Κ. Φραγκομίχαλος


Βιβλία

Απόδοση: Κ. Φραγκομίχαλος
Σελίδες: 568
Έκδοση: 2001
Ο Αριστοτέλης στο έργο του τούτο συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και συμπληρώνει τα διδάγματα της μέχρι της εποχής του ρητορείας και αναδεικνύει τη ρητορική τέχνη σε επιστήμη. Ο ίδιος αποδεικνύεται ο πρώτος επικοινωνιολόγος στην ιστορία του ανθρωπίνου πνεύματος, μελετώντας κριτικότατα και σε βάθος την ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κλασική Βιβλιοθήκη - Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ