Α. Σπυρίδωνος

, Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος


Βιβλία

Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος
Σελίδες: 424
Έκδοση: 2016
 Η δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», εντάσσεται στη σειρά έργων στα οποία η «διαγραμματοποίηση» του δικαίου είναι  ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δικηγόρων, δικαστών, σπουδαστών αλλά και υποψηφίων σπουδαστών σε σχολές, που επιθυμούν να...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος
Σελίδες: 720
Έκδοση: 2016
Το έργο «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία» συνδυάζει την επιστημονική θεωρητική αρτιότητα και αναλυτικότητα με την πρακτική αποτελεσματικότητα και απλότητα, αφού δεν αναλύει μόνον, αλλά και υποδεικνύει, στη μειοψηφία τον τρόπο άσκησης κάθε δικαιώματος, και στην πλειοψηφία τον τρόπο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος
Σελίδες: 1552
Έκδοση: 2015
Από το 2012, οπότε και κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του «ΙΚΕ&ΕΠΕ», συντελέστηκαν δομικές διαρθρωτικές αλλαγές στο δίκαιο της ΙΚΕ και της ΕΠΕ. Οι αλλαγές αυτές κινούνται σε τρία κατʼ αρχήν επίπεδα: Α. Πρώτο και κυριότερο, εισήχθησαν στο Ελληνικό δίκαιο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με τα οποία ξαναγρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Α. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Εισηγητής: Α. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Εισηγητής: Α. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Εισηγητής: Α. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Τρίτη 19 Απριλίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως