Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Σας προτείνουμε
Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 55€ φ.π., 65€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ 2003

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΈκδοση 2003
ISSN: 1108-2739
Τιμή: 61€ φ.π., 95€ ν.π.
Ευρετήρια

Αδικαιολόγητος πλουτισμός 
Ακυρότητα σύμβασης εργασίας, ΑΠ Ολ 23/2003, σελ. 369. 
Αδικοπραξία 
Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης που βεβαιώθηκε τελεσίδικα, ΑΠ Ολ 24/2003, σελ. 369. 
Δικαίωμα αποζημίωσης - ΓΟΚ - Γειτονικό δίκαιο, ΑΠ 900/2003, σελ. 369, Θ. Στίγκας, σελ. 382. 
Προσβολή εγγράφου ως πλαστού - Αοριστία αγωγής, ΑΠ 1190/2003, σελ. 369. 
Δόλια αδικοπραξία - Χρηστά ήθη - Εμπορική αντιπροσωπεία, ΑΠ 1258/2003, σελ. 463. 
Παραγραφή αδικοπραξίας που αποτελεί και πλημμέλημα, ΑΠ Ολ 21/2003, Μ. Γεωργιάδου, σελ. 470. 
ΑΕΙ 
Η έννοια του δημοσίου λειτουργού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μερικές πτυχές του προβλήματος Κ. Σιμιτσής, σελ. 388. 
Πανεπιστημιακοί και άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος, ΠΠρΑθ 2203/2000, Γ. Κωνσταντίνου, σελ. 474. 
Αερολιμένες  
Κοινοτικές αερομεταφορές - Τέλη αερολιμένα, ΔΕΚ C-92/2001 απόφ. 6.2.2003, σελ. 313. 
Αεροδρόμια - Βιομετρικοί έλεγχοι επιβατών, απόφ. Αρχής 52/2003, σελ. 509. 
Αθέμιτος ανταγωνισμός  
Ελευθερία της έκφρασης, ΕΔΔΑ απόφ. 17.1.2002, Hertel κατά Ελβετίας, σελ. 54. 
Αθλητισμός  
Δικαίωμα συγκέντρωσης στοιχημάτων, ΔΕΚ C-243/2001 απόφ. 6.11.2003, σελ. 507. 
Αίτηση ακυρώσεως 
Έννομο συμφέρον - Συνέχιση δίκης, ΣτΕ 806/2003, σελ. 466. 
Ακίνητα 
Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου σε ιδιώτες, Επισημάνσεις, σελ. 100. 
Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Εισαγγελέα για διαφορές διακατοχής ακινήτου, Σ. Λεκέας, σελ. 206. 
Έννομο συμφέρον συγκυρίου - Οικοδόμηση επικοίνου ακινήτου, ΣτΕ 3857/2002, σελ. 279. 
Λήξη επιδικίας ακινήτου - Έναρξη φορολογικής υποχρέωσης, ΓνωμΝΣΚ 75/2003, σελ. 280. 
ΓΟΚ, ανοικοδόμηση ακινήτου και προστασία των ιδιοκτητών γειτονικών ακινήτων, ΑΠ 900/2003, σελ. 369, Θ. Στίγκας, σελ. 382. 
Μεταβίβαση ακινήτου με πλειστηριασμό - Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, ΓνωμΝΣΚ 131/2003, σελ. 375. 
Φορολογία ακινήτων off-shore εταιριών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 424. 
Αίτηση θεραπείας 
Αιτήσεις θεραπείας για έργα που εκτελούνται από ΟΤΑ - Αρμοδιότητα οργάνων, ΓνωμΝΣΚ Ολ 91/2003, σελ. 280. 
Ακρόαση  
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Προηγούμενη ακρόαση, ΣτΕ 94/2003, σελ. 466 
Αλλοδαπές επιχειρήσεις 
Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων αλλοδαπής, Συνήγορος αγοράς, σελ. 69. 
Κέρδη αλλοδαπών επιχειρήσεων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 69. 
Καταστατική και πραγματική έδρα - Ικανότητα δικαίου - Πτωχευτική ικανότητα - Εν τοις πράγμασι ΟΕ, ΑΠ Ολ 2/2003, σελ. 110. 
Φορολόγηση κερδών αλλοδαπής ΑΕ εισηγμένης σε χρηματιστήριο κράτους μέλους της ΕΕ και εδρεύουσας σε αυτό, ΣτΕ 708/2002, σελ. 195. 
Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα - Φορολογία εισοδήματος, Α. Ηλιάδη, Ε. Γκίκα, σελ. 328. 
Ενέργειες και δικαιολογητικά για την είσοδο, εργασία και παραμονή στην Ελλάδα αλλοδαπού στελέχους εταιρίας, Ε. Λιούλιας, σελ. 384. 
Ναυτιλιακές - Αδειες εγκατάστασης - Παρεμπίπτων έλεγχος, ΓνωμΝΣΚ 282/2003, σελ. 468. 
Δικαιολογητικά εξαίρεσης εξωχώριων εταιριών από το φόρο, Συνήγορος αγοράς, σελ. 512.  
Αλλοδαποί 
Χορήγηση αντιγράφων φακέλων σε πληρεξουσίους αλλοδαπών κρατουμένων, Συνήγορος του Πολίτη 12390/2003, σελ. 235. 
Πρόσβαση δικηγόρων σε χώρους κράτησης παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών, Συνήγορος του Πολίτη 11895/2002, σελ. 235. 
Αδειες παραμονής και εργασίας, Επισημάνσεις, σελ. 260. 
Νομική εκπροσώπηση αλλοδαπών, Επισημάνσεις, σελ. 260. 
Αδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ΓνωμΝΣΚ 152/2003, σελ. 280. 
Ιατροί αλλοδαποί - Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ΓνωμΝΣΚ 32/2003, σελ. 281. 
Ενέργειες και δικαιολογητικά για την είσοδο, εργασία και παραμονή στην Ελλάδα αλλοδαπού στελέχους εταιρίας, Ε. Λιούλιας, σελ. 384. 
Χορήγηση άδειας διαμονής σε στερούμενους διαβατηρίου από αντικειμενική αδυναμία, Γνωμ ΝΣΚ 235/2003, σελ. 469. 
Επιδίκαση αποζημίωσης σε αλλοδαπό που στερείται άδειας εργασίας, ΕφΠατρ 489/2003, Μ. Τερζόγλου, σελ. 472. 
Ενέργειες και δικαιολογητικά για την είσοδο, παραμονή και τυχόν εργασία στην Ελλάδα μελών της οικογένειας αλλοδαπού, Ε. Λιούλιας, σελ. 478. 
Αμίαντος 
Περιορισμός της κυκλοφορίας αμίαντου, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
Αμοιβαία κεφάλαια 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου του Ν 2992/2002, Χ. Βιολάρης, Θ. Πατσέλλης, σελ. 248. 
Αναίρεση 
Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, Μ. Τερζόγλου, σελ. 186. 
Πρόσθετη παρέμβαση κατ΄ αναίρεση - Έννομο συμφέρον - ΓΣΕΕ - Έλλειψη καθ΄ ύλην αρμοδιότητας, ΑΠ Ολ 5/2003, σελ. 190. 
Έλεγχος από τα τδδ πράξεως φορολογικής Αρχής - Αναιρετικός έλεγχος, ΣτΕ 1915/2002, σελ. 195. 
Καθ΄ ύλην αρμοδιότητα - Αναιρετικός έλεγχος, ΑΠ 467/2003, σελ. 275. 
Ορισμένο αγωγής οφειλόμενων μισθωμάτων και αποζημίωσης χρήσεως - Αναιρετικός έλεγχος, ΑΠ 494/2003, σελ. 275. 
Ανακοπή 
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Ανασταλτικό αποτέλεσμα, ΑΠ 1568/2002, σελ. 15. 
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Επισημάνσεις, σελ. 3. 
Εκπρόθεσμη - Κατάσχεση επί παραγεγραμμένων χρεών ΚΒΣ, ΓνωμΝΣΚ 297/2003, σελ. 468. 
Ανατοκισμός 
Τα τραπεζικά δάνεια και το πρόβλημα του ανατοκισμού, Ε. Γιαννοπούλου, σελ. 198. 
Ζητήματα ανατοκισμού στις τραπεζικές συμβάσεις, Λ. Καρανικόλα, σελ.282. 
Ανεξάρτητες Αρχές (βλ. λ. Διοικητικές Αρχές) 
Ανήλικος 
Μεταβίβαση σε ανήλικο εταιρικών μεριδίων με δωρεά, ΓνωμΝΣΚ 572/2001, σελ. 21. 
Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου σε ίδρυμα χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των γονέων του, ΕΔΔΑ απόφ. 17.12.2002, σελ. 230. 
Ανήλικοι κρατούμενοι, Επισημάνσεις, σελ. 262. 
Ο Ν 3189/2003 για την αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των ανηλίκων, Μ. Τερζόγλου, σελ. 362. 
Εγκύκλιος ΕισΑΠ σχετικά με την είσοδο και παραμονή ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης, Επισημάνσεις, σελ. 452. 
Ανθρωποκτονία 
Δυστυχήματα και ενδεχόμενος δόλος: magna culpa dolus est; Κ. Βαθιώτης, σελ. 208. 
Ανταγωνισμός 
Προστασία από αυθαίρετες παρεμβάσεις δημόσιας αρχής στην ιδιωτική δραστηριότητα νομικού προσώπου, ΔΕΚ C- 94/2000, απόφ. 22.10.2002, σελ.56. 
Εμπορία πετρελαιοειδών, ΕπΑνταγ 242/ΙΙΙ/2003, σελ. 422. 
Αντέφεση 
Πολιτική αγωγή - Ιδιωτικές απαιτήσεις, ΑΠ Συμβ 1127/2002, σελ. 22. 
Ανώνυμη εταιρία 
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα, Λ. Καρανικόλα, σελ. 269. 
Ίδρυση μη αμιγώς κοινοτικής ΑΕ - Προηγούμενες πράξεις - Ζητήματα δικαιοδοσίας, ΣτΕ 650/2003, σελ. 373. 
Σύσταση ΑΕ από μετατροπή ατομικής επιχείρησης - Μετοχικό κεφάλαιο - Ανταποδοτικά τέλη, ΓνωμΝΣΚ 154/2003, σελ. 375. 
Μετοχή - Μεταβίβαση - Τύπος, ΑΠ 1261/2003, σελ. 463. 
ΑΕ - Αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη χρηματιστηριακής τιμής τους, ΓνωμΝΣΚ 322/2003, σελ. 468. 
Αλλοδαπή ναυτιλιακή - Αδεια εγκατάστασης - Παρεμπίπτων έλεγχος Διοίκησης, ΓνωμΝΣΚ 282/2003, σελ. 468. 
Αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ της ΑΕ για χρέη της έναντι Δημοσίου και ΙΚΑ, Ε. Χασάπη, σελ. 485. 
Η οργάνωση της επιχείρησης των κεφαλαιουχικών εταιριών, Παρουσίαση 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Α. Καραγκουνίδης, σελ. 482. 
Απαλλοτρίωση 
Αμοιβές δικηγόρων στις απαλλοτριώσεις, Επισημάνσεις, σελ. 179, Επισημάνσεις, σελ. 259. 
Δίκαιη αποζημίωση, ΕΔΔΑ απόφ. 16.1.2003, σελ. 311. 
Κοινόχρηστοι χώροι - Αρμοδιότητες ΟΤΑ, ΣτΕ 3/2002, σελ. 372. 
Απάτη 
Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ΑΠ Συμβ 1171/2002, σελ. 22. 
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα - Απάτη, ΑΠ Συμβ 351/2003, σελ. 276. 
Πνευματική ιδιοκτησία - Απάτη - Συρροή αληθής, ΑΠ 1054/2003, σελ. 464. 
Απέλαση 
Αναστολή εκτέλεσης απόφασης, ΑΠ 1180/2002, σελ. 22. 
Σύνδεση ΕΟΚ - Τουρκίας - Απέλαση Τούρκου εργαζόμενου, ΔΕΚ C-188/2000 απόφ. 19.11.2002, σελ. 149. 
Απέλαση πολιτών της ΕΕ, Προτάσεις ΓενΕισ ΔΕΚ C-428/2001 και 493/2001 απόφ. 11.9.2003, σελ. 418. 
Απόδειξη 
Πραγματογνωμοσύνη, ΑΠ 1469/2002, σελ. 15. 
Εργατικές διαφορές - Αμοιβές - Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, ΑΠ Ολ 21/2003, σελ. 368. 
Αποδοχές (βλ. λ. Εργασία) 
Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος  
Κακουργηματική - Καταχραστές Δημοσίου, ΑΠ 1071/2003, σελ. 464. 
Αποζημίωση 
Επιδίκαση αποζημίωσης σε αλλοδαπό που στερείται άδειας εργασίας, ΕφΠατρ 489/2003, Μ. Τερζόγλου, σελ. 472. 
Απόρρητο 
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 68. 
Παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου, ΑΠ 121/2003, σελ. 192. 
Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου - Νόθευση εγγράφου από υπάλληλο, ΑΠ 39/2003, σελ. 276. 
Απορρόφηση επιχειρήσεων  
Με τον Ν 2166/1993, Φορολογικά νέα, σελ. 70. 
Απορρόφηση ΑΕ από ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν 2166/1993, Τζ. Παπαντωνοπούλου, σελ. 202. 
Απόφαση  
Συμμόρφωση Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις, Επισημάνσεις, σελ. 452. 
Ισχύς και συνέπειες αποφάσεων ΑΕΔ, ΑΕΔ 13/2003, σελ. 461. 
Αρμοδιότητα 
Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝΑΚ - Αρμοδιότητα τδδ - Μηνιαίο επίδομα ετοιμότητας, ΑΕΔ 7/2003, σελ. 189. 
Πρόσθετη παρέμβαση κατ΄ αναίρεση - Έννομο συμφέρον - ΓΣΕΕ - Έλλειψη καθ΄ ύλην αρμοδιότητας, ΑΠ Ολ 5/2003, σελ. 190. 
Συντάξεις - Αρμοδιότητα ΕλΣυν, ΑΕΔ 6/2003, σελ.189. 
Δεδουλευμένες συνταξιοδοτικές παροχές - Αγωγή - Αρμοδιότητα Κλιμακίου και Τμήματος ΕλΣυν - Παραγραφή, ΕλΣυν 776/2002, σελ. 193. 
Καθ΄ ύλην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείων και Μονομελών Πρωτοδικείων, Επισημάνσεις, σελ. 259. 
Καθ΄ ύλην αρμοδιότητα - Αναιρετικός έλεγχος, ΑΠ 467/2003, σελ. 275. 
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων, ΣτΕ 2082/2002, σελ. 278. 
Αρμοδιότητα ΕλΣυν για συνταξιοδοτικές πράξεις που δεν εκδίδονται από το ΓΛΚ, ΕλΣυν 454/2003, σελ. 371. 
Αρμοδιότητα ΕλΣυν - Κανονισμός σύνταξης υπαλλήλου, ΕλΣυν 1668/2003, σελ. 465. 
Αρμοδιότητα δημόσιας Αρχής - Αρθρο 6 ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ απόφ. 4.9.2003, O΄ Reilly και άλλοι κατά Ιρλανδίας, σελ. 504. 
Αρχαιότητες 
Η απουσία της ελληνικής πολιτείας στα αμερικανικά δικαστήρια, Δ. Ιωαννίδης, σελ. 142. 
Αρχή αναλογικότητας 
Απώλεια σύνταξης καταδικασθέντος δημοσίου υπαλλήλου, ΕλΣυν 1359/2002, σελ. 465. 
Αρχή προστατευόμενη εμπιστοσύνης 
Νομοθετική λύση χωρίς αποζημίωση ενοχικών συμβάσεων, Β. Καράκωστας, σελ. 318. 
Αρχιτέκτονες 
Κοινοτικοί αρχιτέκτονες - Εγγραφή στο ΤΕΕ, ΣτΕ 1405/2003, σελ. 373. 
Ασθενής 
Παραβίαση δικαιώματος ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς επί μεταμόσχευσης μυελού των οστών, Συνήγορος του Πολίτη 11330/2000, σελ. 236. 
Αστική ευθύνη Δημοσίου (βλ. λ. Δημόσιο) 
Ασφάλιση (βλ. και λ. Αυτοκίνητα) 
Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης - Αστική ευθύνη από αυτοκίνητα, ΑΠ 501/2002, σελ. 110. 
Ομαδική ασφάλιση, ΑΠ 59/2003, σελ. 111. 
Ασφαλιστικός σύμβουλος - Εκπροσωπευτική εξουσία, ΑΠ 99/2003, σελ. 111. 
Σύμβαση αντασφάλισης - Πιστωτική επιστολή - Αναγνώριση χρέους, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 138. 
Ασφαλιστικές συμβάσεις - Τιμολογιακή ελευθερία, ΔΕΚ C-59/2001, απόφ. 25.2.2003, σελ. 419. 
Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης - Δόλος ή βαριά αμέλεια ασφαλισμένου, ΑΠ 846/2003, σελ. 462. 
Θαλάσσια - Φορτίο - Κατάσχεση - Ερμηνεία όρου συμβολαίου, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 496. 
Αυθαίρετα  
Αυθαίρετες κατασκευές - Πράξη ανέγκλητη, ΑΠ 1016/2003, σελ. 464. 
Αυτοκίνητα 
Επικουρικό Κεφάλαιο - Επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, ΑΠ 1283/2002, σελ. 14. 
Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Συνυπαιτιότητα - Αιτιώδης συνάφεια, ΑΠ 464/2003, σελ. 275. 
Επικουρικό Κεφάλαιο - Αποζημίωση - Συνυπολογισμός της καταβαλλόμενης λόγω θανάτου συντάξεως, ΑΠ 500/2003, σελ. 275. 
Τέλος ταξινόμησης καινούργιων αυτοκινήτων, ΔΕΚ C-383/2001 απόφ. 17.6.2003, σελ. 313. 
Μείωση τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
Διαδικτυακή υπηρεσία e-οχήματα, Συνήγορος αγοράς, σελ. 424. 
Εγγυήσεις αυτοκινήτων, απόφ. ΕπΑνταγ 8/ΙΙΙ/2003, σελ. 510. 
Βουλευτές 
Βουλευτική ασυλία - Δυσφημιστικές εκφράσεις εντός του κοινοβουλίου από βουλευτή εναντίον ιδιώτη, ΕΔΔΑ απόφ. 17.12.2002, σελ. 230. 
Δίκαιη δίκη - Βουλευτική ασυλία - Συκοφαντική δυσφήμηση, ΕΔΔΑ απόφ. 30.1.2003, σελ. 310. 
Παρεμπόδιση βουλευτή να ολοκληρώσει ομιλία του στη Βουλή, ΕΔΔΑ απόφ. 2.9.2003, Alinak κατά Τουρκίας, σελ. 505. 
Βρεφοκομεία 
Αρχεία βρεφοκομείων, απόφ. Αρχής 11/2003, σελ. 421. 
Γάμος 
Πνευματική λύση, ΓνωμΕισΠρΠειρ 20.9.2003, σελ. 3. 
Γενετική 
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Επισημάνσεις, σελ. 3. 
Η ανωνυμία του τρίτου δότη γεννητικού υλικού, Μ. Χριστοδούλου, σελ. 240. 
Γεωργία 
Κοινή γεωργική πολιτική - Αρμοδιότητα καταλογισμού, ΕλΣυν Ολ 33/2003, σελ. 19. 
Γονική παροχή  
Καταδολίευση δανειστών, ΑΠ 933/2003, σελ. 464. 
Check List 
Ενέργειες που αφορούν στην ίδρυση ΟΕ, Τζ. Παπαντωνοπούλου, σελ. 29. 
Ενέργειες που αφορούν στην ίδρυση ΕΕ, Τζ. Παπαντωνοπούλου, σελ. 122. 
Απορρόφηση ΑΕ από ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν 2166/1993, Τζ. Παπαντωνοπούλου, σελ. 202. 
Ενέργειες και δικαιολογητικά για την είσοδο, εργασία και παραμονή στην Ελλάδα αλλοδαπού στελέχους εταιρίας, Ε. Λιούλιας, σελ. 384. 
Ενέργειες και δικαιολογητικά για την είσοδο, παραμονή και τυχόν εργασία στην Ελλάδα μελών της οικογένειας αλλοδαπού, Ε. Λιούλιας, σελ. 478. 
Δάνειο 
Δάνεια factoring, Συνήγορος αγοράς, σελ. 243. 
Εισφορά 0,6% του Ν 128/1975, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Δεδικασμένο 
Αντικειμενικά όρια, ΑΠ Ολ 1/2003, σελ. 110. 
Χρονικά όρια - Μεταβολή νομικού καθεστώτος - Ταυτότητα νομικής αιτίας, ΑΠ Ολ 3/2003, σελ. 274. 
Το δεδικασμένο για τις αξιώσεις των εργαζομένων, Δ. Γιακουμή, σελ. 284. 
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σταθερής τηλεφωνίας, Γνωμ. Αρχής 78/2002, σελ. 62. 
Δεδομένα συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, Γνωμ. Αρχής 79/2002, απόφ. Αρχής 8/2003, σελ. 315. 
Παρακολούθηση ξενοδοχειακών χώρων, απόφ. Αρχής 84/2002, σελ. 315.Αρχείο ΤΕΙΡΕΣΙΑ, απόφ. Αρχής 86/2002, σελ. 315. 
Μηχανογραφικά αρχεία Υπουργείων, απόφ. Αρχής 92/2002, σελ. 315. 
Προσωπικά ημερολόγια, απόφ. Αρχής 94/2002, σελ. 315. 
Φωτογραφίες προσώπων σε επιστημονικά συγγράμματα, απόφ. Αρχής 95/2002, σελ. 315. 
Εκθέσεις ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, απόφ. Αρχής 99/2002, σελ. 315. 
Δελτία πελατών ξενοδοχείων, απόφ. Αρχής 100/2002, σελ. 315. 
Βιομετρικοί αναλυτές χώρων της ΑΜΕΛ, απόφ. Αρχής 9/2003, σελ. 316. 
Αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ - Διαταγή πληρωμής, AΠ Συμβ 793/2003, σελ. 370. 
Αρχεία βρεφοκομείων, απόφ. Αρχής 11/2003, σελ. 421. 
Πληροφοριακά συστήματα Ολυμπιακών Αγώνων, απόφ. Αρχής 13/2003, σελ. 421. 
Δελτία υγείας μαθητών, απόφ. Αρχής 17/2003, σελ. 421. 
Δικαιολογητικά έκδοσης μειωμένων εισιτηρίων πλοίων, απόφ. Αρχής 24/2003, σελ. 422. 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Προηγούμενη ακρόαση, ΣτΕ 94/2003, σελ. 466. 
Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο - Οδηγία 95/46/ΕΚ, ΔΕΚ C-101/2001 απόφ. 6.11.2003, σελ. 507. 
Αναγραφή ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες, Οδηγία Αρχής 2/2003, σελ. 509. 
Αεροδρόμια - Βιομετρικοί έλεγχοι επιβατών, απόφ. Αρχής 52/2003, σελ. 509. 
Δηλώσεις Intrastat 
Συνήγορος αγοράς, σελ. 69. 
Δήμευση 
Αναστολή ποινής - Παρεπόμενες ποινές - Δήμευση μεταφορικού μέσου, ΑΠ Ολ 1/2003, σελ. 192. 
Δήμευση πλοίου - Απώλεια ελλ. εθνικότητας, ΓνωμΝΣΚ 143/2003, σελ.196. 
Δημόσια έργα 
Έννοια διοικητικής συμβάσεως και δημοσίου έργου, ΣτΕ 3423/2001, σελ. 16. 
Φοροαπαλλαγές στις συμβάσεις δημοσίων έργων, ΓνωμΝΣΚ 627/2002, σελ. 20. 
Συμβάσεις δημοσίων έργων - Μεταβολή της σύνθεσης κοινοπραξίας, ΔΕΚ C-7/2001 απόφ. 23.1.2003, σελ. 56. 
Η αναπομπή υποθέσεων στη Διοίκηση κατόπιν αποδοχής προσφυγών, Γ. Σταμούλης, σελ. 210. 
Σύνθετος ο προσδιορισμός φορολογητέων κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2003, Κ. Τζιαμπαζίδης, σελ. 244. 
Δημόσια θεάματα  
Διανομή κινηματογραφικών ταινιών, απόφ. ΕπΑνταγ 239-40/ΙΙΙ/2003, σελ. 509. 
Δημόσια κτήματα  
Αυθαίρετη χρήση δημόσιου κτήματος - Ιδιωτική διαφορά, ΣτΕ 91/2003, σελ. 466. 
Δημόσιο 
Νομιμοποίηση του Δημοσίου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου, ΑΠ 1590/2002, σελ. 15. 
Αστική ευθύνη Δημοσίου, ΣτΕ 1686/2002, σελ. 17. 
Παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου, ΓνωμΝΣΚ 656/2002, σελ. 20. 
Αστική ευθύνη Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από παραβάσεις του Ν 2472/1997 περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κ. Κοκκινάκης, σελ. 60.  
Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου σε ιδιώτες, Επισημάνσεις, σελ. 100. 
Συμβάσεις έργου με το Δημόσιο - Διάκριση από τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ΓνωμΝΣΚ 720/2002, σελ. 117. 
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εις βάρος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 128. 
Αγωγή αποζημίωσης άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 128. 
Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝΑΚ - Αρμοδιότητα τδδ - Μηνιαίο επίδομα ετοιμότητας, ΑΕΔ 7/2003, σελ. 189. 
Παραγραφή - Δίκες Δημοσίου, ΑΠ Ολ 11/2003, σελ. 191. 
Ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο, Φορολογικά νέα, σελ. 429. 
Συμμόρφωση Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις, Επισημάνσεις, σελ. 452. 
Καταχραστές Δημοσίου - Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ΑΠ 1071/2003, σελ. 564. 
Αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ της ΑΕ για χρέη της έναντι Δημοσίου και ΙΚΑ, Ε. Χασάπη, σελ. 485. 
ΙΚΑ - Προσωποκράτηση για χρέη, ΣτΕ Ολ 2858-9/2003, σελ. 466. 
Δημόσιο χρήμα 
Έννοια δημοσίου χρήματος: Κριτήριο η θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος, Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 126. 
Διαγωνισμός 
Υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, ΓνωμΝΣΚ 623/2002, σελ. 21. 
Υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής, ΓνωμΝΣΚ 7/2003 ατομ, σελ.116. 
Διαγωνισμοί δημοσίων έργων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 325. 
Διάδικοι 
Διάδικοι ενώπιον του ΕλΣυν, ΕλΣυν Ολ 1528/2002, σελ. 113. 
Δικονομική ισότητα, ΣτΕ Ολ 2807/2002, σελ. 115. 
Διαδίκτυο 
Επισκόπηση νομολογίας, Μ. Τσικουρή, σελ. 212. 
Η πειρατεία στο διαδίκτυο και η αντιμετώπισή της στις ΗΠΑ, Δ. Ιωαννίδης, σελ. 412. 
Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο - Οδηγία 95/46/ΕΚ, ΔΕΚ C-101/2001 απόφ. 6.11.2003, σελ. 507. 
Χριστούγεννα στο Ίντερνετ, Μ. Αγγέλου, σελ. 525. 
Διαιτησία 
Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης - Δημόσια τάξη, ΑΠ 1260/2002, σελ. 14. 
Διαμονή 
Ιθαγένεια της ΕΕ - Δικαίωμα διαμονής, ΔΕΚ Ολ C-413/1999 απόφ. 17.9.2002, σελ. 57. 
Αστυνομικά μέτρα περιορίζοντα σε ένα τμήμα του εθνικού εδάφους το δικαίωμα διαμονής υπηκόου άλλου κράτους μέλους, ΔΕΚ Ολ C-100/2001 απόφ. 26.11.2002, σελ. 149. 
Διαταγή πληρωμής  
Παραγραφή απαίτησης εν επιδικία - Ανακοπή - Αναστολή χρόνου παραγραφής, ΑΠ 200/2003, σελ. 191. 
Λόγοι αποσβέσεως της απαίτησης επιγενόμενοι της διαταγής πληρωμής, ΑΠ 201/2003, σελ. 191. 
Αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ - Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ΑΠ Συμβ 793/2003, σελ. 370. 
Διαφήμιση 
Καλλυντικά προϊόντα - Παραπλανητική διαφήμιση, ΔΕΚ C-99/2001 απόφ. 24.10.2002, σελ. 57. 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
Συνήγορος αγοράς, σελ. 324. 
Δικαιοδοσία 
Διαφορές ΚΕΔΕ - Δικαιοδοσία διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων, ΑΕΔ 5/2003, σελ. 189. 
Ένσταση δικαιοδοσίας - Εκκρεμείς διαδικασίες σε άλλο δικαστήριο - Αίτηση ακύρωσης, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 308. 
Αναγκαστική εκτέλεση συνταξιοδοτικών αποφάσεων - Δικαιοδοσία ΕλΣυν, ΕλΣυν 1250/2002, σελ. 371. 
Ίδρυση μη αμιγώς κοινοτικής ΑΕ - Προηγούμενες πράξεις - Ζητήματα δικαιοδοσίας, ΣτΕ 650/2003, σελ. 373. 
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου - Διοικητικά δικαστήρια, ΣτΕ 3014/2002, σελ. 467. 
Δικαιόχρηση 
Επισκόπηση νομολογίας, σελ. 397. 
Σύμβαση δικαιόχρησης - Αθέτηση όρων της σύμβασης - Υποχρέωση καλής πίστης, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 414. 
Δικαστήρια 
Απονομή δικαιοσύνης, Επισημάνσεις, σελ. 3. 
Πρόσβαση σε δικαστήριο και αμεροληψία αυτού, ΕΔΔΑ απόφ. 12.12.2002, σελ.231. 
Συνταγματικότητα “Μισθοδικείου”, Επισημάνσεις, σελ. 452. 
Ισχύς και συνέπειες αποφάσεων ΑΕΔ, ΑΕΔ 13/2003, σελ. 461. 
Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ και το μέλλον της ατομικής προσφυγής, Π. Βογιατζής, σελ. 502. 
Αμεροληψία και ανεξαρτησία Δικαστηρίου, ΕΔΔΑ απόφ. 26.8.2003, Filippini κατά Αγ. Μαρίνου, σελ. 504. 
Δίκη 
Η τηλεοπτική παρουσίαση της δίκης της 17 Νοέμβρη, Ι. Καράκωστας, σελ. 59. 
Αίτηση ακυρώσεως - Έννομο συμφέρον - Συνέχιση δίκης, ΣτΕ 806/2003, σελ. 466. 
Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, Μ. Τερζόγλου, σελ. 186. 
Δικηγόροι (βλ. και λ. Ταμείο Νομικών) 
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων, Επισημάνσεις, σελ. 3. 
Δικηγορικό απόρρητο, Επισημάνσεις, σελ. 3. 
Απόσπαση δικηγόρων, ΓνωμΝΣΚ 646/2002, σελ. 20. 
Δικηγόροι - Πολιτική αγωγή - Έλλειψη ακρόασης, ΑΠ 1199/2002, σελ. 22. 
Υπόδειγμα αγωγής για καταβολή συμφωνημένης δικηγορικής αμοιβής και εξόδων, Β. Παπαδογάμβρου, Β. Τσούμας, σελ. 30.  
Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των Ευρωπαίων Δικηγόρων, Ν. Κανελλόπουλος, σελ. 36. 
Πίνακας δικαιωμάτων, εξουσιών και υποχρεώσεων του δικηγόρου, Αφιέρωμα, σελ. 39. 
Επαγγελματική αστική ευθύνη - Αμέλεια δικηγόρου, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 48. 
Αστική ευθύνη συμβούλων έναντι επενδυτών για συμμετοχή σε λογιστική απάτη: Υπόθεση Enron, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 49. 
Τελευταίες εξελίξεις στο γερμανικό δικηγορικό δίκαιο, M. Kilian, Κ. Κεραμέως, σελ. 50. 
Εκπροσώπηση από συνήγορο - Πληρεξουσιότητα - Fax, ΑΠ 1611/2002, σελ. 112. 
Δικηγόροι υπάλληλοι γραφείων Υπουργών κ.λπ., ΓνωμΝΣΚ 53/2003, σελ.116. 
Το internet στην υπηρεσία της προβολής των δικηγόρων, Μ. Βουτσαρά, σελ. 140. 
Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου, ΕΔΔΑ απόφ. 10.10.2002 Czekalla κατά Πορτογαλίας, σελ. 147. 
Αμοιβές δικηγόρων στις απαλλοτριώσεις, Επισημάνσεις, σελ. 179, 259. 
Τάσεις στη διεθνή αγορά νομικών υπηρεσιών, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 222. 
Η μάχη για την παροχή φορολογικών συμβουλών μεταξύ δικηγόρων και λογιστών, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 223. 
Το 2ο συνέδριο Ευρωπαίων Νομικών στην Αθήνα, Κ. Κεραμέως, σελ. 224. 
Πρόσβαση δικηγόρων σε χώρους κράτησης παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών, Συνήγορος του Πολίτη, 11895/2002, σελ. 235. 
Πέντε (και όχι τέσσερεις) Μικροί Νέγροι - Σκέψεις και προτάσεις για το ελάχιστο όριο εταίρων στις δικηγορικές εταιρίες του ΔΣΑ, Δ. Μαρκάτος, σελ. 238. 
Αύξηση συντάξεων κλάδων επικουρικής ασφάλισης δικηγόρων, Επισημάνσεις, σελ. 259. 
Αύξηση εφάπαξ βοηθήματος δικηγόρων, Επισημάνσεις, σελ. 260. 
Εφάπαξ επικουρικές παροχές, Επισημάνσεις, σελ. 260. 
Αντιποίηση άσκησης δικηγορίας, ΑΠ 474/2003, σελ. 276. 
Νομιμοποίηση δικηγόρου σε δίκη ενώπιον του ΣτΕ, ΣτΕ 3000/2002, σελ. 279. 
Η τέχνη της διαπραγμάτευσης κατά τους Αμερικανούς δικηγόρους - Συνεργασία νομικών τμημάτων εταιριών με μικρομεσαίες δικηγορικές εταιρίες - Αμισθες δικηγορικές υπηρεσίες, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 304. 
Αμοιβές δικηγόρων, Επισημάνσεις, σελ. 355. 
Υπεξαίρεση - Δικηγόροι - Δικαίωμα επίσχεσης αμοιβής, ΑΠ Συμβ 711/2003, σελ. 370. 
Κώδικας περί Δικηγόρων - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - Ελευθερία γνώμης και ψήφου, ΣτΕ 1851/2003, σελ. 373. 
Υψηλό ποσοστό απολύσεων στις αγγλικές δικηγορικές εταιρίες, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 406. 
Συστήματα νομικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, M. Henssler, Κ. Κεραμέως, σελ. 408. 
Συμβούλιο Επικρατείας - Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου, ΕΔΔΑ απόφ. 6.3.2003, σελ. 416. 
Αύξηση συντάξεων Ταμείου Νομικών, Επισημάνσεις, σελ. 451. 
Πρόσληψη δικηγόρου στην ΑΤΕ, ΣτΕ 3770/2002, σελ. 467. 
Πανεπιστημιακοί & άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος, ΠΠρΑθ 2203/2000, Γ. Κωνσταντίνου, σελ. 474. 
Γαλλικές δικηγορικές εταιρίες - Εισοδήματα έτους 2002, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 500. 
Επέκταση δικηγορικού απορρήτου σε έμμισθους δικηγόρους, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 500. 
Περιορισμοί στην αγοραπωλησία μετοχών από το προσωπικό δικηγορικών εταιριών, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 501. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των καρτέλ δικηγορικών εταιριών, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 501. 
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Δικηγόρων στη Βαρκελώνη, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 501. 
Ελευθερία εγκατάστασης - Μητρώα ασκουμένων δικηγόρων, ΔΕΚ C-313/2001 απόφ. 13.11.2003, σελ. 506. 
Δικηγορική Εταιρία “Καλλιμόπουλος - Λουκόπουλος - Χιωτέλλης”, Συνέντευξη, σελ. 490. 
Διοικητικές Αρχές 
Οι κατά το Σύνταγμα ανεξάρτητες αρχές και η δικονομική τους θέση, Β. Καράκωστας, σελ. 150. 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Προηγούμενη ακρόαση, ΣτΕ 94/2003, σελ. 466. 
Διοικητικές διαφορές 
Ζητήματα εφαρμογής άρθρου 6 ΕΣΔΑ, απόφ. 18.3.2003, σελ. 416. 
Εφαρμογή άρθρου 6 ΕΣΔΑ σε διοικητική διαφορά, ΕΔΔΑ απόφ. 4.9.2003, O΄ Reilly και άλλοι κατά Ιρλανδίας, σελ. 504. 
Διοικητικές συμβάσεις 
Έννοια διοικητικής συμβάσεως και δημοσίου έργου, ΣτΕ 3423/2001, σελ. 16. 
Διοικητική διαδικασία  
Προηγούμενη ακρόαση - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΣτΕ 94/2003, σελ. 466. 
Διοικητική πράξη 
Ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης, ΣτΕ Ολ 602/2003, σελ. 278. 
Ελευθερία του Τύπου - Νοσηλευτικά ιδρύματα - Προφορικές διοικητικές πράξεις, ΣτΕ 3850/2002, σελ. 372. 
Διορισμός 
Δικαστική ακύρωση διορισμού - Επανάληψη διαδικασίας - Συμμετοχή υποψηφίων -ΕΣΥ, ΓνωμΝΣΚ 268/2003, σελ. 374. 
Δόλος 
Δυστυχήματα και ενδεχόμενος δόλος: magna culpa dolus est; Κ. Βαθιώτης, σελ. 208. 
Εβραϊκό λόμπι 
Το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ, Δ. Ιωαννίδης, σελ. 228. 
Έγγραφα 
Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου - Αιτιολογία δικαστικής απόφασης, ΑΠ 1244/2002, σελ. 14. 
Προσβολή εγγράφου ως πλαστού - Αοριστία αγωγής, ΑΠ 1190/2003, σελ. 369. 
Έρευνα σε επαγγελματική κατοικία και κατάσχεση εγγράφων, ΕΔΔΑ απόφ. 15.7.2003, Ernst και άλλοι κατά Βελγίου, σελ. 505. 
Εγγύηση 
Ένσταση διζήσεως - Παραίτηση - Καταλογισμός χρεών, ΑΠ 61/2003, σελ. 111. 
ΚΕΔΕ - Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος εγγυητή, ΑΕΔ 14/2003, σελ. 461. 
Εγγυήσεις αυτοκινήτων, απόφ. ΕπΑνταγ 8/ΙΙΙ/2003, σελ. 510. 
Έγκλημα  
Αποδοχή προϊόντων κακουργηματική - Καταχραστές Δημοσίου, ΑΠ 1071/2003, σελ. 464. 
Έγκληση  
Αυθαίρετες κατασκευές - Πράξη ανέγκλητη, ΑΠ 1016/2003, σελ. 464. 
Εθνικότητα 
Δήμευση πλοίου - Απώλεια ελλ. εθνικότητας, ΓνωμΝΣΚ 143/2003, σελ.196. 
Ειδική εκκαθάριση 
Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης - Αποκλεισμός ενδίκων μέσων - Αναδρομικός νόμος, ΑΠ Ολ 8/2003, σελ. 191. 
Εισαγγελέας 
Αρμοδιότητες Εισαγγελέα Ακροάσεων, Κ. Δικαιάκου, σελ. 156. 
Ο Ανεξάρτητος Εισαγγελέας στις ΗΠΑ για αδικήματα ανωτάτων κυβερνητικών στελεχών, Δ. Ιωαννίδης, σελ. 306. 
Έφεση Εισαγγελέα - Τηλεγραφική δήλωση, ΑΠ 1074/2003, σελ. 464. 
Εκπαίδευση  
Η έννοια του δημοσίου λειτουργού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μερικές πτυχές του προβλήματος, Κ. Σιμιτσής, σελ. 388. 
Πανεπιστημιακοί και άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος, ΠΠρΑθ 2203/2000, Γ. Κωνσταντίνου, σελ. 674. 
Εκκρεμείς δίκες 
Κατάργηση εκκρεμών δικών με διάδικο πρόσωπο ασκούν δημόσια εξουσία, ΣτΕ 1689/2002, σελ. 114. 
Αξίωση τόκων με νεώτερο νόμο σε εκκρεμείς δίκες, ΑΠ Ολ 20/2003, σελ. 368. 
Κατάργηση εκκρεμών δικών - Αντίθεση προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ- Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 127. 
Εκκρεμοδικία 
Ποινική δίωξη δεύτερη, ΑΠ 821/2003, σελ. 370. 
Εκλογές 
Νομοθετικές εκλογικές ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών και η εριζόμενη συνταγματικότητά τους, Β. Καράκωστας, σελ. 23.  
Εκτέλεση 
Αποζημίωση από αμετάκλητη ακύρωση διαταγής πληρωμής που εκτελέστηκε, ΑΠ 1410/2002, σελ. 14. 
ΚΕΔΕ - Γενικό προνόμιο του Δημοσίου και επί πτωχεύσεως οφειλέτη του, ΣτΕ 2456/2001, σελ. 16. 
Δικαστική αναστολή εκτέλεσης απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης, ΕλΣυν Ολ 3/2003, σελ. 18. 
Εργολαβικές διαφορές - Αναστολή εκτέλεσης, ΓνωμΝΣΚ 704/2002, σελ. 117. 
Υποχρέωση άμεσης συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς τις αμετάκλητες αποφάσεις των Δικαστηρίων, Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 128. 
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εις βάρος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 128. 
Διαφορές ΚΕΔΕ - Δικαιοδοσία διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων, ΑΕΔ 5/2003, σελ. 189. 
Προσωρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις - Συμμόρφωση Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, ΕλΣυν Ολ Πρακτικά 6ης ΓενΣυν/12.3.2003, σελ. 193. 
Τελεσίδικες αποφάσεις - Εκτελεστοί τίτλοι - Συμμόρφωση Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ΕλΣυν Ολ Πρακτικά 7ης ΓενΣυν/19.3.2003, σελ.193. 
Αναγκαστική εκτέλεση συνταξιοδοτικών αποφάσεων - Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΕλΣυν 1250/2002, σελ. 371. 
ΚΕΔΕ - Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος εγγυητή, ΑΕΔ 14/2003, σελ. 461. 
Ελευθερία ασκήσεως εμπορίου 
ΣτΕ 1686/2002, σελ. 17. 
Ελευθερία εγκατάστασης  
Εμπορικοί αντιπρόσωποι - Εγγραφή σε ειδικό μητρώο, ΔΕΚ C-485/2001 απόφ. 6.3.2003, σελ. 419. 
Ασκούμενοι δικηγόροι, ΔΕΚ C-313/2001 απόφ. 13.11.2003, σελ. 506. 
Ελευθερία έκφρασης 
Αθέμιτος ανταγωνισμός, ΕΔΔΑ απόφ. 17.1.2002, Hertel κατά Ελβετίας, σελ. 54. 
Η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία της ιδιοκτησίας, Π. Βογιατζής, σελ. 200. 
Κατηγορίες εναντίον δικαστικού λειτουργού, ΕΔΔΑ απόφ. 11.3.2003, σελ. 417. 
Τεκμήριο αθωότητας - Ελευθερία έκφρασης, ΕΔΔΑ απόφ. 4.3.2003, σελ. 416. 
Κατάσχεση εγγράφων - Έρευνα σε επαγγελματική κατοικία δημοσιογράφων, ΕΔΔΑ απόφ. 15.7.2003, Ernst και άλλοι κατά Βελγίου, σελ. 505. 
Παρεμπόδιση βουλευτή να ολοκληρώσει ομιλία στη Βουλή, ΕΔΔΑ απόφ. 2.9.2003, Alinak κατά Τουρκίας, σελ. 505. 
Ελευθερία ενδοκοινοτικού εμπορίου 
Μέτρα ισοδυνάμου προς ποσοτικούς περιορισμούς αποτελέσματος, ΣτΕ 3852/2002, σελ. 279. 
Ελευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων  
Ευθύνη κράτους μέλους για ζημίες ιδιωτών, ΔΕΚ C-224/2001 απόφ. 30.9.2003, σελ. 506. 
Ελευθερία οικονομικής δραστηριότητας 
ΣτΕ 1686/2002, σελ. 17. 
Ελεύθερη οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων 
ΣτΕ 1686/2002, σελ. 17. 
Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων 
Αποκλεισμός αυτοκινητόδρομου, ΔΕΚ C-112/2000 απόφ. 12.6.2003, σελ. 312. 
Βίαιες ενέργειες αγροτών - Αστική ευθύνη κράτους μέλους, ΔΕΚ C-265/1995 απόφ. 9.12.1997, σελ. 312. 
Εμπορική αντιπροσωπεία 
Δόλια αδικοπραξία - Χρηστά ήθη, ΑΠ 1258/2003, σελ. 463. 
Εμπορική ιδιότητα 
Μεταβίβαση σε ανήλικο εταιρικών μεριδίων με δωρεά, ΓνωμΝΣΚ 572/2001, σελ. 21. 
Ένδικα μέσα 
Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων, ΕΔΔΑ απόφ. 31.1.2002, Epozdemir κατά Τουρκίας, σελ. 54. 
Έννομο συμφέρον 
ΑΕΔ 1/2003, ΑΕΔ 2/2003, σελ. 108. 
Αναδρομική αναπροσαρμογή σύνταξης - Τριετία - Έννομο συμφέρον, ΕλΣυν 1001/2002, σελ. 113. 
Πρόσθετη παρέμβαση κατ΄ αναίρεση - Έννομο συμφέρον - ΓΣΕΕ, ΑΠ Ολ 5/2003, σελ. 190. 
Έννομο συμφέρον συγκυρίου - Οικοδόμηση επικοίνου ακινήτου, ΣτΕ 3857/2002, σελ. 279. 
Αίτηση ακυρώσεως - Έννομο συμφέρον - Συνέχιση δίκης, ΣτΕ 806/2003, σελ. 466. 
Ένοπλες Δυνάμεις 
Διαγραφή δυσμενών εγγραφών από τον ατομικό φάκελο αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ΣτΕ 2289/2002, σελ. 115. 
Αγωγή άρθρου 105 ΕισΝΑΚ - Αρμοδιότητα τδδ - Μηνιαίο επίδομα ετοιμότητας, ΑΕΔ 7/2003, σελ. 189. 
Ένορκες βεβαιώσεις  
Δικαστικά τεκμήρια, ΑΠ 206/2003, σελ. 191. 
@! Keimeno_01:Προϋποθέσεις παραδεκτού, ΑΠ Ολ 27/2003, σελ. 369.Εντολή 
Σύμβαση εντολής για αγορά ακινήτου - Υπεξαίρεση, ΑΠ 1636/2002, σελ. 112. 
Εξαγορά επιχειρήσεων 
Φορολογία εξαγοράς ΑΕ από άλλη ΑΕ, Συνήγορος αγοράς, σελ. 69. 
Εξαγορά ΑΕ από άλλη ΑΕ, Συνήγορος αγοράς, σελ. 158. 
Φορολογικά νέα, σελ. 161. 
Επαγγελματική ελευθερία 
Όριο ηλικίας εξόδου από το επάγγελμα του εκτελωνιστή, ΣτΕ 2488/2000, σελ. 16. 
Επενδύσεις 
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών - Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, ΔΕΚ C-356/2000 απόφ. 21.11.2002, σελ. 149. 
ΕΛΔΕ - Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Επιβολή προστίμου, ΣτΕ 2247/2002, σελ. 372. 
Διαδικασία επιβολής προστίμου σε ΕΛΔΕ, ΣτΕ 2248/2002, σελ. 372. 
Επίδοση 
Επίδοση αγωγής για χρηματική απαίτηση - Παραίτηση από το δικόγραφο, ΑΠ 1587/2002, σελ. 15. 
Αποδεικτικό επίδοσης, ΑΠ 74/2003, σελ. 192. 
Επιδόσεις στις ΗΠΑ, Επισημάνσεις, σελ. 355. 
Επιταγή 
Επιταγή ακάλυπτη - Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ΑΠ 1511/2002, σελ. 112. 
Διακίνηση τραπεζικών επιταγών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 243. 
Επιτροπή Ανταγωνισμού 
Δίκη επί προσφυγής κατά πράξεως της Επ. Ανταγωνισμού, ΣτΕ 327/2002, σελ. 194. 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
Συνήγορος αγοράς, σελ. 159. 
Πιστοποίηση στελεχών Κεφαλαιαγοράς, Συνήγορος αγοράς, σελ. 243. 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Κυρώσεις σε εταιρία, ΣτΕ 3548/2002, σελ. 467. 
Εργασία 
Επίδομα ανεργίας, Συνήγορος αγοράς, σελ. 68. 
Προσωρινή απασχόληση εργαζομένων, Επισημάνσεις, σελ. 99. 
Εργατικό ατύχημα - Ψυχική οδύνη, ΑΠ 60/2003, σελ.111. 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Επισκόπηση νομολογίας Αρείου Πάγου, Ι. Ληξουριώτης, σελ. 132. 
Κατάρτιση και εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, ΔΕΚ C-79/2001 απόφ. 17.10.2002, σελ. 149. 
Πρόωρη απόλυση εργαζόμενων γυναικών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 159. 
Νέος νόμος για την κοινωνική απασχόληση, Επισημάνσεις, σελ. 180. 
Εργατικό ατύχημα - Αποζημίωση - Διάρκεια χρόνου και έναρξη προθεσμίας παραγραφής - ΟΣΕ, ΑΠ Ολ 4/2003, σελ. 190. 
Πρόσθετη παρέμβαση κατ΄ αναίρεση - Έννομο συμφέρον - ΓΣΕΕ, ΑΠ Ολ 5/2003, σελ. 190. 
Ισότητα αμοιβής - Ειδικό επίδομα σε αποσπασμένους υπαλλήλους, ΑΠ Ολ 13/2003, σελ. 274, 368. 
Το δεδικασμένο για τις αξιώσεις των εργαζομένων, Δ. Γιακουμή, σελ. 284. 
Εργατικές διαφορές - Αμοιβές - Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, ΑΠ Ολ 21/2003, σελ. 368. 
Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Ακυρότητα σύμβασης εργασίας, ΑΠ Ολ 23/2003, σελ. 369. 
Υπόδειγμα αγωγής για απαιτήσεις από σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, Π. Βαφειάδου, σελ. 386. 
Επιδίκαση αποζημίωσης σε αλλοδαπό που στερείται άδειας εργασίας, ΕφΠατρ 489/2003, Μ. Τερζόγλου, σελ. 472. 
Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας εγκύου, σελ. 481. 
Ελευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων - Ευθύνη κράτους μέλους για ζημίες ιδιωτών, ΔΕΚ C-224/2001 απόφ. 30.9.2003, σελ. 506. 
Ενέργειες και δικαιολογητικά για την είσοδο, παραμονή και τυχόν εργασία στην Ελλάδα μελών της οικογένειας αλλοδαπού, Ε. Λιούλιας, σελ. 478. 
Εργολάβοι 
Εργολαβικές διαφορές - Αναστολή εκτέλεσης, ΓνωμΝΣΚ 704/2002, σελ. 117. 
Εταιρίες 
Μετοχικό κεφάλαιο ΑΧΕ και ΕΠΕΥ, Συνήγορος αγοράς, σελ. 68. 
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και μεταφοράς κεφαλαίων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 324. 
Τήρηση βιβλίων από τεχνικές εταιρίες, Συνήγορος αγοράς, σελ. 324. 
ΕΛΔΕ - Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Επιβολή προστίμου, ΣτΕ 2247/2002, σελ. 372. 
Διαδικασία επιβολής προστίμου σε ΕΛΔΕ, ΣτΕ 2248/2002, σελ. 372. 
Διατυπώσεις δημοσιότητας εταιριών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 424. 
Κοινή φορολόγηση τόκων και δικαιωμάτων εταιριών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
Οφειλές εταιριών προς το Δημόσιο - Καταβολή στις ΔΟΥ, Φορολογικά νέα, σελ. 247. 
ΑΕ - Αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη χρηματιστηριακής τιμής τους, ΓνωμΝΣΚ 322/2003, σελ. 468. 
Αλλοδαπές ναυτιλιακές - Αδεια εγκατάστασης, ΓνωμΝΣΚ 282/2003. 
Αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ της ΑΕ για χρέη της έναντι Δημοσίου και ΙΚΑ, Ε. Χασάπη, σελ. 485. 
Αεροπορική - Δεσπόζουσα θέση - Ταξιδιωτικοί πράκτορες, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 496.  
Δικηγορικές γαλλικές - Εισοδήματα έτους 2002, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 500. 
Περιορισμοί στην αγοραπωλησία μετοχών από το προσωπικό δικηγορικών εταιριών, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 501. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των καρτέλ δικηγορικών εταιριών, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 501. 
Η οργάνωση της επιχείρησης των κεφαλαιουχικών εταιριών, Παρουσίαση 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Α. Καραγκουνίδης, σελ. 482. 
Ετερόρρυθμη εταιρία 
Ενέργειες που αφορούν στην ίδρυση ΕΕ, Τζ. Παπαντωνοπούλου, σελ. 122. 
Η οργάνωση της επιχείρησης των κεφαλαιουχικών εταιριών, Παρουσίαση 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Α. Καραγκουνίδης, σελ. 482. 
Ευρεσιτεχνία 
@! Keimeno_01:Ευρωπαικό προνόμιο ευρεσιτεχνίας - Έλλειψη καινοτομίας, Αλλοδαπή νομολογία, σελ. 414.Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ και το μέλλον της ατομικής προσφυγής, Π. Βογιατζής, σελ. 502. 
Έφεση 
Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, Μ. Τερζόγλου, σελ. 186. 
Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης - Ποινές κύριες/παρεπόμενες, ΑΠ 2403/2002, σελ. 192. 
Έφεση Εισαγγελέα - Τηλεγραφική δήλωση, ΑΠ 1074/2003, σελ. 464. 
Εφεύρεση 
Εφευρέσεις που εφαρμόζονται σε υπολογιστή, Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, σελ. 218. 
Εφημερίδες 
Ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, Συνήγορος αγοράς, σελ. 158. 
Χαρακτηρισμός εφημερίδων ως οικονομικών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 243. 
Ηλεκτρονική υπογραφή 
Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Συνήγορος αγοράς, σελ. 68. 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
Εφευρέσεις που εφαρμόζονται σε υπολογιστή, Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, σελ. 218. 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Συνήγορος αγοράς, σελ. 68. 
Ηλεκτρονικό χρήμα 
Συνήγορος αγοράς, σελ. 242. 
Θανατική ποινή 
Θανατική ποινή - Εξευτελιστική μεταχείριση, ΕΔΔΑ απόφ. 29.4.2003, σελ. 417. 
Θρησκεία  
Τα δελτία ταυτότητας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, Π. Βογιατζής, σελ. 26. 
Ιατρική πραγματογνωμοσύνη 
Εκθέσεις ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, απόφ. Αρχής 99/2002, σελ. 315. 
Ιατροί 
Απαγόρευση διαφήμισης ιατρικού επαγγέλματος, ΕΔΔΑ απόφ. 17.10.2002, σελ. 147. 
Χρόνος εφημερίας νοσοκομειακών γιατρών, Προτάσεις ΓενΕισ 8.4.2003 C-151/2002, σελ. 233. 
Ιατροί αλλοδαποί - Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ΓνωμΝΣΚ 32/2003, σελ. 281. 
Αστική ιατρική ευθύνη, Λ. Δικαιάκου, σελ. 292. 
Ιδιοκτησία 
Η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία της ιδιοκτησίας, Π. Βογιατζής, σελ. 200. 
@! Keimeno_01:Περιορισμοί ιδιοκτησίας - Αρχή της αναλογικότητας - Αναγκαστική παράταση μισθώσεως, ΑΠ Ολ 26/2003, σελ. 369.Ιδιωτική ζωή  
Τα ασαφή όρια του ατομικού δικαιώματος στο περιβάλλον, Π. Βογιατζής, σελ. 288. 
Παραβίαση δικαιώματος σε κατοικία - Αρθρο 8 ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ απόφ. 18.9.2003, R.L. και M.-J. D. κατά Γαλλίας, σελ. 504. 
Έρευνα σε επαγγελματική κατοικία και κατάσχεση εγγράφων, ΕΔΔΑ απόφ. 15.7.2003, Ernst και άλλοι κατά Βελγίου, σελ. 505. 
Ιθαγένεια 
Ομογενείς - Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, ΓνωμΝΣΚ 80/2003, σελ. 196. 
Εγγραφή σε δημοτολόγιο - Ελληνική ιθαγένεια - Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ΓνωμΝΣΚ 243/2003, σελ. 374. 
ΙΚΑ 
Θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας, Φορολογικά νέα, σελ. 161. 
Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, Συνήγορος αγοράς, σελ. 243. 
Συντάξεις αναπηρίας - Προυποθέσεις συνταξιοδότησης, ΣτΕ 989/2002, σελ. 278. 
Οφειλές προς το ΙΚΑ, Συνήγορος αγοράς, σελ. 325. 
Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ, Επισημάνσεις, σελ. 355. 
Απασχόληση συνταξιούχων, Κ. Τζιαμπαζίδης, σελ. 426. 
ΙΚΑ - Προσωποκράτηση για χρέη, ΣτΕ Ολ 2858-9/2003, σελ. 466. 
Αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ της ΑΕ για χρέη της έναντι Δημοσίου και ΙΚΑ, Ε. Χασάπη, σελ. 485. 
Ικανότητα διαδίκου 
ΔΕΚ C-208/2000 απόφ. 5.11.2002, σελ. 57. 
Ικανότητα δικαίου 
ΔΕΚ C-208/2000 απόφ. 5.11.2002, σελ. 57. 
Ισότητα 
Νομοθετικές εκλογικές ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών και η εριζόμενη συνταγματικότητά τους, Β. Καράκωστας, σελ. 23.  
Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, ΔΕΚ C-186/2001 απόφ.11.3.2003, σελ. 148. 
Ίση μεταχείριση δύο φύλων - Προστασία εγκύου, ΔΕΚ C-320/2001 απόφ. 27.2.2003, σελ. 419. 
Καθήκον πίστης 
Διευθυντές - Καθήκον πίστης - Εργασία για ανταγωνιστή, Αλλοδαπή νομολογία, σελ. 414. 
Καταδολίευση δανειστών 
Καταδολίευση δανειστών - Διάρρηξη - Ενοχή παροχής πράγματος κατ΄ είδος ορισμένου, ΑΠ Ολ 6/2003, σελ. 190. 
Γονική παροχή, ΑΠ 933/2003, σελ. 464. 
Καταπίεση 
Ψευδής βεβαίωση - Φορολογικές παραβάσεις - Απόπειρα καταπίεσης, ΑΠ 344/2003, σελ. 276. 
Κατηγορούμενος 
Εκπροσώπηση από συνήγορο - Υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου - ΕΣΔΑ, ΑΠ Ολ 9/2002, σελ. 112. 
Αρνητική αξιολόγηση από ενόρκους της σιγής του κατηγορουμένου κατά την προανακριτική διαδικασία, ΕΔΔΑ απόφ. 8.10.2002, Beckles κατά Ην. Βασιλείου, σελ. 146.Δίκαιη δίκη - Εκπροσώπηση κατηγορουμένου σε ανώτατο δικαστήριο, ΕΔΔΑ απόφ. 23.1.2003, σελ. 311. 
Κατοικία 
Δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούντες σε προβληματική περιοχή - Επιδότηση αγοράς κατοικίας, ΓνωμΝΣΚ 20/2003, σελ. 281. 
Παραβίαση δικαιώματος σε κατοικία - Αρθρο 8 ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ απόφ. 18.9.2003, R.L. και M.-J. D. κατά Γαλλίας, σελ. 504. 
ΦΠΑ - Χρησιμοποίηση κτηρίου επιχείρησης για ίδιες ανάγκες κατοικίας, ΔΕΚ C-269/2000 απόφ. 8.5.2003, σελ. 507. 
ΚΒΣ 
Επιβολή προστίμου, ΣτΕ 876/2002, σελ. 17. 
Απορρόφηση επιχειρήσεων με τον Ν 2166/1993, Φορολογικά νέα, σελ. 70. 
Υποχρέωση χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων, Φορολογικά νέα, σελ. 70. 
Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος για επιστροφή φόρων άνω των 3.000 ευρώ, Φορολογικά νέα, σελ. 70. 
Αυστηρά πρόστιμα για πλαστά και εικονικά στοιχεία, Φορολογικά νέα, σελ. 70. 
Προηγούμενη ακρόαση - Φορολογικός έλεγχος - ΚΒΣ, ΣτΕ 1733/2002, σελ. 194. 
Αυτοτελείς παραβάσεις ΚΦΣ, ΣτΕ 160/2002, σελ. 194. 
Τήρηση Βιβλίων και χρήση Φορολογικών Μηχανισμών για τα ταξί, Φορολογικά νέα, σε. 327.  
Απασχόληση συνταξιούχων, Κ. Τζιαμπαζίδης, σελ. 426. 
Παραγραφή απαιτήσεων Δημοσίου από πρόστιμα ΚΒΣ, Φορολογικά νέα, σελ. 428. 
Κατάσχεση επί παραγεγραμμένων χρεών ΚΒΣ - Ανακοπή, ΓνωμΝΣΚ 297/2003, σελ. 468. 
Κέντρα διασκέδασης  
Οδηγίες για τα εισιτήρια εισόδου, Φορολογικά νέα, σελ. 327.  
Εγκύκλιος ΕισΑΠ σχετικά με την είσοδο και παραμονή ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης, Επισημάνσεις, σελ. 452. 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  
Επισημάνσεις, σελ. 3, 260. 
Κινηματογράφος  
Διανομή κινηματογραφικών ταινιών, απόφ. ΕπΑνταγ 239-40/ΙΙΙ/2003, σελ. 509. 
Κινητή τηλεφωνία 
Δεδομένα συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, Γνωμ. Αρχής 79/2002, απόφ. Αρχής 8/2003, σελ. 315. 
Κληρονομία 
Νομιμοποίηση του Δημοσίου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου, ΑΠ 1590/2002, σελ. 15. 
Αναγνώριση και έκπτωση χρεών από τη φορολογητέα αξία κληρονομίας, ΣτΕ 62/2002, σελ. 114. 
Κοινοτικό δίκαιο 
Ευθύνη των κρατών μελών λόγω παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου, Προτάσεις ΓενΕισ 8.4.2003, C-224/2001, σελ. 233. 
Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ και το μέλλον της ατομικής προσφυγής, Π. Βογιατζής, σελ. 502. 
Κοινωνική ασφάλιση (βλ. και λ. ΙΚΑ) 
Υπαγωγή στην ασφάλιση ασθενείας του Δημοσίου ανδρών, συζύγων δημοσίων υπαλλήλων, Συνήγορος του Πολίτη 13757/2001, σελ. 236.Παράνομος χαρακτηρισμός Λειτουργίας προνοιακής μονάδας ως αντιβαίνουσας στην προβλεπόμενη Χρήσεις γης, Συνήγορος του Πολίτη 10488/1999, σελ. 236. 
Απασχόληση συνταξιούχων, Κ. Τζιαμπαζίδης, σελ. 426. 
Ασφαλιστικές περίοδοι πραγματοποιηθείσες σε κράτη μέλη ΕΕ, ΕλΣυν 838/2003, σελ. 465. 
Συνυπολογισμός ασφαλιστικών περιόδων που πραγματοποιήθηκαν σε κράτη μέλη ΕΕ, ΕλΣυν 844/2003, σελ. 465. 
Διαδοχική ασφάλιση σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, Συνήγορος αγοράς, σελ. 513. 
Κρατικές ενισχύσεις 
ΔΕΚ C-355/2000 απόφ. 22.5.2003, σελ. 232. 
Κρατούμενοι 
Ευθύνη κράτους λόγω διάπραξης ανθρωποκτονίας από κρατούμενους, ΕΔΔΑ απόφ. 24.10.2002, Mastromatteo κατά Ιταλίας, σελ. 146. 
Χορήγηση αντιγράφων φακέλων σε πληρεξουσίους αλλοδαπών κρατουμένων, Συνήγορος του Πολίτη, 12390/2003, σελ. 235. 
Πρόσβαση δικηγόρων σε χώρους κράτησης παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών, Συνήγορος του Πολίτη, 11895/2002, σελ. 235. 
Ανήλικοι κρατούμενοι, Επισημάνσεις, σελ. 262. 
Κύηση 
Ευθύνη των κρατικών αρχών λόγω διακοπής της κύησης χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, ΕΔΔΑ απόφ. 5.9.2002, Boso κατά Ιταλίας, σελ. 146. 
ΚΦΣ (βλ. λ. ΚΒΣ) 
Λαθρεμπορία 
Συνέργεια - Συμπληρωματική πράξη επιβολής πολλαπλού τέλους σε εκ των υστέρων καταδικασθέντες συνεργούς, ΓνωμΝΣΚ 625/2002, σελ. 21. 
Λογαριασμοί 
Σχέση Ευρωπαϊκού και Ελληνικού ΕλΣυν ως προς τον έλεγχο των λογαριασμών των κρατών μελών - Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 126. 
Λογιστές 
Σώμα Ορκωτών Λογιστών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 159. 
Δημιουργία Αρχής Λογιστικής Τυποποίησης, Συνήγορος αγοράς, σελ. 242. 
Λογιστικά Πρότυπα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Συνήγορος αγοράς, σελ. 242. 
Λογιστική  
Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, Γ. Αληφαντής, σελ. 78. 
Επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχου, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Leasing (βλ. λ. Χρηματοδοτική μίσθωση) 
Μαθητές 
Δελτία υγείας μαθητών, απόφ. Αρχής 17/2003, σελ. 421. 
Μεταφορές 
Κοινοτικές αερομεταφορές - Τέλη αερολιμένα, ΔΕΚ C-92/2001 απόφ. 6.2.2003, σελ. 313.  
Αεροπορικές - Βιομετρικοί έλεγχοι επιβατών, Απόφ. Αρχής 52/2003, σελ. 510. 
Μετοχές 
Φορολογικά πλεονεκτήματα σχετικά με τη μεταβίβαση επί ζημία μετοχών εταιριών, ΔΕΚ C-436/2000 απόφ. 21.11.2002, σελ. 149. 
Μετοχή - Μεταβίβαση - Τύπος, ΑΠ 1261/2003, σελ. 463 
ΑΕ - Αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη χρηματιστηριακής τιμής τους, ΓνωμΝΣΚ 322/2003, σελ. 468. 
Περιορισμοί στην αγοραπωλησία μετοχών από το προσωπικό δικηγορικών εταιριών, Δ. Χατζημανώλη, σελ. 500. 
Μητρότητα 
Ίση μεταχείριση δύο φύλων - Προστασία εγκύου, ΔΕΚ C-320/2001 απόφ. 27.2.2003, σελ. 419. 
Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας εγκύου, σελ. 489. 
Δικαίωμα επικοινωνίας μητέρας με το τέκνο της - άρθρο 8 ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ απόφ. 23.9.2003, Hansen κατά Τουρκίας, σελ. 504. 
Μισθώσεις 
Πραγματικά ελαττώματα μισθίου και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων, ΑΠ 1600/2002, σελ. 15. 
Ελαττώματα μισθίου, ΑΠ 1325/2002, σελ. 14. 
Μίσθωση ακινήτου - Συμβολαιογραφικός τύπος - Προσύμφωνο, ΑΠ 101/2003, σελ. 111. 
Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού εμπορικής μισθώσεως, Β. Τσούμας, σελ. 124. 
Ορισμένο αγωγής οφειλόμενων μισθωμάτων και αποζημίωσης χρήσεως - Αναιρετικός έλεγχος, ΑΠ 494/2003, σελ. 275. 
Περιορισμοί ιδιοκτησίας - Αρχή της αναλογικότητας - Αναγκαστική παράταση μισθώσεως, ΑΠ Ολ 26/2003, σελ. 369. 
Μίσθωση προκατασκευασμένων κτηρίων - Απαλλαγές ΦΠΑ, ΔΕΚ C-315/2000 απόφ. 16.1.2003, σελ. 419. 
ΜΜΕ 
Η τηλεοπτική παρουσίαση της δίκης της 17 Νοέμβρη, Ι. Καράκωστας, σελ. 59. 
Ναρκωτικά 
Επισημάνσεις, σελ. 3. 
Ο Ν 3189/2003 για την αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των ανηλίκων, Μ. Τερζόγλου, σελ. 362. 
Ναύλωση  
Θαλάσσια ασφάλιση - Φορτίο - Κατάσχεση - Ερμηνεία όρου συμβολαίου, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 496. 
Νόθευση εγγράφου 
Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου - Νόθευση εγγράφου από υπάλληλο, ΑΠ 39/2003, σελ. 276. 
Νομική αρωγή 
Επισημάνσεις, σελ. 355. 
Νόμος 
Αρση αμφισβητήσεως περί της εννοίας διατάξεων τυπικού νόμου, ΑΕΔ 1-3/2003, σελ. 108,109 
Συνταγματικότητα νόμου - Οικογενειακή παροχή, ΕλΣυν Ολ 1591/2002, σελ.113.Αρση αμφισβητήσεως περί της εννοίας διατάξεων γενικά παραδεδεγμένου κανόνα του διεθνούς δικαίου, ΑΕΔ 1/2003, σελ. 108. 
Ειδική εκκαθάριση - Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης - Αποκλεισμός ενδίκων μέσων - Αναδρομικός νόμος, ΑΠ Ολ 8/2003, σελ. 191. 
Σύσταση - Νόμος επιεικέστερος, ΑΠ 347/2003, σελ. 276. 
Νοσοκομεία 
Νοσοκομειακή περίθαλψη συνταξιούχου σε κράτος μέλος άλλο από αυτό που κατοικεί, ΔΕΚ C-326/2000 απόφ. 25.2.2003, σελ. 148. 
Έξοδα νοσηλείας σε άλλο κράτος μέλος, ΔΕΚ C-385/ 1999 απόφ. 13.5.2003, σελ. 233. 
Ελευθερία του Τύπου - Νοσηλευτικά ιδρύματα - Προφορικές διοικητικές πράξεις, ΣτΕ 3850/2002, σελ. 372. 
Αναγνώριση διπλωμάτων - Διευθυντές δημόσιων νοσοκομείων, ΔΕΚ C-285/2001 απόφ. 9.9.2003, σελ. 418. 
Ξενοδοχεία 
Παρακολούθηση ξενοδοχειακών χώρων, απόφ. Αρχής 84/2002, σελ. 315. 
Δελτία πελατών ξενοδοχείων, απόφ. Αρχής 100/2002, σελ. 315. 
Οικοδομές 
Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, Επισημάνσεις, σελ. 99. 
Ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών, ΓνωμΝΣΚ 709/2002, σελ. 197. 
Σύνθετος ο προσδιορισμός φορολογητέων κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2003, Κ. Τζιαμπαζίδης, σελ. 244. 
Οικοδομικοί συνεταιρισμοί 
Οι δασικές εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών, Β. Τσούμας, σελ. 119. 
Οικογένεια 
Συνταγματικότητα νόμου - Οικογενειακή παροχή, ΕλΣυν Ολ 1591/2002, σελ.113. 
Οικογενειακό επίδομα - Υπάλληλοι Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, ΓνωμΝΣΚ 695/2002, σελ. 117. 
Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου σε ίδρυμα χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των γονέων του, ΕΔΔΑ απόφ. 17.12.2002, σελ. 230. 
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Επισημάνσεις, σελ. 3. 
Η ανωνυμία του τρίτου δότη γεννητικού υλικού, Μ. Χριστοδούλου, σελ. 240. 
Επίδομα οικογενειακών βαρών - Αγωγή, ΕλΣυν 838/2002, σελ. 277. 
Επίδομα οικογενειακών βαρών - Χρόνος παραγραφής αξιώσεων, ΕλΣυν 1054/2002, σελ. 277, 371. 
Κατανομή επιδόματος τέκνου μεταξύ διαζευγμένων γονέων, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 308. 
Δικαίωμα επικοινωνίας μητέρας με το τέκνο της - Αρθρο 8 ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ απόφ. 23.9.2003, Hansen κατά Τουρκίας, σελ. 505. 
Ενέργειες και δικαιολογητικά για την είσοδο, παραμονή και τυχόν εργασία στην Ελλάδα μελών της οικογένειας αλλοδαπού, Ε. Λιούλιας, σελ. 478. 
Οικονομική ελευθερία 
Νομοθετική λύση χωρίς αποζημίωση ενοχικών συμβάσεων, Β. Καράκωστας, σελ. 318. 
Ολυμπιακοί αγώνες 
Πληροφοριακά συστήματα Ολυμπιακών Αγώνων, απόφ. Αρχής 13/2003, σελ. 421. 
Ομολογίες 
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα, Λ. Καρανικόλα, σελ. 269. 
Ομόρρυθμη εταιρία  
Πλημμελής σύσταση ΟΕ και συνέπειες για τους τρίτους, ΑΠ 1325/2002, σελ. 14. 
Ενέργειες που αφορούν στην ίδρυση ΟΕ, Τζ. Παπαντωνοπούλου, σελ. 29. 
Όνομα  
Αναγραφή ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες, Οδηγία Αρχής 2/2003, σελ. 509. 
Ονομασία προέλευσης 
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, ΔΕΚ C-469/2000 και 108/2001 απόφ. 20.5.2003, σελ. 232. 
Οριζόντια ιδιοκτησία 
Έννοια ορόφου - Σύσταση διαιρεμένης ιδιοκτησίας επί πιλοτής, ΑΠ 1602/2002, σελ. 15. 
ΟΤΑ 
Αιτήσεις θεραπείας για έργα που εκτελούνται από ΟΤΑ - Αρμοδιότητα οργάνων, ΓνωμΝΣΚ Ολ 91/2003, σελ. 280. 
Απαλλοτρίωση - Κοινόχρηστοι χώροι - Αρμοδιότητες ΟΤΑ, ΣτΕ 3/2002, σελ. 372. 
Παραγραφή 
Δίκες Δημοσίου, ΑΠ Ολ 11/2003, σελ. 191. 
Διαταγή πληρωμής - Παραγραφή απαίτησης εν επιδικία - Ανακοπή - Αναστολή χρόνου παραγραφής, ΑΠ 200-1/2003, σελ. 191. 
Δεδουλευμένες συνταξιοδοτικές παροχές - Αγωγή - Αρμοδιότητα - Παραγραφή, ΕλΣυν 776/2002, σελ. 193. 
Επίδομα οικογενειακών βαρών - Χρόνος παραγραφής αξιώσεων, ΕλΣυν 1054/2002, σελ. 277, 371. 
Αδικοπραξία - Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης που βεβαιώθηκε τελεσίδικα, ΑΠ Ολ 24/2003, σελ. 369. 
Παραγραφή αξιόποινων πράξεων και δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, Π. Βογιατζής, σελ. 380. 
Παραγραφή απαιτήσεων Δημοσίου από πρόστιμα ΚΒΣ, Φορολογικά νέα, σελ. 428. 
Κατάσχεση επί παραγεγραμμένων χρεών ΚΒΣ, ΓνωμΝΣΚ 297/2003, σελ. 468. 
Παραγραφή αδικοπραξίας που αποτελεί και πλημμέλημα, ΑΠ Ολ 21/2003, Μ. Γεωργιάδου, σελ. 470. 
Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 
Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 127. 
Πατρότητα 
Δικαστικά μέτρα για την αναγνώριση της πατρότητας, ΕΔΔΑ απόφ. 7.2.2002, Mikulic κατά Κροατίας, σελ. 55. 
Περιβάλλον 
Τα ασαφή όρια του ατομικού δικαιώματος στο περιβάλλον, Π. Βογιατζής, σελ. 288. 
Πιλοτή 
Σύσταση διαιρεμένης ιδιοκτησίας επί πιλοτής, ΑΠ 1602/2002, σελ. 15. 
Πνευματική ιδιοκτησία 
Επισημάνσεις, σελ. 356. 
Διαχείριση δικαιωμάτων δημιουργών μουσικών έργων, απόφ. ΕπΑνταγ 245/ΙΙΙ/2003, σελ. 422. 
Εξαίρεση από τη νομοθετική προστασία έργων του Κ.Π. Καβάφη, ΜΠρΑθ 5278/2003, Επισημάνσεις, σελ. 452. 
Πνευματική ιδιοκτησία - Απάτη - αληθής συρροή, ΑΠ 1054/2003, σελ. 464. 
Πλαστογραφία 
Πλαστογραφία - Φοροδιαφυγή - Φαινόμενη συρροή, ΑΠ 974/2003, σελ. 464. 
Πλοία 
Δικαιολογητικά έκδοσης μειωμένων εισιτηρίων πλοίων, απόφ. Αρχής 24/2003, σελ. 422. 
Πνευματική ιδιοκτησία 
Δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων - ΑΕΠΙ - Πολιτική αγωγή, ΑΠ 907/2003, σελ. 370. 
Καταστρατήγηση δικαιώματος - Computer games, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 496. 
Ποινή 
Αναστολή ποινής - Παρεπόμενες ποινές - Δήμευση μεταφορικού μέσου, ΑΠ Ολ 1/2003, σελ.192. 
Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης - Ποινές κύριες/παρεπόμενες, ΑΠ 2403/2002, σελ. 192. 
Ποινική δίωξη 
Παραβάσεις σε ΑΕ και επιχειρήσεις, Συνήγορος αγοράς, σελ. 158. 
Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, Μ. Τερζόγλου, σελ. 186. 
Ο Ν 3189/2003 για την αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των ανηλίκων, Μ. Τερζόγλου, σελ. 362. 
Ποινική δίωξη δεύτερη - Εκκρεμοδικία, ΑΠ 821/2003, σελ. 370. 
Πολιτική αγωγή  
Αντέφεση - Ιδιωτικές απαιτήσεις, ΑΠ Συμβ 1127/2002, σελ. 22. 
Δικηγόροι - Πολιτική αγωγή - Έλλειψη ακρόασης, ΑΠ 1199/2002, σελ. 22. 
Συγχώνευση και διάσπαση εταιριών, ΑΠ 1359/2002, σελ. 112. 
Πνευματική ιδιοκτησία - Δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων - ΑΕΠΙ, ΑΠ 907/2003, σελ. 370. 
Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, ΑΠ Συμβ 1055/2003, σελ. 464. 
Πραγματογνωμοσύνη 
ΑΠ 1469/2002, σελ. 15. 
Πράκτορες  
Ταξιδιωτικοί - Αεροπορικές εταιρίες - Δεσπόζουσα θέση, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 596.  
Πρακτορεία διανομής Τύπου, απόφ. ΕπΑνταγ 252/ΙΙΙ/2003, σελ. 509. 
Προηγούμενη ακρόαση 
Φορολογικός έλεγχος - ΚΒΣ, ΣτΕ 1733/2002, σελ. 194. 
Προθεσμίες 
Αναστολή προθεσμιών στις δικαστικές διακοπές - Διαθήκη ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού, ΣτΕ Ολ 2807/2002, σελ.115. 
Προληπτικός έλεγχος 
Δικαστική η φύση του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών, Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 126. 
Προληπτικός έλεγχος Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 126. 
Προστασία καταναλωτή 
Τραπεζικά επιτόκια και έλεγχος καταχρηστικότητας γενικών όρων συναλλαγών, Γ. Παπαϊωάννου, σελ. 64. 
Ρήτρα που αποκλείει την καταβολή τόκων πριν την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για το ασφάλισμα, ΑΠ 1519/2002, σελ. 111. 
Γενικοί όροι συμβάσεων στεγαστικών δανείων, Κ. Σκουλαρίκη, σελ. 286. 
Time sharing και προστασία καταναλωτή, Λ. Δικαιάκου, σελ. 390. 
Προστασία περιουσίας 
Νομοθετική λύση χωρίς αποζημίωση ενοχικών συμβάσεων, Β. Καράκωστας, σελ. 318. 
Πρόσφυγες  
Ακίνητα προσφυγικά - Θάνατος δικαιούχου - Οριστικό παραχωρητήριο, ΓνωμΝΣΚ 266/2003, σελ. 469. 
Προσφυγή 
Εξάμηνη προθεσμία κατάθεσης προσφυγής στο ΕΔΔΑ, ΕΔΔΑ απόφ. 29.1.2002, Bayram Yildirim κατά Τουρκίας, σελ. 54. 
Δίκη επί προσφυγής κατά πράξεως της Επ. Ανταγωνισμού, ΣτΕ 327/2002, σελ. 194. 
Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ και το μέλλον της ατομικής προσφυγής, Π. Βογιατζής, σελ. 502. 
Προσωπική ελευθερία 
Εγκλεισμός ηλικιωμένου σε γηροκομείο και στέρηση προσωπικής ελευθερίας, ΕΔΔΑ απόφ. 26.2.2002, H. M. κατά Ελβετίας, σελ. 55. 
Αποζημίωση για παράνομη στέρηση προσωπικής ελευθερίας, ΕΔΔΑ απόφ. 18.12.2002, σελ. 230. 
Προσωπική κράτηση 
Προσωποκράτηση τέλος για χρέη προς ΝΠΔΔ και ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
ΙΚΑ - Προσωποκράτηση για χρέη, ΣτΕ Ολ 2858-9/2003, σελ. 466. 
Προσωπικότητα 
Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, ΣτΕ 1686/2002, σελ. 17. 
Προστασία προσωπικότητας, ΕΔΔΑ απόφ. 28.1.2003, σελ. 230. 
Προσωρινή κράτηση 
Προυποθέσεις επιβολής και εφαρμογής του μέτρου της προσωρινής κράτησης και του περιορισμού κατ΄ οίκον, ΕΔΔΑ απόφ. 28.11.2002, σελ. 231. 
Πτώχευση 
Εισφορά ακινήτου κατά την ύποπτη περίοδο - Ακυρότητα, ΑΠ 533/2003, σελ. 275. 
Εξωπτωχευτικοί συμβιβασμοί, Συνήγορος αγοράς, σελ. 512. 
Πυροσβεστικό Σώμα 
Διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος - Εντοπιότητα, ΣτΕ 2481/2002, σελ. 279. 
Πώληση 
Νομικά ελαττώματα - Αποζημίωση, ΑΠ 847/2003, σελ. 462. 
Ρυμοτομία 
Σχέδιο πόλεως - Παραχώρηση ακινήτου - Χρησικτησία, ΑΠ Ολ 7/2003, σελ. 274. 
Σήμα 
Επισκόπηση νομολογίας Ανωτάτων Δικαστηρίων, Χ. Χρυσάνθης, σελ. 32. 
Κοινοτικό σήμα - Πρόκληση σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 48. 
Κοινοτικό σήμα - Εκτίμηση διακριτικού χαρακτήρα, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 48. 
Κοινοτικό σήμα - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 48. 
Κοινοτικό σήμα - Κίνδυνος συσχέτισης - Κίνδυνος σύγχυσης, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 138. 
Κοινοτικό σήμα - Σύγχυση - Προηγούμενη διεθνής καταχώριση οικογένειας σημάτων, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 308. 
Κοινοτικό σήμα - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 414. 
Κακή πίστη - Προηγούμενη χρήση του σήματος σε χώρα της ΕΕ, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 414. 
Ηχητικά σημεία - Γραπτή περιγραφή, ΔΕΚ C-283/2001 απόφ. 27.11.2003, σελ. 507. 
Στοιχήματα  
Δικαίωμα συγκέντρωσης στοιχημάτων, ΔΕΚ C-243/2001 απόφ. 6.11.2003, σελ. 506. 
Στρατός 
Η απουσία της ελληνικής πολιτείας στα αμερικανικά δικαστήρια, Δ. Ιωαννίδης, σελ. 142. 
Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, ΔΕΚ C-186/2001 απόφ.11.3.2003, σελ. 148. 
Αναβολή κατατάξεως στο στράτευμα - Διδακτορικό, ΣτΕ 1026/2003, σελ. 373. 
Συγκοινωνίες  
Αεροπορικές - Βιομετρικοί έλεγχοι επιβατών, απόφ. Αρχής 52/2003, σελ. 510. 
Συγχώνευση εταιριών 
Συγχώνευση και διάσπαση εταιριών - Πολιτική αγωγή, ΑΠ 1359/2002, σελ. 112. 
Συκοφαντική δυσφήμηση 
Δίκαιη δίκη - Βουλευτική ασυλία, ΕΔΔΑ απόφ. 30.1.2003, σελ. 310. 
Συμβάσεις 
Διεθνείς εμπορικές συμβάσεις - Εφαρμοστέο δίκαιο, Αλλοδαπή Νομολογία, σελ. 139. 
Σύμβαση έργου 
Συμβάσεις έργου με το Δημόσιο - Διάκριση από τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ΓνωμΝΣΚ 720/2002, σελ. 117. 
Συμβολαιογράφοι 
Συμβολαιογραφική αμοιβή - Συνταγματικότητα, ΑΠ Ολ 10/2003, σελ.191. 
Συμβιβασμός  
Εξωπτωχευτικοί συμβιβασμοί, Συνήγορος αγοράς, σελ. 512. 
Συναλλαγματική 
Έκδοση συναλλαγματικής - Πληρεξουσιότητα και έγγραφος τύπος - Ασφάλεια συναλλαγών, ΑΠ Ολ 19/2003, σελ. 368, Λ. Λεφάκης, σελ. 376. 
Συνέδρια  
Η οργάνωση της επιχείρησης των κεφαλαιουχικών εταιριών, Παρουσίαση 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Α. Καραγκουνίδης, σελ. 482. 
Συνέντευξη 
Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος, σελ. 400. 
Δικηγορική Εταιρία “Καλλιμόπουλος - Λουκόπουλος - Χιωτέλλης”, Συνέντευξη, σελ. 490. 
Συνήγορος του Πολίτη 
Ν 3094/2002, Λ. Καρανικόλα, σελ. 8. 
Συνθήκη της Νίκαιας 
Κοινοτική νομοθεσία, σελ. 58. 
Συντάξεις 
Διαζευγμένη θυγατέρα συνταξιούχου, ΕλΣυν Ολ 5/2003, σελ. 18. 
Αναδρομικότητα καταβολής της σύνταξης, ΕλΣυν Ολ 6/2003, σελ. 18. 
Η μη επίδραση της χάρης στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ΕλΣυν Ολ 7/2003, σελ. 18. 
Αναπροσαρμογή συντάξεων, ΕλΣυν Ολ 30/2003, σελ. 19.  
Σύνταξη αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης - Αποδεικτικά μέσα, ΕλΣυν Ολ 1593/2002, σελ. 113. 
Αναδρομική αναπροσαρμογή σύνταξης - Τριετία - Έννομο συμφέρον, ΕλΣυν 1001/2002, σελ. 113. 
Συνταξιοδότηση αγάμων θυγατέρων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Νομικών, ΣτΕ 1615/2002, σελ. 114. 
Αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου που διανύθηκε σε δημόσια υπηρεσία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ - Σταθμοί της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1983-2003), Ν. Μηλιώνης, σελ. 126. 
Αρχή ισότητας - Πρόσθετες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σελ. 126. 
Συντάξεις καλλιτεχνών, σελ. 126. 
Σύνταξη ομογενούς από τη Β. Ήπειρο, σελ. 126. 
Σύνταξη αλλοδαπής συζύγου Έλληνα δημοσίου υπαλλήλου, σελ. 126. 
Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αδικαιολόγητης αποχής, σελ. 126. 
Τυπική ασφάλιση - Προϋποθέσεις, σελ. 126. 
Σταθερή αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και αποδοχών ενέργειας των δικαστών, σελ. 126. 
Αρμοδιότητα ΕλΣυν ΑΕΔ 6/2003, σελ.189. 
Δεδουλευμένες συνταξιοδοτικές παροχές - Αγωγή - Αρμοδιότητα - Παραγραφή, ΕλΣυν 776/2002, σελ. 193. 
Αναπροσαρμογή συντάξεων Δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα (γνωμ.), ΕλΣυν Ολ Πρακτικά 1ης ΕιδΣυν/18.4.2003, σελ. 193. 
Σχέση άρθρου 60 παρ. 1 Συντ. Κώδικα και αγωγής άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, ΕλΣυν Ολ 963/2003, σελ. 277. 
Συνταξιοδοτικές παροχές - Ευθεία αγωγή, ΕλΣυν 1517/2002, σελ. 277. 
Αγωγή αποζημίωσης και έφεση στο Ελ Συν, ΕλΣυν 284/2003, σελ. 277. 
Επίδομα οικογενειακών βαρών - Αγωγή, ΕλΣυν 838/2002, σελ. 277. 
Επίδομα οικογενειακών βαρών - Χρόνος παραγραφής αξιώσεων, ΕλΣυν 1054/2002, σελ. 277. 
ΙΚΑ - Συντάξεις αναπηρίας - Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ΣτΕ 989/2002, σελ. 278. 
Αναγκαστική εκτέλεση συνταξιοδοτικών αποφάσεων - Δικαιοδοσία ΕλΣυν, ΕλΣυν 1250/2002, σελ. 371.Αρμοδιότητα ΕλΣυν για συνταξιοδοτικές πράξεις που δεν εκδίδονται από το ΓΛΚ, ΕλΣυν 454/2003, σελ. 371. 
Απασχόληση συνταξιούχων, Κ. Τζιαμπαζίδης, σελ. 426. 
Αύξηση συντάξεων Ταμείου Νομικών, Επισημάνσεις, σελ. 451. 
Απώλεια σύνταξης καταδικασθέντος δημοσίου υπαλλήλου, ΕλΣυν 1359/2002, σελ. 465. 
Δημόσιοι υπάλληλοι - Ασφαλιστικές περίοδοι σε κράτη μέλη ΕΕ, ΕλΣυν 838/2003, σελ. 465. 
Κανονισμός σύνταξης υπαλλήλου Ταμείου Νομικών, ΕλΣυν 1668/2003, σελ. 465. 
Συρροή 
Πλαστογραφία - Φοροδιαφυγή - Φαινόμενη συρροή, ΑΠ 974/2003, σελ. 464. 
Πνευματική ιδιοκτησία - Απάτη - Συρροή αληθής, ΑΠ 1054/2003, σελ. 464. 
Σύσταση 
Νόμος επιεικέστερος, ΑΠ 347/2003, σελ. 276. 
Σωματεία 
Υπόδειγμα καταστατικού σωματείου, Β. Τσούμας, σελ. 290. 
Ταμείο Νομικών 
Καθυστερούμενες εισφορές στο Ταμείο Νομικών, Επισημάνσεις, σελ. 179. 
Αύξηση συντάξεων κλάδων επικουρικής ασφάλισης δικηγόρων, Επισημάνσεις, σελ. 259. 
Εφάπαξ επικουρικές παροχές, Επισημάνσεις, σελ. 260. 
Αύξηση συντάξεων Ταμείου Νομικών, Επισημάνσεις, σελ. 451. 
Κανονισμός σύνταξης υπαλλήλου Ταμείου Νομικών, ΕλΣυν 1668/2003, σελ. 464. 
Ταμείο Προνοίας 
Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλισμένων, Λ. Δικαιάκου, σελ. 298. 
Ταυτότητες 
Τα δελτία ταυτότητας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, Π. Βογιατζής, σελ. 26. 
ΤΕΙ 
Η έννοια του δημοσίου λειτουργού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ - Μερικές πτυχές του προβλήματος, Κ. Σιμιτσής, σελ. 388. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Αρχείο ΤΕΙΡΕΣΙΑ, απόφ. Αρχής 86/2002, σελ. 315. 
Αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ - Διαταγή πληρωμής, ΑΠ Συμβ 793/2003, σελ. 370. 
Τεκμήριο αθωότητας 
Ελευθερία έκφρασης, ΕΔΔΑ απόφ. 4.3.2003, σελ. 416. 
Τέκνα (βλ. λ. Οικογένεια) 
Τέλη 
Τέλος ταξινόμησης καινούργιων αυτοκινήτων, ΔΕΚ C-383/2001 απόφ. 17.6.2003, σελ. 313. 
Κοινοτικές αερομεταφορές - Τέλη αερολιμένα, ΔΕΚ C-92/2001 απόφ. 6.2.2003, σελ. 313.  
Τέλη δημοσίευσης, Επισημάνσεις, σελ. 355. 
Επιστροφή φόρων - τελών, Φορολογικά νέα, σελ. 247. 
Σύσταση ΑΕ από μετατροπή ατομικής επιχείρησης - Μετοχικό κεφάλαιο -Ανταποδοτικά τέλη, ΓνωμΝΣΚ 154/2003, σελ. 375. 
Καταβολή λιμενικών τελών - Ευθύνη πλοιοκτήτη, ΓνωμΝΣΚ 304/2003, σελ. 374. 
Μείωση τελών ταξινόμήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
Τελωνεία 
Απλοποίηση διαδικασίας εκτελωνισμού, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
Τηλεπικοινωνίες 
Κανονισμός για τη διαδικασία λήψης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, απόφ. ΕΕΤΤ 272/64/2003, σελ. 154. 
Time sharing (βλ. λ. Χρονομεριστική μίσθωση) 
Τόκοι 
Ρήτρα που αποκλείει την καταβολή τόκων πριν την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για το ασφάλισμα, ΑΠ 1519/2002, σελ. 111. 
Τόκοι υπερημερίας επί καθυστερούμενων πληρωμών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 242. 
Τόκοι ληξιπρόθεσμης οφειλής - Αξίωση τόκων με νεώτερο νόμο σε εκκρεμείς δίκες ΑΠ Ολ 20/2003, σελ. 368. 
Τράπεζες 
Τραπεζικά επιτόκια και έλεγχος καταχρηστικότητας γενικών όρων συναλλαγών, Γ. Παπαϊωάννου, σελ. 64. 
Τα τραπεζικά δάνεια και το πρόβλημα του ανατοκισμού, Ε. Γιαννοπούλου, σελ. 198. 
Ζητήματα ανατοκισμού στις τραπεζικές συμβάσεις, Λ. Καρανικόλα, σελ. 282. 
Εισφορά 0,6% του Ν 128/1975, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 324. 
Τραπεζικός ανατοκισμός και συνυπολογισμός τραπεζικών εξόδων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 324. 
Πρόσληψη δικηγόρου στην ΑΤΕ, ΣτΕ 3770/2002, σελ. 467. 
Τρομοκρατία 
Η αντι-τρομοκρατική νομοθεσία στις ΗΠΑ, Δ. Ιωαννίδης, σελ. 52. 
Τύπος 
Ελευθερία του Τύπου - Νοσηλευτικά ιδρύματα - Προφορικές διοικητικές πράξεις, ΣτΕ 3850/2002, σελ. 372. 
Πρακτορεία διανομής Τύπου, απόφ. ΕπΑνταγ 252/ΙΙΙ/2003, σελ. 511. 
Υγεία 
Δημόσια υγεία, Επισημάνσεις, σελ. 262. 
Υπάλληλοι 
Αποδοχές μονιμοποιουμένου υπαλλήλου σε οργανική θέση του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, ΣτΕ 1874/2002, σελ. 114. 
Απαγόρευση κατοχής από υπάλληλο ή λειτουργό δεύτερης θέσεως στο Δημόσιο - ΝΠΔΔ - Δικονομικά ζητήματα, ΣτΕ 2284/2002, σελ. 115. 
Οικογενειακό επίδομα - Υπάλληλοι Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, ΓνωμΝΣΚ 695/2002, σελ. 117. 
Υπαγωγή στην ασφάλιση ασθενείας του Δημοσίου ανδρών, συζύγων δημοσίων υπαλλήλων, Συνήγορος του Πολίτη 13757/2001, σελ. 236. 
Έκπτωση υπαλλήλου ένεκα ποινικής καταδίκης - Απονομή χάριτος - Αρνηση επαναπρόσληψης, ΑΠ Ολ 12/2003, σελ. 174. 
Ισότητα αμοιβής - Ειδικό επίδομα σε αποσπασμένους υπαλλήλους, ΑΠ Ολ 13/2003, σελ. 274. 
Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου - Νόθευση εγγράφου από υπάλληλο, ΑΠ 39/2003, σελ. 276. 
Δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούντες σε προβληματική περιοχή - Επιδότηση αγοράς κατοικίας, ΓνωμΝΣΚ 20/2003, σελ. 281. 
Απώλεια σύνταξης καταδικασθέντος δημοσίου υπαλλήλου, ΕλΣυν 1359/2002, σελ. 464. 
Δημόσιοι - Συντάξεις - Ασφαλιστικές περίοδοι σε κράτη μέλη της ΕΕ, ΕλΣυν 838/2003, σελ. 464. 
Κανονισμός σύνταξης υπαλλήλου Ταμείου Νομικών, ΕλΣυν 1668/2003, σελ. 464.  
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου - Δικαιοδοσία τδδ, ΣτΕ 3014/2002, σελ. 467. 
Υπεύθυνη δήλωση 
Ψευδής υπεύθυνη δήλωση, ΑΠ 1181/2002, σελ. 22. 
Υπεξαίρεση 
Παραβίαση κατάσχεσης, ΑΠ Συμβ 1176/2002, σελ. 22. 
Σύμβαση εντολής για αγορά ακινήτου, ΑΠ 1636/2002, σελ. 112. 
Υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Υπάλληλοι ΚΑΕ, ΑΠ 2381/2002, σελ. 192.  
Δικηγόροι - Δικαίωμα επίσχεσης αμοιβής, ΑΠ Συμβ 711/2003, σελ. 370. 
Κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ΑΠ Συμβ 720/2003, σελ. 370. 
Υπεξαίρεση τίτλων από υπάλληλο χρηματιστηριακής εταιρίας, ΑΠ 846/2003, σελ. 462. 
Υπεράκτιες εταιρίες 
Φορολογική μεταχείριση off-shore εταιριών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 68. 
Δήλωση ακινήτων των off-shore εταιριών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 158. 
Το καθεστώς των εξωχώριων εταιριών (off-shore), σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 3091/2002, Α. Κωνσταντοπούλου, σελ. 162. 
Μεταβίβαση ακινήτων off-shore εταιριών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 324. 
Φορολογία ακινήτων off-shore εταιριών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 424. 
Έκπτωση αποσβέσεων Ακινήτων από εξωχώριες εταιρίες, Φορολογικά νέα, σελ. 428. 
Παράταση προθεσμίας εφαρμογής άρθρου 18 παρ. 2 Ν 3091/2002, Φορολογικά νέα, σελ. 428. 
Υπογραφή 
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής, ΣτΕ 1981/2002, σελ.17. 
Υποδείγματα 
Αγωγή για καταβολή συμφωνημένης δικηγορικής αμοιβής και εξόδων, Β. Παπαδογάμβρου, Β. Τσούμας, σελ. 30. 
Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής μισθώσεως, Β. Τσούμας, σελ. 124. 
Ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του Εισαγγελέα για διαφορές διακατοχής ακινήτου, Σ. Λεκέας, σελ. 206. 
Καταστατικό σωματείου, Β. Τσούμας, σελ. 290. 
Αγωγή για απαιτήσεις από σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, Π. Βαφειάδου, σελ. 386. 
Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας εγκύου, σελ. 489. 
Υπολογιστές ηλεκτρονικοί 
Χρήσιμα μυστικά του MS Word και άλλων εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου, Μ. Αγγέλου, σελ. 253, 333, 433 
Χριστούγεννα στο Ίντερνετ, Μ. Αγγέλου, σελ. ????? 
Υπουργοί 
Ποινική ευθύνη υπουργών, Ε. Τρύφωνα, σελ. 104. 
Φάρμακα  
Ανάκληση άδειας παράλληλης εισαγωγής, ΔΕΚ C-15/ 2001 απόφ. 8.5.2003, σελ. 507. 
Φοροδιαφυγή 
Φοροδιαφυγή επιχειρήσεων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 325. 
Πλαστογραφία - Φοροδιαφυγή - Φαινόμενη συρροή, ΑΠ 974/2003, σελ. 464. 
Φορολογία (γενικά) 
Αναζήτηση εισφοράς για τα κέρδη επιχειρήσεων από εξαγωγές, ΣτΕ 1333/2002, σελ. 195. 
Θέματα Μητρώου - Απλουστεύσεις διαδικασιών υποβολής δήλωσης μεταβολών στις ΔΟΥ, Φορολογικά νέα, σελ. 160. 
Φορολόγηση κερδών αλλοδαπής ΑΕ εισηγμένης σε χρηματιστήριο κράτους μέλους της ΕΕ και εδρεύουσας σε αυτό, ΣτΕ 708/2002, σελ. 195. 
Φορολόγηση εικονικών συναλλαγών, ΓνωμΝΣΚ 727/2002, σελ.197. 
Φορολογικές παραβάσεις - Ψευδής βεβαίωση - Απόπειρα καταπίεσης, ΑΠ 344/2003, σελ. 276. 
Αντικειμενικοποίηση φορολογικού ελέγχου, Φορολογικά νέα, σελ. 326. 
Προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι, Φορολογικά νέα, σελ. 326. 
Κοινή φορολόγηση τόκων και δικαιωμάτων εταιριών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
Αντικειμενικοποίηση φορολογικών ελέγχων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 424. 
Οδηγίες για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, Φορολογικά νέα, σελ. 428. 
Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων, Φορολογικά νέα, σελ. 429. 
Το καθεστώς των φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα και προοπτικές εξέλιξης, Ρ. Ζαννή, σελ. 430. 
Πληρωμές σε ΔΟΥ, Φορολογικά θέματα, σελ. 161. 
Μέσα απλούστευσης διαδικασιών, Φορολογικά νέα, σελ. 246. 
Οφειλές εταιριών προς το Δημόσιο - Καταβολή στις ΔΟΥ, Φορολογικά νέα, σελ. 247. 
Οδηγίες για e-δηλώσεις επιτηδευματιών, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Φορολογία εισοδήματος 
Νέος φορολογικός νόμος (Ν 3091/2002), Φορολογικά νέα, σελ. 71. 
Κόστος ανέγερσης από την επιχείρηση ιδιόκτητων χώρων ψυχαγωγίας - αναψυχής, Φορολογικά νέα, σελ. 71. 
Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 159. 
Νόμος 3091/2002, Φορολογικά νέα, σελ. 160. 
Θέματα φορολογίας εισοδήματος - Λογιστικός προσδιορισμός κερδών τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων κ.ά., Φορολογικά νέα, σελ. 246. 
Έκπτωση ποσού κριθέντος ως προκαταβλητέου - Ποσό βεβαιωθέν ως προκαταβλητέο έναντι του αναλογούντος σε αυτό φόρου, ΣτΕ 464/2002, σελ. 195. 
Φορολογικές ελαφρύνσεις στις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, μετοχών κ.λπ. μεταξύ συγγενών, Μ. Αδαμάρα, Λ. Παπαγγελή, σελ. 72. 
Φορολογία μεταβίβασης επιχειρήσεων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 159. 
Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας λόγω μεταβίβασης, Συνήγορος αγοράς, σελ. 243. 
Φόρος υπεραξίας, Φορολογικά νέα, σελ. 326. 
Οδηγίες για e-δηλώσεις επιτηδευματιών, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Αντικειμενικοποίηση φορολογικού ελέγχου, Φορολογικά νέα, σελ. 326. 
Προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι, Φορολογικά νέα, σελ. 326. 
Φορολογικός έλεγχος, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Φόρος μεταβίβασης μετοχών ΑΕ, Συνήγορος αγοράς, σελ. 513. 
Ταχύτερη επιστροφή φόρου, Συνήγορος αγοράς, σελ. 242. 
Σύνθετος ο προσδιορισμός φορολογητέων κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2003, Κ. Τζιαμπαζίδης, σελ. 244. 
Λογιστικός προσδιορισμός των κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων, Φορολογικά νέα, σελ. 246. 
Φορολογητέα αξία κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, Φορολογικά νέα, σελ. 246. 
Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα - Φορολογία εισοδήματος, Α. Ηλιάδη, Ε. Γκίκα, σελ. 328. 
Φορολογικά “e-πιστοποιητικά”, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
Δικαιολογητικά εξαίρεσης εξωχώριων εταιριών από το φόρο, Συνήγορος αγοράς, σελ. 512. 
Παράταση φορολογικών ελέγχων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 513. 
Συντελεστές απόσβεσης παγίων περιουσιακών στοιχείων, Φορολογικά νέα, σελ. 514. 
Αντικειμενικοποίηση φορολογικού ελέγχου κ.ά., Φορολογικά νέα, σελ. 515. 
Απλουστεύσεις διαδικασιών υποβολής δήλωσης μεταβολών στις ΔΟΥ, Φορολογικά νέα, σελ. 160. 
Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών & κερδών από λαχεία  
Απαλλαγή από το φόρο δωρεάς, Συνήγορος αγοράς, σελ. 159. 
Φορολογικά νέα, σελ. 161. 
Προθεσμία για τη ρύθμιση φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, Συνήγορος αγοράς, σελ. 512. 
Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας  
Κάμπιγκ - Απαλλαγή από το ΦΜΑΠ, ΓνωμΝΣΚ 18/2003, σελ. 116. 
Φορολογικά νέα, σελ. 160. 
Συνήγορος αγοράς, σελ. 325. 
Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων 
Απαλλαγή διαζευγμένης για δεύτερη φορά από το ΦΜΑ, ΓνωμΝΣΚ 26/2003, σελ. 196. 
@! Keimeno_01:Μεταβίβαση ακινήτου με πλειστηριασμό - Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, ΓνωμΝΣΚ 131/2003, σελ. 375.Φορολογική διαδικασία  
Θέματα Μητρώου, Φορολογικά νέα, σελ. 160. 
Πληρωμές σε ΔΟΥ, Φορολογικά νέα, σελ. 161. 
Φορολογικός έλεγχος - ΚΒΣ, ΣτΕ 1733/2002, σελ. 194. 
Μέσα απλούστευσης διαδικασιών, Φορολογικά νέα, σελ. 246. 
Αντικειμενικοποίηση φορολογικού ελέγχου, Φορολογικά νέα, σελ. 326. 
Προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι, Φορολογικά νέα, σελ. 326. 
Επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχου, Φορολογικά νέα, σελ. 327.  
Οδηγίες για e-δηλώσεις επιτηδευματιών, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Φορολογικός έλεγχος, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Παράταση φορολογικών ελέγχων, Συνήγορος αγοράς, σελ. 513. 
Αντικειμενικοποίηση φορολογικού ελέγχου κ.ά., Φορολογικά νέα, σελ. 515. 
Οφειλές εταιριών προς το Δημόσιο - Καταβολή στις ΔΟΥ, Φορολογικά νέα, σελ. 247. 
ΦΠΑ 
Έκδοση συμπληρωματικής πράξεως προσδιορισμού ΦΠΑ, ΣτΕ 878/2002, σελ. 17. 
Φορολογικός εκπρόσωπος, Φορολογικά νέα, σελ. 160. 
Έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισμού ΦΠΑ, ΣτΕ 3239/2002, σελ. 194. 
Επιστροφή ΦΠΑ, Φορολογικά νέα, σελ. 247. 
Κουπόνια έκπτωσης - Βάση επιβολής φόρου στον έμπορο λιανικής πώλησης, ΔΕΚ C-398/1999 απόφ. 16.2.2003, σελ. 313. 
Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ΦΠΑ μέσω TAXISnet, Φορολογικά νέα, σελ. 327. 
Μίσθωση προκατασκευασμένων κτηρίων - Απαλλαγές ΦΠΑ, ΔΕΚ C-315/2000 απόφ. 16.1.2003, σελ. 419. 
Χρησιμοποίηση κτηρίου επιχείρησης για ίδιες ανάγκες, ΔΕΚ C-269/2000 απόφ. 8.5.2003, σελ. 507. 
Ο νέος Ν 3193/2003 “Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, Φορολογικά νέα, σελ. 514. 
Φυλακές  
Ευθύνη κράτους λόγω διάπραξης ανθρωποκτονίας από κρατούμενους, ΕΔΔΑ απόφ. 24.10.2002, σελ. 146. 
Χορήγηση αντιγράφων φακέλων σε πληρεξουσίους αλλοδαπών κρατουμένων, Συνήγορος του Πολίτη, 12390/2003, σελ. 235. 
Πρόσβαση δικηγόρων σε χώρους κράτησης παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών, Συνήγορος του Πολίτη, 11895/2002, σελ. 235. 
Ανήλικοι κρατούμενοι, Επισημάνσεις, σελ. 262. 
Φωτογραφίες 
Φωτογραφίες προσώπων σε επιστημονικά συγγράμματα, απόφ. Αρχής 95/2002, σελ. 315. 
Fax 
Εκπροσώπηση από συνήγορο - Πληρεξουσιότητα, ΑΠ 1611/2002, σελ. 112. 
Franchising (βλ. λ. Δικαιόχρηση )@! Α:Χ 
Χαρτόσημο 
Απόδοση τελών χαρτοσήμου, Συνήγορος αγοράς, σελ. 69. 
Χρεοκοπία 
Δόλια χρεοκοπία, ΑΠ 1358/2002, σελ. 112. 
Χρέος 
Αιτιώδης αναγνώριση χρέους- Πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας, Δ. Χαλκιαδάκης, σελ. 130. 
Σύμβαση αντασφάλισης - Πιστωτική επιστολή - Αναγνώριση χρέους, Αλλοδαπή νομολογία, σελ. 138. 
Προσωποκράτηση τέλος για χρέη προς ΝΠΔΔ και ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Συνήγορος αγοράς, σελ. 425. 
Οφειλές εταιριών προς το Δημόσιο - Καταβολή στις ΔΟΥ, Φορολογικά νέα, σελ. 247. 
Ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο, Φορολογικά νέα, σελ. 429. 
Καταβολή - Εξοφλητική απόδειξη - Τεκμήριο εξόφλησης, ΑΠ 1266/2003, σελ. 463. 
ΙΚΑ - Προσωποκράτηση για χρέη, ΣτΕ Ολ 2858-9/2003, σελ. 466. 
Κατάσχεση επί παραγεγραμμένων χρεών ΚΒΣ, ΓνωμΝΣΚ 297/2003, σελ. 468. 
Αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ της ΑΕ για χρέη της έναντι Δημοσίου και ΙΚΑ, Ε. Χασάπη, σελ. 485. 
Καταβολή χρεών με δόσεις, Συνήγορος αγοράς, σελ. 512. 
Χρηματιστήρια 
Ειδικοί Διαπραγματευτές, Συνήγορος αγοράς, σελ. 69. 
Υπεξαίρεση τίτλων από υπάλληλο χρηματιστηριακής εταιρίας, ΑΠ 846/2003, σελ. 462. 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Κυρώσεις σε εταιρία, ΣτΕ 3548/2002, σελ. 467. 
Συμμετοχή σε εταιρία εισηγμένη στο ΧΑΑ - Υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού, ΣτΕ 1930/2002, σελ. 467. 
ΑΕ - Αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη χρηματιστηριακής τιμής τους, ΓνωμΝΣΚ 322/2003, σελ. 468. 
Χρηματοδοτική μίσθωση 
Επισκόπηση νομολογίας, σελ. 396. 
Χρησικτησία 
Ρυμοτομία - Παραχώρηση ακινήτου - Χρησικτησία, ΑΠ Ολ 7/2003, σελ. 274. 
Χρονομεριστική μίσθωση 
Time sharing και προστασία καταναλωτή, Λ. Δικαιάκου, σελ. 390. 
Επισκόπηση νομολογίας, σελ. 399. 
Ψευδής βεβαίωση 
Φορολογικές παραβάσεις - Απόπειρα καταπίεσης, ΑΠ 344/2003, σελ. 276. 
Ψευδορκία 
Ψευδορκία διαδίκου, ΑΠ 1941/2002, σελ. 192. 
Ψυχική οδύνη 
Εργατικό ατύχημα - Ψυχική οδύνη, ΑΠ 60/2003, σελ.111. 
Επισκόπηση Νομολογίας, Μ. Γρηγοροπούλου, σελ. 294.@! ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ:ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δείτε επίσης...

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
ΣΥΝήΓΟΡΟΣ ΤΕΥΧΟΣ
113/2016 | 114/2016 | 115/2016 | 116/2016 |
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείτε την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€