ΝΟΜΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΝΟΜΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2017 28 Ιουνίου

Η Οδηγία και ο Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II/MiFIR)

Εισηγητής: Βασιλική Λαζαράκου, Δικηγόρος, ΔΝ, π. Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Διάρκεια:  8 ώρες
Έναρξη:  Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
Ημέρες:  Τετάρτη και Πέμπτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
Livestreaming
2017 11 Ιουλίου

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR

Εισηγητής: Δ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Δικηγόρος
Διάρκεια:  5 ώρες
Έναρξη:  Τρίτη 11 Ιουλίου 2017
Ημέρες:  Τρίτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
2017 20 Ιουνίου

Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

Σε εξέλιξη

Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια:  40 ώρες
Έναρξη:  Τρίτη 20 Ιουνίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
2017 20 Ιουνίου

Εκτέλεση στην Ποινική Διαδικασία

Σε εξέλιξη

Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια:   9 ώρες
Έναρξη:  Τρίτη 20 Ιουνίου 2017
Ημέρες:  Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
Livestreaming
2017 20 Ιουνίου

O Kανονισμός Βρυξέλλες Ι bis (1215/2012) και η πρακτική εφαρμογή του

Σε εξέλιξη

Εισηγητής: Γ. Πανόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων
Διάρκεια:  12 ώρες
Έναρξη:  Τρίτη 20 Ιουνίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
Livestreaming
2017 4 Μαίου

Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

Σε εξέλιξη

Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια:  37 ώρες
Έναρξη:  Πέμπτη 4 Μαίου 2017
Ημέρες:  Τρίτη και Πέμπτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
2017 18 Μαίου

Το κυβερνοέγκλημα από την Προανάκριση στο Ακροατήριο

Σε εξέλιξη

Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια:  40 ώρες
Έναρξη:  Πέμπτη 18 Μαίου 2017
Ημέρες:  Πέμπτη, Τετάρτη και Παρασκευή
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
2017 20 Μαίου

Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

Σε εξέλιξη

Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια:  40 ώρες
Έναρξη:  Σάββατο 20 Μαίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Εισηγητής: Α. Κουτσόλαμπρος, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Γ’ Τμήματος ΔΝΥ ΕΦΚΑ
Διάρκεια:  4 ώρες
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Εισηγητής: Π. Πανταζόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ
Διάρκεια:  10 ώρες
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

NB Εκπαιδευτική

  • 210 3678828
  • 210 3678800 (Call Center)
  • F210 3678922
  • nbekpaideftiki@nb.org
  • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα