Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Σας προτείνουμε
Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 55€ φ.π., 65€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Κατά τους ΑΚ και ΚΠολΔ (ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)


Επιμέλεια: Ν. Τριάντος

Έκδοση 2001
Σελ.: 400
ISBN: 960-272-099-9
Τιμή: 40€ φ.π., 50€ ν.π.
Περιεχόμενα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣελ. 29
Αρθρο 211 ΑΚ [Αμεση αντιπροσώπευση]Σελ. 29
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 29
1. ΓενικάΣελ. 30
2. Η αντιπροσώπευση με την ευρύτερη έννοιά της (άμεση και έμμεση)Σελ. 30
3. Αμεση αντιπροσώπευσηΣελ. 32
Α. ΈννοιαΣελ. 32
Β. ΔιακρίσειςΣελ. 32
1. Ενεργητική και παθητικήΣελ. 32
2. Νόμιμη και εκούσιαΣελ. 32
Γ. Διάκριση της αντιπροσωπεύσεως από άλλες συγγενείς έννοιεςΣελ. 33
1. ΓενικάΣελ. 33
2. Αντιπρόσωπος και άγγελοςΣελ. 33
3. Αντιπρόσωπος και όργανο νομικού προσώπουΣελ. 34
4. Αμεση αντιπροσώπευση και σύμβαση υπέρ τρίτουΣελ. 35
Δ. Προϋποθέσεις άμεσης αντιπροσωπεύσεωςΣελ. 35
1. ΓενικάΣελ. 35
2. Δήλωση βουλήσεωςΣελ. 35
3. Δήλωση βουλήσεως δεκτική αντιπροσωπεύσεωςΣελ. 36
4. Ο αντιπρόσωπος να επιχειρήσει τη δικαιοπραξία με δική του βούλησηΣελ. 37
5. Κατάρτιση της δικαιοπραξίας στο όνομα του αντιπροσωπευομένουΣελ. 38
6. Εξουσία για αντιπροσώπευσηΣελ. 40
α. ΓενικάΣελ. 40
β. Περιεχόμενο και έκταση της εξουσίας αντιπροσωπεύσεωςΣελ. 40
γ. Υπέρβαση της εξουσίας αντιπροσωπεύσεωςΣελ. 40
δ. Κατάχρηση της εξουσίας αντιπροσωπεύσεωςΣελ. 41
7. Δικαιοπραξία με ξένο όνομαΣελ. 41
4. ΔικονομικάΣελ. 42
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 44
Αρθρο 212 ΑΚ [Ερμηνευτικός κανόνας]Σελ. 65
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 65
1. Σκοπός της διατάξεωςΣελ. 65
2. Ερμηνευτικός κανόναςΣελ. 66
3. Ακύρωση δικαιοπραξίαςΣελ. 66
4. ΔικονομικάΣελ. 66
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 67
Αρθρο 213 ΑΚ [Ικανότητα αντιπροσώπου]Σελ. 69
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 69
1. Έννοια της διατάξεωςΣελ. 69
2. Δικαιολογητικός λόγος της διατάξεωςΣελ. 70
3. Έκταση της διατάξεωςΣελ. 70
4. Ικανότητα αντιπροσωπευομένουΣελ. 70
5. Σχέση μεταξύ του περιορισμένης ικανότητας αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευομένουΣελ. 71
Αρθρο 214 ΑΚ [Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο]Σελ. 73
1. ΓενικάΣελ. 73
2. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 74
Α. Ελαττώματα της βουλήσεωςΣελ. 74
Β. Αλλες καλυπτόμενες περιπτώσειςΣελ. 74
Γ. Γνώση ή υπαίτια άγνοια ορισμένων περιστατικώνΣελ. 75
Δ. Περιπτώσεις μη εφαρμογής της διατάξεωςΣελ. 76
3. Συνέπειες για τον αντιπροσωπευόμενο από την εφαρμογή της ΑΚ 214Σελ. 76
Αρθρο 215 ΑΚΣελ. 79
1. ΓενικάΣελ. 79
2. Σκοπός της διατάξεωςΣελ. 79
3. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 80
4. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεωςΣελ. 80
5. Ελαττώματα βουλήσεωςΣελ. 81
6. Έγκριση αντιπροσωπευομένουΣελ. 81
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 83
Αρθρο 216 ΑΚ [Πληρεξουσιότητα]Σελ. 87
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 88
1. ΈννοιαΣελ. 88
2. Διάκριση από εξουσιοδότησηΣελ. 88
3. Δικαιοπρακτική ικανότηταΣελ. 89
4. Πληρεξουσιότητα και βασική σχέσηΣελ. 89
5. Ακυρη ή ακυρώσιμη πληρεξουσιότηταΣελ. 90
6. Έκταση και περιεχόμενο πληρεξουσιότηταςΣελ. 90
7. Υποκατάσταση (μεταπληρεξουσιότητα)Σελ. 92
8. Διάκριση από εντολήΣελ. 92
Αρθρο 217 ΑΚΣελ. 95
1. Τρόποι παροχής πληρεξουσιότητας-χαρακτήρας της δηλώσεωςΣελ. 95
2. Δήλωση προς τον πληρεξούσιοΣελ. 96
3. Δήλωση προς τον τρίτοΣελ. 97
4. Δήλωση με δημόσια γνωστοποίησηΣελ. 97
5. Παροχή πληρεξουσιότηταςΣελ. 98
Α. ΓενικάΣελ. 98
Β. Σιωπηρή (φαινομένη) πληρεξουσιότηταΣελ. 98
1. Συμπεριφορά αντιπροσωπευομένουΣελ. 98
2. Περιπτώσεις σιωπηρής πληρεξουσιότηταςΣελ. 99
3. Ανοχή αντιπροσωπευομένουΣελ. 100
4. Προστασία καλόπιστων τρίτωνΣελ. 100
5. Διαφορά από αντιπροσώπευσηΣελ. 100
Γ. ΤύποςΣελ. 100
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 103
Αρθρο 218 ΑΚ [Ανάκληση πληρεξουσιότητας]Σελ. 109
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 109
1. Ανάκληση πληρεξουσιότηταςΣελ. 109
Α. Δικαίωμα του αντιπροσωπευόμενουΣελ. 109
Β. Ανάκληση μεταπληρεξουσιότηταςΣελ. 110
Γ. Νομική φύση του δικαιώματος ανακλήσεωςΣελ. 110
Δ. Παραίτηση του πληρεξουσίουΣελ. 111
Ε. Συνέπειες ανακλήσεως της πληρεξουσιότηταςΣελ. 111
2. Παραίτηση αντιπροσωπευομένου από την ανάκλησηΣελ. 112
Α. ΓενικάΣελ. 112
Β. Ακυρη παραίτησηΣελ. 112
Γ. Ισχυρή παραίτηση-Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα-ΣυνέπειεςΣελ. 113
Δ. Λόγοι ανακλήσεως της αμετάκλητης πληρεξουσιότηταςΣελ. 114
Αρθρο 219 ΑΚΣελ. 115
1. Μονομερής δήλωση-Ενέργεια αυτήςΣελ. 115
2. Τύπος-Σιωπηρή ανάκλησηΣελ. 115
3. Δημόσια ανακοίνωσηΣελ. 116
Αρθρο 220 ΑΚΣελ. 117
Αρθρο 221 ΑΚΣελ. 119
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 121
Αρθρο 222 ΑΚ [Παύση της πληρεξουσιότητας]Σελ. 127
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 127
1. ΓενικάΣελ. 127
2. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 128
3. Προστασία τρίτωνΣελ. 129
4. Να μη συνάγεται το αντίθετοΣελ. 129
5. ΔικονομικάΣελ. 130
Αρθρο 223 ΑΚΣελ. 131
1. Παύση πληρεξουσιότητας λόγω θανάτου του πληρεξουσιοδότη ή του πληρεξουσίουΣελ. 131
2. Παύση πληρεξουσιότητας λόγω ανικανότητας του πληρεξουσιοδότη ή του πληρεξουσίουΣελ. 132
3. Πτώχευση πληρεξουσιοδότη ή πληρεξουσίουΣελ. 133
4. Παύση μεταπληρεξουσιότηταςΣελ. 133
5. Να μην ορίζεται το αντίθετοΣελ. 134
Α. ΓενικάΣελ. 134
Β. Συνέχιση της πληρεξουσιότητας και μετά το θάνατο του πληρεξουσιοδότηΣελ. 134
Γ. Μεταθανάτια πληρεξουσιότηταΣελ. 135
Αρθρο 224 ΑΚΣελ. 137
Αρθρο 225 ΑΚΣελ. 137
1. ΓενικάΣελ. 138
Α. Αντικείμενο της ρυθμίσεωςΣελ. 138
Β. Κριτήρια της ρυθμίσεωςΣελ. 138
Γ. Αναλογική εφαρμογήΣελ. 139
2. Εφαρμογή της ΑΚ 224Σελ. 139
Α. Παύση πληρεξουσιότηταςΣελ. 139
Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεωςΣελ. 139
1. Αγνοια του πληρεξουσίουΣελ. 139
2. Αγνοια τρίτουΣελ. 140
3. Εφαρμογή της ΑΚ 225Σελ. 140
Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεωςΣελ. 140
Β. ΑποζημίωσηΣελ. 141
4. ΔικονομικάΣελ. 142
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 143
Αρθρο 226 ΑΚ [Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου]Σελ. 147
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 147
1. ΓενικάΣελ. 147
2. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 148
3. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεωςΣελ. 148
Α. Επίδειξη του πληρεξουσίου εγγράφουΣελ. 148
Β. Απόκρουση της δηλώσεως χωρίς υπαίτια καθυστέρησηΣελ. 150
Γ. Ακυρότητα δικαιοπραξίαςΣελ. 150
4. ΔικονομικάΣελ. 151
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 153
Αρθρο 227 ΑΚ [Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου]Σελ. 155
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 155
1. Παύση πληρεξουσιότηταςΣελ. 155
2. Απόδοση εγγράφουΣελ. 155
3. Κατάθεση σε δημόσια αρχήΣελ. 156
4. Υπόχρεος για απόδοση-ΑποζημίωσηΣελ. 156
5. Παραίτηση-Επίσχεση εγγράφουΣελ. 156
Αρθρο 228 ΑΚ [Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα]Σελ. 159
1. ΓενικάΣελ. 159
2. Δικαίωμα για βεβαίωση της παύσεως της πληρεξουσιότηταςΣελ. 159
3. Δικαστική απόφαση-ΔημοσίευσηΣελ. 160
4. Παύση ισχύος πληρεξουσίου εγγράφουΣελ. 160
5. ΔικονομικάΣελ. 160
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 163
Αρθρο 229 ΑΚ [Έλλειψη πληρεξουσιότητας]Σελ. 165
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 166
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις ΑΚ 229-234Σελ. 166
2. Εφαρμογή της διατάξεως ΑΚ 229Σελ. 166
Α. Έλλειψη πληρεξουσιότηταςΣελ. 166
Β. Μετέωρη κατάσταση της συμβάσεωςΣελ. 167
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣελ. 167
Αρθρο 229 ΑΚ [Έλλειψη πληρεξουσιότητας]Σελ. 167
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 167
2. Εφαρμογή της διατάξεως ΑΚ 229Σελ. 167
Β. Μετέωρη κατάσταση της συμβάσεωςΣελ. 167
1. Ατελής σύμβασηΣελ. 167
2. Δέσμευση αντισυμβαλλόμενουΣελ. 168
3. Θάνατος ή ανικανότηταΣελ. 168
Γ. Έγκριση της συμβάσεωςΣελ. 169
1. Ασκηση δικαιώματοςΣελ. 169
2. ΤύποςΣελ. 169
3. Αλλοι τρόποι εγκρίσεωςΣελ. 170
4. Περιορισμός δικαιώματοςΣελ. 170
5. ΠροθεσμίαΣελ. 170
6. Ανεπίδεκτη αιρέσεωςΣελ. 170
7. Εύλογη προθεσμίαΣελ. 171
8. Αποτελέσματα εγκρίσεωςΣελ. 171
9. Αποποίηση εγκρίσεωςΣελ. 172
Δ. Ευθύνη αντιπροσωπευόμενουΣελ. 172
Ε. ΑπόδειξηΣελ. 172
Αρθρο 230 ΑΚΣελ. 173
Αρθρο 231 ΑΚ [Συνέπειες της έλλειψης]Σελ. 175
1. Η ρύθμιση της ΑΚ 231Σελ. 175
2. Προϋποθέσεις ευθύνης του αντιπροσώπουΣελ. 176
3. Η ευθύνη του αντιπροσώπουΣελ. 176
Α. Δικαίωμα επιλογής αντισυμβαλλόμενουΣελ. 176
Β. Εκτέλεση της συμβάσεωςΣελ. 177
Γ. Αποζημίωση πλήρηςΣελ. 178
Δ. Αρνητικό διαφέρονΣελ. 178
Ε. Απαλλαγή αντιπροσώπουΣελ. 178
4. Αλλες σχετικές περιπτώσειςΣελ. 179
5. Η μεταξύ του αντιπροσωπευθέντα και του ψευδοαντιπροσώπου σχέσηΣελ. 180
6. ΔικονομικάΣελ. 180
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 181
Αρθρο 232 ΑΚΣελ. 187
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 187
Αρθρο 233 ΑΚΣελ. 189
1. Προϋποθέσεις ακυρότητας της δικαιοπραξίαςΣελ. 189
2. Μετέωρη κατάσταση της δικαιοπραξίαςΣελ. 190
3. Παθητική αντιπροσώπευσηΣελ. 190
4. Ενέργεια εγκρίσεωςΣελ. 191
5. Συσχετισμός των ΑΚ 226 και 233 παρ. 1Σελ. 191
Αρθρο 234 ΑΚΣελ. 193
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 195
Αρθρο 235 ΑΚ [Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του]Σελ. 197
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 198
1. ΓενικάΣελ. 198
2. Ο απαγορευτικός κανόνας της ΑΚ 235Σελ. 198
3. Εξαιρέσεις στον απαγορευτικό κανόναΣελ. 199
Α. Αν ο αντιπρόσωπος επέτρεψε τη δικαιοπραξίαΣελ. 199
Β. Αν η δικαιοπραξία συνίσταται στην εκπλήρωση υποχρεώσεωςΣελ. 199
Γ. Περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση της ΑΚ 235Σελ. 200
Δ. ΤύποςΣελ. 201
4. Συνέπειες της απαγορεύσεωςΣελ. 202
5. ΑπόδειξηΣελ. 202
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 203
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣελ. 211
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 211
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 211
1. Έννοια συγκαταθέσεωςΣελ. 211
2. Δικαιοπραξίες δεκτικές συγκαταθέσεωςΣελ. 212
3. Εφαρμογή των ΑΚ 236-238-περιπτώσειςΣελ. 212
4. Περιπτώσεις μη εφαρμογής των ΑΚ 236-238Σελ. 213
Αρθρο 236 ΑΚ [Συναίνεση]Σελ. 215
1. Έννοια συναινέσεωςΣελ. 215
2. Όροι της συναινέσεωςΣελ. 216
3. ΤύποςΣελ. 216
4. Ενέργεια συναινέσεωςΣελ. 217
5. Αρνηση συναινέσεωςΣελ. 217
6. Απόσβεση συναινέσεωςΣελ. 218
Αρθρο 237 ΑΚ [Ανάκληση της συναίνεσης]Σελ. 219
1. Έννοια και φύση της ανακλήσεωςΣελ. 219
2. Ενέργεια της ανακλήσεωςΣελ. 219
3. Τύπος της ανακλήσεωςΣελ. 220
4. Πότε αποκλείεται η ανάκλησηΣελ. 220
Αρθρο 238 ΑΚ [Ανάκληση της συναίνεσης]Σελ. 223
1. Έννοια, φύση και λειτουργία της εγκρίσεωςΣελ. 223
2. ΠροϋποθέσειςΣελ. 224
3. ΤύποςΣελ. 225
4. Περιεχόμενο της εγκρίσεωςΣελ. 225
5. Ενέργεια εγκρίσεωςΣελ. 226
Α. Η κατάσταση πριν από την έγκρισηΣελ. 226
Β. Η κατάσταση μετά την έγκρισηΣελ. 226
Γ. Αναδρομική ενέργειαΣελ. 227
Δ. Περιορισμός αναδρομικής ενέργειαςΣελ. 227
6. Αρνηση εγκρίσεωςΣελ. 228
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 229
Αρθρο 239 ΑΚ [Διάθεση από μη δικαιούχο]Σελ. 233
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 233
1. Ρύθμιση διατάξεωςΣελ. 233
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 239 παρ. 1Σελ. 234
3. Η συναίνεση για διάθεσηΣελ. 235
4. Ισχυροποίηση της διαθέσεως με έγκριση, επίκτηση ή κληρονόμησηΣελ. 236
Α. ΓενικάΣελ. 236
Β. Ισχυροποίηση με έγκρισηΣελ. 236
Γ. Ισχυροποίηση με επίκτηση ή κληρονόμησηΣελ. 237
1. ΓενικάΣελ. 237
2. ΕπίκτησηΣελ. 237
3. ΚληρονόμησηΣελ. 237
4. Αναδρομική ενέργειαΣελ. 238
5. Περισσότερες διαθέσειςΣελ. 238
6. Αναλογική εφαρμογήΣελ. 239
7. Μονομερείς πράξεις διαθέσεωςΣελ. 239
8. Εγγραφή υποθήκηςΣελ. 239
9. Αλλες περιπτώσεις εφαρμογής της ΑΚ 239 παρ. 2Σελ. 239
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 241
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 248
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 248
1. Εκουσία αντιπροσώπευσηΣελ. 248
2. Δικαστική πληρεξουσιότηταΣελ. 248
Αρθρο 94 ΚΠολΔ [Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο]Σελ. 251
1. Υποχρέωση παραστάσεως διαδίκου με πληρεξούσιο δικηγόροΣελ. 252
2. Διαδικαστικές πράξειςΣελ. 252
3. Πληρεξούσιος δικηγόροςΣελ. 253
4. Παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόροΣελ. 255
5. Σχέδη δικηγόρου και πελάτηΣελ. 256
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 257
Αρθρο 95 ΚΠολΔ [Δικαιώματα περισσοτέρων πληρεξουσιών]Σελ. 261
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 261
1. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 261
2. Τρόποι ενεργείας των πληρεξουσίωνΣελ. 262
3. ΠροθεσμίεςΣελ. 262
4. Δέσμευση-Αντιφατικές ενέργειεςΣελ. 262
5. Ισχύ όρων του πληρεξουσίου εγγράφου απέναντι στον αντίδικοΣελ. 263
Αρθρο 96 ΚΠολΔ [Τύπος πληρεξουσιότητας]Σελ. 265
1. Φύση της δικαστικής πληρεξουσιότηταςΣελ. 265
2. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεωςΣελ. 266
3. Τύπος της πληρεξουσιότηταςΣελ. 266
4. Διορισμός υποκατάστατου πληρεξουσίουΣελ. 267
5. Απόδειξη πληρεξουσιότηταςΣελ. 268
6. Περιεχόμενο πληρεξουσιότηταςΣελ. 268
7. Εξαιρέσεις από τον κανόνα της παρ. 1Σελ. 268
8. Διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότηταςΣελ. 269
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 271
Αρθρο 97 ΚΠολΔ [Γενική πληρεξουσιότητα. Έκταση. Διάρκεια]Σελ. 275
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 276
1. Είδη δικαστικής πληρεξουσιότηταςΣελ. 276
2. Έκταση της δικαστικής πληρεξουσιότηταςΣελ. 276
Α. Εξουσία δικαστικού πληρεξουσίου σε γενική και μερική πληρεξουσιότηταΣελ. 276
Β. ΠεριπτώσειςΣελ. 277
Γ. Διορισμός υποκαταστάτουΣελ. 278
Δ. Υπογραφή προτάσεων και εκπροσώπηση του διαδίκου στο ακροατήριοΣελ. 279
Ε. Πράξεις που δεν μπορεί να επιχειρήσει ο δικαστικός πληρεξούσιοςΣελ. 279
3. Περιορισμός δικαστικής πληρεξουσιότηταςΣελ. 280
4. Διάρκεια ισχύος της δικαστικής πληρεξουσιότηταςΣελ. 280
5. Ευθύνη δικαστικού πληρεξουσίου Σελ. 280
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 281
Αρθρο 98 ΚΠολΔ [Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα]Σελ. 285
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 286
1. ΓενικάΣελ. 286
2. Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ειδική πληρεξουσιότηταΣελ. 286
Α. Αγωγή κακοδικίαςΣελ. 286
Β. Γαμικές διαφορές-Σχέσεις των τέκνων με τους γονείς τουςΣελ. 287
Γ. ΣυμβιβασμόςΣελ. 287
Δ. ΔιαιτησίαΣελ. 288
Ε. Αναγνώριση δικαιώματος αγωγήςΣελ. 288
ΣΤ. Παραίτηση από δικαίωμα αγωγήςΣελ. 289
Ζ. Παραίτηση από δικαίωμα ασκήσεως ενδίκων μέσωνΣελ. 289
Η. Προσβολή εγγράφου ως πλαστούΣελ. 290
3. Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται ειδική πληρεξουσιότηταΣελ. 290
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 293
Αρθρο 99 ΚΠολΔ [Ανάκληση ομολογιών από το διάδικο]Σελ. 299
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 299
1. Δικαίωμα ανακλήσεωςΣελ. 299
2. Προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος ανακλήσεωςΣελ. 299
3. Ανάκληση άλλων διαδικαστικών πράξεωνΣελ. 300
Αρθρο 100 ΚΠολΔ [Πότε παύει η πληρεξουσιότητα]Σελ. 301
1. Ερμηνεία διατάξεωςΣελ. 301
2. Λόγοι παύσεως της πληρεξουσιότηταςΣελ. 302
Α. Θάνατος πληρεξουσίου-Μεταβολή ικανότητας για δικαστική παράστασηΣελ. 302
Β. Περάτωση δίκης ή πράξεωςΣελ. 302
Γ. Παραίτηση, παύση ή έκπτωση από το λειτούργημα του πληρεξουσίουΣελ. 303
Δ. Ανάκληση πληρεξουσιότηταςΣελ. 303
Ε. Παραίτηση από την πληρεξουσιότηταΣελ. 304
Αρθρο 101 ΚΠολΔ [Συνέχιση πληρεξουσιότητας σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας]Σελ. 305
1. Προϋποθέσεις συνεχίσεως της πληρεξουσιότηταςΣελ. 305
2. Χρόνος που πρέπει να επέλθουν τα γεγονότα του θανάτου ή της μεταβολής της ικανότηταςΣελ. 306
3. Νομικά πρόσωπαΣελ. 307
Αρθρο 102 ΚΠολΔ [Πότε παύει η πληρεξουσιότητα απέναντι στον αντίδικο]Σελ. 309
1. Προϋποθέσεις παύσεως της πληρεξουσιότηταςΣελ. 309
Α. Κοινοποίηση της ανακλήσεως ή παραιτήσεως στον αντίδικοΣελ. 309
Β. Γνώση του αντιδίκου για την ανάκλησηΣελ. 310
Γ. Διορισμός άλλου δικηγόρουΣελ. 310
Δ. Παραίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου από τη θέση τουΣελ. 310
2. Αναδρομική ενέργειαΣελ. 310
3. Κοινοποίηση της ανακλήσεως στον ανακαλούμενο πληρεξούσιο και στο συμβολαιογράφοΣελ. 311
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 313
Αρθρο 103 ΚΠολΔ [Υποχρεώσεις πληρεξουσίου που παραιτήθηκε]Σελ. 315
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 315
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεωςΣελ. 315
2. Ευθύνη παραιτηθέντα πληρεξουσίουΣελ. 316
3. Επίκληση ακυρότηταςΣελ. 316
Αρθρο 104 ΚΠολΔ [Έλεγχος πληρεξουσιότητας]Σελ. 317
1. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 317
Α. ΓενικάΣελ. 317
Β. Προπαρασκευαστικές πράξειςΣελ. 318
Γ. Συζήτηση στο ακροατήριοΣελ. 318
Δ. Ακυρότητα των πράξεωνΣελ. 318
Ε. ΕρημοδικίαΣελ. 319
ΣΤ. ΑπόφασηΣελ. 320
Ζ. Αυτεπάγγελτος έλεγχοςΣελ. 320
2. Έγκριση των πράξεων από το διάδικοΣελ. 321
Α. Δικαίωμα διαδίκουΣελ. 321
Β. Ανδρομική ενέργειαΣελ. 321
Γ. Τρόπος εγκρίσεωςΣελ. 321
Δ. Επιλογή πράξεωνΣελ. 322
Ε. Περίπτωση ψευδοπληρεξουσίουΣελ. 322
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 323
Αρθρο 105 ΚΠολΔ [Συμπλήρωση ελλείψεων]Σελ. 329
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 330
1. Σκοπός της διατάξεωςΣελ. 330
2. Λόγος αναιρέσεωςΣελ. 330
3. Αναβολή συζητήσεωςΣελ. 330
4. Χορήγηση προθεσμίας για συμπλήρωση της ελλείψεως-προσωρινή συμμετοχή στη δίκηΣελ. 330
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣελ. 330
Αρθρο 105 ΚΠολΔ [Συμπλήρωση ελλείψεων]Σελ. 330
ΘΕΩΡΙΑΣελ. 330
4. Χορήγηση προθεσμίας για συμπλήρωση της ελλείψεως-προσωρινή συμμετοχή στη δίκηΣελ. 330
Α. Διακριτική ευχέρεια δικαστηρίουΣελ. 330
Β. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 331
Γ. Τρόπος χορηγήσεωςΣελ. 331
Δ. Προϋπόθεση χορηγήσεωςΣελ. 331
Ε. Παράταση προθεσμίας-ΑνάκλησηΣελ. 332
ΣΤ. Έναρξη προθεσμίας για την προσαγωγή του πληρεξουσίουΣελ. 332
5. Έκδοση οριστικής αποφάσεωςΣελ. 332
6. Έξοδα που προκλήθηκαν από την παράστασηΣελ. 333
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 335
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείτε την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€