Newsletter

Παρουσίαση

Προφίλ

Η «Διά Βίου Μάθηση» είναι η μόνη οδός που οδηγεί στην εξέλιξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορεί ο εργαζόμενος να προσαρμόζεται στις δομικές αλλαγές και εξελίξεις στον χώρο της εργασίας του, παραμένοντας επαγγελματικά ικανός και ανταγωνιστικός. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης το έτος 2000, με τη διοργάνωση πληθώρας εκπαιδευτικών προγραμμάτων ποικίλου θεματικού περιεχομένου για δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβολαιογράφους, διαμεσολαβητές, οικονομολόγους, λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων. Η συστηματική ενασχόληση με την εκπαίδευση, η στενή συνεργασία με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς και πανεπιστήμια και η ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για πιστοποίηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οδήγησαν στην ίδρυση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, το οποίο λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2014 με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, εποπτευόμενου οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ως εκπαιδευτικός βραχίονας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, προσφέρει ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Φορολογία, τη Λογιστική καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Αγγλική Νομική και Οικονομική ορολογία και άλλα. Απευθύνεται σε Φοιτητές, Ασκούμενους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών, Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Λογιστές και Επιχειρήσεις.

Η διδασκαλία παρέχεται από καταξιωμένους επιστήμονες με άρτια γνώση του αντικειμένου τους και βασίζεται στις αρχές της μάθησης σε εξατομικευμένο επίπεδο, της συμβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και διδασκόντων. Το επιμελημένο και σύγχρονο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό, που διανέμεται στους εκπαιδευόμενους, συμπληρώνει και εξασφαλίζει την εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης υπογεγραμμένη από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς ή Παν/μια, υπό την επίβλεψη ή αιγίδα των οποίων διεξάγεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα..

H ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, ιδανικές για τη διεξαγωγή Σεμιναρίων, Μαθημάτων και Διαλέξεων. Οι ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες, εξοπλισμένες με τις πιο σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, βρίσκονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (σε απόσταση 300 μέτρων από το σταθμό Πανεπιστήμιο του Μετρό, εύκολα προσβάσιμες από τα μέσα μαζικής μεταφοράς με παρακείμενους χώρους στάθμευσης ΙΧΕ).

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, από τις ημερίδες μέχρι τα προγράμματα μακροχρόνιας επαγγελματικής μετεκπαίδευσης, αξιολογούνται γραπτώς από τους εκπαιδευόμενους από το έτος 2000, με στόχο τη διαρκή βελτίωση και αναβάθμισή τους.

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συνεργάζεται με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αθηνών ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς και υποψήφιους της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Η διδασκαλία παρέχεται από καταξιωμένους επιστήμονες με άρτια γνώση του αντικειμένου τους και βασίζεται στις αρχές της μάθησης σε εξατομικευμένο επίπεδο, της συμβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και διδασκόντων. Το επιμελημένο και σύγχρονο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό, που διανέμεται στους εκπαιδευόμενους, συμπληρώνει και εξασφαλίζει την εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΦΥΣΙΚH ΠΑΡΟΥΣIΑ (ΔΙA ΖΩΣΗΣ)

ΦΥΣΙΚH ΠΑΡΟΥΣIΑ

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με φυσική παρουσία οργανώνεται στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων, επιλέγεται η καταλληλότερη από τις 9 συνολικά υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 12-200 ατόμων.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Στην ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χάρη στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τη συνεργασία με τις καλύτερες εκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS) του κόσμου, αποτελεί μια απολαυστική εμπειρία ζωντανής παρακολούθησης και αμεσότητας του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου, ο οποίος απολαμβάνει μοναδική ποιότητα ήχου και εικόνας (high definition) με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL.

Το υλικό και οι σημειώσεις των εισηγητών που διανέμονται στους διά ζώσης συμμετέχοντες προσφέρονται και στους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (flipping book) και παραμένουν στη διάθεσή τους στην πλατφόρμα www.nblearning.org
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

LIVE STREAMING

LIVE STREAMING
 • Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τον εκπαιδευόμενο γραπτά ή προφορικά
 • Ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

ON DEMAND

Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης

Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης (οn demand) ποιότητας High Definition (HD), η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες.

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα πολλαπλής παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει επιλέξει μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org. Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας έχουν επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω αυτής σε πληθώρα επιστημονικών ημερίδων & εκδηλώσεων που προσφέρει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης ερωτήσεων (multiple choice) για αυτοαξιολόγηση του βαθμού κατανόησης της ύλης, ενώ οργανώνονται και νέες μέθοδοι παρουσίασης των on demand σεμιναρίων, με ευχάριστα γραφικά (ευανάγνωστα κείμενα, avatar κ.τ.λ.).

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μελέτης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών τρίτων (ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ) καθώς και σχεδιασμό εξ αποστάσεως σεμιναρίων με τη μορφή E-LEARNING. Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοξενούνται είτε στην ειδικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, είτε ως αυτόνομη πλατφόρμα του πελάτη. Μέσω της Ε- LEARNING εκπαίδευσης οι εταιρίες επιτυγχάνουν τη συνεχή ασφαλή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζόμενων και των πελατών τους, χωρίς να είναι αναγκαία η οργάνωση διά ζώσης ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η λειτουργία της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ για λογαριασμό τρίτων μειώνει σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Δυνατότητα live αναμετάδοσης σειράς σεμιναρίων ή μεμονωμένων μαθημάτων (live streaming congress)
 • Δυνατότητα παρουσίασης on demand σεμιναρίων με ευχάριστα γραφικά και HD ποιότητα (μουσική επένδυση, avatar, ευανάγνωστα κείμενα, χρονισμός slides με video κ.τ.λ.)
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης 3D Τεχνολογίας
 • Πιστοποίηση - Βεβαίωση σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα (SCORM, AICC, Tin Can API, ψηφιακά τεστ, multiple choice ερωτήσεις, διαδραστικά παραδείγματα και άλλα, με στόχο τη βέλτιστη κατανόησης της ύλης
 • Δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης στατιστικών πληροφοριών για κάθε εκπαιδευόμενο, με σκοπό την αξιολόγηση είτε του χρήστη είτε του εκπαιδευτικού προγράμματος (auditing & reporting)
 • Παροχή του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή flipping book, με δυνατότητα αναζήτησης, εκτύπωσης και download
 • Συνεργασίες παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πριν υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ.  Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας για τη σχετική έκδοση του φορολογικού παραστατικού, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Οι παρακάτω όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, γι’ αυτό και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ενότητα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ομάδα της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους παρακάτω όρους.

 1. Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δομή και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, εάν κριθούν αναγκαίες για την αρτιότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων.
 2. Ως εκπαιδευτικός βραχίονας ενός εκδοτικού οίκου, η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στέκεται με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα των εισηγητών και καθηγητών στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή του υλικού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά, ακουστικά ή άλλα μέσα, προοριζόμενη για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή άλλο σκοπό πλην αυτόν της εκπαίδευσης του συμμετέχοντα είτε παρακολουθεί με φυσική παρουσία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας  www.nblearning.org.
 3. H ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από αιτία που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την ύλη του προγράμματος, καθώς και τις πληροφορίες που δίδονται μέσω του παρεχόμενου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς τα αναφερόμενα σε αυτά έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν παροχή νομικών συμβουλών. 
 4. Αν και η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.nb.org και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org για τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες αυτών ή των εξωτερικών servers που τους φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από εξωτερικούς ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά, δεν φέρει δε καμία ευθύνη για την προκύπτουσα αδυναμία πρόσβασης σε αυτά ή για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση ή άλλη) που προκύπτει από τις προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας αυτών. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να επέλθουν από την χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Οι χρήστες αυτών έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα με δική τους ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα, hardware, λογισμικό, δεδομένα ή αρχεία τους.
 5. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την παροχή από τη ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και αντίστοιχα τη λήψη από τον συμμετέχοντα της συμφωνούμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Τα μέρη συμφωνούν ότι πριν την προσφυγή στα δικαστήρια θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια φιλικής διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης.

Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας για τη σχετική έκδοση του φορολογικού παραστατικού, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.