ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε 0 προιόντα - 0,00 €

Επικαιρη Νομολογια - Νεα


Kαθορισμός παραβόλου για μετάθεση δικηγόρου

Για την εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων σχετικά με τον καθορισμό παραβόλου για μετάθεση Δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος σε άλλον, η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε στις 14 Δεκεμβρίου 2013, στην Αθήνα, έκανε δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου, να μειωθεί εφεξής στο ελάχιστο η σχετική επιβάρυνση των συναδέλφων (που, στους περισσότερους Δικηγορικούς Συλλόγους ανέρχονταν μέχρι πρότινος σε αρκετές έως πολλές χιλιάδες ευρώ) και προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον καθορισμό ενιαίου παραβόλου για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια στο ύψος των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Πηγή: Ανακοίνωση ΔΣΑ, 16.12.2013

 

Αποδοχή πρότασης Συνηγόρου του Πολίτη για παροχή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την προώθηση ρύθμισης που να προβλέπει την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου και σε άλλες κατηγορίες καταναλωτών, πέραν των οικιακών, όπως τις δομές φιλοξενίας των αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, ανηλίκων και ενηλίκων, ώστε να διευκολυνθεί το έργο τους εν μέσω δυσμενών κοινωνικών συνθηκών. Περισσότερα

Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για χρηματοοικονομικά κίνητρα υπέρ των ιδιοκτητών διατηρητέων

Συνιδιοκτήτης διατηρητέων ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου για την παροχή χρηματοοικονομικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων, με στόχο τη διευκόλυνση αντιμετώπισης του υψηλού κόστους συντήρησής τους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θέσπισης νέου ενιαίου φόρου ακινήτων, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε: Περισσότερα

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Νομικής Σχολής Αθηνών

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Νομικής Σχολής

Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, λογαριασμού που ανήκει σε αλλοδαπό Δημόσιο

ΜΕφΑθ 1536/2013 [Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, λογαριασμού που ανήκει σε αλλοδαπό Δημόσιο - Ακυρότητα κατάσχεσης] (παρατ. Ι. Μιχαηλίδης)

(Περίληψη) Από την επιβολή της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου με την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο, αρχίζει η δεκαπενθήμερη προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής κατά του τίτλου και των πράξεων της προδικασίας. Το πέρας της αναγκαστικής εκτέλεσης εξαρτάται από την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας, αναλόγως αν επακολουθήσει εκτέλεση της καταφατικής δήλωσης του τρίτου ή αρνητική δήλωση ή παράλειψη και ανακοπή. Περισσότερα