Μ. Φεφές


Βιβλία

Συγγραφέας: Μ. Φεφές
Σελίδες: 243
Έκδοση: 2016
Το έργο «Εισαγωγή στο δίκαιο» αποτελεί ένα γενικό και συνοπτικό εγχειρίδιο που διατρέχει τις σημαντικότερες έννοιες και πληροφορίες των βασικών επιμέρους δικαίων, δηλαδή του Συνταγματικού, του Διοικητικού, του Ποινικού, του Αστικού, του Εμπορικού και του Εργατικού δικαίου. Στη δεύτερη έκδοση, ενόψε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, Γενικά Έργα, Γενικά Έργα, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Μ. Φεφές
Πρόλογος: Α.-Α. Μητροπούλου
Σελίδες: 216
Έκδοση: 2012
Το έργο αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια ερμηνείας της νομοθεσίας για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η αναφορά στον Ν 2810/2000 παρέχει στον συγγραφέα τα εργαλεία ανάλυσης ενός θεσμικού νόμου, τις διατάξεις του οποίου διατρέχουν οι αρχές και οι αξίες του συνεργατισμού, πάνω στις οποίες και οι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διοίκηση - Οικονομία, Αστικό Δίκαιο , Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Οικονομία / Διοίκηση