Π. Δημάκης


Βιβλία

Απόδοση: Π. Δημάκης
Σελίδες: 533
Έκδοση: 1994
Οι 12 διασωθέντες δικανικοί λόγοι του σπουδαίου ρήτορα Ισαίου αποτελούν το έκτο έργο της σειράς "Κλασσική Βιβλιοθήκη". Σε αυτό το έργο μπορεί κανείς να θαυμάσει έναν λαμπρό εκπρόσωπο της πρακτικής δικαστηριακής ρητορίας. Οι λόγοι του ξεχωρίζουν για την ωραιότητα του ύφους και της γλώσσας τους, τη λο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Κλασική Βιβλιοθήκη - Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ