Δ. Ζωγραφόπουλος

, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Δικηγόρος


Βιβλία

Το έργο «Προσωπικά Δεδομένα Ανάλυση - Σχόλια - Εφαρμογή» έχει ως αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία των οποίων διαχέεται σε περισσότερους κλάδους του ελληνικού δικαίου και συνδέεται στενά με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει συνολικά 21 κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν το σύνολο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2017 20 Ιουνίου
Εισηγητές: Δ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Δικηγόρος
, Δ. Γεωργόπουλος, MBA, Co-Founder, Managing Partner at Rethink Business Lab, N. Γεωργόπουλος, CyRM, MBA, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar, coverholder at Lloyd’s, I. Γιαννακάκης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Νομικός Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης για τον όμιλο G4S, CIPP/E, CIPM, K. Παπαδάτος, Information Security Expert, Πρόεδρος, Hellenic Chapter ISC2
Έναρξη:
Τρίτη 20 Ιουνίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
2017 11 Ιουλίου
Εισηγητής: Δ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Δικηγόρος
Έναρξη:
Τρίτη 11 Ιουλίου 2017
Ημέρες:
Τρίτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως