Αξιόγραφα

Έτος έκδοσης:

Η παρούσα έκδοση «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα» αποτελεί συνένωση των συγγραμμάτων «Ε. Περάκης, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, 2011» και «Ν. Ρόκας, Αξιόγραφα, 2012». Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη θεωρία των Αξ...
 

Αντικείμενο του έργου είναι το δίκαιο των αξιογράφων. Δίνεται έμφαση στην πρακτική και νομική αντιμετώπιση των αξιογράφων, ώστε να καταστεί η νομική τεχνική τους οικεία στο φοιτητή, δικηγόρο, δικαστή, συμβολαιογράφο ή νομικό σύμβουλο επιχείρησης. Στο πρώτο μέρος, την εισαγωγή , εξετάζονται ζητήματα...
 

Το έργο αυτό «Πρακτικά θέματα του Δικαίου των Αξιογράφων» προσεγγίζει το Δίκαιο των Αξιογράφων μέσω των ζητημάτων που έχουν απασχολήσει την πράξη.Περιλαμβάνει θέματα, που τέθηκαν στις εξετάσεις του μαθήματος «Δίκαιο Αξιογράφων» του Τμήματος Νομικής Αθηνών κατά την τελευταία δεκαετία, θέματα όμως που...
 
Η ελλιπής τριτεγγύηση στη συναλλαγματική ως κεντρικό πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου της
Το βιβλίο αυτό ασχολείται με το τεκμήριο τριτεγγύησης στη συναλλαγματική, όπως ρυθμίζεται από το άρθρο 31 παρ. 4 β΄ του Ν. 5325/1932 "Περί συναλλαγματικής". Η μελέτη ασχολείται με ζητήματα όπως το αν η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 β΄ έχει δικονομικό ή ουσιαστικό χαρακτήρα, αν η προβλεπόμενη σε αυτή ...
 
ΘΕΩΡΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Το "Δίκαιο της Επιταγής" αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς "Βασική Νομική Βιβλιοθήκη" στον κλάδο του εμπορικού δικαίου. Το έργο πραγματεύεται τα ζητήματα που αφορούν την επιταγή, καλύπτοντάς τα τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, με παράθεση της σχετικής νομολογίας σε κάθε κεφάλαιο τ...
 
Συναλλαγματική, Επιταγή, Αξιόγραφα Κεφαλαιαγοράς & λοιπά Αξιόγραφα
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το δίκαιο των αξιογράφων. Η ανάπτυξη της ύλης έχει ως επίκεντρο την πράξη και δίνει έμφαση στην πρακτική αντιμετώπιση των εξεταζομένων θεμάτων, ώστε να καταστεί η νομική τεχνική της συναλλαγματικής και της επιταγής οικεία στο φοιτητή, δικηγόρο, δικαστή, συμβολαιογρά...
 

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1169)