ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έτος έκδοσης:
Νομοθεσία - Νομολογία - Μελέτες - Υποδείγματα
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα σε ορισμένα θέματα Αστικού Δικαίου, στα πλαίσια της πολιτικής δίκης. Χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, με βάση τη φύση των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα για λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε δια...
 
ΘΕΩΡΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Το έργο "Αιρέσεις - Προθεσμίες - Παραγραφή" ανήκει στη σειρά "Βασική Νομική Βιβλιοθήκη" και ειδικότερα στον κλάδο του αστικού δικαίου. Αφορά στα άρθρα 201-210 και 240-280 του Αστικού Κώδικα με κατ άρθρο θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση και περιέχει υποδείγματα δικογράφων, τα οποία καλύπτουν πλήρ...
 
Η τεχνολογική έκρηξη στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες έφερε τους χρήστες και τους συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αντιμέτωπους με πληθώρα κινδύνων προσβολής της ιδιωτικής τους σφαίρας.Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομέν...
 

Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη σειρά «Μελέτες Αστικού Δικαίου», έχει ως αντικείμενο την προστασία του ηθικού δικαιώματος στο διαδίκτυο. Χωρίζεται σε τέσσερα Κεφάλαια: Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα προσωπικότητας, Επίδραση των νέων τεχνολογιών στην πνευματική ιδιοκτησία, Μορφές προσβολής ηθικού δικα...
 
Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 61-77 ΑΚ και 104-106 ΕισΝΑΚ
Αντικείμενο της παρούσας έκδοσης είναι η ερμηνεία του γενικού μέρους του δικαίου των νομικών προσώπων, αφενός με την επεξεργασία των άρθρων 61 - 77 του ΑΚ  και 104 - 106 ΕσΝΑΚ και αφετέρου με την παράθεση πλούσιας νομολογίας των τελευταίων ετών. Ειδικότερα εξετάζονται θέματα σχετικά με την έννοια κα...
 

Η παρούσα έκδοση «Θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης και Αστικής Ευθύνης από Τροχαία Ατυχήματα» παρουσιάζει τις εισηγήσεις έγκριτων νομικών - δικηγόρων, δικαστών και καθηγητών, στο πλαίσιο της ομώνυμης διημερίδας που διοργανώθηκε από την Ένωση Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Αστικής Ευθύνης Τροχαίων...
 

Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον τέταρτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η ανάπτυξη των οικείων ζητημάτων γίνεται κ...
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στη διαδικασία του διαζυγίου τίθενται πολλά από τα μείζονος σημασίας δογματικά ζητήματα της πολιτικής δικονομίας και για το λόγο αυτό η σχετική θεματική προκάλεσε και προκαλεί το συνεχές ενδιαφέρον θεωρίας και νομολογίας. Η παρούσα μελέτη απηχεί τις απόψεις των δύο συγγραφέων, πλαισιωμένες από πλούσ...
 
Η Αδικοπρακτική Ευθύνη Ιδιωτών και Δημοσίου
 
Ερμηνεία - Νομολογία
Η παρούσα έκδοση εγκαινιάζει τη νέα σειρά «H ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη των σχετικών αντικειμένων με τρόπο σύγχρονο και πρακτικό, μέσα από την παράθεση θεωρίας και νομολογίας, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή του δικαίου. Καινοτομία αποτελεί η παρουσίαση ...
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 1-126]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο της σειράς, πραγματ...
 

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1162)