Αθλητικό Δίκαιο

Έτος έκδοσης:

Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο - Lex Sportiva

Το έργο «Διεθνείς Αθλητικοί και Ολυμπιακοί Θεσμοί - Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο - LexSportiva» προέρχεται από το σύγγραμμα Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί, που αποτέλεσε το πρώτο βήμα μελέτης των διεθνών και ολυμπιακών θεσμών και σχέσεων. Το βιβλίο διατρέχει τη σύγχρονη διεθνή αθλητική δράση κ...
 
Κώδικας Αθλητικού Δικαίου
Το παρόν έργο αποτελεί μία πλήρη συλλογή των βασικότερων νομοθετημάτων που αφορούν στο αθλητικό δίκαιο. Στον πρώτο τόμο του Αθλητικού Κώδικα παρατίθενται οι συνταγματικές και ευρωπαϊκές διατάξεις για τον αθλητισμό, καθώς και ο βασικός Ν 2725/1999 για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, ενη...
 
Κώδικας Αθλητικού Δικαίου
Το παρόν έργο αποτελεί μία πλήρη συλλογή των βασικότερων νομοθετημάτων που αφορούν στο αθλητικό δίκαιο. Στον δεύτερο τόμο περιέχονται νομοθετήματα σχετικά με τα γυμναστήρια, τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση, τις πολυμερείς συμβάσεις για τον αθλητισμό (Ευρωπαϊκός Αθλητικός Χάρτης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση κα...
 
Court of Arbitration for Sport (CAS)
Θέμα του παρόντος βιβλίου είναι η αθλητική δικαιοσύνη σε διεθνές επίπεδο, μέσω της νομολογίας του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης (CAS). Μετά την ιστορική αναδρομή από την ίδρυσή του έως σήμερα, αναλύεται η λειτουργία του CAS ως θεσμού της διεθνούς αθλητικής δικαιοσύνης. Το κύριο βάρος...
 

 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το μοναδικό εγχειρίδιο που ασχολείται με τη θεματική των εργασιακών σχέσεων στον αθλητισμό.Οι αθλητικές εργασιακές σχέσεις παρουσιάζονται σε όλες τους τις εκφάνσεις, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς έννομης τάξης.Στο σύγγραμμα προηγείται ...
 
Συστηματική θεμελίωση - εφαρμογή
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το μοναδικό εγχειρίδιο αθλητικού δικαίου με το οποίο αναδεικνύονται όλες οι πτυχές του επιστημονικού αυτού κλάδου. Προηγείται μια εισαγωγή στη θεσμική διάσταση του αθλητισμού και στην ιστορική εξέλιξη και μεθοδολογία του αθλητικού δικαίου. Στη συνέχεια, στο γενικό μέρος, πα...
 
Αθλητική Δικαιοδοσία
Στην παρούσα έκδοση, που αποτελεί τον δεύτερο τόμο του έργου «Αθλητικό Δίκαιο», αναδεικνύονται όλες οι πτυχές του προβλήματος της αθλητικής δικαιοδοσίας. Προηγείται μια εισαγωγή στη μεθοδολογία της αθλητικής δικαιοδοσίας και στη συνέχεια, αναλύονται ζητήματα δικαστικής αρμοδιότητας στον αθλητισμό: μ...
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΚΕΑΔ)
 
Διαφορές - Αδικήματα - Δίκη
To παρόν έργο περιλαμβάνει τα Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2006. Η δομή της συζήτησης των επί μέρους θεμάτων και η μεθοδολογία του επιστημονικού προβληματισμού αναπτύχθηκε με εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε τρει...
 
Σελίδα:
  1. 1
  2. 2

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1169)