Ι. Καράκωστας


Βιβλία

Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 683
Έκδοση: 2017
Ο τρίτος τόμος του έργου «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», αφορά στην γ’ ευρεία περίοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1911, όταν το υπάρχον Πανεπιστήμιο χωρίστηκε στο Εθνικό και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έως το 1940, όταν και άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Β΄...
Κατηγορία: Εκδόσεις, VARIA, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το έργο Αγωγές Ειδικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του Ειδικού Ενοχικού και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Πρόσφατη νομολογία και αρθρογραφία καλύπτουν όλες τις συμβάσεις δωρεάς, πώλησης, μίσθωσης, έργου, μεσιτείας, προκή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συγγραφείς: Μ. Γεωργιάδου, Β. Κόλιας, Β. Τσούμας
Σελίδες: 353
Έκδοση: 2017
Το έργο «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου II» ολοκληρώνει την ύλη του δίτομου έργου που έχει ως στόχο να καλύψει τα ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των βασικότερων αγωγών εμπραγμάτου δικαίου. Ειδικότερα το προκείμενο εγχειρίδιο προσεγγίζει από θεωρητική και νομολογιακή σ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συγγραφείς: Αλ. Δοβλές, Χρ. Κατσογιάννου, Α. Κόντης, Φ. Λάμπου, Α. Μάνθος
Σελίδες: 680
Έκδοση: 2016
Το έργο Αγωγές Γενικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του Γενικού Ενοχικού και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: α) στις αγωγές εκπλήρωσης παροχής, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αγω...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
 Υπό την επιμέλεια του Ομ. Καθηγητή κ. Ι. Καράκωστα πραγματοποιείται συλλογικό εγχείρημα για την παρουσίαση και ανάλυση των αγωγών που εγείρονται κατά την εφαρμογή των γενικών αρχών του αστικού δικαίου. Το έργο Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου προσεγγίζει αναλυτικά τα ζητήματα που προκύπτουν απ...
Κατηγορία: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι.-Α. Φαρχούντ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Έκδοση: 2015
  Στη θεωρία και τη νομολογία του ημεδαπού δικαίου εμφανίζεται περίπου ως δεδομένο ότι στις περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχεται από την ημεδαπή έννομη τάξη στο χρηματοδοτικό «εκμισθωτή» η δυνατότητα να αιτηθεί την απόδοση της νομής κατά τη διαδικασία των ασφ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι.-Α. Φαρχούντ
Πρόλογος: Α. Χιωτέλλης
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 188
Αντίθετα με τη διεξοδική θεωρητική και νομολογιακή επεξεργασία των αξιώσεων χρηματικής ικανοποίησης και αποκατάστασης της περιουσιακής ζημίας του ζημιωθέντος σε περίπτωση προσβολής προσωπικότητας, άξια παρατήρησης είναι η δυσανάλογα ελλιπής επεξεργασία τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία της...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 800
Έκδοση: 2016
Το παρόν έργο αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ανάλυση του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Μετά την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας (Ν 2251/1994, ΠΔ 301/2002, Ν 3297/1994, ΚΥΑ 70330/2015), ακολουθεί η κατʼ άρθρο ερμηνεία του βασικού Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα. Το βιβλίο χωρίζεται στις εξή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συγγραφείς: Κ. Γεράκη, Α. Κόντης, Κ. Σαϊτάκης, Θ. Τσιβόλας
Σελίδες: 588
Έκδοση: 2016
Το έργο Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του κληρονομικού δικαίου και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες: α) στις διαθήκες που περιλαμβάνουν τις αναγνωριστικές αγωγές, τις ακυρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 462
Έκδοση: 2016
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Παυλάκη Σοφία, Η. Πλακοκέφαλος
Σελίδες: 648
Έκδοση: 2011
Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου. Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται από τον συγγραφέα ως απόλυτο αγαθό και ως απαρέγκλιτος νομοθετικός στόχος, στην προσπάθεια διατήρησης και εξασφάλισης αρμονίας στη φύση, αισθητικής και ποιότητας ζωής. O Συνταγματικός νομοθέτης ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Οι Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) είναι ένα σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό, που εκδίδεται  από τον Ιανουάριο του 2008 και εξειδικεύεται στο χώρο του αστικού, δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, δικαστές και δικηγόροι έχουν ενωθεί για να προσφέρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ν. Τριάντος
Συνεργασία: Μ. Γεωργιάδου
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 2580
Έκδοση: 2015
Η 3η έκδοση του έργου «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Ερμηνεία κατʼ άρθρο», κρίθηκε επιβεβλημένη, μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι: Ν 4055/2012 (στα άρθρα 69, 73, 81, 82, 83, 346, 1438, 1441, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961 ΑΚ), Ν 4139/2013 (στα άρθρα 261, 656 ΑΚ), Ν ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Α. Μάνθος
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 340
Έκδοση: 2014
Η μονογραφία «Η απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο της αποζημίωσης» πραγματεύεται το πρόβλημα της απώλειας ευκαιρίας από νομική, δικαιοπολιτική και συγκριτική σκοπιά: εξετάζεται η θεωρία της απώλειας ευκαιρίας και το πεδίο εφαρμογής της, τα βασικά εννοιολογικά γνωρίσματα, η απώλεια ευκαιρίας σε σχέση με ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ε. Αθανασόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 402
Έκδοση: 2014
Η μονογραφία «Η εικόνα ως στοιχείο της προσωπικότητος του ατόμου» πραγματεύεται την εικόνα ως στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: στο πρώτο μέρος ερευνάται ειδικότερα η εικόνα του προσώπου υπό την ηθική της διάσταση, ενώ στο δεύτερο μέρος μελετάται η περιουσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Δ.-Γ. Τσιακλαγκάνου
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 636
Έκδοση: 2014
Η αξιοποίηση του διαδικτύου φαίνεται πλέον επιτακτική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας ενός δικτύου διανομής (αποκλειστικής, επιλεκτικής, δικαιόχρησης, διανομής αυτοκινήτων, εμπορικής αντιπροσωπείας). Η τεχνολογική αυτή πρόκληση συνοδεύεται αναπόφευκτα από τη νομική πρόκληση· επαρκεί το ισχύ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 508
Έκδοση: 2014
Η μακρόχρονη πορεία του δικαίου των αδικοπραξιών, όπως διανθίζεται και εμπλουτίζεται από την αδιάπτωτη αλληλουχία των κοινωνικο-ιστορικών δεδομένων, διαλέγεται με την επιστήμη και αντανακλάται στο θετικό δίκαιο και στη νομολογία, είναι το κυρίαρχο αντικείμενο του παρόντος έργου, στο οποίο ο συγγραφ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Φ. Νικολάου
Πρόλογος: Φ. Δωρής
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 326
Έκδοση: 2014
Το βιβλίο «Κτήση κυριότητας κινητού από καλόπιστο συναλλασσόμενο» στοχεύει σε μία συμβολή στη δικαιολόγηση και οριοθέτηση της προστασίας της εμπιστοσύνης του καλόπιστου συναλλασσομένου, όπως αυτή απεικονίζεται στη ρύθμιση των άρθρων 1036-1040 του ΑΚ. Η προσπάθεια αυτή οικοδομείται πάνω στην ερμηνεί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 448
Έκδοση: 2014
Ο δεύτερος τόμος του έργου «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», αφορά στην βʼ ευρεία περίοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1863 έως το 1911, όταν από Οθώνειο Πανεπιστήμιο μετονομάζεται σε Εθνικό Πανεπιστήμιο. Ο δεύτερος τόμος εκκινεί από την περίοδο μετά την έξωση του Όθωνος και την άφιξη του Γεω...
Κατηγορία: Εκδόσεις, VARIA, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Πιτσιρίκος
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 656
Έκδοση: 2014
Το παρόν έργο με τίτλο «Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου» αποτελείται από 35 συνολικά μελέτες, στις οποίες επιχειρείται να καταδειχθεί αφενός για ποιον λόγο ανακύπτουν ορισμένα νομικά προβλήματα και αμφισβητήσεις κατά την αντιμετώπιση ορισμένων ʽʼπραγματικώνʼʼ αφετέρου ποιος είναι ο κατά το δυνατόν ορθολο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Τα «Διαγράμματα Αστικού Κώδικα» περιέχουν όλα τα βιβλία του Αστικού Κώδικα σε διαγραμματική μορφή. Σε καθένα από τα 176 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας του Αστικού Κώδικα, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τον Ν 4139/2013. Το έργο συμπλ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 648
Έκδοση: 2012
Στην παρούσα έκδοση του Δικαίου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συμπεριλαμβάνονται οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και οι τροποποιήσεις του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος για τα ΜΜΕ ενώ έχουν συνεκτιμηθεί οι καινούργιες επιστημονικές συμβολές και τυχόν σημαντικές εξελίξεις στη νομολογία. Το έργο αποτε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Κ. Μ. Μπουτουνάς
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Πρόλογος: Γ. Καλλιμόπουλος
Σελίδες: 160
Έκδοση: 2012
Αντικείμενο του βιβλίου «Οριοθέτηση της προσωπικότητας στην αντιπαράθεσή της με τα ΜΜΕ» αποτελεί το δυσχερές -θεωρητικά και πρακτικά- θέμα της σύγκρουσης δύο υψηλών αξιών, της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης εκ μέρους των ΜΜΕ αφενός και της προστασίας της προσωπικότητας που κινδυνεύει να πληγε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 376
Έκδοση: 2012
Η νέα έκδοση «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α` ΟΘΩΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (1837-1862)» αποτελεί μια συναρπαστική αφήγηση της ίδρυσης της Νομικής Σχολής Αθηνών και λειτουργίας της κατά τις πρώτες δεκαετίες, την πρώτη στην Ελλάδα νομική σχολή και από πολλές απόψεις τη σημαντικότερη σχολή στην ιστορία ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, VARIA, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Συγγραφέας: Β. Μπαντή-Μαρκούτη
Πρόλογος: Παπαχρίστου Θανάσης , Διονυσία Καλλινίκου
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2012
Αντικείμενο της μονογραφίας που αποτελεί διδακτορική διατριβή, είναι η προβληματική της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Βασική συμβολή της εργασίας είναι η έρευνα των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το ΔiΜΕΕ αποτελεί το πρώτο επιστημονικό περιοδικό στο χώρο των Mέσων Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας. Είναι τριμηνιαίο και περιλαμβάνει θέματα όπως, προστασία προσωπικότητας, προσωπικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία, ανταγωνισμό, πωλήσεις μέσω διαδικτύου, προστασία καταναλωτή, γενικούς όρους συναλλαγών...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Έκδοση: 2016
Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ είναι τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό του δικαίου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαίου της χωροταξίας, πολεοδομίας και δόμησης. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σημαντικών επιστημονικών συνε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (8Β), πραγματεύεται τα άρθρα 1485 έως...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το "Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών" (ΔΕΕ), αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό και την επιχείρηση που ενδιαφέρεται για ζητήματα εμπορικού-οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου. Το περιοδικό καλύπτει κάθε μήνα τη σχετική νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, και...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 424
Έκδοση: 2011
Το βιβλίο «Το δίκαιο της προσωπικότητας» χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική-συγκριτική εξέλιξη του δικαιώματος στην προσωπικότητα στο αυστριακό, γερμανικό, γαλλικό, ελβετικό, ιταλικό, αγγλικό και αμερικανικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναζητείται η ελεύθερη ανάπτυ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 228
Έκδοση: 2011
Στο αυτοβιογραφικό σχεδίασμα «ΕΡΓΑ & ΗΜΕΡΕΣ» ο καθηγητής Γιάννης Καράκωστας ανατρέχει και αφηγείται με πηγαίο και γλαφυρό τρόπο τους σημαντικότερους σταθμούς και τα πιο ενδιαφέροντα «στιγμιότυπα» του βίου του, εκκινώντας από τα παιδικά-νεανικά του χρόνια στη Χαλκίδα, τη φοίτησή του στη Νομική Σχολή ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, VARIA, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Α. Δευτεραίου
Σελίδες: 880
Έκδοση: 2011
Η δεύτερη έκδοση του έργου «Αστικός Κώδικας» θεωρήθηκε αναγκαία μετά την ψήφιση των νόμων 3719/2008, ο οποίος επέφερε αλλαγές στα άρθρα 256, 1388, 1439, 1515, 1552, 1553, 1565, 1589 του Αστικού Κώδικα και το Ν 3853/2010, ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 545 και 546 του Αστικού Κώδικα.Στο έργο περιλαμβά...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (8Α), πραγματεύεται τα άρθρα 1346 έως...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 152
Έκδοση: 2008
Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας είναι η ιατρική ευθύνη και οι κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας που αναφέρονται στη δράση του ιατρού σε σχέση με τον άνθρωπο και αποτελούν όχι μόνο κανόνες ηθικής επαγγελματικής συμπεριφοράς αλλά και δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις. Αποτελείται από δύο κεφάλαια: ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Ι. Πιτσιρίκος
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 176
Έκδοση: 2011
Το 10ο βιβλίο της σειράς Μελετών Αστικού Δικαίου αναφέρεται σε δύο ενδιαφέροντα νομικά προβλήματα στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων: στην αμοιβαία υποχρέωση κάθε συζύγου για συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες (ΑΚ 1389-1390) και στην υποχρέωση διατροφής του ενός συζύγου προς τον άλλο σε περίπτ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Με το συλλογικό έργο «Αγωγές και αιτήσεις Αστικού Δικαίου» καλύπτονται όλα τα θέματα του  Αστικού Δικαίου, τα οποία εκτίθενται με τη μορφή 78 λημμάτων. Με το παρόν έργο επιτυγχάνεται η πλήρης θεωρητική και πλέον πρόσφατη νομολογιακή κάλυψη όλων αυτών των θεμάτων, τα οποία παρουσιάζονται κατά τον ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Συγγραφέας: Ε. Βαγενά
Πρόλογος: Διονυσία Καλλινίκου
Σελίδες: 464
Έκδοση: 2010
Στο παρόν έργο με τίτλο «Η τεχνολογική προστασία και η ψηφιακή διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας» αναπτύσσεται το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επίκαιρο ζήτημα της τεχνολογικής replique montre προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και η εξισορρόπηση των συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Κ. Κατσούλη
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 392
Έκδοση: 2010
Στο έργο με τίτλο «Η προστασία των Αρχιτεκτονικών Έργων κυρίως από την σκοπιά του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας» παρουσιάζεται σφαιρικά η νομική προστασία των αρχιτεκτονικών έργων, κυρίως από τη σκοπιά του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι κατηγορίες των έργων που ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Δ. Αργυρίου, Κ. Βούλγαρη, Α. Μωραϊτη, Χ. Σταμέλος, Ν. Τριάντος
Σελίδες: 952
Έκδοση: 2010
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (7Β), ο οποίος συμπληρώνει τον ήδη κυ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον έβδομο (7Α) της σειράς, π...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον πέμπτο της σειράς, πραγμα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον έκτο της σειράς, πραγματε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Ε. Γιαννοπούλου, Μ. Γεωργιάδου
Σελίδες: 1146
Έκδοση: 2005
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία συλλογή των βασικότερων νομοθετημάτων του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή, τα οποία είναι ταξινομημένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα έχουν ενταχθεί τα βασικά νομοθετήματα (Σύνταγμα, Αστικός Κώδικας και Ν 2251/1994), καθώς και ο πρόσφατος Ν 329...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Συγγραφέας: Ε. Χριστιανοπούλου
Σελίδες: 400
Έκδοση: 2010
Το παρόν έργο πραγματεύεται ένα σημαντικότατο κομμάτι του δικαίου της πώλησης και συγκεκριμένα την ευθύνη του πωλητή κατά τη διάρκεια της πώλησης λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το δίκαιο της πώλησης μετά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ και το Ν 3043/2002...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Συγγραφέας: Ν.-Χ. Σαμαρά
Πρόλογος: Παπαχρίστου Θανάσης
Σελίδες: 216
Έκδοση: 2010
Το σύγγραμμα «Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο» αποτελεί την πρώτη μονογραφία για το δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο, υπό την έννοια ότι αναδεικνύει ένα βασικό προβληματισμό κατά πόσο το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο προέρχεται από τα δικαιώματ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Συγγραφέας: Δ. Σερενίδης
Πρόλογος: Κ. Χριστοδούλου
Σελίδες: 400
Έκδοση: 2010
Το σύγγραμμα «Προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ψηφιακά δίκτυα» αναλύει την εφαρμογή του ισχύοντος ρυθμιστικού πλέγματος για την πνευματική ιδιοκτησία στο πεδίο των ψηφιακών δικτύων, φιλοδοξώντας να διαφωτίσει τις πτυχές εκείνες που παρουσιάζουν ασάφειες και να καταδείξει τις σχετικές ελλείψ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Σ. Τσίρου
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 952
Έκδοση: 2007
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στα μέσα πληρωμών και στη διάπλαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση πιστωτικής κάρτας. Αναλύεται η νομική φύση της σύμβασης πιστωτικής κάρτας, η οικονομική της σημασία και οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων στο διμερές και στο τριμερές...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Συγγραφέας: Κ. Ρήγας
Σελίδες: 232
Έκδοση: 2008
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Η άρση αυτή στην ουσία συνιστά μία έννομη συνέπεια που λόγω έλλειψης σχετικής ειδικής διάταξης αναζητά τη δικαιοθετική της βάση. Στην αρχή οριοθετείται εννοιολογικά το οικείο ζήτημα και γίνεται δικαιοσυγκριτική επισκόπη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Κ. Αρκουλή
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 208
Έκδοση: 2010
Η τεχνολογική έκρηξη στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες έφερε τους χρήστες και τους συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αντιμέτωπους με πληθώρα κινδύνων προσβολής της ιδιωτικής τους σφαίρας.Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομέν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Συγγραφέας: Ό. Γαρουφαλλιά
Πρόλογος: Διονυσία Καλλινίκου
Σελίδες: 256
Έκδοση: 2009
Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη σειρά «Μελέτες Αστικού Δικαίου», έχει ως αντικείμενο την προστασία του ηθικού δικαιώματος στο διαδίκτυο. Χωρίζεται σε τέσσερα Κεφάλαια: Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα προσωπικότητας, Επίδραση των νέων τεχνολογιών στην πνευματική ιδιοκτησία, Μορφές προσβολής ηθικού δικα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ν. Τριάντος, Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Μ. Βαρελά
Εμφάνιση στην πρώτη σελίδα: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 700
Έκδοση: 2005
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο της σειράς, πραγματ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Μ. Μαυρομιχάλης
Σελίδες: 1202
Έκδοση: 2008
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον ένατο της σειράς, πραγματ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον τρίτο της σειράς, πραγματ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ν. Τριάντος, Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Μ. Βαρελά
Εμφάνιση στην πρώτη σελίδα: Ι. Καράκωστας
Σελίδες: 952+XL
Έκδοση: 2005
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον δεύτερο της σειράς, πραγμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας, Μ. Βαρελά
Συνεργασία: Α. Μωραϊτη, Α. Σταυρουλάκη, Ν. Τριάντος
Σελίδες: 918
Έκδοση: 2008
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον τέταρτο της σειράς, πραγμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ