Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Πρώτα σε κυκλοφορία
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 50€ φ.π., 60€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Τιμή: 58€ φ.π., 68€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

THEORY-JURISPRUDENCE-DRAFTS


Συγγραφέας: Δ. Αργυρίου

3η Έκδοση 2013
Σελ.: 910
Σχήμα: 17 X 24
ISBN: 978-960-562-198-8

Αρχική Τιμή: 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή: 65€ φ.π., 75€ ν.π.
Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α'  
ΕισαγωγήΣελ. 1
I. Tο ισχύον σύστημα μεταγραφών και η ανάγκη μετάβασης στο σύστημα του κτηματολογίουΣελ. 1
II. Το ισχύον σύστημα των βιβλίων μεταγραφώνΣελ. 1
III. Το σύστημα των κτηματικών βιβλίων (κτηματολόγιο)Σελ. 4
IV. Σύγκριση των δύο συστημάτων δημοσιότητας των εμπραγμάτων σχέσεων στα ακίνηταΣελ. 4
ΜΕΡΟΣ Β'  
Νόμος 2308/1995 - ΚτηματογράφησηΣελ. 9
Ι. Ένταξη περιοχής στην κτηματογράφησηΣελ. 9
II. Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων σχέσεωνΣελ. 15
A. Δικαιώματα για τα οποία υποβάλλεται δήλωσηΣελ. 20
B. Διαδικασία υποβολής της δήλωσηςΣελ. 25
i. Ο εντοπισμός των ακινήτων στους κτηματολογικούς χάρτεςΣελ. 29
ii. Η υποβολή της δήλωσηςΣελ. 31
iii. Διορθώσεις - Συμπληρώσεις της δήλωσης μετά την υποβολή τηςΣελ. 32
Γ. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσηςΣελ. 32
i. Η δήλωση εκ μέρους του Ελληνικού ΔημοσίουΣελ. 34
Δ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεωνΣελ. 38
Ε. Υποβολή ψευδούς δήλωσηςΣελ. 41
ΣΤ. Έννομες συνέπειες παράλειψης υποβολής δήλωσηςΣελ. 41
Ζ. Καταβολή ανταποδοτικών τελώνΣελ. 43
ΙΙΙ. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκωνΣελ. 47
IV. Έλεγχος νομιμότητας των υποβληθεισών δηλώσεωνΣελ. 49
V. Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησηςΣελ. 52
i. Στοιχεία ελέγχου εκ μέρους των πολιτώνΣελ. 56
VI. Δικαιοπραξίες κατά το στάδιο της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης - Δίκες με αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμαΣελ. 59
VII. Υποβολή αιτήσεων διόρθωσηςΣελ. 62
VIII. Υποβολή ενστάσεωνΣελ. 65
IX. Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων - Περάτωση της κτηματογράφησηςΣελ. 71
X. Εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου σε ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως και κτήση κυριότητας με χρησικτησία (άρθρο 4 Ν 3127/2003)Σελ. 73
Α. Πεδίο εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 4 Ν 3127/2003Σελ. 82
Β. Οι προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας έναντι του δημοσίουΣελ. 83
Γ. Το βάρος απόδειξης της κακής πίστηςΣελ. 85
Δ. Η παρέμβαση των κτηματικών υπηρεσιών στην κτηματολογική διαδικασία της κτηματογράφησης, μετά την ισχύ της διατάξεως του άρθρου 4 του Ν 3127/2003Σελ. 86
XI. Κτηματογράφηση και Δασικοί ΧάρτεςΣελ. 91
Α. Κατάρτιση δασικών χαρτώνΣελ. 93
Β. Αποτύπωση ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτεςΣελ. 96
Γ. Η ανάρτηση του δασικού χάρτηΣελ. 102
Δ. Υποβολή αντιρρήσεωνΣελ. 104
Ε. Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτώνΣελ. 106
ΣΤ. Διαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας σε περιοχές υπό κτηματογράφησηΣελ. 120
XΙI. Μετάβαση στο σύστημα του κτηματολογίου - πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλίαΣελ. 124
ΜΕΡΟΣ Γ'  
Νόμος 2664/1998 - Η λειτουργία του Εθνικού ΚτηματολογίουΣελ. 127
I. ΕισαγωγήΣελ. 127
II. Αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Εθνικού ΚτηματολογίουΣελ. 129
III. Η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων και η μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα του ΚτηματολογίουΣελ. 134
IV. Τα τηρούμενα από τα Κτηματολογικά Γραφεία στοιχείαΣελ. 142
V. Οι καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξειςΣελ. 149
VI. Αντικείμενο κτηματολογικών εγγραφών - Τέλη εγγραφήςΣελ. 157
VII. Τοπική αρμοδιότητα των Κτηματολογικών ΓραφείωνΣελ. 159
VIII. Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλίαΣελ. 159
IX. Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείωνΣελ. 161
A. Διόρθωση κατόπιν δικαστικής απόφασηςΣελ. 162
1. Η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 162
i. Αντικείμενο της δίκης - ΑρμοδιότηταΣελ. 162
ii. Ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 164
iii. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 165
iv. Το αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 166
v. Προθεσμία άσκησης της αγωγήςΣελ. 168
vi. Προϋποθέσεις παραδεκτούΣελ. 171
vii. Εφαρμοστέα διαδικασία - Απόδειξη - Δικαστικό Ένσημο - ΑπόφασηΣελ. 174
viii. Η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998 με εναγόμενο το Ελληνικό ΔημόσιοΣελ. 179
ix. Πρακτικό συμβιβασμού - Διαιτητική απόφαση - Δικαστική ΜεσολάβησηΣελ. 185
x. Η τύχη των εκκρεμών αγωγών κατά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίουΣελ. 189
2. Η δικαστική διόρθωση των πρώτων εγγραφών στην περίπτωση ένδειξης αγνώστου ιδιοκτήτηΣελ. 190
i. Προϋποθέσεις παραδεκτούΣελ. 193
ii. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 197
iii. Αντικείμενο της δίκης - Αίτημα της αιτήσεωςΣελ. 198
iv. Η δικαστική διόρθωση των πρώτων εγγραφών στην περίπτωση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτηΣελ. 203
v. Διόρθωση αρχικής εγγραφής σε ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη λόγω κληρονομικής διαδοχής Σελ. 206
vi. Η παραδοχή της αιτήσεως - Διόρθωση της εγγραφήςΣελ. 208
vii. Απόρριψη αιτήσεως - Ένδικα μέσαΣελ. 210
3. Διόρθωση με αιτία κτήσης κυριότητας την χρησικτησίαΣελ. 210
4. Διόρθωση στοιχείων πρώτων εγγραφώνΣελ. 214
i. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 215
ii. Διαδικασία διόρθωσηςΣελ. 217
Β. Διόρθωση πρώτων εγγραφών χωρίς δικαστική απόφασηΣελ. 220
1. Η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν 2664/1998Σελ. 220
i. Διαδικασία διόρθωσηςΣελ. 221
ii. Υποβολή αντιρρήσεωνΣελ. 224
iii. Αυτεπάγγελτη διόρθωσηΣελ. 225
2. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτωνΣελ. 225
3. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών ως προς ληξιαρχικά στοιχείαΣελ. 236
4. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών ως προς τα γεωμετρικά στοιχείαΣελ. 236
i. Αποδεκτές αποκλίσεις ως προς το εμβαδόν των ακινήτων - Η ρύθμιση του Ν 2664/1998Σελ. 243
ii. Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίωνΣελ. 251
5. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών κατόπιν κύρωσης απόφασης αναδασμούΣελ. 258
6. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε δασικές περιοχέςΣελ. 258
X. Η νομική τύχη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που δεν καταχωρήθηκαν στις αρχικές εγγραφές στο κτηματολόγιοΣελ. 261
Α. Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου, που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφέςΣελ. 261
1. Οι προϋποθέσεις μεταβίβασης κυριότηταςΣελ. 261
2. Η αναπλήρωση της εγγραφής στο κτηματολόγιοΣελ. 263
3. Αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998, επί μεταβίβασης κυριότητας που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφέςΣελ. 265
4. Χρονικός περιορισμός μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφέςΣελ. 267
5. Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου που δεν έχει καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφές στην περίπτωση που η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998 έχει ασκηθεί και έχει καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο από τον δικαιούχο του δικαιώματος κυριότητας - μεταβιβάζονταΣελ. 268
B. Επιβάρυνση δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφέςΣελ. 275
1. Οι προϋποθέσεις επιβάρυνσης μη καταχωρισθέντος δικαιώματοςΣελ. 276
2. Η αναπλήρωση της εγγραφής στο κτηματολόγιοΣελ. 278
3. Αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998, επί επιβάρυνσης δικαιώματος που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφέςΣελ. 279
4. Χρονικός περιορισμός επιβάρυνσης δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφέςΣελ. 282
Γ. Μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση του μη καταχωρησθέντος στις αρχικές εγγραφές δικαιώματοςΣελ. 283
Δ. Κτήση δικαιώματος μη καταχωρισθέντος στις αρχικές εγγραφές με αναγκαστική εκτέλεσηΣελ. 284
1. Προϋποθέσεις κτήσης δικαιώματοςΣελ. 284
2. Η αναπλήρωση της εγγραφής της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης στο κτηματολόγιοΣελ. 286
3. Αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998, επί κτήσης με αναγκαστική εκτέλεση δικαιώματος που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφέςΣελ. 287
4. Χρονικός περιορισμός κτήσης με αναγκαστική εκτέλεση δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφέςΣελ. 288
Ε. Εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης, μεσεγγύησης ή άλλης δέσμευσης της εξουσίας διάθεσης σε δικαίωμα που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφέςΣελ. 289
1. Προϋποθέσεις εγγραφής υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης, μεσεγγύησης ή άλλης δέσμευσης της εξουσίας διάθεσης σε δικαίωμα που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφέςΣελ. 290
i. Η τήρηση των προϋποθέσεων του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίουΣελ. 290
ii. Η εγγραφή των βαρών στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτουΣελ. 291
α. Αποκλίσεις από τον έλεγχο νομιμότητας κατά την εγγραφή του βάρουςΣελ. 291
iii. Η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 292
α. Το αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 293
β. Η προσεπίκληση του οφειλέτη, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 294
2. Η αναβλητική αίρεση της εγγραφής των βαρών επί μη καταχωρισθέντων στις αρχικές εγγραφές δικαιωμάτωνΣελ. 295
3. Χρονικός περιορισμός εγγραφής βάρους επί δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφέςΣελ. 296
ΣΤ. Η κατάσχεση επί μη καταχωρηθέντος στις αρχικές εγγραφές δικαιώματος, στην περίπτωση καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτουΣελ. 297
ΧΙ. Η νομική τύχη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης, μεσεγγύησης ή άλλης δέσμευσης της εξουσίας διάθεσης, που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές και έχει συσταθεί επί δικαιώματος που έχει καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο και έχει νομίμως επιβαρυνθεί πριν από τις πρώτες εγγραφέςΣελ. 301
Α. Οι προϋποθέσεις άσκησης των εξουσιών από βάρος που δεν έχει καταχωρηθεί στις αρχικές εγγραφέςΣελ. 301
1. Η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 301
2. Το αίτημα της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 302
3. Η εγγραφή της αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτουΣελ. 302
4. Αποκλίσεις από τον έλεγχο νομιμότητας κατά την εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 303
5. Η άσκηση προσεπίκλησηςΣελ. 304
6. Η αναβλητική αίρεση της αναγνώρισης των βαρών επί των καταχωρισθέντων στις αρχικές εγγραφές δικαιωμάτωνΣελ. 305
XII. Επιδόσεις της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου προς τους ενυπόθηκους και τους προσημειούχους δανειστές σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε ακίνητο μετά τις πρώτες εγγραφέςΣελ. 306
XIII. Η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών - Έννομες συνέπειες - Δημιουργία αμάχητου τεκμηρίουΣελ. 307
Α. Η νομική φύση του αμάχητου τεκμηρίουΣελ. 310
Β. Η κτήση κυριότητας από τον εγγεγραμμένο στις αρχικές εγγραφές, ως κύριοΣελ. 311
XIV. Δικαιώματα πραγματικών δικαιούχων - Προϋποθέσεις ανατροπής του αμάχητου τεκμηρίου των πρώτων εγγραφώνΣελ. 313
A. Η ενοχική αξίωση του πραγματικού δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμούΣελ. 314
B. Η αξίωση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίαςΣελ. 317
Γ. Η αυτούσια απόδοση του ακινήτου στον πραγματικό δικαιούχοΣελ. 318
XV. Η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»Σελ. 320
XVI. Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και μαχητό τεκμήριοΣελ. 322
A. Ανατροπή μαχητού τεκμηρίου - Δημόσια πίστη - Προστασία καλόπιστου τρίτουΣελ. 324
XVII. Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφώνΣελ. 329
A. Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικάΣελ. 329
B. Καταχώρηση εμπράγματης δικαιοπραξίαςΣελ. 335
Γ. Καταχώρηση διοικητικών πράξεων άρθρου 12 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 338
1. Έκδοση και χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματοςΣελ. 339
2. Ενέργειες μηχανικού: ενημέρωση κτηματογραφικού διαγράμματοςΣελ. 339
3. Υποβολή αίτησης για την καταχώριση πράξης που επιφέρει γεωμετρική μεταβολή:Σελ. 340
Δ. Εγγραφή της αίτησης στο ημερολόγιο - Χρονική προτεραιότηταΣελ. 340
XVIII. Έλεγχος νομιμότητας των υποβαλλομένων αιτήσεωνΣελ. 342
XΙX. Αντιρρήσεις κατά της άρνησης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί στην καταχώρηση εγγραπτέας πράξηςΣελ. 344
XX. Η πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχείαΣελ. 347
ΜΕΡΟΣ Δ'  
Υποδείγματα Δικογράφων και Αιτήσεων Ν 2308/1995 & Ν 2664/1998Σελ. 351
I. Υποδείγματα Ν 2308/1995Σελ. 351
1. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος Ν 2308/1995 (έντυπο Δ.1 για φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα κυριότητας, επικαρπίας ή άλλη δουλεία)Σελ. 353
2. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος Ν 2308/1995 (έντυπο Δ.2 για νομικά πρόσωπα & φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα που δεν καλύπτονται από το έντυπο Δ.1)Σελ. 356
3. Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωσηΣελ. 360
4. Υπόδειγμα δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος Ν 2308/1995 για φυσικά πρόσωπα (έντυπο Δ.1) για δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 363
5. Υπόδειγμα δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος Ν 2308/1995 για νομικά πρόσωπα (έντυπο Δ.2) για δικαίωμα προσημείωσης υποθήκης επί οριζόντιας ιδιοκτησίαςΣελ. 366
6. Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ.1 φυσικών προσώπωνΣελ. 370
7. Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ.2 νομικών προσώπωνΣελ. 380
8. Έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησηςΣελ. 389
II. Υποδείγματα αιτήσεων και εντύπων Ν 2664/1998Σελ. 397
1. Αίτηση - οδηγίες για καταχώρηση εγγραπτέας πράξηςΣελ. 399
2. Αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν 2664/1998Σελ. 403
3. Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματοςΣελ. 407
4. Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφώνΣελ. 409
5. Περίληψη καταχώρησης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14 παρ. 4 Ν 2664/1998 (έντυπο)Σελ. 411
6. Υπόδειγμα συμπληρωμένης περίληψης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14 παρ. 4 Ν 2664/1998 (πωλητήριο συμβόλαιο)Σελ. 418
7. Υπόδειγμα συμπληρωμένης περίληψης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14 παρ. 4 Ν 2664/1998 (προσημείωση υποθήκης)Σελ. 425
III. Υποδείγματα δικογράφων Ν 2664/1998Σελ. 429
1. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998 απευθυνόμενη κατά γνωστού δικαιούχουΣελ. 431
2. Αγωγή διεκδικητική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998 απευθυνόμενη κατά γνωστού δικαιούχουΣελ. 440
3. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998 με τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία - Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (Οικόπεδο)Σελ. 446
4. Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν 2664/1998 - Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (Οικόπεδο)Σελ. 453
5. Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν 2664/1998 - Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (Οριζόντια Ιδιοκτησία)Σελ. 465
6. Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν 2664/1998 - Κληρονομική διαδοχή Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη (Οριζόντια Ιδιοκτησία)Σελ. 472
7. Αίτηση διόρθωσης στοιχείων πρώτης εγγραφής άρθρου 6 παρ. 8 Ν 2664/1998Σελ. 482
8. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998 κατ' εφαρμογήν του άρθρου 7Α του Ν. 2664/1998Σελ. 492
9. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά άρνησης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης (πρακτικό συμβιβασμού) - 'Αρθρο 16 παρ. 5 Ν 2664/1998Σελ. 501
10. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά άρνησης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης (πωλητήριο συμβόλαιο) - 'Αρθρο 16 παρ. 5 Ν 2664/1998Σελ. 508
11. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά απόρριψης αιτήσεως διόρθωσης προδήλου σφάλματος -'Αρθρο 18 παρ. 2 Ν 2664/1998Σελ. 512
12. Προσφυγή κατά απόρριψης αιτήσεως διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων - 'Αρθρο 19 παρ. 2 Ν 2664/1998Σελ. 520
13. Εναντίωση - Απόψεις 'Αρθρου 19 παρ. 2 του Ν 2664/1998Σελ. 527
14. Προσφυγή κατά παραδοχής αιτήσεως διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων - 'Αρθρο 19 παρ. 2 Ν 2664/1998Σελ. 529
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
[1] Ν 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114/15.6.1995) ['Αρθρα 1-14, 20]Σελ. 535
[2] N 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 275/ 3.12.1998) ['Αρθρα 1-24, 34]Σελ. 563
[3] OKXE 556/09/17.10.2012 Τεχνικές προδιαγραφές μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου (ΦΕΚ B' 3370/18.12.2012)Σελ. 605
[4] ΑΥΠΕΚΑ 49439/2013 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας» (ΦΕΚ B' 2362/23.9.2013)Σελ. 675
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
[1] Εισηγητική Έκθεση Νόμος 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις»Σελ. 757
[2] Εισηγητική Έκθεση Νόμος 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»Σελ. 763
[3] Εισηγητική Έκθεση Νόμος 3127/2003 στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο» Σελ. 793
[4] Αιτιολογική Έκθεση Νόμος 3481/2006 στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»Σελ. 799
[5] Αιτιολογική Έκθεση Νόμος 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»Σελ. 805
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  
Κατάλογος λειτουργούντων Κτηματολογικών ΓραφείωνΣελ. 837
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - CHECK LIST Κατάθεσης δηλώσεων κατά το στάδιο ΚτηματογράφησηςΣελ. 857
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
I. N 2308/1995Σελ. 865
II. N 2664/1998Σελ. 877
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 899
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 907

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€