Β. Μοσκόβης


Βιβλία

Απόδοση: Β. Μοσκόβης
Σελίδες: 799
Έκδοση: 1989
Τα "Πολιτικά" του Αριστοτέλη αποτελούν το δεύτερο έργο της σειράς "Κλασσική Βιβλιοθήκη". Το έργο αυτό πραγματεύεται την έννοια της πολιτικής διάστασης της ανθρώπινης φύσης, την έννοια του πολίτη και του άριστου πολιτεύματος. Ο Αριστοτέλης βασιζόμενος σε μελέτες 158 πραγματικών πολιτευμάτων της εποχή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κλασική Βιβλιοθήκη - Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Απόδοση: Β. Μοσκόβης
Σελίδες: 587
Έκδοση: 1993
Τα "Ηθικά Νικομάχεια" αποτελούν το πέμπτο έργο της σειράς "Κλασσική Βιβλιοθήκη". Είναι το έργο όπου ο Αριστοτέλης θέτει και πραγματεύεται την ερώτηση "ποιο είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο πραγματικά ευτυχισμένο;". Σε αυτή την πραγματεία περί ηθικής ο αναγνώστης βρίσκεται μπροστά σε έννοιες όπως ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κλασική Βιβλιοθήκη - Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Απόδοση: Β. Μοσκόβης
Σελίδες: 751
Έκδοση: 1992
Οι 34 διασωθέντες λόγοι του Λυσία αποτελούν έργο της σειράς "Κλασσική Βιβλιοθήκη", στο οποίο μπορεί κανείς να θαυμάσει τη μοναδικότητα του Λυσία που συνίσταται στην καθαρότητα της αττικής γλώσσας που απαράμιλλα χρησιμοποιεί, στα λιτά και ευχάριστα σχήματα, στη σαφήνεια και στην ενάργεια. Η εξαιρετικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κλασική Βιβλιοθήκη - Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Απόδοση: Β. Μοσκόβης
Συνεργασία: Ι. Φαρσεδάκης
Σελίδες: 472
Έκδοση: 1991
Η "Απολογία" του Σωκράτη και ο "Κρίτων" αποτελούν έργο της σειράς "Κλασσική Βιβλιοθήκη". Στην "Απολογία" παρακολουθεί κανείς τον Σωκράτη να παραθέτει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ενώπιον του δικαστηρίου που τελικά τον καταδικάζει σε θάνατο, τις πεποιθήσεις, στις οποίες στήριξε τη ζωή, το έργο και...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κλασική Βιβλιοθήκη - Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Απόδοση: Β. Μοσκόβης
Σελίδες: 1051
Έκδοση: 1988
Ο "Νόμοι" του Πλάτωνα είναι το πρώτο έργο της σειράς "Κλασσική Βιβλιοθήκη". Το αμφιλεγόμενο αυτό έργο της ύστερης ωριμότητας του Πλάτωνα θεωρείται και ως ο πρακτικός συμβιβασμός της "Πολιτείας" μετά τις επανειλημμένες αποτυχίες του φιλοσόφου να εφαρμόσει αυτό που είχε οραματιστεί. Αποτελεί τη διαθήκ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κλασική Βιβλιοθήκη - Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ