Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου


Βιβλία

Συγγραφέας: Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου
Σελίδες: 624
Έκδοση: 2016
Το έργο «Προσωπικά δεδομένα» αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στην ελληνική έννομη τάξη και στον ευρωπαϊκή και διεθνή χώρο, ιδίως ενόψει των πρόσφατων σχετικών νομοθετικών αλλαγών, με κορύφωση τον Κανονισμό 2016/679, που θα ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Αστικό Δίκαιο , Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Ιγγλεζάκης, Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Α. Τσαούση
Σελίδες: 334
Έκδοση: 2014
Ο τόμος των πρακτικών του συνεδρίου με θέμα «Νομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις του Διαδικτύου Σήμερα» περιέχει τις εισηγήσεις διακεκριμένων νομικών και άλλων επιστημόνων που συμμετείχαν σε αυτό και το κεντρικό θέμα είναι η διερεύνηση των ποικίλων διαστάσεων των επιπτώσεων που επιφέρει το Διαδίκτυο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ