Π. Αρτέμης

,Πρώην Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου


Βιβλία

Συγγραφέας: Ν. Κουλούρης
Επιμέλεια: Π. Αρτέμης
Σελίδες: XX + 408
Έκδοση: 2017
Στην Κύπρο η Πολιτική Δικονομία (ως γνωστικό αντικείμενο) νοείται ότι ρυθμίζει μόνο τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, ενώ η οργάνωση και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων αποτελούν γνωστικά αντικείμενα του νομικού συστήματος γενικότερα. Περαιτέρω, σύμφωνα με ό, τι επικρατεί στις αγγλοσαξονικές χώρες, η ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κυπριακό Δίκαιο, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ