Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Σας προτείνουμε
Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 55€ φ.π., 65€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ερμηνεία - Νομολογία - Διαγράμματα ελέγχου ενεργειών


Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου

Έκδοση 2011
Σελ.: 368 + ΧΧΙΙ
ISBN: 978-960-272-916-8
Τιμή: 40€ φ.π., 50€ ν.π.
Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 5
Α. Βασικά στοιχείαΣελ. 5
1. Έννοια και σκοπός της παραγραφήςΣελ. 5
2. Αντικείμενο της παραγραφήςΣελ. 6
i. ΓενικάΣελ. 6
ii. Απαράγραπτες αξιώσειςΣελ. 7
3. Έναρξη της παραγραφήςΣελ. 8
i. Διάρκεια της παραγραφής - ΕπιμήκυνσηΣελ. 8
ii. Γένεση της αξίωσηςΣελ. 9
iii. Αξίωση δικαστικώς επιδιώξιμηΣελ. 9
iv. Έναρξη της παραγραφής επί περιοδικών παροχώνΣελ. 10
4. Αναστολή της παραγραφήςΣελ. 10
i. Αναστολή συμπλήρωσης ή λήξηςΣελ. 10
ii. Απόλυτη αναστολή της παραγραφήςΣελ. 12
iii. Παύση της αναστολήςΣελ. 12
iv. Ανίκανοι - Αξίωση ανήκουσα σε κληρονομίαΣελ. 12
5. Διακοπή της παραγραφήςΣελ. 13
i. Λόγοι διακοπής της παραγραφήςΣελ. 13
α. Αναγνώριση της αξίωσης από τον υπόχρεοΣελ. 13
β. 'Ασκηση αγωγήςΣελ. 13
ii. Παραγραφή λογιζομένη ως μη διακοπείσαΣελ. 15
iii. Συνέπειες της διακοπής της παραγραφήςΣελ. 15
6. Παραγραφή εν επιδικίαΣελ. 15
7. Συμπλήρωση της παραγραφήςΣελ. 16
Β. ΝομολογίαΣελ. 18
1. Έναρξη της παραγραφήςΣελ. 18
2. Αναστολή της παραγραφήςΣελ. 20
i. Λόγω δικαιοστασίου ή ανωτέρας βίαςΣελ. 20
α. ΓενικάΣελ. 20
β. Έννοια της ανωτέρας βίας - ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 21
ii. Λόγω δόλιας αποτροπής του δικαιούχου να ασκήσει την αξίωσηΣελ. 25
3. Διακοπή της παραγραφήςΣελ. 26
i. ΓενικάΣελ. 26
ii. Διακοπή λόγω αναγνώρισης της αξίωσηςΣελ. 27
α. ΓενικάΣελ. 27
β. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 28
iii. Διακοπή λόγω έγερσης αγωγής - διαδικαστικής πράξηςΣελ. 29
α. ΓενικάΣελ. 29
β. Έννοια διαδικαστικής πράξης - Διαδικαστικές πράξεις που διακόπτουν την παραγραφήΣελ. 29
iv. Διακοπή για μέρος της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 35
v. Παραγραφή θεωρούμενη ως μη διακοπείσαΣελ. 37
α. Παραίτηση από την αγωγή - Απόρριψη της αγωγής τελεσιδίκως για λόγους μη ουσιαστικούς (Γενικά)Σελ. 37
β. Επανέγερση της αγωγήςΣελ. 39
αα. ΓενικάΣελ. 39
ββ. Έννοια της επανέγερσηςΣελ. 39
γγ. Χρόνος επανέγερσηςΣελ. 40
4. Συμπλήρωση της παραγραφήςΣελ. 41
i. Παραγραφή εν επιδικίαΣελ. 41
ii. Συνέπειες συμπλήρωσης της παραγραφήςΣελ. 42
5. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 43
i. Περιεχόμενο της ένστασης παραγραφήςΣελ. 43
ii. Προβολή της ένστασης παραγραφήςΣελ. 43
iii. Αντένσταση διακοπής και αναστολής της παραγραφήςΣελ. 44
iv. Αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριοΣελ. 45
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 47
Α. Βασικά στοιχείαΣελ. 47
1. Οι προθεσμίες στο αστικό δίκαιοΣελ. 47
i. ΓενικάΣελ. 47
ii. Έναρξη προθεσμιώνΣελ. 48
iii. Λήξη προθεσμιώνΣελ. 49
2. Οι προθεσμίες στην πολιτική δικονομίαΣελ. 50
i. Διάκριση προθεσμιώνΣελ. 50
ii. Έναρξη προθεσμιώνΣελ. 50
iii. Λήξη προθεσμιώνΣελ. 51
iv. Εξαιρετέες ημέρεςΣελ. 51
v. Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιώνΣελ. 52
vi. Διακοπή και αναστολήΣελ. 52
vii. Παράταση προθεσμίαςΣελ. 54
viii. Σύντμηση προθεσμίαςΣελ. 54
Β. ΝομολογίαΣελ. 55
1. ΓενικάΣελ. 55
2. Έναρξη και λήξη των προθεσμιώνΣελ. 56
3. Διακοπή και αναστολή των προθεσμιώνΣελ. 57
4. Εξαιρετέες ημέρεςΣελ. 60
5. Παρέλευση προθεσμίαςΣελ. 64
6. Αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 64
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 70
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 73
Α. Γενικά (937 ΑΚ)Σελ. 73
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 73
1. ΕισαγωγήΣελ. 73
2. Η πενταετής παραγραφήΣελ. 75
i. Έναρξη της παραγραφήςΣελ. 75
α. Γενικά (ζημία μέλλουσα, ζημία εξακολουθητική, περιπτωσιολογία)Σελ. 75
β. Γνώση της ζημίαςΣελ. 79
γ. Γνώση του υπόχρεου σε αποζημίωσηΣελ. 81
ii. Ηθική βλάβηΣελ. 82
iii. ΔικονομικάΣελ. 82
α. Η ένσταση παραγραφήςΣελ. 82
β. Εκκρεμοδικία για μέρος της αξίωσηςΣελ. 84
iv. Τελεσίδικη δικαστική απόφασηΣελ. 85
3. Η εικοσαετής παραγραφήΣελ. 86
4. Ποινικώς κολάσιμη πράξηΣελ. 87
Β. Ευθύνη για ό,τι περιήλθε (938 ΑΚ)Σελ. 91
Γ. ΠρόστησηΣελ. 94
Δ. Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου (925 ΑΚ)Σελ. 94
Ε. Θανάτωση προσώπου (928 ΑΚ)Σελ. 96
ΣΤ. Βλάβη σώματος ή υγείας (929 ΑΚ)Σελ. 96
Ζ. Στέρηση διατροφής στο μέλλον (929 ΑΚ)Σελ. 98
Η. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 99
1. Κατάληψη ακινήτουΣελ. 99
2. Καταστροφή πράγματοςΣελ. 99
3. ΕπιταγήΣελ. 100
4. ΝαυτικόΣελ. 101
5. Πνευματική ιδιοκτησίαΣελ. 102
6. Αναγκαστική εκτέλεσηΣελ. 103
7. Εργατικές διαφορέςΣελ. 103
i. Παράλειψη προαγωγής μισθωτούΣελ. 103
ii. Εργατικό ατύχημαΣελ. 104
iii. Καθυστερούμενες αποδοχές και απολαβέςΣελ. 105
iv. Ένταξη μισθωτού σε ορισμένη κατηγορίαΣελ. 106
8. Πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του ΔημοσίουΣελ. 106
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ  
I. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 115
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 115
A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (Προστασία της ιδιοκτησίας, τρόποι καταβολής της αποζημίωσης)Σελ. 116
B. Ισχύς του Κώδικα Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτωνΣελ. 118
Γ. Η εικοσαετής παραγραφή του δικαιώματος για δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσηςΣελ. 119
Δ. Δεκαετής παραγραφήΣελ. 124
1. Της αξιώσεως για είσπραξη της αποζημίωσηςΣελ. 124
2. Της αξίωσης για είσπραξη της τυχόν διαφοράς μεταξύ οριστικής και προσωρινής αποζημίωσηςΣελ. 124
3. Διακοπή της παραγραφήςΣελ. 124
4. Συντέλεση της απαλλοτρίωσηςΣελ. 124
Ε. Πενταετής ή εξάμηνη παραγραφή του δικαιώματος του καθού για προσδιορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσηςΣελ. 125
ΣΤ. Αποζημίωση με βάση το άρθρο 105 ΕισΝΑΚΣελ. 126
Ζ. Διάφορα θέματαΣελ. 127
II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 128
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 128
Α. Συντέλεση της απαλλοτρίωσηςΣελ. 137
Β. Προσωρινός και οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσηςΣελ. 137
Γ. Ανάκληση και άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσηςΣελ. 140
Δ. Αναγνώριση δικαιούχωνΣελ. 143
Ε. Απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν μετά την 1.2.1971Σελ. 143
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 145
 
ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 147
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 149
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 149
ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ - ΑΜΥΝΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 150
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 153
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 153
Α. Παραγραφή της απαίτησης του ζημιωθέντος από αδικοπραξίαΣελ. 154
Β. Παραγραφή της απαίτησης του ζημιωθέντος από διακινδύνευση (N ΓΠΝ/1911)Σελ. 159
Γ. Παραγραφή της απαίτησης του τρίτου ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή (Ν 489/1976, άρθρο 10 παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 Ν 3557/2007)Σελ. 160
1. ΓενικάΣελ. 160
2. Σωρευτική αναδοχή χρέουςΣελ. 164
3. Συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της αξίωσης του τρίτου κατά του ασφαλιστή - Η άσκηση πλαγιαστικής αγωγήςΣελ. 166
4. Παραγραφή της απαίτησης κατά του Επικουρικού ΚεφαλαίουΣελ. 170
Δ. Παραγραφή της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστήΣελ. 176
Ε. Προβολή ενστάσεωνΣελ. 180
ΣΤ. Γραφείο Διεθνούς ΑσφάλισηςΣελ. 180
Ζ. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 184
 
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 185
Αυτοτελής παραγραφή της αξίωσης από αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέουςΣελ. 185
ΔΑΝΕΙΟ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 189
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 189
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 191
Α. Επιμήκυνση της παραγραφήςΣελ. 191
Β. Παραγραφή εν επιδικίαΣελ. 192
Γ. Αναστολή παραγραφήςΣελ. 193
Δ. Διακοπή παραγραφήςΣελ. 196
Ε. Παραγραφή της αξίωσηςΣελ. 198
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 199
ΔΟΥΛΕΙΕΣ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 200
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 200
 
ΔΩΡΕΑ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 203
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 203
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 204
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 204
Α. Ετήσια προθεσμία ανάκλησης της δωρεάςΣελ. 204
Β. Πενταετής προθεσμία ανάκλησης της δωρεάςΣελ. 206
ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 207
ΕΝΕΧΥΡΟ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 209
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 209
ΕΝΤΟΛΗ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 210
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 212
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 212
Α. Πενταετής παραγραφήΣελ. 213
1. Υπερωριακή απασχόλησηΣελ. 213
2. Καταβολή μισθών - δώρωνΣελ. 213
3. Εργατικό ατύχημαΣελ. 213
4. Μη προαγωγή υπαλλήλουΣελ. 214
5. 'Ακυρη απόλυσηΣελ. 215
 
Β. Εικοσαετής παραγραφήΣελ. 216
1. Αδικαιολόγητος πλουτισμός λόγω παροχής παράνομης εργασίαςΣελ. 216
2. Έκδοση πιστοποιητικού εργασίαςΣελ. 217
Γ. Καταγγελία του άρθρου 669 ΑΚΣελ. 217
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 217
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 217
Α. Εργατικό ατύχημαΣελ. 217
Β. Προειδοποίηση πριν την καταγγελίαΣελ. 218
Γ. Προθεσμίες για άσκηση αξιώσεων απορρεουσών εκ της καταγγελίας της εργασιακής σχέσηςΣελ. 219
1. ΓενικάΣελ. 219
2. Προθεσμία για άσκηση αξιώσεων εκ της άκυρης καταγγελίαςΣελ. 219
3. Πεδίο ισχύοςΣελ. 220
4. Έναρξη προθεσμίας και λήξηΣελ. 221
5. Διακοπή, επιδικίαΣελ. 222
Δ. Προθεσμία για άσκηση αξίωσης αποζημίωσης λόγω καταγγελίαςΣελ. 223
1. ΓενικάΣελ. 223
2. Έναρξη προθεσμίαςΣελ. 224
3. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 225
4. Διακοπή - ΑναστολήΣελ. 226
ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 230
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 231
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 231
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 233
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 233
 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 235
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 235
Α. Ακύρωση διαθήκηςΣελ. 236
1. Πεδίο ισχύος της διάταξης του άρθρου 1788 ΑΚΣελ. 236
2. Παραγραφή και όχι αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 237
3. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 237
Β. Περί κλήρου αγωγήΣελ. 238
1. Έναρξη παραγραφήςΣελ. 238
2. Ειδική αξίωση από το 1873 ΑΚΣελ. 239
3. Απόδοση ωφελημάτων (1874 ΑΚ)Σελ. 239
4. Διακοπή και αναστολή παραγραφήςΣελ. 239
5. Τακτική χρησικτησία - συμπλήρωση παραγραφήςΣελ. 240
Γ. Μέμψη άστοργης δωρεάςΣελ. 241
Δ. Αμοιβή εκκαθαριστήΣελ. 241
Ε. Εκτελεστής διαθήκηςΣελ. 241
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 242
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 242
Α. Αποποίηση της κληρονομιάςΣελ. 243
1. ΓενικάΣελ. 243
2. Έναρξη προθεσμίαςΣελ. 243
3. Παράταση της προθεσμίαςΣελ. 245
4. Πάροδος της προθεσμίας αποποίησηςΣελ. 245
Β. Απογραφή της κληρονομιάςΣελ. 246
Γ. Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομιάς - Παράταση προθεσμίαςΣελ. 246
Δ. ΔιάφοραΣελ. 247
1. Διαθήκη υπέρ δημοσίουΣελ. 247
2. Νόμιμο τεκμήριο για διαθήκηΣελ. 247
3. Εκτελεστής διαθήκηςΣελ. 247
4. ΈφεσηΣελ. 247
 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 249
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 252
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 252
Η παραγραφή των αξιώσεων που απορρέουν από την προσβολή του δικαιώματος της κυριότηταςΣελ. 252
1. Η διεκδικητική αγωγήΣελ. 252
2. Αρνητική αγωγήΣελ. 256
3. Οι αξιώσεις από τα άρθρα 1096-1100 ΑΚΣελ. 256
4. Περιορισμοί της κυριότητας - Γειτονικό δίκαιοΣελ. 258
5. ΣυγκυριότηταΣελ. 259
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 261
Προθεσμία κτήσης κυριότηταςΣελ. 261
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 262
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 263
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 263
Α. Παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη σε περίπτωση ελαττωμάτων και ελλείψεων του έργουΣελ. 264
Β. Παραγραφή της αξιώσεως του εργολάβου περί αμοιβής τουΣελ. 265
Γ. Εικοσαετής παραγραφήΣελ. 266
Δ. ΑπαράγραπτοΣελ. 267
Ε. Εύλογη προθεσμία διορθώσεως ελλείψεων του έργουΣελ. 267
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ  
I. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 269
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 269
Α. Αξιώσεις εκμισθωτήΣελ. 270
1. Αξίωση καταβολής μισθωμάτων από το μισθωτήΣελ. 270
2. Αξίωση αποζημίωσης λόγω φθορών και μεταβολών στο μίσθιοΣελ. 271
3. Αξίωση απόδοσης του μισθίουΣελ. 277
4. Αξίωση αποζημίωσης λόγω παρακράτησης του μισθίουΣελ. 277
Β. Αξιώσεις μισθωτήΣελ. 277
1. Λόγω δαπανών στο μίσθιοΣελ. 277
2. Περί απόδοσης της εγγύησηςΣελ. 278
3. Λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίουΣελ. 279
4. Λόγω μη ιδιοκατοίκησης τελικώς του μισθίουΣελ. 279
II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 280
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 280
Α. Καταγγελία του άρθρου 597 ΑΚΣελ. 280
Β. Αγρομίσθωση - Προθεσμία καταγγελίαςΣελ. 282
Γ. ΔιάφοραΣελ. 283
ΝΟΜΗ  
I. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 285
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 285
Α. Γενικά η προστασία της νομήςΣελ. 286
Β. Αγωγή αποβολής και διατάραξηςΣελ. 287
1. Χρόνος παραγραφής και αιτιολόγησή τουΣελ. 287
2. Έναρξη της παραγραφήςΣελ. 288
i. ΓενικάΣελ. 288
ii. Έναρξη παραγραφής επί περισσότερων διαταρακτικών πράξεωνΣελ. 289
iii. Έναρξη παραγραφής επί καθολικής ή ειδικής διαδοχήςΣελ. 290
iv. Έναρξη παραγραφής σε περίπτωση κοινωνίας δικαιώματοςΣελ. 291
v. Η περίπτωση της προσβολής από νόμιμη αιτίαΣελ. 291
vi. Η σημασία της γνώσης του νομέα περί της αποβολής ή διατάραξης για την έναρξη του χρόνου της ενιαύσιας παραγραφήςΣελ. 292
3. Διακοπή, αναστολή και συμπλήρωση εν επιδικία της παραγραφήςΣελ. 293
4. Περιεχόμενο της ένστασης παραγραφήςΣελ. 294
Γ. Παραγραφή της αγωγής αποζημίωσης με βάση τις περί αδικοπραξιών διατάξειςΣελ. 295
Δ. Παραγραφή της αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 295
Ε. Αναγνωριστική αγωγήΣελ. 297
ΣΤ. Ασφαλιστικά μέτρα νομήςΣελ. 297
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 300
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 300
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 301
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 301
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 302
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 302
ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 304
Α. Διεθνής οδική μεταφοράΣελ. 304
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 304
Β. Εθνική οδική μεταφοράΣελ. 305
Α. Διεθνής οδική μεταφοράΣελ. 305
1. Ενιαύσια παραγραφήΣελ. 305
2. Τριετής παραγραφήΣελ. 307
3. Διακοπή και αναστολή της παραγραφήςΣελ. 308
4. Ένσταση παραγραφήςΣελ. 309
5. Πενταετής παραγραφήΣελ. 310
6. Αξίωση αναγωγής του μεταφορέα κατά του ασφαλιστήΣελ. 311
7. Συμφωνία παρέκτασηςΣελ. 312
 
 
Β. Εθνική οδική μεταφοράΣελ. 313
1. Παραγραφή αξιώσεων λόγω απώλειας ή αβαρίας των μεταφερομένων πραγμάτωνΣελ. 313
2. Λόγω καθυστέρησης στην παράδοσηΣελ. 313
3. Έναρξη παραγραφήςΣελ. 314
4. Αντισυμβατική εκτέλεση παρεπόμενων συμφωνιών, αδικοπραξία, δόλια συμπεριφορά, καταβολή κομίστρουΣελ. 314
5. Διακοπή - Αναστολή παραγραφής και παραγραφή εν επιδικίαΣελ. 317
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
I. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 321
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 321
Α. ΜνηστείαΣελ. 322
Β. 'Ακυρος και ακυρώσιμος γάμοςΣελ. 322
Γ. Σχέσεις των συζύγων από το γάμοΣελ. 322
Δ. ΣυγγένειαΣελ. 325
Ε. Διατροφή από το νόμοΣελ. 325
ΣΤ. Σχέσεις γονέων και τέκνωνΣελ. 326
Ζ. Επιτροπεία ανηλίκουΣελ. 326
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 327
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 327
Α. Προσβολή της πατρότηταςΣελ. 328
Β. Αναγνώριση της πατρότηταςΣελ. 329
Γ. Γαμικές διαφορέςΣελ. 330
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 331
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 331
 
 
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 332
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 332
Α. Η προθεσμία για την άσκηση ακυρωτικής αγωγής κατά διαγραφής μέλουςΣελ. 337
Β. Προσβολή αποφάσεων Γ.Σ. ή Εφορευτικής ΕπιτροπήςΣελ. 339
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 341
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 341
Α. Δικαιώματα συνιδιοκτητώνΣελ. 341
Β. Εικοσαετής παραγραφήΣελ. 342
Γ. Πενταετής παραγραφήΣελ. 342
ΠΛΑΝΗ - ΑΠΑΤΗ - ΑΠΕΙΛΗ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 344
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 345
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 345
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 346
Η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόνταΣελ. 346
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 347
Συλλογικά μέσα προστασίαςΣελ. 347
ΠΩΛΗΣΗ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 349
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 349
Α. Αξιώσεις λόγω ελαττωμάτωνΣελ. 349
Β. Εικοσαετής παραγραφή κατά τις γενικές διατάξειςΣελ. 352
Γ. Πενταετής παραγραφήΣελ. 354
Δ. Συμπλήρωση παραγραφήςΣελ. 355
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 358
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 359
ΤΟΚΟΙ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 360
ΥΠΟΘΗΚΗ  
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 363
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 363
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣελ. 364
ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 366
Χρονοδιάγραμμα ελέγχου ενεργειώνΣελ. 366
Α. Αξίωση για απόδοση του πράγματοςΣελ. 367
Β. Αξίωση για αποζημίωση για μεταβολές ή φθορέςΣελ. 367
Γ. Αξίωση για δαπάνες επί του πράγματοςΣελ. 368

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείτε την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€