ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €

Επικαιρη Νομολογια - Νεα


Ο περιορισμός της δυνατότητας έφεσης στις ακυρωτικές διαφορές σύμφωνα με το Ν 3900/2010

ΣτΕ 3745/2011 Τμ. Δ’ επταμ.

Διατάξεις : άρθρα 58 [παρ. 1], 77 [παρ. 5] ΠΔ 18/1989, 12, 70 Ν 3900/2010, 22, 43, 66 [παρ. 7] Ν 2910/2001

(Περίληψη) Οι ρυθμίσεις της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν 3900/2010, εν όψει του σκοπού του νόμου (ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ενώπιον του ΣτΕ, ανακούφιση του δικαστηρίου από την οριακή για τη λειτουργία του κατάσταση υπερφόρτωσης) και του περιεχομένου της, που δεν αποκλείει κατηγορίες υποθέσεων από τη δυνατότητα προσβολής τους με το ένδικο μέσο της ακυρωτικής εφέσεως, αλλά περιορίζει νομοθετικά τους λόγους παραδεκτού του ενδίκου αυτού μέσου, καταλαμβάνουν τις εφέσεις που ασκούνται μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι μετά την 1.1.2011, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσιεύσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Περισσότερα

Τροποποιήσεις στον προσφάτως ψηφισθέντα Κώδικα περί Δικηγόρων με τροπολογία που κατατέθηκε στις 18/10!

Τροπολογία με αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο

Στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές για κατάσχεση ποσών, τα οποία προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, χωρίς να τηρηθεί από την Τράπεζα ο περιορισμός του ακατάσχετου όπως τίθεται από το νόμο (ΝΔ 356/1974, όπως ισχύει). Κατά τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών συνήθως προκύπτει ότι οι Τράπεζες δεν ερευνούν, ως όφειλαν, αν ο λογαριασμός που τηρεί στην Τράπεζα ο πολίτης είναι λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη ή το ασφαλιστικό επίδομα και κατάσχει το σύνολο του ποσού. Περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την Κύρωση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Σχέδιο Νόμου για την κύρωση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

«Αυθαίρετα «νέας γενιάς» – Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων χρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με τον Ν 4014/2011, υπό δημοσίευση σε ΘΠΔΔ τ. 10/2013 με παρατ. Χρ. Διβάνη

ΣτΕ Ολ 3341/2013