ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €

Επικαιρη Νομολογια - Νεα


O νέος Κώδικας Δικηγόρων

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο

Αντικατάσταση του πιστοποιητικού υγείας ως υποχρεωτικού δικαιολογητικού χορήγησης άδειας διαμονής από το εναρμονισμένο έντυπο ιατρικού πιστοποιητικού

EγκΥΠΕΣ 43234/13/12.9.2013

Kατάρτιση συμπληρωματικού καταλόγου συνδίκων πτώχευσης

Σας ενημερώνουμε ότι θα καταρτιστεί συμπληρωματικός κατάλογος συνδίκων πτώχευσης.

Όσοι συνάδελφοι δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη στον εν λόγω κατάλογο και επιθυμούν να συμπεριληφθούν, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην κα. Δέσποινα Κοντογεώργη (Τμήμα Μηχανογράφησης, 6ος όροφος) μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2013. Περισσότερα

Προσήκουσα και πραγματική καταβολή αποζημίωσης απόλυσης και χρόνος καταβολής αυτής

ΕφΑθ 6003/2012 [Χρόνος καταβολής αποζημίωσης απόλυσης] (σημ. Π. Μπουμπουχερόπουλος)

Διατάξεις: άρθρα 2 [παρ. 1], 5 [παρ. 3] Ν 3198/1955, 1, 3 Ν 2112/1920, 669 ΑΚ

(Περίληψη) Η καταγγελία της αορίστου χρόνου εργασιακής σύμβασης θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνει εγγράφως και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση. Ως χρόνος καταβολής της αποζημίωσης ορίζεται καταρχήν η ημέρα της λύσης της σύμβασης, εκτός αν η αποζημίωση υπερβαίνει τις αποδοχές έξι μηνών, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον απολυόμενο μισθωτό το μέχρι των αποδοχών έξι μηνών μέρος της αποζημίωσης, το δε υπόλοιπο σε τριμηνιαίες δόσεις. Περισσότερα

Eπιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων

http://epixeirisi.gr/%CE%95%CE%A0%CE%99