Ε. Τρύφωνα


Βιβλία

Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Συγγραφείς: Π. Παπανδρέου, Κ. Παπαθανασίου
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα
Σελίδες: 312
Έκδοση: 2017
Τα «Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα» αποτελούν συνοδευτικό εγχειρίδιο της συστηματικής επεξεργασίας και ερμηνείας του Ποινικού Κώδικα. Η παρούσα 2η έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4478/2017, κρίθηκε σκόπιμη ενόψει της συνεχούς αναδιαμόρφωσης και του αδιάκοπου εμπλουτισμού του σχετικού ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Ε. Τρύφωνα, Ν. Στασινόπουλος, Λ. Κοντογεώργου
Συνεργασία: Μ. Νάνου
Σελίδες: 1424
Έκδοση: 2016
Με την 5η έκδοση του έργου «Επαγγελματικό Δίκαιο του Συμβολαιογράφου» επιχειρείται η πλήρης κατά το δυνατόν ενημέρωση των Συμβολαιογράφων με τη συστηματική παράθεση τόσο του Συμβολαιογραφικού Κώδικα (Ν 2830/2000), όσο και των σχετικών με αυτόν θεμάτων. Το έργο περιλαμβάνει 138 νομοθετήματα ενημερωμέ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Επαγγελματικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα
Σελίδες: 736
Έκδοση: 2015
Στο πλαίσιο των ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών αποτελεί κοινή παραδοχή η παρατηρούμενη, ολοένα και αυξανόμενη, θέσπιση νομοθετημάτων στο πεδίο του ποινικού δικαίου και ειδικότερα των ειδικών ποινικών νόμων. Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις στα οικεία νομοθετήματα είναι τόσο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η παρούσα 2η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης των Ν 3984/2011, Ν 3994/2011, Ν 4042/2012, Ν 4049/2012, Ν 4055/2012, Ν 4072/2012, Ν 4093/2012, Ν 4139/2013, Ν 4198/2013, Ν 4199/2013 και Ν 4205/2013, οι οποίοι επέφεραν εκτεταμένες και ουσιαστικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Φαρσεδάκης
Επιμέλεια: Ε. Τρύφωνα
Σελίδες: 440
Έκδοση: 2013
Το έργο «Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου 2012» περιλαμβάνει σε συνόψεις όλες τις ποινικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, Τμημάτων και Ολομελείας, κατά αριθμητική σειρά, τις Γνωμοδοτήσεις και Εγκυκλίους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του τρέχοντος έτους στο πλήρες κείμενό τους, καθώς επίσης και τις πο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Η. Αναγνωστόπουλος
Συγγραφέας: Π. Παπανδρέου
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα
Σελίδες: 224
Έκδοση: 2013
Το έργο «Διαγράμματα Ειδικών Ποινικών Νόμων» αποτελεί μια καταγραφή των ζητημάτων που ανακύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των κυριότερων ειδικών ποινικών νόμων, οι οποίοι απεικονίζονται διαγραμματικά, ταξινομημένοι σε ιδιαίτερες θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 66 χρηστικοί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η νέα ανανεωμένη και επικαιροποιημένη σε νέο εύχρηστο σχήμα έκδοση του Εγκολπίου Κυπριακών Νόμων αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας των συνεργατών της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικήτα Χατζημιχαήλ και της Νομικής Βιβλι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κυπριακό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» αποτελεί τον δεύτερο τόμο του εν λόγω έργου και περιλαμβάνει ανάλυση και κατʼ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 305-603 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι και το Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Π. Παπανδρέου
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα
Σελίδες: 1456
Έκδοση: 2011
Η παρούσα συλλογή παρουσιάζει για πρώτη φορά σε επίτομη έκδοση το σύνολο των νομοθετημάτων εκείνων που σχετίζονται με το χώρο της οικονομικής εγκληματικότητας, σε μια προσπάθεια κωδικοποίησης αυτών προς την κατεύθυνση της απομείωσης της ανασφάλειας δικαίου που επικρατεί σχετικά, ένεκα της ευκαιριακή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Π. Κακκαλής
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα
Σελίδες: 1632
Έκδοση: 2009
Η τρίτη έκδοση της παρούσας συλλογής κατέστη αναγκαία λόγω των τροποποιήσεων που επέφεραν οι νόμοι 3536/2007, 3613/2007 και 3731/2008 στο βασικό Ν 3386/2005, καθώς και της έκδοσης πολλών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, εκτελεστικών των διατάξεων του ως άνω νόμου. Το πλούσιο και σύνθ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Αλλοδαπών, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ