Όλες οι λέξεις
Ακριβής φράση
Καλάθι αγορών
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €
Τηλεφωνικό Κέντρο
210 3678800
(30 γραμμές)

Υποκαταστήματα

Πείτε μας τη γνώμη σας

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37
4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37Τιμή:40€ ΦΠ 50€ ΝΠ
Πρώτα σε κυκλοφορία
Τιμή: 48€ φ.π., 58€ ν.π.
Τιμή: 58€ φ.π., 68€ ν.π.
Τιμή: 48€ φ.π., 58€ ν.π.
Τιμή: 45€ φ.π., 55€ ν.π.
Κατάλογος εκδόσεων


Αλφαβητικό/Χρονολογικό Ευρετήριο Καταλόγου

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

LEX SPORTIVA - Τόμος 6/2007

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Περιοδική έκδοση Αθλητικού Δικαίου


Διεύθυνση Σύνταξης: Δ. Παναγιωτόπουλος

Έκδοση 2007
Σελ.: 424
ISSN: 1790-9449
Τιμή: 60€ φ.π., 100€ ν.π.
Ευρετήρια

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ  
ΧΑΡΗΣ Π. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Lex Sportiva: Έννοια και λειτουργία μιας αυτοφυούς διεθνούς εννόμου τάξεωςΣελ. 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Lex Sportiva: [Ενδοαθλητική - Σωματειακή έννομη τάξη] και παραδοσιακές έννομες τάξειςΣελ. 12
GERARD AUNEAU Οι ιδιαιτερότητες του αθλητισμού λαμβανόμενες υπόψη από τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο: Προς τη δημιουργία ενός Εθιμικού Διεθνούς Δικαίου του ΑθλητισμούΣελ. 24
Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
1. ΑΡΕΙΟY ΠΑΓΟY  
Αριθ. 599/2007 Τμ. ΣΤΑ Ποινικό, Ανθρωποκτονία από αμέλεια, πυγμαχικός αγώνας επίδειξης, αθωωτική απόφαση σε δεύτερο βαθμό, αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.Σελ. 35
Αριθ. 30/2007 Τμ. B2', Εργασιακές σχέσεις - Δημοσιογράφοι - Μαθητευόμενοι - Μισθολογικό καθεστώς - σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στο αθλητικό τμήμα ημερήσιας εφημερίδας - Ορθή κρίση του εφετείου.Σελ. 38
Αριθ. 1545/2006 Τμ. Β2', Εργασιακές σχέσεις - Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου - Καθηγητής φυσικής αγωγής - Καταχρηστικότητα - καταγγελία της εργασιακής σύμβασης καθηγητή φυσικής αγωγής για λόγους μη περιβολής των μαθητών του με αθλητική φόρμα κατά την ώρα των αθλοπαιδιών.Σελ. 41
Αριθ. 928/2006 Τμ. Β2', Αθλητικά σωματεία - Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας προπονητή Ενόργανης Αγωνιστικής Γυμναστικής - σύμβαση εξαρτημένης εργασίας προπονητή, επιδίκαση μισθών υπερημερίας και χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης από άκυρη απόλυση.Σελ. 44
Αριθ. 618/2006 Τμ. Β', Σύμβαση παροχής υπηρεσιών από προπονητή - Αναδρομικότητα νόμων - Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών από προπονητή προς αθλητικό σωματείο καταρτίζεται εγγράφως και αποτελεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.Σελ. 47
Αριθ. 377/2006 Τμ. Β', Αθλητισμός - Αθλητικά σωματεία - Αμειβόμενοι Αθλητές - Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (ΚΑΕ) - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Μεταγραφές - Εγκυρότητα συμβατικής ρήτρας για δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από ΚΑΕ της συμβάσεως αθλητή της για τρία χρόνια από την αρχική λήξη της, απαράδεκτο αγωγής λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας ενώπιον των πρωτοβάθμιων επιτροπών.Σελ. 50
Αριθ. 408/2004 Τμ. Δ', Η απόφαση της Γ.Σ. αθλητικού σωματείου ή του Δ.Σ. του, που αντιβαίνει στο νόμο ή το καταστατικό είναι αυτοδικαίως άκυρη, απαιτείται να κηρυχθεί από το δικαστήριο με δικαστική απόφαση ύστερα από αγωγή, και όχι κατΑ ένσταση.Σελ. 53
2. ΕΦΕΤΕΙΟΥ  
Αριθ. 2337/2006 Εφ.Αθ, Αθλητισμός και σωματεία διαιτητών. Διάκριση εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητών , μέλος του σωματείου διαιτητών.Σελ. 60
Αριθ. 2810/2005, ΕφΑθηνών, Τμ. 13ο, Κατάσχεση στα χέρια του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ως τρίτου, κατΑάρθρο 982 Κ.ΠολΔ, απαίτησης Κ.Α.Ε. (Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας) για καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος από την παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της άδειας εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών αγώνων.Σελ. 64
Αριθ. 953/2004, ΕφΑθηνών Τμ. 4ο, Διαιτησία - Διαιτητική απόφαση - Ακύρωση Δ.Α. - Αρχή ακρόασης και των δύο πλευρών - Δελτίο στοιχήματος προκαθορισμένης ή μη απόδοσης. H διαιτητική απόφαση μπορεί να ακυρωθεί μόνο με δικαστική απόφαση και αν η συμφωνία για την διαιτησία είναι άκυρη.Σελ. 72
Αριθ. 2085/2001, ΕφΑθηνών, Αμειβόμενος καλαθοσφαιριστής, σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας με ερασιτεχνικό σωματείο, ρήτρα αναγκαστικής προσφυγής σε Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, αντισυνταγματικότητα ως αναγκαστική διαιτησία, καταβολή δεδουλευμένωνΣελ. 81
Αριθ. 432/2004, ΕφΠειραιά, Αθλητικό σωματείο - Εγκυρότητα απόφασης Γενικής Συνέλευσης - Αποβολή μέλους - Έφεση κατά ερήμην εκδοθείσας αποφάσεως - Υλική αρμοδιότητα - Παραγραφή - αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου.Σελ. 87
Αριθ. 179/2004, ΕφΠατρών, Αθλητικά σωματεία - Διαφορές οικονομικές μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητών επαγγελματικών ή αθλητών με αμοιβή ή προπονητών. Ακολουθείται πρώτα μία διαδικασία επίλυσης οικονομικών διαφορών αλλιώς η αγωγή είναι απαράδεκτη (άρθρο 95 ν. 2725/1999).Σελ. 98
Αριθ. 554/2005, ΕφΛάρισας, Αυτοκινητικό ατύχημα, Δαπάνες, 'Αδεια οδήγησης - Αιτιώδης συνάφεια, Ηθική βλάβη, Αθλητής, Σύγκρουση σε διασταύρωση μη ρυθμιζόμενη με πινακίδα προτεραιότητας ή φωτεινό σηματοδότη. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τραυματισθέντος μαθητή και αθλητή.Σελ. 98
3. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  
Αριθ. 669/2007 ΜονΠρΒόλου (Ασφ. Μέτρα), Επαγγελματίας προπονητής ποδοσφαίρου, ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση άρ. 29 παρ. 13 του ν. 3479/2006, απαγόρευση εισόδου και παραμονής του αιτούντος στους αγωνιστικούς χώρους άνευ της τηρήσεως των προϋποθέσεων της αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΠΟ (επίδειξη ειδικής ταυτότητας προπονητή) Σχόλιο: (Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Μουρνιανάκης)Σελ. 101
Αριθ. 9621/2006 ΠολΠρΘεσ/νίκης, Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου - Δημοσίευμα αθλητικής εφημερίδας - Αγωγή καταψηφιστική - Προσωπικότητα: προϋποθέσεις προστασίας από δυσφημιστικές διαδόσεις. Σκοπός ελάχιστων ορίων χρηματικής ικανοποίησης Οι λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα συνιστούν ενστάσεις καταλυτικές της αγωγής.Σελ. 106
Αριθ. 3433/2006 ΜονΠρΑθηνών, Αθλητική ομοσπονδία, κύρος αρχαιρεσιών, αγωγή για την ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης, μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ρητά καθορισμένος αριθμός, ασυμβίβαστο με ιδιότητα υποψηφίου που τελικά εκλέγεται στο διοικητικό συμβούλιο.Σελ. 115
Αριθ. 15/2006 ΜονΠρΛάρισας (όμοια και 14/2006 ΜονΠρΛάρισας), Επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής - Σύμβαση εργασίας - Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών - Διαιτησία - Εγγύηση. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τον αθλητικό νόμο.Σελ. 117
Αριθ. 75/2005, ΜονΠρΒόλου, Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Ερασιτέχνες αθλητές καλαθοσφαίρισης -. Οι ερασιτέχνες αθλητές καλαθοσφαίρισης συνδέονται με το σωματείο τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και τους οφείλονται μηνιαίες αποδοχές.Σελ. 120
Αριθ. 52/2005 ΜονΠρΛαμίας, Προπονητής πετοσφαίρισης, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, καταβολή μισθών, η σύμβαση απασχόλησης προπονητή δεν αντίκειται στον μη κερδοσκοπικό σκοπό του ερασιτεχνικού σωματείου, ρητή πρόβλεψη των συμβάσεων αυτών στις διατάξεις του νόμου.Σελ. 121
Αριθ. 5006/2004 ΠολΠρΑθηνών (Τακτική Διαδικασία), Σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης, ρήτρα υποβιβασμού, είσπραξη επιταγών διΑ οπισθογραφήσεως, συμβατικοί όροι, καταγγελία της σύμβασης, αδικαιολόγητος πλουτισμός.Σελ. 124
Αριθ. 269/2003, ΜονΠρΛαμίας, Σύμβαση προπονητή παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών, καταγγελία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, Αγωγή καταβολής δεδουλευμένων, μισθοί υπερημερίας.Σελ. 137
Αριθ. 5055/2002 ΜονΠρΑθηνών (Ασφ. Μέτρα), Σύμβαση παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων Α.Α.Ε., εξώδικη δήλωση καταγγελίας, αίτημα δικαστικής μεσεγγύησης επί λήξεως διαρκούς συμβάσεως, αίτημα απόδοσης επιταγών που αφορούν τον μετά την καταγγελία της σύμβασης χρόνο.Σελ. 143
4. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ  
Αριθ. 23/2006, Ειρηνοδικείο Νίκαιας, Αγωγή καταβολής δεδουλευμένων, έλλειψη έγγραφου τύπου, άκυρη σύμβαση παροχής εξαρτημένων υπηρεσιών προπονητή, καταβολή δεδουλευμένων μέσω των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού, υπολογισμός της ωφέλειας του εργοδότη.Σελ. 145
ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  
Αριθ. 349/2007 ΣτΕ (Τμ. Δ'), Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία [Κ.Α.Ε.], Ελληνική Ομοσπονδία Κ. [Ε.Ο.Κ., έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας επαγγελματία καλαθοσφαιριστή. Προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών [Α.Σ.Ε.Α.Δ.Σελ. 152
Αριθ. 477/2007 ΣτΕ (Τμ. Δ'), Διαγραφή του αιτούντος από τον ειδικό πίνακα διακρινομένων αθλητών του άρθρου 34 παρ.3 του ν. 2725/1999. Ανάκληση χορηγηθείσης βεβαίωσης περί της εγγραφής του στον ως άνω πίνακα. Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στον πίνακα αυτό, πλάνη περί τα πράγματα.Σελ. 156
Αριθ. 2386/2006, Τμ. ΓΑ, Eισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ανήκων στην ειδική κατηγορία των αθλητών, προσαύξηση 10%, η εκκαλούμενη απόφαση του Εφετείου δεν είναι εκ του νόμου εκκλητή.Σελ. 162
Αριθ. 499/2006, Τμ. ΓΑ, ΚαθΑ υπέρβαση εισαγωγή αθλητή με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις στο Λιμενικό Σώμα, σειρά προτεραιότητας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.Σελ. 163
1.α. Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ  
Αριθ. 1142/2006, 'Αρση της αθλητικής αναγνώρισης αθλητικού Ομίλου, κίνδυνος βλάβης συμφερόντων του Ομίλου, λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.Σελ. 167
Αριθ. 845/2006, ΣτΕ (Ε.Α.), Πράξη Γ.Γ.Α., αυτοδίκαιη έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου αθλητικού σωματείου, αναδρομική ισχύς από την επέλευση του κωλύματος, προβαλλόμενοι λόγοι προδήλως αβάσιμοι.Σελ. 168
Αριθ. 521/2006, 'Αρση της αθλητικής αναγνώρισης Ομοσπονδίας λόγω πλημμελειών στην οικονομική διαχείριση, Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της οικείας απόφασης, δημόσιο συμφέρον από τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας με αθλητές σε αγώνες, αίτηση μερικώς δεκτή, απορρίπτει σχετικά με την κατανομή των επιχορηγήσεων στην Ελλάδα.Σελ. 169
Αριθ. 386/2006, Πράξη της Ε.Ε.Α. περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, πιθανολόγηση κλονισμού της οικονομικής κατάστασης της Α.Α.Ε., μερική (και όχι ολική) κατάπτωση της επίμαχης εγγυητικής επιστολής συνεκτιμώντας και τον κίνδυνο δημιουργίας προβλημάτων ρευστότητος στην αιτούσα Κ.Α.Ε.Σελ. 171
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ  
2.1. ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Αριθ. 3103/2006, ΔιοικΕφΑθ, Τμ. Η', Πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης, ύπαρξη ιδιαιτέρου έννομου συμφέροντος για την εκδίκαση λόγω θεμελίωσης δικαιώματος προϋπηρεσίας επί αποδοχής της αιτήσεως, απόρριψη αρχικής ένστασης, η ΚΕΑΤ όφειλε να αναγνωρίσει στον αιτούντα προϋπηρεσία.Σελ. 175
Αριθ. 96/2007, ΔιοικΕφΑθ, Τμ. ΗΑ, (Σε Συμβούλιο), Σχολικό Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, τελικός αγώνας, παράνομη συμμετοχή μαθητών-αθλητών, απόφαση Επιτροπής Ενστάσεων και ΚΟΕΣΑ, αίτηση αναστολής, βασιμότητα της αίτησης, λήψη προσωρινών μέτρων λόγω του ανεπαρκούς χρόνου για εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεωςΣελ. 180
Αριθ. 512/2005, ΔιοικΕφΛαρίσης, Αθλητικό γυμναστήριο. Αίτηση ακύρωσης - Εννομο συμφέρον - Δωρεά - Ανάκληση οικοδομικής άδειας, ιδιαίτερο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον, η ύπαρξη του οποίου κρίνεται από το σύνδεσμο και την ειδική σχέση του αιτούντος με τα έννομα αποτελέσματα της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης.Σελ. 183
2.2. ΤΜΗΜΑ ΟΥΣΙΑΣ  
Αριθ. 1863/2006, ΔιοικΕφΑθ, (Τμ. 14ο), Προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων μπάσκετ, υπερημερία του αγοραστή ως προς την καταβολή του τιμήματος, έννοια και φύση διοικητικής σύμβασης, στοιχεία διοικητικής σύμβασης, σύμβαση κατόπιν αιτήματος αθλητικού σωματείου, σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.Σελ. 185
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  
Αριθμ. 3441/2006, ΔιοικΠρωτΑθ, Τραυματισμός φιλάθλου από ρίψη φωτοβολίδας σε ποδοσφαιρικό αγώνα, οφειλόμενος στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας. Αστική ευθύνη δημοσίου-Προστασία ζωής και σωματικής ακεραιότητας Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Πρόσθετη.Σελ. 188
4. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
Ε.Σ. Αριθμ. πράξεως 57/2006, Προσωπικό ν.π.δ.δ. - Αθλητικά Κέντρα Νεότητας - Επίδομα θέσης ευθύνης - Υπηρεσιακά Συμβούλια -. Μη νόμιμη η καταβολή επιδόματος θέσεως ευθύνης. Επιλογή προϊσταμένου από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.Σελ. 197
ΙΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
1. Α.Σ.Ε.Α.Δ.  
Α.Σ.Ε.Α.Δ. 89/2007, Τμ. Γ', Μηδενισμός ομάδας στην περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα αθλητών που δεν δικαιούνται συμμετοχής, Ασυμβίβαστο αθλητικής και προπονητικής ιδιότητας, Εισηγητική έκθεση ν. 2725/1999, η συμμετοχή σε πρωταθλήματα διαφορετικών κατηγοριών δεν κλονίζει την αξιοπιστία αυτών, το ασυμβίβαστο δεν υφίσταται.Σελ. 204
Α.Σ.Ε.Α.Δ. 77/2007, Στέρηση της φιλάθλου ιδιότητας, φίλαθλος, αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, αντιαθλητική συμπεριφορά, εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.Σελ. 206
Α.Σ.Ε.Α.Δ. 62/2007, Τμ. Β', Στέρηση της φιλάθλου ιδιότητας, φίλαθλος, αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, αντιαθλητική συμπεριφορά, αθλητικά παραπτώματα, προσωρινή ή παράτυπη έκδοση προηγουμένως βεβαιώσεως από ΟμοσπονδίαΣελ. 211
Α.Σ.Ε.Α.Δ., 57/2007, Τμ. Α', Φύση της Ε.ΦΙ.Π. - δεν αποτελεί δικαιοδοτικό όργανο, λόγος της προσφυγής η υποβληθείσα αίτηση εξαίρεσης και η αοριστία των κοινοποιηθησών κλήσεων, εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών.Σελ. 224
Α.Σ.Ε.Α.Δ., 53/2007, Τμ. Γ', Παράβαση κανόνα ντόπινγκ, έλεγχος αθλητή κατόπιν κλήρωσης επΑ ευκαιρία αγώνα καλαθοσφαίρισης, απόπειρα πλαστοπροσωπίας με αντικατάσταση του αθλητή.Σελ. 232
Α.Σ.Ε.Α.Δ., 33/2007, Τμ. Γ', Παράβαση ντόπινγκ, πειθαρχική αρμοδιότητα Δ.Σ. Ομοσπονδίας, απόφαση Δ.Σ επιβολής ποινής αποκλεισμού σε αθλητή, μη κλήση του προσφεύγοντος.Σελ. 238
Α.Σ.Ε.Α.Δ., 24/2007, Τμ. Β', Παράβαση κανόνα ντόπινγκ, απόφαση Δ.Σ. Ομοσπονδίας, εξέταση λόγων προσφυγής, έλλειψη σχετικής εισήγησης και νόμιμης σύνθεσης πειθαρχικής επιτροπής, παράβαση της διαδικασίας δειγματοληψίας.Σελ. 241
Α.Σ.Ε.Α.Δ., 86/2006, Τμήμα Β', Αρμοδιότητες του Συμβουλίου, απόφαση διοικητικού συμβουλίου αθλητικού σωματείου, έλλειψη εισήγησης στη Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό, έλλειψη εκτελεστού χαρακτήρα της προσβαλλόμενης, απαράδεκτο προσφυγής.Σελ. 248
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΟ  
α. Α'. Ε. Ε. Ο. Δ./E.Π.Ο.  
ΑΑ Ε.Ε.Ο.Δ. / ΕΠΟ) Αριθ. 30/2007, Οικονομικές διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και Α.Α.Ε. ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α.Σελ. 250
β. Δ'. Ε. Ε. Ο. Δ./E.Π.Ο.  
ΔΑ. Ε. Ε. Ο. Δ/E.Π.Ο., Αριθ. 48/2007, Λύση σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών, αντισυμβατική συμπεριφορά, ιδιωτικό συμφωνητικό που προβλέπει τη δυνατότητα της Π.Α.Ε. για λύση της σύμβασης οποτεδήποτε, συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή που συνιστά απαξιωτική και αντισυμβατική στάση, σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητα του ποδοσφαιριστήΣελ. 255
ΔΑ. Ε. Ε Ο Δ/E.Π.Ο., Αριθ. 9/2005, Έφεση κατά απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας - Μεταγραφών της ΕΠΟ, εξαρτημένη σύμβαση εργασίας προπονητή, έλλειψη σπουδαίου λόγου για την καταγγελία της σύμβασηςΣελ. 258
ΔΑ. Ε. Ε Ο Δ/E.Π.Ο., Αριθ. 11/2005, Απόφαση της Επιτροπής, έλλειψη κλήτευσης αιτούντος σωματείου, προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα στο δικονομικό κανονισμό της Ε.Π.Ο., επιτρέπεται αίτηση για επανασυζήτηση της υποθέσεως μόνο για λόγους μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης κλήτευσηςΣελ. 263
3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ ΕΠΟ (ΔΕΕ/ΕΠΟ)  
ΔΕΕ/ΕΠΟ Αριθμ. 41/2007, Έφεση κατά απόφασης πειθαρχικής Επιτροπής, τιμωρία υπαίτιας ομάδας για τη διακοπή αγώνα.Σελ. 265
4. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  
Αριθ. 2005/A/944, Διαιτητική Απόφαση του CAS, Π.Α.Ε. 'Αρης / FIFA, 7 Ιουνίου 2006, Απόφαση aπαγόρευσης μετεγγραφών από Πειθαρχική επιτροπή της FIFA, Εφαρμοστέο δίκαιο, Δικαιοδοσία του CAS, εφαρμογή της απόφασης από την εθνική ομοσπονδία, Επιβολή κυρώσεων.Σελ. 268
5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
α. Απόφαση του Δικαστηρίου  
Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) στις Υποθέσεις υπΑ Αριθ. C-338/04, C 359/04 και C 360/04, Placanica κλπ., 6 Μαρτίου 2007, Ελευθερία εγκαταστάσεως - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Ερμηνεία των άρθρων 43 ΕΚ και 49 ΕΚ - Τυχερά παίγνια - Συγκέντρωση στοιχημάτων επί αθλητικών εκδηλώσεων - Προϋπόθεση παραχωρήσεως αδείας από τις αρμόδιες αρχέςΣελ. 278
β. Απόφαση του Πρωτοδικείου  
Διάταξη του Πρωτοδικείου (πέμπτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2006 - N?rburgring κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, (Υπόθεση T-311/03), «Προσφυγή ακυρώσεως - Οδηγία 2003/33/ΕΚ - Απαγόρευση της διαφημίσεως και της χορηγίας υπέρ των προϊόντων καπνού - Απαγόρευση της χορηγίας υπέρ εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη - Ενεργητική νομιμοποίηση - Απαράδεκτο».Σελ. 295
γ. Απόφαση της Επιτροπής  
Υπόθεση COMP/39177 - Αποκλειστικότητα πιστωτικών καρτών κατά τη διάθεση των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2006Σελ. 296
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  
I. Αριθμ. Αριθμ. 240/2003, ΓνΝΣΚ, Δυνατότητα ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Ομοσπονδίας.Σελ. 298
ΙI. 166/2003, ΓνΝΣΚ, Επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών σε A.E.I. ή T.E.IΣελ. 302
ΙΙI. Αριθμ. 167/2003, ΓνΝΣΚ, 'Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Ιστιοπλοΐας.Σελ. 306
Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ Aτομικές ελευθερίες και ασφάλεια των Ολυμπιακών ΑγώνωνΣελ. 311
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φίλαθλο πνεύμα - ΕΦΙΠ και ορθή - «Δίκαιη Δίκη» στον αθλητισμόΣελ. 316
ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Περί του επαγγέλματος οδηγού βουνού νομοθετική κατοχύρωσηΣελ. 324
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΓΚΛΗΣ Δικαιοδοσία του CAS επί υποθέσεων ντόπινγκΣελ. 327
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΜΜΟΣ Η λευκή βίβλος για τον αθλητισμό: μια σύντομη παρουσίασηΣελ. 334
Ε. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
I. Νόμος 3516/2006 (ΦΕΚ 270 ΑΑ/21.12.2006) - Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό.Σελ. 347
IΙ. Προεδρικά Διάταγματα  
Α. Π.Δ. 252/2006 (ΦΕΚ ΑΑ 263), Σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, κατά τροποποίηση π.δ/τος 14/2001 (ΑΑ 12) και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατά τροποποίηση π.δ/των 1/2001 (ΑΑ 1) και 48/2006 (ΑΑ 50)Σελ. 348
Β. Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ ΑΑ 221/13-10-2006), όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.Σελ. 348
IΙΙ. Υπουργικές Αποφάσεις  
α) Υπουργική Απόφαση με αριθμό 37914/2006 (ΦΕΚ ΒΑ 1120), «Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. ΑΑ και ΒΑ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας».Σελ. 348
β) Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 17223/2006 (ΦΕΚ ΒΑ 559), «Τροποποίηση και συμπλήρωση Απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος Εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων» και 60117/2006 (ΦΕΚ ΒΑ 1855), «Τροποποίηση Απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων».Σελ. 349
γ) Υπουργική Απόφαση με αριθμό 132571/Γ4/2006 (ΦΕΚ ΒΑ 1830), Συμπλήρωση της υπΑ αριθμόν 112843/Γ4/2005 απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»Σελ. 349
δ) Υπουργική Απόφαση με αριθμό 54329/2006 (ΦΕΚ ΒΑ 1786), «Ίδρυση Σχολής Προπονητών Υδατοσφαίρισης ΑΑ Κατηγορίας».Σελ. 349
ε) Υπουργική Απόφαση με αριθμό 54082/2006 (ΦΕΚ ΒΑ 1768), «Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του νόμου2725/1999».Σελ. 350
ΣΤ. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  
Κανονισμός υποδομής γηπέδων της UEFA.Σελ. 351
Ζ. ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΚΕΑΔ ΚΑΙ ΤΗΣ IASL  
α. ΕΚΕΑΔ  
1. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου με διεθνή συμμετοχήΣελ. 363
2. Πορίσματα 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣΣελ. 365
3. Τιμητική εκδήλωση για τον Ομότιμο Καθηγητή της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΑΡΑΝΤΟΣελ. 369
β. IASL  
1. 12th IASL Congress, Legal aspects of Professional Sport, 23-25 Νοεμβρίου 2006 Ljubljana, SloveniaΣελ. 369
Abstracts Ελλήνων συμμετεχόντων:  
LEX SPORTIVA AND ITS APPLICATION ON THE NATIONAL FRAMEWORK OF SPORTS LAW DIMITRIOS P. PANAGIOTOPOULOSΣελ. 370
LABOUR RELATIONS IN SPORTS ACTIVITIES AND SAFEGUARDING LABOUR RIGHTS IOANNIS ANAGNOSTOPOULOSΣελ. 370
GREEK SPORTS LAW: FIFA vs HELLENIC FOOTBALL FEDERATION (HFF) DIMITRIOS P. PANAGIOTOPOULOS, IOANNIS Ε. MOURNIANAKISΣελ. 371
THE REGULATORY AUTONOMY OF SPORTS ORGANIZATIONS: THE DICTATE OF THE MECA-MEDINA CASE ALEXANDROS RAMMOSΣελ. 372
THE NEW EUROPEAN COMPETITION LAW AND ITS APPLICATION ON SPORTS ACTIVITY IOANNIS Ε. MOURNIANAKISΣελ. 372
2. Πορίσματα 12ου συνεδρίου της IASL, με θέμα "Legal Aspects of professional sport" ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣΣελ. 373
3. Πληροφορίες για το 13ο Συνέδριο της IASL στην Πόλη του ΜεξικόΣελ. 377
Η. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ  
Pandektis - International Sports Law Review» (Athens: Nom. Bibliothiki, EKEAD-IASL) Vol. 6:1/2(2005) και 3/4 (2006) ISDN: 1109-3943, pp.468.Σελ. 379
Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος, Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισμό (Αθήνα: Νομ. Βιβλιοθήκη 2007), ISBN:978-960-272-425-5, σελ. 288.Σελ. 379
Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος, Διεθνείς Αθλητικοί και Ολυμπιακοί Θεσμοί- Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο (Αθήνα:Νομ. Βιβλιοθήκη 2007), ISBN: 960-272-446-0, σελ. 432.Σελ. 380
Klaus Vieweg (Hrsg.), Vermarktungsrechte im Sport. Rechtsgutachten (Berlin: Duncker & Humblot 2000), ISBN 978-3-428-10179-5, σελ. 180.Σελ. 381
Ingo Strauss, H?rfunkrechte des Sportveranstalters (Berlin: Duncker & Humblot 2006), ISBN 978-3-428-12001-7, σελ. 362Σελ. 383
Jochen Fritzweiler, Bernhard Pfister, Thomas Summerer, Praxishandbuch Sportrecht, 2η έκδοση (M?nchen, C.H. Beck 2007), ISBN/ISSN: 978-3-406-53856-8, σελ. XXXII, 875.Σελ. 384
Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-Index  
Ι. Lex SportivaΣελ. 387
ΙΙ. International Sports Law Review Pandektis (I.S.LR/Pand)Σελ. 390
ΙΙΙ. Sports Law Implementation and the Olympic Games (10th IASL Congress)Σελ. 392
IV. Πορίσματα Συνεδρίων Σελ. 396
 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 397

Δείτε επίσης...

LEX SPORTIVA - Τόμος
5/2006 | 6/2007 | 7/2008 |
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ
8/2009 |
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο ένα απο τα παρακάτω έργα κάθε φορά
που κάνετε αγορές άνω των 60 €

 

Το κλητήριο θέσπισμα

 

Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2000 - 2007

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1998
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 1999

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικοί δικονομικοί νόμοι

 

Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - τόμος 10ος Ειδικά Θέματα

 
 
 
Η Νομική Βιβλιοθήκη με την αγορά του έργου "ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ" σας κάνει δώρο
την προηγούμενη έκδοση του έργου (10 τόμοι).

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 2Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 7 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 9 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 10 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ 11

 

Η προσφορά ισχύει μόνο για 350 αντίτυπα


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την αγορά του βιβλίου Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας, έκπτωση 50% στο βιβλίο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2011).ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Με την αγορά του βιβλίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και η νεότερη έκδοση 2014 ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4170/2013
Τιμή : 80€ φ.π., 90€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 68€ φ.π., 68€ ν.π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τσέπης)

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αγοράστε τη Φορολογική Νομοθεσία τσέπης (5η έκδοση 2015) και τη Φορολογική Νομοθεσία συν συμπλήρωμα (έκδοση 2014, Σχήμα 12 χ 17) με έκπτωση 30%
30€ αντί της αρχικής τιμής των 43€
ΔΩΡΟ CD Rom αξίας 35 €

που περιέχει συνολικά 315 νομοθετήματα και 3 Παραρτήματα νομοθετικών κειμένων και είναι ενημερωμένο έως και την πρόσφατη ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012).

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας κάνει δώρο τη σειρά της Ποινικής Νομολογίας Αρείου Πάγου 1998 - 2002 (4 Τόμοι)
με κάθε νέα συνδρομή στο περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη"

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 1998

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2000

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2001

 

 

Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, έτος 2002

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύντμηση προθεσμίας στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Με το άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α του Ν 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.9.2012) τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 66 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και έτσι η προθεσμία για τις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει συντμήθηκε στις 30 ημέρες. Οι ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του Ν 4079/2012 (άρθρο πέμπτο παρ. Β υποπαρ. 2α).

Πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους χρήσης
Πατήστε εδώ για τους όρους χρήσης

Αγορά Δωροεπιταγής 20€
Αγορά Δωροεπιταγής 30€
Αγορά Δωροεπιταγής 50€

Η Νομική Βιβλιοθήκη σας παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσετε τις αγορές σας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

* Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30€