Α. Υποχρεώσεις κατά το στάδιο της έναρξης και εκτέλεσης του έργουΣελ. 143
1. Υποχρέωση επιμελούς χρήσης της ύληςΣελ. 143
2. Υποχρέωση ειδοποίησης του εργοδότηΣελ. 143
3. Υποχρέωση έγκαιρης έναρξης και περάτωσης του έργουΣελ. 144
α. Μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης και υπαναχώρηση του εργοδότηΣελ. 144
β. Υπαναχώρηση και εύλογη αποζημίωσηΣελ. 145
γ. Υπερημερία και αποζημίωσηΣελ. 146
4. Υποχρέωση διόρθωσης ελλείψεων του έργου σε περίπτωση πρόβλεψης με βεβαιότητα κατασκευής ελαττωματικής ή αντίθετης προς τη σύμβασηΣελ. 146
Β. Ευθύνη στο στάδιο της αποπεράτωσης του έργουΣελ. 147
1. Υποχρέωση αποζημίωσης από το άρθρο 690 ΑΚΣελ. 147
2. Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσηςΣελ. 148
3. Ύψος και μορφή της αποζημίωσηςΣελ. 149
4. Συρροή και αδικοπρακτικής ευθύνηςΣελ. 149
5. Τρόπος άσκησης της περί αποζημίωσης αξίωσηςΣελ. 149
6. Καταγγελία κατά το άρθρο 700 ΑΚ και αποζημίωσηΣελ. 150
7. Περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 150
8. Απαλλαγή του εργολάβουΣελ. 150
9. ΠαραγραφήΣελ. 151
Γ. Ευθύνη του εργοδότη Σελ. 151
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 152
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 155
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 155
Α. Ευθύνη κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και το στάδιο της εκτέλεσης του έργουΣελ. 157
1. Ευθύνη λόγω μη προσήκουσας σύμπραξηςΣελ. 157
2. Ευθύνη λόγω μη έγκαιρης έναρξης και εκτέλεσης του έργουΣελ. 157
α. ΓενικάΣελ. 157
β. Περιεχόμενο αποζημίωσηςΣελ. 159
γ. Υπαναχώρηση και αποζημίωσηΣελ. 159
4. Ευθύνη λόγω μη εκπλήρωσης παρεπόμενων υποχρεώσεωνΣελ. 160
5. Ευθύνη του εργοδότηΣελ. 161
Β. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω ελαττωμάτων του έργουμετά την εκτέλεσή τουΣελ. 161
α. ΓενικάΣελ. 161
β. Περιεχόμενο της αποζημίωσηςΣελ. 165
γ. Βάρος απόδειξηςΣελ. 165
δ. Καταγγελία και αποζημίωσηΣελ. 165
ε. Εφαρμοζόμενες διατάξειςΣελ. 166
στ. Περιεχόμενο αγωγήςΣελ. 166
ζ. ΠαραγραφήΣελ. 167
η. ΔιάφοραΣελ. 167
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 171
1. Αγωγή για εύλογη αποζημίωση λόγω υπαναχώρησηςΣελ. 171
2. Αγωγή για αποζημίωση λόγω ελαττωμάτων και έλλειψη συμφωνηθεισών ιδιοτήτων του έργουΣελ. 173
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 177
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 177
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑΣελ. 178
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 179
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 179
Α. ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣελ. 179
1. Λόγω ελαττωμάτων του μισθίουΣελ. 179
α) ΓενικάΣελ. 179
β) Έννοια του πραγματικού ελαττώματοςΣελ. 179
γ) Προϋποθέσεις της ύπαρξης ευθύνης και της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 180
δ) Η άσκηση των αξιώσεωνΣελ. 181
ε) Περιεχόμενο και δικαιούχοι της αποζημίωσηςΣελ. 181
στ) Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνηΣελ. 182
2. Λόγω μη παράδοσης του μισθίου απο τον εκμισθωτή Σελ. 183
Β. ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣελ. 185
1. Λόγω μη γνωστοποίησης ελαττωμάτων του μισθίου Σελ. 185
2. Λόγω κακής χρήσης - φθορών και μεταβολών του μισθίουΣελ. 185
α) ΓενικάΣελ. 185
β) Έννοια της κακής χρήσης του μισθίουΣελ. 186
γ) Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 187
δ) Συρροή και αδικοπρακτικής ευθύνηςΣελ. 187
ε) Περιεχόμενο της αποζημίωσηςΣελ. 188
στ) Περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 188
ζ) ΠαραγραφήΣελ. 189
3. Λόγω καταγγελίας για μη καταβολή του μισθώματοςΣελ. 189
4. Λόγω παρανομής παρακράτησης του μισθίουΣελ. 190
5. Λόγω μη ανοχώνΣελ. 191
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 197
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 198
Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΣελ. 201
1. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥΣελ. 201
α. ΓενικάΣελ. 201
β. Έννοια του πραγματικού ελαττώματος - αντικειμενική ευθύνηΣελ. 202
γ. Απαλλαγή από την ευθύνηΣελ. 204
1. Με συμφωνία των μερώνΣελ. 204
2. Λόγω γνώσης ή υπαίτιας άγνοιας του ελαττώματος από τον μισθωτήΣελ. 205
3. Λόγω ανυπαίτιας άγνοιας του ελαττώματος από τον εκμισθωτήΣελ. 205
δ. Οι αξιώσεις του μισθωτήΣελ. 206
ε. Περιεχόμενο της αποζημίωσηςΣελ. 208
στ. Δικαιούχοι της αποζημίωσηςΣελ. 209
ζ. ΑδικοπραξίαΣελ. 209
η. Δικονομικά θέματαΣελ. 210
1. Περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 210
2. ΑπόδειξηΣελ. 211
θ. Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 211
2. ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ Σελ. 211
α. ΓενικάΣελ. 211
β. Περιεχόμενο της αποζημίωσηςΣελ. 213
γ. Ποινική ρήτραΣελ. 213
δ. Περισσότεροι μισθωτέςΣελ. 214
3. ΑΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣελ. 214
Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣελ. 215
1. ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΦΘΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ (592, 594 ΑΚ)Σελ. 215
α. ΓενικάΣελ. 215
β. Έννοια της κακής χρήσης του μισθίουΣελ. 217
γ. ΑδικοπραξίαΣελ. 219
δ. Περιεχόμενο της αποζημίωσηςΣελ. 220
ε. Προϋποθέσεις άσκησης και περιεχόμενο της αγωγής αποζημίωσηςΣελ. 222
στ. ΠαραγραφήΣελ. 225
2. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Σελ. 227
3. ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΣελ. 228
4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Σελ. 229
α. Έννοια της παρακράτησηςΣελ. 229
β. Προϋποθέσεις της αποζημίωσηςΣελ. 231
γ. Ύψος της αποζημίωσηςΣελ. 233
δ. Προϋποθέσεις άσκησης και περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 236
ε. ΑρμοδιότηταΣελ. 237
στ. ΔεδικασμένοΣελ. 238
ζ. ΔιάφοραΣελ. 238
5. ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟΣελ. 238
Γ. ΔΙΑΦΟΡΑΣελ. 241
1. ΔιαδικασίαΣελ. 241
2. ΑπόδειξηΣελ. 241
3. ΕγγύησηΣελ. 242
4. Ποινική ρήτραΣελ. 243
5. Ευθύνη του εγγυητήΣελ. 243
6. ΥπομίσθωσηΣελ. 243
7. Γειτονικό δίκαιοΣελ. 244
8. ΑντιπροσώπευσηΣελ. 244
9. ΑπάτηΣελ. 245
10. ΈξωσηΣελ. 245
11. ΑπαλλοτρίωσηΣελ. 245
12. Κοινωνία Σελ. 246
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 249
1. Αποζημίωση λόγω κακής χρήσηςΣελ. 249
2. Αποζημίωση λόγω κακής χρήσηςΣελ. 252
3. Αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης εκ καταγγελίας για μη καταβολή μισθωμάτωνΣελ. 255
4. Αποζημίωση λόγω μη ενημέρωσης για ελαττώματαΣελ. 257
5. Αποζημίωση λόγω εγκατάλειψης του μισθίουΣελ. 259
6. Αποζημίωση λόγω παράνομης παρακράτησης του μισθίουΣελ. 262
7. Αγωγή αποζημίωσης λόγω πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίουΣελ. 265
ΜΝΗΣΤΕΙΑ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 269
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 269
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 271
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 271
Α. Προϋποθέσεις αποζημίωσηςΣελ. 271
1. Έλλειψη σπουδαίου λόγου για τη λύση της μνηστείας - Ύπαρξη υπαιτιότητας Σελ. 271
β. Ύπαρξη δαπανών με την προσδοκία του γάμουΣελ. 272
Β. Είδος ευθύνης, αδικοπραξίαΣελ. 272
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 273
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 275
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 275
A. Σπουδαίος λόγοςΣελ. 277
B. ΔαπάνεςΣελ. 277
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣελ. 279
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 283
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 283
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 285
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 285
Α. Γένεση της ευθύνης - Προϋποθέσεις ευθύνηςΣελ. 285
α. Ιδιότητα του πελάτη - Εισκόμιση πραγμάτωνΣελ. 285
β. Ύπαρξη πταίσματοςΣελ. 286
γ. Ιδιότητα του ξενοδόχουΣελ. 286
δ. Ύπαρξη ζημίαςΣελ. 286
Β. Είδος ευθύνης - Ύψος της αποζημίωσηςΣελ. 286
Γ. Απαλλαγή από την ευθύνηΣελ. 287
Δ. Θάνατος πελάτη ή ξενοδόχουΣελ. 288
Ε. Λήξη της ευθύνηςΣελ. 289
ΣΤ. ΔικονομικάΣελ. 289
α. ΑρμοδιότηταΣελ. 289
β. ΝομιμοποίησηΣελ. 289
γ. ΕναγόμενοςΣελ. 289
δ. Περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 289
ε. Βάρος απόδειξηςΣελ. 289
Ζ. Ευθύνη προς αποζημίωση για άλλες - πέραν της φθοράς ή απώλειας πραγμάτων του πελάτη - αιτίες Σελ. 290
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 291
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 295
ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 305
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 305
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 307
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 307
Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝΣελ. 307
Α. Η ευθύνη του μεταφορέα και του παραγγελιοδόχου μεταφοράςΣελ. 307
α. Ευθύνη του μεταφορέαΣελ. 307
β. Ευθύνη του παραγγελιοδόχου μεταφοράςΣελ. 308
2. Περιορισμός και παύση της ευθύνηςΣελ. 309
3. Περιεχόμενο της αποζημίωσηςΣελ. 310
4. Περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 310
5. ΠαραγραφήΣελ. 311
Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣελ. 312
1. Η ευθύνη του μεταφορέα και του παραγγελιοδόχου μεταφοράς και οι περιορισμοί τηςΣελ. 312
2. Υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης - ΔικαιούχοιΣελ. 312
3. Περιεχόμενο της προς αποζημίωση αγωγήςΣελ. 313
Γ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣελ. 314
1. Ευθύνη του σιδηροδρόμουΣελ. 314
2. Περιορισμός της ευθύνης και απαλλαγήΣελ. 314
3. Ύψος της αποζημίωσης - ΔικαιούχοιΣελ. 315
4. ΠαραγραφήΣελ. 316
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 317
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 347
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 347
Α. ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΣελ. 349
1. Ευθύνη του μεταφορέαΣελ. 349
2. Ευθύνη του παραγγελιοδόχου μεταφοράςΣελ. 350
3. Περιορισμός της ευθύνηςΣελ. 351
4. Αδικοπρακτική ευθύνηΣελ. 352
5. ΥπερημερίαΣελ. 353
6. Περιεχόμενο αγωγήςΣελ. 354
7. ΠαραγραφήΣελ. 355
Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣελ. 359
1. Ευθυνόμενα πρόσωπα - Είδος ευθύνηςΣελ. 359
2. Περιορισμός της ευθύνης μεταφορέα -απαλλαγήΣελ. 362
α. ΓενικάΣελ. 362
β. Η «ηθελημένη κακή διαχείριση»Σελ. 363
3. Αδικοπρακτική ευθύνηΣελ. 366
4. Δικαιούχος της αποζημίωσηςΣελ. 366
5. Ύψος και περιεχόμενο της αποζημίωσηςΣελ. 368
α. Σε περίπτωση απώλειας εμπορευμάτωνΣελ. 368
β. Σε περίπτωση βλάβης εμπορευμάτωνΣελ. 370
γ. Σε περίπτωση ζημίας από καθυστέρηση παραδόσεωςΣελ. 370
δ. Λοιπές δαπάνεςΣελ. 370
6. Περιεχόμενο της αγωγής αποζημίωσηςΣελ. 371
α. Δελτίο παραδόσεωςΣελ. 371
β. Αξία εμπορευμάτωνΣελ. 371
γ. Μνεία απωλεσθέντων ή βλαβέντων εμπορευμάτωνΣελ. 373
δ. Στοιχεία μεταφοράς (τόπος, χρόνος, αμοιβή) - Ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 374
ε. Όριο αποζημίωσηςΣελ. 375
7. Παραγραφή Σελ. 375
8. ΤόκοςΣελ. 378
9. Διάφορα - ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 379
Γ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣελ. 380
1. Η ευθύνη και οι περιορισμοί τηςΣελ. 380
2. Υπολογισμός της αποζημίωσηςΣελ. 383
3. ΠαραγραφήΣελ. 383
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣελ. 384
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 389
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 389
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 389
1. ΕισαγωγικάΣελ. 391
2. Βασικά θέματαΣελ. 391
A. Υποχρέωση προς αποζημίωση λόγω κατάληψης από το συνιδιοκτήτη μεγαλύτερης οικοδομήσιμης επιφάνειας από αυτή που δικαιούταιΣελ. 391
B. Υποχρέωση συνιδιοκτήτη προς αποζημίωση των λοιπών λόγω πρόκλησης σε αυτούς ζημίας εξαιτίας δυσλειτουργίας στο διαμέρισμά του Σελ. 393
Γ. Υποχρέωση του ασκούντος την αποκλειστική χρήση τμήματος οικοδομής να αποζημιώσει τους λοιπούς συνιδιοκτήτες λόγω πρόκλησης ζημιών Σελ. 395
Δ. Υποχρέωση του διαχειριστή προς αποζημίωσηΣελ. 395
Ε. Υποχρέωση προς αποζημίωση του καταλαβόντος αυθαιρέτως με κατασκευές κοινόχρηστο χώρο της συνιδιοκτησίαςΣελ. 398
ΣΤ. ΔικονομικάΣελ. 398
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 401
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 401
A. Υποχρέωση προς αποζημίωση λόγω κατάληψης από το συνιδιοκτήτη μεγαλύτερης οικοδομήσιμης επιφάνειαςαπό αυτή που δικαιούταιΣελ. 403
Β. Υποχρέωση συνιδιοκτήτη προς αποζημίωση λόγω ζημίας εκ παραλείψεως συμμετοχής στη συντήρηση κοινοχρήστωνΣελ. 404
Γ. Υποχρέωση προς αποζημίωση λόγω κατάληψης κοινόχρηστου χώρουΣελ. 405
Δ. Υποχρέωση του διαχειριστή προς εκπροσώπηση και προς αποζημίωσηΣελ. 405
Ε. Υποχρέωση συνιδιοκτήτη προς αποζημίωση λόγω ζημιών εκ πλημμελούς συντήρησης της ιδιοκτησίας τουΣελ. 406
ΣΤ. ΔιάφοραΣελ. 406
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 409
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 417
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 417
1. Υποχρέωση προς αποζημίωση του αντιπροσωπευόμενου προς τον τρίτοΣελ. 415
2. Υποχρέωση προς αποζημίωση του αντιπροσώπου προς τρίτοΣελ. 420
3. Υποχρέωση προς αποζημίωση του αντιπροσώπου προς τρίτο σε περίπτωση μονομερούς δικαιοπραξίαςΣελ. 420
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 421
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 423
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 427
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 427
1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 429
Α. Οι έννοιες του πνευματικού δημιουργήματος, πρωτοτυπίας, ηθικού και περιουσιακού δικαιώματοςΣελ. 429
Β. Έννοια της προσβολήςΣελ. 430
Γ. ΑποζημίωσηΣελ. 432
Δ. ΠαραγραφήΣελ. 334
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 434
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 437
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 437
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 445
Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣελ. 447
ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΣελ. 447
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 448
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 453
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 453
Α. Γενικά - Έννοια της προσωπικότηταςΣελ. 455
Β. Προϋποθέσεις αξίωσης προς αποζημίωσηΣελ. 455
Γ. ΔικονομικάΣελ. 457
1. ΝομιμοποίησηΣελ. 457
2. Περιεχόμενο της αγωγήςΣελ. 458
Δ. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 458
ΠΩΛΗΣΗ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 471
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 471
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 472
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 473
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 473
Α. Η αποζημίωση σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής ή υπερημερίας του ενός από τους συμβαλλομένουςΣελ. 473
Ύψος αποζημίωσηςΣελ. 474
Β. Αποζημίωση σε περίπτωση παράδοσης στον αγοραστή πράγματος με πραγματικά ελαττώματα ή από το οποίο ελλείπουν οι συνομολογημένες ιδιότητεςΣελ. 475
Γ. Περιεχόμενο αποζημίωσηςΣελ. 477
Δ. Στοιχεία του δικογράφου της αγωγήςΣελ. 479
Ε. ΠαραγραφήΣελ. 479
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 480
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 483
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 483
Α. Ευθύνη λόγω αδυναμίας παροχής ή υπερημερίαςΣελ. 485
1. Ευθύνη λόγω νομικών ελαττωμάτων του πράγματοςΣελ. 485
2. Ευθύνη λόγω υπερημερίαςΣελ. 487
B. Ευθύνη λόγω πραγματικών ελαττωμάτων του πράγματοςΣελ. 490
Γ. Ευθύνη λόγω έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτωνΣελ. 496
Δ. Αδικοπρακτική ευθύνηΣελ. 497
Ε. Ύψος και περιεχόμενο της αποζημίωσηςΣελ. 499
Στ. Περιεχόμενο της αγωγής αποζημίωσηςΣελ. 500
Ζ. ΠαραγραφήΣελ. 501
Η. ΔιάφοραΣελ. 502
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 505
1. Υπερημερία του πωλητή ως προς την εκπλήρωση της παροχής. Δικαίωμα του αγοραστή για υπαναχώρηση και αποζημίωσηΣελ. 505
Αδυναμία παροχής εξαιτίας υπαιτιότητας του πωλητήΣελ. 507
3. Υπερημερία εκπλήρωσης της σύμβασης εκ μέρους του πωλητήΣελ. 509
4. Αδυναμία εκπλήρωσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του πωλητήΣελ. 511
5. Υπερημερία αγοραστή, ανυπαίτια αδυναμία παροχής του πωλητήΣελ. 513
6. Δόλια απόκρυψη από τον πωλητή ελαττωμάτων του πωλουμένου, με σκοπό να επιτύχει μεγαλύτερο τίμημαΣελ. 515
7. Έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας κατά το χρόνο μετάβασης του κινδύνου στον αγοραστήΣελ. 517
8. Μερική εκπλήρωση της παροχής. Δικαίωμα του αγοραστή για υπαναχώρηση και αποζημίωσηΣελ. 519
ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ  
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 523
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 523
1. Βασικά στοιχείαΣελ. 525
Α. Αποζημίωση λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστηΣελ. 525
1. Αποζημίωση λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης προς παράδοση του πράγματοςΣελ. 526
2. Αποζημίωση λόγω ελαττωμάτων του πράγματοςΣελ. 527
Β. Αποζημίωση λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του χρησάμενουΣελ. 526
1. Αποζημίωση λόγω κακής χρήσης του πράγματοςΣελ. 526
2. Αποζημίωση λόγω υπερημερίας περί την απόδοση του πράγματοςΣελ. 527
Γ. ΠαραγραφήΣελ. 527
3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 527
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 529
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 529
Α. ΓενικάΣελ. 531
Β. Αποζημίωση λόγω παράβασης υποχρεώσεων του χρησάμενουΣελ. 531
1. Αποζημίωση λόγω κακής χρήσης του πράγματοςΣελ. 531
2. Αποζημίωση λόγω υπερημερίας περί την απόδοση του πράγματοςΣελ. 532
Γ. Ευθύνη τρίτων προς αποζημίωσηΣελ. 533
1. Αξίωση του χρησάμενου προς αποζημίωσή του Σελ. 533
2. Αξίωση του χρήστη προς αποζημίωσή του από τον τρίτοΣελ. 533
Δ. ΠαραγραφήΣελ. 533
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 535
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείτε την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€