ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €

Αποψεις - Editorials

Στάθμιση και Διαχείριση ρίσκου για παιδιά και εφήβους

Όσο εξελίσσονται οι Νευροεπιστήμες έρχονται στο φως όλο και περισσότερα ευρήματα για τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος από την παιδική κιόλας η... Περισσότερα

Η στάθμιση και διαχείριση του νομικού κινδύνου

Όσο τα προβλήματα που καλείται να λύσει ο δικηγόρος,σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθίστανται περισσότερα και ολοένα και πιο περίπλοκα, τ... Περισσότερα

Κανείς δεν δικαιολογείται ότι δεν γνώριζε

Το δικηγορικό επάγγελμα όπως το ξέραμε φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει. Ο αυτοπροσδιορισμός ενός νέου δικηγόρου ως ελεύθερου επαγγελματία με το... Περισσότερα

Για το ηθικό μέρος της αμοιβής του Δημιουργού

Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να καταλάβουν τον κόπο που καταβάλλει ο συγγραφέας από τότε που ξεκινάει να βασανίζει το μυαλό του με σκέψεις, μέχρι ν... Περισσότερα

Επικαιρη Νομολογια - Νεα


Τόπος παροχής υπηρεσιών δικηγόρου

Αθήνα, 07.07.2016

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016

Πρωτ. Εισ.: ΔΕΕΦ 1116101 ΕΙ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ «ΦΠΑ»

Σχετ.: Το από 01.09.2015 έγγραφό σας

Με το ανωτέρω σχετικό, μας ζητάτε διευκρινίσεις αναφορικά με τον ορθό φορολογικό χειρισμό μιας σειράς υπηρεσιών της οποίες παρέχετε με την ιδιότητα του δικηγόρου. Περισσότερα

Εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές από τους δικηγόρους

Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων- ΦΕΚ 235/Α’). Ειδικότερα: Περισσότερα

Επισημάνσεις σχετικά με την υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου στα Ειρηνοδικεία

Λαμβανομένης υπ’ όψιν της πρόσφατης τροποποίησης της σχετικής διάταξης του άρθρου 94 Κ.Πολ.Δ, το οποίο καθορίζει συγκεκριμένα τις περιπτώσεις αυτοπρόσωπης παράστασης του διαδίκου στην πολιτική δίκη, σας επισημαίνουμε τα εξής:

« …Ο αποκαλούμενος «φυσικός» διάδικος μπορεί να παρίσταται πλέον μόνος του στις δίκες για τις μικροδιαφορές (άρθρ. 466) και προκειμένου να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος (άρθρο 94 παρ. 2) …»

Περαιτέρω, η ρύθμιση του Κ.Πολ.Δ για την υποχρεωτική παράσταση του διαδίκου με πληρεξούσιο δικηγόρο έχει κριθεί κατ΄ επανάληψη συνταγματική ενώ είναι νομικοπολιτικά δικαιολογημένη… Η εισαγωγή της εξαιρέσεως από την υποχρέωση παραστάσεως του διαδίκου με δικηγόρο είχε συνδεθεί με παράθεση παραδειγμάτων όπως ήταν η άσκηση ενδίκων μέσων και η διακοπή της παραγραφής. Η νομολογία προσέθεσε την περίπτωση της προσαγωγής των αποδείξεων στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο και της υποβολής παρατηρήσεων… Περισσότερα

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών

 Σας γνωστοποιούμε ότι με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αθηνών ζητά από τον Σύλλογό μας να αποστείλει πίνακες μελών μας που θα είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν ως μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών (ΕΠ.Ε.Α.).

 Επί του ανωτέρω αιτήματος σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1) Στο άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3889/2010 προβλέπεται η σύσταση τριμελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες κρίνουν τις αντιρρήσεις των εχόντων έννομο συμφέρον πρίν την κύρωση των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών.  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι ΕΠ.Ε.Α. αποτελούνται α) από έναν δασολόγο, υπάλληλο του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, β) έναν τοπογράφο μηχανικό ή γεωπόνο, υπάλληλο του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και γ) ένα μέλος του ΝΣΚ ή ένα μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, όλοι με τους αναπληρωτές τους. Περισσότερα

Πρόγραμμα παροχής νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς προστασίας – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και ο Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος (DAV) ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του προγράμματος «Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο».

 Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αποστολή Ευρωπαίων δικηγόρων στη Λέσβο για την παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Περισσότερα