Ν. Μηλιώνης


Βιβλία

Συγγραφέας: Κ. Σαββαΐδου
Πρόλογος: Ν. Μηλιώνης
Σελίδες: 840
Έκδοση: 2017
Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελούν οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση σε παγκόσμιο επίπεδο της δημοσιονομικής διαφάνειας, οι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίσθηκαν και οι δημοσιονομικοί θεσμοί που συστάθηκαν για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την ενίσχυση της δημοσιονομικής...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο
Συγγραφέας: Ν. Μηλιώνης
Σελίδες: 400
Έκδοση: 2012
Στο ανά χείρας έργο επιχειρείται με επιτυχία η νομική και ιστορική εμβάθυνση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας μας. Με το έργο του ο συγγραφέας δικαιολογεί απόλυτα τον στόχο του θεσμικού ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου: τη διαχρονική του ανάδ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η νέα έκδοση «Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ - Κατʼ άρθρο ερμηνεία» αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ενήμερη και εμπεριστατωμένη ερμηνεία των θεμελιακών Συνθηκών της ΕΕ, ήτοι των 55 άρθρων της ΣΕΕ και των 358 άρθρων της ΣΛΕΕ, από μια επίλεκτη ομάδα 25 έγκριτων νομικών εξειδικευμένων στο Δίκαιο της ΕΕ, οι οποίοι προσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφείς: Β. Κουγέας, Ν. Μηλιώνης, Τ. Πεδιαδιτάκη, Ε. Κοκόλια
Σελίδες: 1120
Έκδοση: 2012
Η παρούσα Συλλογή Νομοθεσίας των Πηγών του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου περιλαμβάνει το σύνολο του σχετικού πρωτογενούς και παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου. Στη Γενική Εισαγωγή του έργου επιχειρείται συνοπτικά ο προσδιορισμός της σφαίρας του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου και των πεδίων στα οποία ανα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο
Η «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (ΘΠΔΔ) είναι ένα μηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον Ιανουάριο του 2008 και έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της ύλης του Δημοσίου Δικαίου με την συνεχόμενη και συστηματική επεξεργασία σύγχρονων και συνεχώς εξελ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο
Επιμέλεια: Ν. Μηλιώνης
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Μ. Νάνου
Σελίδες: 624
Έκδοση: 2007
Η παρούσα έκδοση συγκεντρώνει το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά στο δημοσιονομικό δίκαιο, η ύλη του οποίου επιμερίζεται σε δύο κεντρικές ενότητες: Η πρώτη περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της ΣυνθΕΚ, το ΠΔ 774/1980 περί οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σημαντικές αποφάσει...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διοίκηση - Οικονομία, Δημόσιο Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Οικονομία / Διοίκηση