Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ

Ενημερωμένο με τον Ν 4251/2014
(Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)
Συγγραφέας: Ε. Πουλαράκης
Πρόλογος: Χρ. Δετσαρίδης
ISBN: 978-960-562-289-3
Σχήμα: 17 X 24
Σελίδες: 336
Έκδοση: 2014
 

Περιγραφή Περιεχόμενα