Δ. Φινοκαλιώτης

, Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΥπΔΝ


Βιβλία

Η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» αποτελεί ένα σύγχρονο, μηνιαίο φορολογιστικό περιοδικό, που φιλοδοξεί να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησης σε θέματα φορολογικά, λογιστικής οργάνωσης (χρηματοοικονομικής & διοικητικής), εταιρικής δράσης, εργατικά και ασφαλιστικά. Ένα επιτελείο 60 συνεργατών, καταξιωμένω...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Λογιστική, Διοίκηση - Οικονομία, Φορολογικό Δίκαιο, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Οικονομία / Διοίκηση, Φορολογικό Δίκαιο, Φορολογία / Λογιστική
Συγγραφείς: Ν. Μπάρμπας, Δ. Φινοκαλιώτης
Σελίδες: 363
Έκδοση: 2013
Η παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικές ασκήσεις σχετικές με το φορολογικό δίκαιο, οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση των δυσνόητων και αδιάλειπτα τροποποιηθέντων φορολογικών διατάξεων. Η θεματολογία των Πρακτικών Θεμάτων Φορολογικού...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο
Η «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (ΘΠΔΔ) είναι ένα μηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον Ιανουάριο του 2008 και έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της ύλης του Δημοσίου Δικαίου με την συνεχόμενη και συστηματική επεξεργασία σύγχρονων και συνεχώς εξελ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο
Συγγραφέας: Κ. Μπουχάγιαρ
Πρόλογος: Δ. Φινοκαλιώτης
Σελίδες: 704
Έκδοση: 2007
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο τις φορολογικές διακρίσεις κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές παρουσιάζονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο
Συγγραφέας: Ε. Χατζηιωακειμίδου
Πρόλογος: Δ. Φινοκαλιώτης, Ν. Μπάρμπας
Σελίδες: 358
Έκδοση: 2005
Το παρόν εγχειρίδιο πραγματεύεται ένα από τα πιο περίπλοκα και επίκαιρα, κυρίως μετά την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ζητήματα του διεθνούς φορολογικού δικαίου, ήτοι τη φορολογική αντιμετώπιση της συμμετοχής αλλοδαπού εταίρου σε προσωπική εταιρία σύμφωνα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογία...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητές: Σ. Κυβέλος, Δικηγόρος, Δ.Ν, Δ. Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΥπΔΝ
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως