ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €

Αποψεις - Editorials

Κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας των Εμμίσθων

Έχουν περάσει δύο και πλέον χρόνια από το Μάρτιο του 2012 που ήρθε στο φως της δημοσιότητας το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις περιπτώσεις  παροχής ... Περισσότερα

Ποιον κοροϊδεύουμε τελικά, την Τρόικα ή τον εαυτό μας;

Έξι χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και τέσσερα μετά την κρίση χρέους στην Ευρώπη, επιστρέφουν βαριά σύννεφα επαπειλούμενης νέας ύφε... Περισσότερα

Αυστηρότητα vs. βεβαιότητα της ποινής

Τι και αν σταμάτησαν (;) οι διορισμοί στο Δημόσιο; Το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν θα μείνει ποτέ ανεπάγγελτο και προπάντων αδιάφορο έναντι της εκ... Περισσότερα

Το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον καλλιεργείται, δεν διατάσσεται

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών αποτιμώντας τα αποτελέσματα που αφορούν στο άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος, από τους... Περισσότερα

Επικαιρη Νομολογια - Νεα


Find a Lawyer – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) εκπροσωπεί τους δικηγόρους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συνολικά, συμμετέχουν 45 χώρες και εκπροσωπούνται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ευρωπαίοι δικηγόροι. Περισσότερα

Επιτόκιο οφειλών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣτΕ Ολ 2115/2014 [παρατ. Π. Λαζαράτος, Α. Τραυλού / Χ. Διβάνη]

Διατάξεις: άρθρο 7 [παρ. 2] ΝΔ 496/1974

(Περίληψη) Η ρύθμιση που εισάγει το άρθρο 7 παρ. 2 του ΝΔ 496/1974 συνιστά επιτρεπτή υπέρ των ΝΠΔΔ, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ειδικότερα δε των ΟΚΑ, προνομιακή μεταχείριση. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. Η ως άνω διάταξη δεν είναι δικονομική, αλλά ουσιαστική. Ως εκ τούτου, από τη διαφοροποίηση του οριζομένου με αυτή επιτοκίου, σε σχέση με το εκάστοτε γενικώς ισχύον επιτόκιο για τις οφειλές των ιδιωτών δεν παραβιάζονται τα άρθρα 20 παρ. 1 Συντ., 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και 2 παρ. 3 περ. α΄, β΄ και 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ. Εξάλλου, το άρθρο 7 παρ. 2 του ΝΔ 496/74 δεν αντίκειται στα άρθρα 17 Συντ. και 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ. Περισσότερα

Υποχρέωση προσκομιδής γραμματίου προείσπραξης και στις διοικητικές επιτροπές

Από τη δημοσίευση του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), για το παραδεκτό κάθε διαδικαστικής πράξης, θεσπίζεται η υποχρέωση προσκομιδής γραμματίου προκαταβολής εισφορών από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό της διάταξης του άρθρ. 61 παρ. 1 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων, η υποχρέωση αυτή εκτείνεται και στις διοικητικές επιτροπές, στις οποίες ο παριστάμενος δικηγόρος οφείλει να προσκομίζει το σχετικό γραμμάτιο. Η αξία του είναι ισόποση με αυτή του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου όταν παριστάμεθα στις Διοικητικές Επιτροπές Οργανισμών/Υπουργείων και στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια και ισόποση με αυτή του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Υπαλλήλων) όταν παριστάμεθα στις Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Επιτροπές Οργανισμών/Υπουργείων ή στα Δευτεροβάθμια-Τριτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. Περισσότερα

Είσοδος οργάνων της φορολογικής διοίκησης σε κατοικίες με απλή εντολή Εισαγγελέα (Γνωμ.)

Γνωμοδότηση για την είσοδο οργάνων της φορολογικής διοίκησης σε κατοικίες με απλή εντολή Εισαγγελέα

Προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή