Α. Παπαθωμάς

, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου


Βιβλία

Τα θεμελιώδη δικαιώματα ανέκαθεν αποτελούσαν την «καρδιά» του δημοσίου δικαίου. Η προβληματική τους κυμαίνεται από την πραγμάτευση φιλοσοφικών εννοιών (όπως της ελευθερίας, της ισότητας και της ανθρώπινης αξίας) μέχρι την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων (π.χ. συνταγματικότητα των τελών για την πρόσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς
Σελίδες: 264
Έκδοση: 2016
Η ανά χείρας τρίτη έκδοση του έργου «Ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων» είναι ενημερωμένη μέχρι τον πρόσφατο Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές που επήλθαν μετά τον Ν 4285/2014 μέχρι τον οποίο ήταν ενημερωμένη η 2η έκδοση. Σκοπός της  ανά τακτά κατά το δυνατόν διαστήμα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το ανά χείρας έργο «Ερμηνεία Κώδικα Δικηγόρων» αποτελεί προϊόν συστηματικής επεξεργασίας και επίπονης προσπάθειας 19 καταξιωμένων νομικών, με αξιοσημείωτη ανάμεσά τους την παρουσία Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθηγητών από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Σκοπός του έργου είναι να παράσχει σ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς
Επιμέλεια: Χ. Δετσαρίδης
Σελίδες: 280
Έκδοση: 2015
Για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη εισήχθη «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» με τον Ν 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014). Οι διάσπαρτες διατάξεις και οι δεδομένες αδυναμίες του μέχρι τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου επιχειρήθηκε να κωδικοποιηθούν και αντιμετωπιστούν με την ψήφιση ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Επιμέλεια: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης
Εισαγωγικό σημείωμα: Ν. Μαυρίκας
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς
Σελίδες: 800
Έκδοση: 2015
Έχουν ήδη παρέλθει τέσσερα έτη από την ψήφιση του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που εγκαινίασε τη νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης επιφέροντας την ριζική αναμόρφωση του δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αλλαγή της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Ο νομοθέτη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ύστερα από τις προηγηθείσες εκδόσεις των Εφαρμογών Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (Διοικητικό Πρωτοδικείο και Διοικητικό Εφετείο) σας παρουσιάζουμε τον νέο τόμο της σειράς που αφορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο νέος αυτός τόμος αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το συλλογικό αυτό έργο αποτελεί μία συνολική προσέγγιση της ύλης του Διοικητικού Ουσιαστικού και Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου σε 28 λήμματα, ταξινομημένης σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη και ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων. Πρόκειται για τον πρώτο ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η παρούσα β΄ έκδοση του έργου «Διοικητική Νομοθεσία», που συντελείται τρία περίπου χρόνια μετά την α΄ έκδοση έρχεται να καλύψει την διατρέξασα από τότε και ιδίως την όλως πρόσφατη νομοθετική παραγωγή στο οικείο πεδίο με τη δημοσίευση σωρείας νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων π...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ο Νομικός Σύμβουλος είναι διμηνιαία έκδοση επικοινωνίας, ενημέρωσης και τεχνογνωσίας για τον νομικό και την επιχείρηση. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα, επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις και αρθρογραφία, θέματα οργάνωσης δικηγορικού γραφείου, βιβλιοπαρουσιάσεις, επιστημονικές ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Στο ανά χείρας έργο αναδεικνύεται το Διοικητικό Εφετείο μέσα από τις δικαιοδοτικές του αρμοδιότητες τόσο δικάζον ως ουσιαστικό δικαστήριο διαφορές ουσίας, όσο και ως ακυρωτικό έχον ακυρωτική αρμοδιότητα. O δεύτερος τόμος της σειράς «Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου» αποτελεί μ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ο Οδηγός Νομικών Υπηρεσιών είναι η πρώτη στη χώρα μας ολοκληρωμένη έκδοση, σκοπός της οποίας είναι να διευκολύνει τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας του νομικού κόσμου δίνοντάς του πρόσβαση σε πάνω από 50.000 επεξεργασμένες πληροφορίες που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Δικαιοσύνης στην ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΟΔΗΓΟΙ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ευ. – Αίθ. Μαριά
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς
Σελίδες: 1408
Έκδοση: 2011
Η παρούσα τρίτη έκδοση της Δασικής νομοθεσίας που ανήκει στην σειρά «Ελληνική Νομοθεσία» έρχεται να καλύψει και να παρουσιάσει όλες τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν στα δάση και που διέτρεξαν από το έτος της πρώτης έκδοσής της (2004) μέχρι σήμερα. Η κυριότερη πρόσφατη νομοθετική αλλαγή είναι αυτή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιστημονική Διεύθυνση: Π. Κακκαλής
Επιμέλεια: Ε. Αγγελόπουλος, Α. Παπαθωμάς, Παυλάκη Σοφία
Σελίδες: 944
Έκδοση: 2008
Το παρόν έργο περιλαμβάνει όλες τις εκδοθείσες κατά το 2007 αποφάσεις της Ολομελείας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συγκεκριμένα, παρατίθενται σε πλήρες κείμενο: 17 αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, 49 αποφάσεις της ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Α. Βρέλλη-Βροντάκη
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς
Σελίδες: 432
Έκδοση: 2010
Μετά την πρόσφατη νομοθετική αλλαγή που επέφερε ο Ν 3838/2010 αναμορφώθηκε ριζικά η ιθαγένεια ως προς τις βασικές ρυθμίσεις της που περιλαμβάνονται στο Ν 3284/2004 (Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας). Περιεχόμενο του παρόντος έργου που αποτελεί επανέκδοση του βιβλίου «Δίκαιο Ιθαγένειας» της σειράς «Ελλην...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Επιστημονική Διεύθυνση: Π. Κακκαλής
Επιμέλεια: Ε. Γαλάνη, Μ. Λιάλιου, Μ. Νάνου, Α. Παπαθωμάς, Παυλάκη Σοφία
Σελίδες: 1024
Έκδοση: 2007
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις εκδοθείσες κατά το 2006 αποφάσεις της Ολομελείας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συγκεκριμένα, παρατίθενται σε πλήρες κείμενο: 10 αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, 33 αποφάσεις τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ο Συνήγορος είναι το πρώτο έγχρωμο, διμηνιαίο περιοδικό νομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας. Αποτελεί μία γέφυρα επικοινωνίας, ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του νομικού αλλά και του σύγχρονου επιχειρηματία, που εδώ και καιρό αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας εύληπτης και συνάμα ποιοτικής ενημέρωσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητές: Π. Πανταζόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Μ. Βελεγράκης, Δικηγόρος Δ.Ν, Ε. Γαλάνη, Δικηγόρος, ΜΔ Δημοσίου, Α. Παπαθωμάς, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Ε. Καϋμενάκη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου,LL.M, Ε. Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑ, Μ. Περάκης, Δικηγόρος Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Σχολής Αθηνών
Έναρξη:
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
Ημέρες:
Τρίτη. Ώρες: 16.00-21.00
Ημέρες:  Παρασκευή. Ώρες: 15.30-19.00
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
Livestreaming