Α. Κουτσόλαμπρος

, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Γ’ Τμήματος ΔΝΥ ΕΦΚΑ


Βιβλία

Συγγραφέας: Α. Κουτσόλαμπρος
Σελίδες: 310
Έκδοση: 2017
Στο βιβλίο «Ο Ν 4387/2016 και οι αλλαγές στην ασφάλιση των Νομικών» αξιολογείται νομικά και τεχνικά ο ως άνω ασφαλιστικός νόμος, δίνοντας απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους του Νομικού Κλάδου. Παράλληλα, προτείνονται λύσεις και βελτιώσεις, που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη ζωή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Α. Κουτσόλαμπρος, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Γ’ Τμήματος ΔΝΥ ΕΦΚΑ
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 22 Μαίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως