Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση Δημόσιο Μάνατζμεντ

31 Ιουλ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Π.Μ.Σ.
Δημόσια Διοίκηση Δημόσιο Μάνατζμεντ

MASTER in 
Public Administration - Public Management

Διοίκηση και Θεσμοί:

Κεντρική Δημόσια Διοίκηση
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Νομικά Πρόσωπα Δ. Δ.
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Απευθύνεται σε:

Υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα 
Επιθυμούντες να εμβαθύνουν στο αντικείμενο του Δημόσιου Τομέα

Βασική προϋπόθεση:

    Κατοχή τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γραμματεία: Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τ. Κ. 122 44, Αιγάλεω

Κτίριο Δ
1ος Όροφος - Γραφείο 208

Τηλ.: 210.5381259,6947.201626

E-mail: msc-papm@puas.gr
web: http://papm.puas.gr