Λ. Καρατζά


Βιβλία

Επιμέλεια: Λ. Καρατζά
Σελίδες: 2254
Έκδοση: 2017
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 49ης έκδοσης του έργου «4 Κώδικες συν 37», προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 45 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows),  κινητό/t...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, MOBILEAPPS, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Λ. Καρατζά
Σελίδες: 654
Έκδοση: 2017
Η παρούσα 9η έκδοση είναι ενημερωμένη με τους πρόσφατα ψηφισθέντες Ν 4446/2016, ΦΕΚ Α΄240/22.12.2016 (ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 241, 495, 505, 575, 740, 800 ΚΠολΔ και 71 ΕισΝΚΠολΔ), Ν 4411/2016, ΦΕΚ Α΄142/3.8.2016 (ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 147 ΚΠολΔ) και Ν 4370/2016, ΦΕΚ Α΄37/7.3.2016 (ο οπ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και η εφαρμογή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποτελεί το αντικείμενο του ανά χείρας βιβλίου. Από τη β΄ έκδοση του έργου, το 2005, έως τη σημερινή γ΄ έκδοση, εκδόθηκε σημαντικός αριθμός αποφάσεων από το ΕΔΔΑ, οι οπο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ο Νομικός Σύμβουλος είναι διμηνιαία έκδοση επικοινωνίας, ενημέρωσης και τεχνογνωσίας για τον νομικό και την επιχείρηση. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα, επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις και αρθρογραφία, θέματα οργάνωσης δικηγορικού γραφείου, βιβλιοπαρουσιάσεις, επιστημονικές ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Επιμέλεια: Α. Μαγγανάς, Λ. Καρατζά
Σελίδες: 536
Έκδοση: 2007
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ