Βασιλική Λαζαράκου

, Δικηγόρος, ΔΝ, π. Αντιπρόεδρος Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2017 28 Ιουνίου
Εισηγητής: Βασιλική Λαζαράκου, Δικηγόρος, ΔΝ, π. Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Έναρξη:
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
Ημέρες:
Τετάρτη και Πέμπτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
Livestreaming