Α. Καλαβρός


Βιβλία

Συγγραφέας: Α. Καλαβρός
Σελίδες: 184
Έκδοση: 2016
Η προστασία της φυσικής εξουσίασης επί αντικειμένων της ιδιωτικής συναλλαγής συνιστά κλάδο του αστικού δικαίου, ο οποίος διαμορφώθηκε διαχρονικά, από τη ρωμαϊκή εποχή έως σήμερα. Ειδικά στον ηπειρωτικό χώρο η αντίστοιχη επιρροή των γερμανόφωνων νομομαθών του 19ου αι. υπήρξε σημαντική, εξέλιξη που άφ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Α. Καλαβρός
Σελίδες: 224
Έκδοση: 2012
Αντικείμενο του βιβλίου «Η στερητική αναδοχή χρέους» είναι η διερεύνηση της νομικής φύσης, των προϋποθέσεων ισχύος και των εννόμων συνεπειών της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους. Επίσης, γίνεται αναφορά στις συνηθέστερες στην πράξη περιπτώσεις στερητικής αναδοχής χρέους που γεννώνται εκ του νόμου...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ