ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Μετά τη θέση σε ισχύ των Ν 4242/2014 & 4335/2015

Συγγραφέας: Β. Τσούμας
ISBN: 978-960-562-666-2
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 432
Έκδοση: 2016
 

Περιγραφή Περιεχόμενα