Α. Χρυσάνθου

, Ειδ. Επιστήμονας, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (πρώην πληροφορικός ελεγκτής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)


Βιβλία

Το έργο «Προσωπικά Δεδομένα Ανάλυση - Σχόλια - Εφαρμογή» έχει ως αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία των οποίων διαχέεται σε περισσότερους κλάδους του ελληνικού δικαίου και συνδέεται στενά με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει συνολικά 21 κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν το σύνολο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2017 4 Μαίου
Εισηγητές: Δ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Δικηγόρος
, Α. Χρυσάνθου, Ειδ. Επιστήμονας, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (πρώην πληροφορικός ελεγκτής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), Δ. Γεωργόπουλος, MBA, Co-Founder, Managing Partner at Rethink Business Lab, N. Γεωργόπουλος, CyRM, MBA, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar, coverholder at Lloyd’s, I. Γιαννακάκης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Νομικός Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης για τον όμιλο G4S, CIPP/E, CIPM, K. Παπαδάτος, Information Security Expert, Πρόεδρος, Hellenic Chapter ISC2
Έναρξη:
Πέμπτη 4 Μαίου 2017
Ημέρες:
Τρίτη και Πέμπτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
2017 20 Μαίου
Εισηγητές: Δ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Δικηγόρος
, Α. Χρυσάνθου, Ειδ. Επιστήμονας, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (πρώην πληροφορικός ελεγκτής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), Δ. Γεωργόπουλος, MBA, Co-Founder, Managing Partner at Rethink Business Lab, N. Γεωργόπουλος, CyRM, MBA, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar, coverholder at Lloyd’s, I. Γιαννακάκης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Νομικός Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης για τον όμιλο G4S, CIPP/E, CIPM, K. Παπαδάτος, Information Security Expert, Πρόεδρος, Hellenic Chapter ISC2
Έναρξη:
Σάββατο 20 Μαίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία