Α. Καραμιχαλέλης


Βιβλία

Απόδοση: Α. Καραμιχαλέλης
Σελίδες: 140
Έκδοση: 2005
Η παρούσα έκδοση στοχεύει στο να γίνει ευρύτερα γνωστό στους Έλληνες νομικούς το άγνωστο μέχρι σήμερα έργο του Ερμογένους «Περί στάσεων». Πρόκειται για ένα νομικό εγχειρίδιο της αρχαιότητας, δικονομικού κυρίως περιεχομένου, από την ανάγνωση του οποίου διαπιστώνει κανείς ότι η αρχαία ελληνική νομική ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ