Ναυτικό Δίκαιο

Έτος έκδοσης:

  •  Κ.Ι.Ν.Δ.

  •  Διεθνείς Συμβάσεις


Το έργο «Ναυτικό Δίκαιο» εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση. Η παρούσα συλλογή δεν έχει στόχο να περιλάβει κατά τρόπο εξαντλητικό όλες τις διατάξεις που διέπουν τη ζωή, τη λειτουργία και την εμπορική ...
 
Πανεπιστημιακές παραδόσεις
Το βιβλίο «Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο» μας εισάγει στο ναυτικό δίκαιο και τις βασικότερες έννοιές του καθώς και τις έννομες σχέσεις που αναφύονται τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο διεθνές ναυτικό δίκαιο. Έννοιες όπως πλοίο και βοηθητικό ναυπήγημα, πλωτό ναυπήγημα, χωρητικότητα και καταμέτρηση α...
 
Η παρούσα έκδοση με τίτλο «Η ειδική αποζημίωση στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής» αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της νέας σειράς «ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», στην οποία παρουσιάζονται μελέτες γύρω από τα θέματα της ναυτιλίας και του δικαίου, που τη διέπει. Η μελέτη στοχεύει στην ερμηνευτική προσέγγιση του...
 
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει, σε εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη μορφή, τις εισηγήσεις και συμβολές του ιδιαιτέρως επιτυχημένου 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου, το οποίο έλαβε χώρα στον Πειραιά στις 10-12 Οκτωβρίου 2013 με κεντρικό θέμα: «Η λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε περιό...
 

Σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας

Η παρούσα έκδοση με τίτλο «Η διασυνοριακή πτώχευση της ναυτιλιακής επιχείρησης - Σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας» εγκαινιάζει τη νέα σειρά «ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», στην οποία παρουσιάζονται μελέτες γύρω από τα θέματα της ναυτιλίας και του δικαίου, που τη διέπει. ...
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Η Νομική Βιβλιοθήκη με το έργο αυτό συνεχίζει τη σειρά «Πρακτική Εφαρμογή Εργατικού Δικαίου», με την οποία επιχειρείται μια σφαιρική θεώρηση του Εργατικού Δικαίου.Η σύμβαση ναυτικής εργασίας, σε δύο τόμους, προσφέρει στους ασχολούμενους με το Εργατικό Δίκαιο ένα ολοκληρωμένο, ιδιαίτερα χρήσιμο β...
 
Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι - VI, Νέα Βιβλία, Πιστοποιητικά & Συναφείς Διατάξεις
 

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του ναυπηγούμενου πλοίου.Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι σχετικοί ορισμοί και εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ του έτοιμου (αποπερατωμένου) και του ναυπηγούμενου (υπό κατασκευή) πλοίου.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατί...
 

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1169)