Στ. Πετροπουλάκος

, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ ΝΣΚ, ΜΔΕ


Βιβλία

Επιμέλεια: Στ. Πετροπουλάκος
Σελίδες: 368
Έκδοση: 2017
Το έργο «Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016 ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ» περιέχει το σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών και προνοιακών (κοινωνικής αλληλεγγύης) διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, μαζί με σημαντικά αποσπάσματα της οικείας αιτιολογικής έκθεσης. Το έργο είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Ε. Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑ
Παρεμβαίνων: Στ. Πετροπουλάκος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ ΝΣΚ, ΜΔΕ
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως