Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών

Έτος έκδοσης:
Κατʼ άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν 3898/2010
Το έργο Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελεί κατʼ άρθρο ερμηνεία του N 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει αναλυτικά τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως αυτός ισχύει στην Ελλάδα και διεθνώς.Η διαμεσολάβηση ως μέσο εν...
 
Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος
Το έργο «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος» αναλύει τη διεθνή διαπραγματευτική διαδικασία, προσεγγίζοντάς την διεπιστημονικά, ολοκληρωμένα και στο ειδικό πεδίο αναφοράς της. Η διεθνής διαπραγμάτευση εξετάζεται ως μία «δομημένη» διαδικασία οικοδόμησ...
 

“Contributions to International Environmental Negotiation in the Mediterranean Contextʼʼ is the second publication in a series of Studies published under the auspices of the Mediterranean Programme for International Environmental Law and Negotiation (MEPIELAN). The MEPIELAN Studies in International ...
 
Στρατηγικές για μία επιτυχημένη διαμεσολάβηση
«Κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει τις συγκρούσεις. Κάποιες φορές, αναλαμβάνουμε ρόλους μέσα από τους οποίους καταλήγουμε να βοηθάμε τους άλλους να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτό κάνει ένας διαμεσολαβητής. Το ζήτημα δεν είναι αν θα κάνουμε διαμεσολάβηση. Το ζήτημα είναι: πόσο καλά θα το κάνουμε;»Με την...
 
10 Στρατηγικές για όλους
Το βιβλίο «Επίλυση Συγκρούσεων στον χώρο εργασίας – 10 στρατηγικές για όλους» αποτελεί ένα έργο αναφοράς για τη διεθνή βιβλιογραφία στο πεδίο των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών και οι 3 εκδόσεις του έχουν πωλήσει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα σε όλον τον κόσμο, ενώ οι συγγραφείς Kenneth Clo...
 
Πρακτικά και Συμπεράσματα του Διεθνούς Σεμιναρίου «Αστική & Εμπορική Διαμεσολάβηση στις Διασυνοριακές Διαφορές»
Η παρούσα έκδοση «Η Διαμεσολάβηση στις Αστικές και Εμπορικές Διαφορές», μία από τις πρώτες στην Ελλάδα που πραγματεύεται τον νεοεισαχθέντα με το Ν 3898/2010 θεσμό της Διαμεσολάβησης, αποτελεί την καταγραφή των πρακτικών και συμπερασμάτων του πρώτου στην Ελλάδα Διεθνούς Σεμιναρίου για τη Διαμεσολάβησ...
 

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1169)