ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έτος έκδοσης:

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4465/2017

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 49ης έκδοσης του έργου «4 Κώδικες συν 37», προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 45 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows),  κινητό/t...
 

Το βιβλίο περιέχει σαράντα εργασίες στο δίκαιο και δεοντολογία της πληροφορίας, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο τρίτο Διεθνές Σεμινάριο Δικαίου της Πληροφορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Οι εργασίες από διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του ευρύτερου πεδίου του δικαίου και της δεοντ...
 
60 Υποδείγματα με σχόλια.
Το CD-ROM «Yποδείγματα - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» αποτελεί μια συλλογή 60 υποδειγμάτων, ταξινομημένων κατά γενικές ενότητες που καλύπτουν κατά το μεγαλύτερο μέρος, την ύλη της θεωρίας του «δικαίου των Αυτοκινήτων».Τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο CD-ROM «Yποδείγματα - Αυτοκίνητα» καλύπτουν τις γενικές ενότ...
 

Το CD-ROM υποδειγμάτων για την αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα περιλαμβάνει 50 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, εφέσεων), τα οποία αλληλοκαλύπτουν όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα. Κάθε υπόδειγμα περιλαμβάνει επιλεκτικές παρατηρήσεις, που αναφέρονται σε κάποιο α...
 
Περιλαμβάνει 90 υποδείγματα
Το CD-ROM ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 90 συνολικά υποδείγματα με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα.Περιλαμβάνει ενδεικτικά αγωγές για απόδοση μισθίου, για καταβολή μισθωμάτων, για αποζημίωση εκμισθωτή - μισθωτή, για επανεγκατάσταση - προτίμηση, για...
 
Περιλαμβάνει 111 υποδείγματα
Το CD-ROM Κληρονομικό Δίκαιο περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τα 111 υποδείγματα που εμπεριέχονται στο τρίτομο έργο «Κληρονομικό Δίκαιο, Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα». Τα υποδείγματα είναι ενημερωμένα μέχρι σήμερα και καλύπτουν όλη τη θεματολογία. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: Ιδιόγρ...
 
Περιλαμβάνει 90 υποδείγματα
Το CD-ROM ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 90 αντιπροσωπευτικά υποδείγματα δικογράφων με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα. Περιλαμβάνει ενδεικτικά ακυρωτικές - αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και αγωγές για: Καταβολή δαπανών κοινοχρήστων, Οικοδόμηση πέραν τ...
 
Περιλαμβάνει 36 υποδείγματα συμβάσεων & 46 υποδείγματα δικογράφων
Το CD-ROM ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 82 συνολικά υποδείγματα με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα.Χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες.Στην πρώτη παρατίθενται 36 υποδείγματα συμβάσεων για σύσταση, τροποποίηση, λύση κ.λπ. Ομόρρυθμ...
 

A Commentary


Ειδική τιμή γνωριμίας από 230 μόνο 98 ευρώ για περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και αγορά μέσω του επίσημου δικτύου της Νομικής Βιβλιοθήκης

Η παρούσα διεθνής έκδοση, με τίτλο EU Succession Regulation No 650/2012: A Commentary, αποτελεί την πλέον επικαιροποιημένη κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού «Κληρονομικές Σχέσεις», που πραγματοποιείται για πρώτη φορά από Έλληνες συγγραφείς στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο συνεργασίας της Νομικής Β...
 

Ερμηνεία - Υποδείγματα

Το έργο Αγωγές Γενικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του Γενικού Ενοχικού και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: α) στις αγωγές εκπλήρωσης παροχής, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αγω...
 
Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 19

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1162)