Ε. Γαλάνη

, Δικηγόρος, ΜΔ Δημοσίου


Βιβλία

Τα θεμελιώδη δικαιώματα ανέκαθεν αποτελούσαν την «καρδιά» του δημοσίου δικαίου. Η προβληματική τους κυμαίνεται από την πραγμάτευση φιλοσοφικών εννοιών (όπως της ελευθερίας, της ισότητας και της ανθρώπινης αξίας) μέχρι την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων (π.χ. συνταγματικότητα των τελών για την πρόσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Δ. Πυργάκης, Γ. Κουκούτσης, Ε. Λιάσκα, Ε. Γαλάνη
Σελίδες: 784
Έκδοση: 2013
Με τη δεύτερη έκδοση του έργου Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου εμπλουτίζεται η συνεχώς εξελισσόμενη σειρά των Διαγραμμάτων που απεικονίζουν το δημόσιο δίκαιο σε διαγράμματα, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για όσους επιθυμούν να έχουν μία ευσύνοπτη απεικόνιση του διοικητικού και του δι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ύστερα από τις προηγηθείσες εκδόσεις των Εφαρμογών Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (Διοικητικό Πρωτοδικείο και Διοικητικό Εφετείο) σας παρουσιάζουμε τον νέο τόμο της σειράς που αφορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο νέος αυτός τόμος αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (ΘΠΔΔ) είναι ένα μηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον Ιανουάριο του 2008 και έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της ύλης του Δημοσίου Δικαίου με την συνεχόμενη και συστηματική επεξεργασία σύγχρονων και συνεχώς εξελ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Α. Κούνδουρος
Επιμέλεια: Ε. Γαλάνη
Σελίδες: 352
Έκδοση: 2011
Η δεύτερη έκδοση του έργου «Αίτηση Ακυρώσεως - Αγωγή» του Α. Κούνδουρου, κατέστη αναγκαία λόγω των τελευταίων σημαντικών μεταρρυθμίσεων που επέφερε ο πρόσφατος Ν 3900/2010 για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης τόσο στο ΠΔ 18/1989 που αποτελεί τη δικονομία για τις ακυρωτικές ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ο Νομικός Σύμβουλος είναι διμηνιαία έκδοση επικοινωνίας, ενημέρωσης και τεχνογνωσίας για τον νομικό και την επιχείρηση. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα, επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις και αρθρογραφία, θέματα οργάνωσης δικηγορικού γραφείου, βιβλιοπαρουσιάσεις, επιστημονικές ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Β. Καράκωστας
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη
Σελίδες: 700
Έκδοση: 2011
Το έργο Η Αίτηση Ακυρώσεως του Β. Καράκωστα επικεντρώνεται στην ανάλυση βασικών θεμάτων του ένδικου βοηθήματος της Αιτήσεως Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας , του Διοικητικού Εφετείου, αλλά και των Διοικητικών Πρωτοδικείων, μετά τον νέο Ν 3900/2010 για τον εξορθολογισμό και την επιτά...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη
Σελίδες: 144
Έκδοση: 2006
Η ανάγκη πρόσβασης των δικαστών και των δικηγόρων σε αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων σε θέματα αναστολών και φορολογικών υποθέσεων κατέστησε αναγκαία τη συγκέντρωση των σπουδαιότερων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Το παρόν έργο περιλαμβάνει σε περιληπτική μορφή τις σπουδαιότερες σχ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης
Επιστημονική Διεύθυνση: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Π. Πανταζόπουλος
Σελίδες: 328
Έκδοση: 2007
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το δεύτερο τόμο της σειράς «Θεσμοί Δημοσίου Δικαίου» και έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των βασικών θεσμών και ρυθμίσεων που συγκροτούν το ισχύον συνταγματικό δίκαιο. Αποτελείται από 12 κεφάλαια στα οποία περιλαμβάνονται οι κεντρικές έννοιες και αρχές του συνταγματικού ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Π. Κακκαλής
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Παυλάκη Σοφία
Σελίδες: 628
Έκδοση: 2005
Η παρούσα έκδοση για πρώτη φορά συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο έργο όλες τις αποφάσεις που εξέδωσαν το έτος 2004 οι Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις αποφάσεις 1-30 της Ολομελείας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, τις πολιτικές αποφάσεις 1-30 και τις ποινικές ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η ανάγκη πρόσβασης των δικαστών σε αποφάσεις του πρώτου βαθμού, προκειμένου να αποφευχθούν -κατά το δυνατόν- αντίθετες αποφάσεις για το ίδιο θέμα, έδωσε την ευκαιρία στις διοικήσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών να ξεκινήσουν μία προσπάθεια συγκέντρωσης των σπουδαιότερων αποφάσεων που δημοσιεύ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Π. Κακκαλής
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Μ. Γεωργιάδου
Σελίδες: 816
Έκδοση: 2007
Η παρούσα β΄ έκδοση του έργου, η οποία κατέστη αναγκαία μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε στον θεσμό της επιθεώρησης των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Λειτουργών ο Ν 3514/2006, περιέχει τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν 1756/1988) με τις τροποποιηθείσες διατ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ν. Μηλιώνης
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου
Σελίδες: 624
Έκδοση: 2007
Η παρούσα έκδοση συγκεντρώνει το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά στο δημοσιονομικό δίκαιο, η ύλη του οποίου επιμερίζεται σε δύο κεντρικές ενότητες: Η πρώτη περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της ΣυνθΕΚ, το ΠΔ 774/1980 περί οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σημαντικές αποφάσει...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιστημονική Διεύθυνση: Π. Κακκαλής
Επιμέλεια: Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου, Παυλάκη Σοφία
Σελίδες: 1212
Έκδοση: 2006
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις εκδοθείσες κατά το 2005 αποφάσεις της Ολομελείας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συγκεκριμένα, παρατίθενται σε πλήρες κείμενο οι 22 αποφάσεις της Ολομελείας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιστημονική Διεύθυνση: Π. Κακκαλής
Επιμέλεια: Ε. Γαλάνη, Μ. Λιάλιου, Μ. Νάνου, Α. Παπαθωμάς, Παυλάκη Σοφία
Σελίδες: 1024
Έκδοση: 2007
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις εκδοθείσες κατά το 2006 αποφάσεις της Ολομελείας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συγκεκριμένα, παρατίθενται σε πλήρες κείμενο: 10 αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, 33 αποφάσεις τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Α. Πρέζας
Επιλογή Αποφάσεων: Γ. Σηφάκης
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου
Σελίδες: 296
Έκδοση: 2007
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Γ. Σηφάκης, Α. Πρέζας
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου
Σελίδες: 224
Έκδοση: 2006
Η παρούσα έκδοση, δεύτερη κατά σειράν, αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών να εκδίδει σε ετήσια βάση ένα δελτίο νομολογίας με τις σημαντικότερες αποφάσεις του. Το έργο περιλαμβάνει σε περιληπτική μορφή τις σπουδαιότερες αποφάσεις του έτους 2005, ταξινομημένες συστη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Β. Καράκωστας
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη
Σελίδες: 1080
Έκδοση: 2006
Ο παρών τόμος αποτελεί μία συστηματική θεωρητική και νομολογιακή επεξεργασία του Συντάγματος. Ακολουθώντας τη δομή του συνταγματικού κειμένου, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου όπως ισχύει σήμερα, περιλαμβάνονται: α) πλούσια βιβλιογραφία και αρθρογραφία, β) εκτενή ερμηνευτικά σχόλια, γ) σχετικές ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το έργο Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς 2006 και 2007 περιλαμβάνει 853 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς των ετών 2006 και 2007 και αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας συγκέντρωσης σε ετήσια βάση της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων με σκοπό να καλ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητές: Π. Πανταζόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Μ. Βελεγράκης, Δικηγόρος Δ.Ν, Ε. Γαλάνη, Δικηγόρος, ΜΔ Δημοσίου, Α. Παπαθωμάς, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Ε. Καϋμενάκη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου,LL.M, Ε. Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑ, Μ. Περάκης, Δικηγόρος Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Σχολής Αθηνών
Έναρξη:
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
Ημέρες:
Τρίτη. Ώρες: 16.00-21.00
Ημέρες:  Παρασκευή. Ώρες: 15.30-19.00
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
Livestreaming