IIT, Chicago-Kent College of Law with School of American Law for Greece Announces LL.M Program with Tuition Scholarship

12 Σεπ 2017

3Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Νομική Σχολή του Chicago-Kent σε συνεργασία με το
School of American Law στην Αθήνα

Ανακοινώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (LL.M. Program)
με εγγυημένη Υποτροφία 75% επί των Διδάκτρων

Η Νομική Σχολή του Chicago-Kent - Νομική Σχολή με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - σε συνεργασία με το School of American Law (SAL) στην Αθήνα ανακοινώνει δύο αλληλένδετα μεταξύ τους προγράμματα με εγγυημένη υποτροφία 75% επί των διδάκτρων για νομικούς προερχόμενους από την Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβενία και Αλβανία,

1. Πιστοποίηση προγράμματος σε δύο εξάμηνα στην Αθήνα, Ελλάδα και

2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενός εξαμήνου στο Chicago, Illinois, ΗΠΑ.

Το School of American Law στην Αθήνα φιλοξενείται από την Νομική Βιβλιοθήκη Αθηνών. Η ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Αθήνα, όπου και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2018. Το πρόγραμμα αυτό διάρκειας δύο εξαμήνων καλύπτει δέκα υποχρεωτικά μαθήματα, που παρέχονται μόνο στην αγγλική γλώσσα και αποκλειστικά από καθηγητές της Νομικής Σχολής ChicagoKent, που ταξιδεύον από τις ΗΠΑ για τον σκοπό αυτό στην Αθήνα. Η μέθοδος διδασκαλίας είναι ένα ή δύο μαθήματα ανά μήνα, τα οποία πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή με αναλυτικές ολοήμερες διαλέξεις απο τις 10 π.μ μέχρι τις 5μ.μ. Τα δέκα υποχρεωτικά μαθήματα επικεντρώνονται κυρίως στο δίκαιο των επιχειρήσεων και καλύπτουν σύγχρονα νομικά θέματα όπως: Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (International Business Transactions), Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce), Συμβάσεις μέσω Διαδικτύου (Online Contracting), Δίκαιο Ανταγωνισμού (Antitrust Law), Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP Asset Management), Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Law), Δίκαιο Κινητών Αξιών (Securities Law), Δίκαιο Διεθνούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Global Intellectual Property  Law), Δίκαιο
Σημάτων (Trademark Law), Συγκριτικό Δίκαιο (Comparative Law), Εισαγωγή στο Αμερικανικό Νομικό Σύστημα (Introduction to American Legal Systems) και Εμβάθυνση στη Νομική γραφή (Legal Writing)
. Οι ακριβείς τίτλοι και το περιεχόμενο των μαθημάτων υπόκεινται σε τροποποίηση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος διάρκειας δύο εξαμήνων που παρέχεται από το School of American Law στην Αθήνα, οι απόφοιτοι συνεχίζουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση στη Σχολή του Chicago-Kent στο Chicago, Illinois, ΗΠΑ. Οι μονάδες (“credits”) που αποκτήθηκαν κατά την παρακολούθηση του προγράμματος δύο εξαμήνων στην Αθήνα αναγνωρίζονται πλήρως από τη Νομική Σχολή του Chicago-Kent. Ως εκ τούτου, οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Chicago-Kent ολοκληρώνονται με την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) στο “Αμερικάνικο, Διεθνές, και Διακρατικό Δίκαιο” σε ένα εξάμηνο (το οποίο ισούται με πέντε μήνες) αντί σε μία πλήρη ακαδημαϊκή χρονιά.

Το πρόγραμμα για τους Νομικούς της Μεσογείου και των Βαλκανίων (SAL Mediterranean and Balkan in Greece) ιδρύθηκε από το School of American Law το 2015 σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Chicago-Kent, με σκοπό να υποστηρίξει το όραμα των ιθυνόντων της Νομικής Σχολής για εξάπλωση της γνώσης, προώθηση του διεθνούς δικαίου και παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην σύγχρονη νομική εκπαίδευση για τους νομικούς των αναδυόμενων αγορών των κρατών αυτών. Από το 2015 το πρόγραμμα του School of American Law έχει παράσχει εκπαίδευση σε περισσότερους από 25 σπουδαστές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και την Αλβανία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να λάβουν την σημαντική νομική εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να αποκτήσουν διεθνούς εμβέλειας ικανότητες που θα καθορίσουν τον μελλοντικό τους ρόλο στο διεθνές τοπίο.

Πλεονεκτήματα

 • Απόκτηση ευεργετημάτων από την μεικτή δομή του προγράμματος που ξεκινάει στην Αθήνα, χωρίς ο υποψήφιος να υποχρεούται να εγκαταλείψει την εργασία του, ενώ θα παρακολουθεί ζωντανά τις διαδραστικές διαλέξεις των καθηγητών της Σχολής του Chicago-Kent.
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση απόκτησης TOEFL για τους αποφοίτους του SAL∙ οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του SAL προγράμματος και του LL.M. δεν απαιτεί απόκτηση TOEFL.
 • Προνομιακή και άμεση υποδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Chicago-Kent μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των δύο εξαμήνων στην Αθήνα
 • Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο “Αμερικάνικο, Διεθνές και Διακρατικό Δίκαιο” από την Σχολή Chicago-Kent σε ένα εξάμηνο αντί για μία ακαδημαϊκή χρονιά.
 • Σημαντικές υποτροφίες στα δίδακτρα.
 • Με την ολοκλήρωση ενός εξαμήνου σπουδών στο Chicago-Kent, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και για δεύτερο προαιρετικό εξάμηνο με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις πιο απαιτητικές κατευθύνσεις δικαίου: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ενώπιον Δικαστηρίων Διαδικασία (LL.M. in Trial Advocacy), Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Δίκαιο της Διεθνούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας (LL.M. in International Intellectual Property Law) και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (LL.M. in Financial Service Law) με σημαντική υποτροφία διδάκτρων.
 • Προσιτό σχέδιο αποπληρωμής διδάκτρων σε δυο ή περισσότερες δόσεις κατά τη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα του SAL στην Ελλάδα και στο Chicago-Kent.
 • Δυνατότητα εγγραφής για την απόκτηση LL.M. στη Σχολή του Chicago-Kent εντός τριών ακαδημαϊκών ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος του SAL.
 • Εργασιακές ευκαιρίες εντός και εκτός πανεπιστημιακού χώρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
 • Πρόσβαση σε πρακτική μαθητεία εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
 • Η καλύτερη τοποθεσία στον κόσμο, παγκόσμιας κλάσης πόλη – οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του Chicago – Kent βρίσκονται στην καρδιά του Chicago – σε μία από τις κορυφαίες νομικές και χρηματοοικονομικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών.
   

H επίδραση του προγράμματος στην επαγγελματική εξέλιξη των υποψηφίων

 • Από την εμπειρία των προηγούμενων ετών προκύπτει ότι μετά την αποφοίτηση από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής του Chicago-Kent, οι απόφοιτοι χτίζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πετυχαίνοντας να γίνουν δεκτοί στις εισαγωγικές εξετάσεις του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου και υποβάλλουν αίτηση για Προαιρετική Πρακτική Άσκηση (OPT),
 • Άλλοι επιστρέφουν στην εξάσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στις χώρες καταγωγής τους έχοντας αποκτήσει πληρέστερη κατανόηση του αμερικάνικου δικαίου και ικανότητα καλύτερης συνεργασίας με διεθνείς, ευρωπαίους και αμερικάνους δικηγόρους δικηγορικές εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι περισσότεροι από αυτούς προωθήθηκαν αμέσως και απορροφήθηκαν από ηγέτιδες στον κλάδο τους επιχειρήσεις ή κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες,
 • Σε κάθε περίπτωση, η γνώση που αποκτήθηκε και οι επαφές που διαμορφώθηκαν στο Chicago μέσω του προγράμματος που παρέχει η Νομική Σχολή του Chicago-Kent σε συνεργασία με το School of American Law εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να έχουν τεράστια προσωπική και επαγγελματική αξία.
   

Υποτροφίες & Δίδακτρα:

 • Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα του School of American Law στην Αθήνα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ, καταβλητέα σε δόσεις
 • Τα δίδακτρα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Chicago – Kent ανέρχονται σε 10.000 δολάρια αντί 44.000 δολάρια λόγω παροχής εγγυημένης υποτροφίας 75% επί των συνολικών διδάκτρων.
 • Τα δίδακτρα για το προαιρετικό δεύτερο εξάμηνο στην Νομική Σχολή του Chicago – Kent ανέρχονται σε 7.250 δολάρια αντί για 22.000 δολάρια.
   

Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Νομικής (LL.B) καθώς και όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών της Νομικής Σχολής δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση. Η πλειοψηφία των μαθητών στο πρόγραμμα είναι μάχιμοι δικηγόροι.


Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2017:

 • Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά, με αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του προσώπου που έκανε την σύσταση∙
 • Αντίγραφο διαβατηρίου ή/και ταυτότητας∙
 • Ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχίου ή δήλωσης της Σχολής για τους τελειόφοιτους


Τα έγγραφα πρέπει να σταλούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
admission@chicagokentlaw.gr, ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr, m.meskhi@chicagokentlaw.gr, k.jeladze@chicagokentlaw.gr


Εργασιακά Θέματα:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των δύο εξαμήνων, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών δικαιούνται να εργαστούν εκτός του πανεπιστημίου. Άδειες εργασίας απαιτούνται για την εκτός πανεπιστημίου εργασία και μπορούν να αποκτηθούν από την Υπηρεσία Ιθαγένειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση πρακτικής εξάσκησης επ’ αμοιβή. Οι φοιτητές κάτοχοι F-1 βίζας μπορούν να κάνουν αίτηση για 12μηνη περίοδο Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης (OPT), η οποία αρχίζει μετά την ολοκλήρωση των δύο εξαμήνων σπουδών. Κατά τη διάρκεια της Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης (OPT), οι φοιτητές επιπέδου F1, που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματά τους για πάνω από εννέα μήνες, έχουν την άδεια από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών (USCIS) να εργαστούν για ένα χρόνο με Επαγγελματική Κάρτα και φοιτητική βίζα ώστε να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.


Εξετάσεις Δικηγορικού Συλλόγου: (Bar Exams):

Οι εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνονται σε όλη τη χώρα κάθε Φεβρουάριο και Ιούλιο. Τα προαπαιτούμενα για την είσοδο διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία, ως εκ τούτου, οι φοιτητές δέον όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου της πολιτείας της επιλογής τους για πιο ακριβείς πληροφορίες. Για πληροφορίες πάνω σε εξετάσεις και συνδέσμους στις περισσότερες Υπηρεσίες Δικηγορικών Συλλόγων στις πολιτείες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του National Conference of Bar Examiners.

Το Πανεπιστήμιο:

Η Νομική Σχολή του Chicago – Kent είναι αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο ως η δεύτερη παλαιότερη νομική σχολή στην πολιτεία του Illinois. Η Νομική Σχολή του Chicago – Kent έχει λάβει πιστοποίηση από τον Αμερικανικό Δικηγορικό Σύλλογο από το 1936 και είναι μέλος του Συλλόγου των Αμερικανικών Νομικών Σχολών από το 1951. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, η εταιρεία “US News και World Reports” κατέταξε την Σχολή του Chicago – Kent μεταξύ των πιο απαιτητικών και δημοφιλών προγραμμάτων στην ακόλουθη σειρά: 4η θέση στην ενώπιον των Δικαστηρίων Διαδικασία (Trial Advocacy). Σύμφωνα με την US News και World Reports το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του Chicago – Kent ακριβώς μετά την αποφοίτηση ανέρχεται σε 66.2% και σε 90.7% στους εννέα μηνών από την αποφοίτηση. Το πρόγραμμα που παρέχει το School of American Law σε συνεργασία με την Νομική Σχολή του Chicago-Kent έχει συμπεριληφθεί στην λίστα των αμερικάνικων συνδεδεμένων εκπαιδευτικών φορέων από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Ελλάδα. Επιπλέον η Νομική Σχολή του Chicago-Kent είναι πλήρως αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.


Χρήσιμες πηγές :

School of American Law: www.salchicagokent.com
Νομικη Βιβλιοθήκη Αθηνών: www.nb.org
Greek Justice: www.greekjustice.gr
Chicago-Kent College of Law: www.kentlaw.iit.edu


Παρακολουθήστε
εδώ σύντομο βίντεο με θέμα: «Τι κάνει τη Νομική Σχολή σπουδαία: Chicago – Kent»


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:
Χριστίνα Σαρακανίδη,
Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και
Επίσημος Αντιπρόσωπος του School of American Law στην Ελλάδα

ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr
Τηλ.: +30 69 06 12 77 07
Μέσω viber στους ακόλουθους αριθμούς: +995577774030 +995577974001

Δείτε εδώ το πρόγραμμα στα ελληνικά

Δείτε εδώ το πρόγραμμα στα αγγλικά