Ν. Κουράκης


Βιβλία

Πρόλογος: Ν. Κουράκης
Συγγραφέας: B. Τσιλώνης
Σελίδες: 400
Έκδοση: 2017
Το έργο «Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» έχει ως αντικείμενο τις προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πολύ συχνά η κριτική που ασκείται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) γίνεται από τη σκοπιά όσων αντιτίθενται στο Καταστατικό του, επειδή υποστη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Επιμέλεια: Κ. Σπινέλλη, Ν. Κουράκης
Συνεργασία: Ν. Κουλούρης, Ν. Τσούλος
Σελίδες: 380
Έκδοση: 2001
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τον Σωφρονιστικό Κώδικα (Ν 2779/1999), ο οποίος ρυθμίζει τους όρους και τις συνθήκες εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας, με τα σχετικά κείμενα που τον συνοδεύουν (εισηγητική έκθεση, αιτιολογική έκθεση, έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ.λπ.) και...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εποπτεία: Ν. Κουράκης
Συγγραφείς: Ν. Πατεράκης, Ε. Αθανασίου
Σελίδες: 662
Έκδοση: 2001
Κύριος σκοπός του έργου αυτού είναι να δοθεί στον Έλληνα νομικό της πράξης, δικηγόρο και δικαστή, ένα εύχρηστο, τεκμηριωμένο και έγκυρο βοήθημα για τη θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση του εγκλήματος της απάτης. Προς το σκοπό αυτό, το βιβλίο χωρίζεται σε τρία διακριτά αλλά συναφή και αλληλοσυμπλη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ