Κ. Παναγόπουλος


Βιβλία

Συγγραφέας: Κ. Παναγόπουλος
Σελίδες: 264
Έκδοση: 2016
«Με τη συμβολή: Απ. Χελιδόνη Ι. Στεργιαννίδου Β. Περάκη Δ. Ρούσση». Το έργο «Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Ι» αποτελεί ένα διδακτικό βοήθημα που διατρέχει θεμελιώδεις νομικές έννοιες που είναι εντελώς απαραίτητες για την ευχερή παρακολούθηση και κατανόηση όλων των κλάδων του...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Συγγραφέας: Κ. Παναγόπουλος
Σελίδες: 216
Ο Άρειος Πάγος σε δύο περιπτώσεις οντοτήτων δίχως νομική προσωπικότητα, ένωση προσώπων η μία (θρησκευτική κοινότητα) και ομάδα περιουσίας η άλλη (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), αρνήθηκε την ικανότητα δικαίου, αντιμετωπίζοντας αμφότερες ως νομικά ανύπαρκτες. Αντιθέτως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ