Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ


Βιβλία

Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Σελίδες: 592
Έκδοση: 2014
Η νομική επιστήμη, ως εφηρμοσμένη επιστήμη, αποτελεί κενό γράμμα, χωρίς τη μόνιμη και ζωντανή σύνδεσή της με τη νομολογία, που δίνει την εικόνα της πραγμάτωσης της νομικής θεωρίας μέσα από τη ζώσα δικανική πραγματικότητα. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον για το ποινικό δίκαιο, που αποτελεί έναν από ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Συνεργασία: Σ. Παύλου
Σελίδες: 272
Έκδοση: 2014
Το παρόν έργο «Η Νομολογία στα σύγχρονα ζητήματα του Ποινικού Δικαίου» σκοπό έχει να σταχυολογήσει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας, συνδέοντάς τις και με τις αντίστοιχες θέσεις στη θεωρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ζεύξη αυτή ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η παρούσα 2η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης των Ν 3984/2011, Ν 3994/2011, Ν 4042/2012, Ν 4049/2012, Ν 4055/2012, Ν 4072/2012, Ν 4093/2012, Ν 4139/2013, Ν 4198/2013, Ν 4199/2013, Ν 4205/2013 και Ν 4249/2014, οι οποίοι επέφεραν εκτεταμένες ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η παρούσα 2η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης των Ν 3984/2011, Ν 3994/2011, Ν 4042/2012, Ν 4049/2012, Ν 4055/2012, Ν 4072/2012, Ν 4093/2012, Ν 4139/2013, Ν 4198/2013, Ν 4199/2013 και Ν 4205/2013, οι οποίοι επέφεραν εκτεταμένες και ουσιαστικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Συγγραφείς: Π. Παπανδρέου, Κ. Παπαθανασίου
Σελίδες: 280
Έκδοση: 2012
Τα «Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα» αποτελούν συνοδευτικό εγχειρίδιο της συστηματικής επεξεργασίας και ερμηνείας του Ποινικού Κώδικα. Η εν λόγω έκδοση κρίθηκε σκόπιμη ενόψει της συνεχούς αναδιαμόρφωσης και του αδιάκοπου εμπλουτισμού του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. Στο έργο αυτό, μέσω των 294 διαγρα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Πρόλογος: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Σελίδες: 814
Έκδοση: 2006
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία συνολική θεώρηση του τρομοκρατικού γεγονότος της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο συγγραφέας, γνωστός για την εγρήγορση και ευαισθησία του πάνω στις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις, προσπαθεί να συνδέσει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης με το φαινόμενο της τρομοκρατίας...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητές: Χαρά Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως