Χ. Απαλαγάκη


Βιβλία

Η επικαιροποιημένη 5η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο» προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτά ισχύουν μετά και τους Ν 4465/2017, 4472/2017 και 4475/2017 (καθώς και τις ΥΑ 41756/...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το παρόν επίτομο έργο «Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας» καλύπτει, με τη μορφή λημμάτων, το σύνολο σχεδόν της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις πρόσφατες, σημαντικότατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ από τους Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, N 4411/2016 και Ν 4446/2016. Οι παραπομπές στη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Χ. Απαλαγάκη
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2017
Το έργο «Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ» παρουσιάζει με τρόπο απλό και κατανοητό, αλλά και ταυτόχρονα πλήρη, τις βασικότερες τροποποιήσεις, που έχουν επέλθει στον ΚΠολΔ από μία σειρά νόμων και συγκεκριμένα από τους Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, Ν 4411/2016 και Ν 4446/2016. Ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Χ. Απαλαγάκη
Συγγραφέας: Ε. Μπαλογιάννη
Σελίδες: 640
Έκδοση: 2016
Τα «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» περιέχουν τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 159 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Υπό την επιμέλεια της Καθηγήτριας κας Ελίζας Αλεξανδρίδου πραγματοποιείται συλλογικό εγχείρημα για την ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων του νομοθετικού πλαισίου της προστασίας των καταναλωτών στη χώρα μας. Καρπό αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε η έκδοση το 2008 του έργου «Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οι Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) είναι ένα σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό, που εκδίδεται  από τον Ιανουάριο του 2008 και εξειδικεύεται στο χώρο του αστικού, δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, δικαστές και δικηγόροι έχουν ενωθεί για να προσφέρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Αστικό Δίκαιο , Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Ιδιωτικό Δίκαιο
Πρόλογος: Χ. Απαλαγάκη
Συγγραφέας: Στ. Νέστωρ
Σελίδες: 160
Έκδοση: 2010
«Το βιβλίο αυτό αποτελεί το χρονικό της ίδρυσης και λειτουργίας της πρώτης ελληνικής εταιρίας δικηγόρων. Επειδή ακριβώς ήταν η πρώτη, έπρεπε να λύσει πολλά πρωτόγνωρα προβλήµατα. Τόσο κατά τη σύστασή της όσο και κατά την σχετικά µακρόχρονη λειτουργία της. Άλλα από αυτά προσπαθούσαµε να τα λύσουµε εµ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Επαγγελματικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Απαλαγάκη
Συγγραφέας: Χ. Τριανταφυλλίδης
Σελίδες: 192
Έκδοση: 2009
Η παρούσα μονογραφία έχει ως θέμα την προληπτική δικαστική προστασία στο πλαίσιο του άρθρου 69 ΚΠολΔ, θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και χρόνια τη νομολογία των δικαστηρίων και πτυχές του οποίου έχουν κατά καιρούς αναλυθεί από εκπροσώπους της θεωρίας, χωρίς όμως η τελευταία να παρουσιάσει μέχρι σήμερα ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Απαλαγάκη
Συγγραφέας: Χ. Τριανταφυλλίδης
Σελίδες: 568
Έκδοση: 2008
Με άξονα τα ζητήματα της διεθνούς δικαιοδοσίας για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθώς και της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ενδελεχή και ακριβή παρουσίαση των προβλημάτων που ανακύπτουν σχετικά με τη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο